Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

SINDIRIM SISTEMI. BESINLERIN SINDIRIMI Besinlerin enerjiye dönüşebilmesi için en küçük parçalara ayrılması ve vücudumuzun her alanına da ğ ılması gerekir.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "SINDIRIM SISTEMI. BESINLERIN SINDIRIMI Besinlerin enerjiye dönüşebilmesi için en küçük parçalara ayrılması ve vücudumuzun her alanına da ğ ılması gerekir."— Sunum transkripti:

1 SINDIRIM SISTEMI

2 BESINLERIN SINDIRIMI Besinlerin enerjiye dönüşebilmesi için en küçük parçalara ayrılması ve vücudumuzun her alanına da ğ ılması gerekir. Besin maddelerinin vücut tarafından kullanılabilmesi için en küçük parçalara ayrılmasına sindirim denir.

3 SINDIRIM SISTEMI ORGANLARı Ağız : Besinlerin dişler yardımıyla koparılıp, çiğnenip parçalanarak ve tükürükle ıslatılarak yumuşatıldığı yerdir. Ağızda hem mekanik hem kimyasal sindirim gerçekleşir. Besinlerin mekanik sindirimi, dişler yardımı ile kesilip parçalanarak ve çiğneme ile gerçekleşir. Besinlerden sadece karbonhidratların kimyasal sindirimi ağızda başlar. Bu ise tükürük içinde bulunan tükürük salgısı sayesinde gerçekleşir. Dil ise lokmaları ağız içinde çevirir ve yutağa atar.

4 Yutak : Ağız boşluğundan sonra gelen kısımdır. Besinlerin ağızdan yemek borusuna iletilmesini sağlar. Ağız ve burun boşluğuyla, yemek ve soluk borusunun birleştiği bir kavşak gibidir. Yutma sırasında küçük dil soluk borusunu kapatarak besinlerin soluk borusuna kaçmasını engeller ve besinler yemek borusuna geçer. Bu sırada solunum kısa bir süre için durur. Yutakta mekanik ve kimyasal sindirim olmaz.

5 Yemek Borusu : Yutakla mide arasında yaklaşık 20 - 25 cm kadar uzunlukta düz kaslardan yapılmış bir organdır. Yemek borusu kaslarının kasılıp gevşemesi ile besinlerin mideye iletilmesini sağlar. Bu kasların ters yönde kasılması kusmaya neden olur. Yemek borusunda fiziksel veya kimyasal sindirim gerçekleşmez.

6 Mide : Besinler burada uzun süre bekletilir. Besinlerin mekanik sindirimi midenin kasılıp gevşeme hareketi ile; kimyasal sindirim ise mide özsuyu içinde bulunan mide asidi ve enzimler ile gerçekleştirilir. Böylece besinler parçalanarak küçük moleküller hâline getirilmiş olur. Proteinlerin kimyasal sindirimi midede başlar ve ince bağırsakta sonlanır.

7 İnce Bağırsak : Yetişkin insanlarda yaklaşık 6 - 8 m uzunluğundadır. Yağların kimyasal sindirimi ince bağırsakta başlar. İnce bağırsağa gelen safra, pakreas özsuyu ile yağların, karbon hidratların ve proteinlerin sindirimi tamamlanır. Besinler ince bağırsakta en küçük moleküllerine kadar parçalanır. Bu moleküllerin ince bağırsaktan kan damarlarına geçmesi olayına emilim adı verilir. ince bağırsak sindirim sistemimizin en uzun bölümüdür.Emilim, villüslerde gerçekleşir. Villüsler ince bağırsaklardaki emilim yüzeyini artırır. İnce bağırsağın mideden sonra gelen başlangıç kısmına oniki parmak bağırsağı denir.

8 Kalın Bağırsak : Yaklaşık 1,5 m uzunluğundadır. Kalın bağırsak besinlerde kalan su, vitamin ve minerallerin emilerek kana geçirilmesini sağlar. Böylece yararlı maddelerin dışarı atılmasını önler. Besin maddelerinin parçalanmayan bölümleri olan atık maddeleri ise anüse doğru hareket ettirir.

9 YARDıMCı ORGANLAR Karaci ğ er: Safra adı verilen bir salgı üretir. Safra sıvısı büyük ya ğ damlalarını daha küçük parçalara ayırarak ya ğ ların sindirimine yardımcı olur. Pankreas: Pankreas özsuyunu salgılar. Pankreas özsuyu karbonhidratların,proteinlerin ve ya ğ ların sindirimini gerçekleştiren enzimler içerir.

10 ADıM ADıM SINDIRIM OLAYı 1. Besinler, dişler tarafından parçalanarak öğütülür. Tükürük salgısı ile ıslanır, kayganlaşır, yutulacak hâle gelir. Dil ile yutağa doğru itilir. 2.Yutakta, gırtlak kapağı soluk borusunu kapatarak lokmanın yemek borusuna geçmesini sağlar. 3.Besinler buradan yavaş yavaş iner. Mide kapağı açılınca da mideye girer. 4.Kasılıp gevşeyerek ve salgıladığı mide öz suyu ile besinleri bulamaç hâline getirir. Besinler mide çıkış kapısından ince bağırsağa geçer. 5.Çeşitli salgılarla besinler kana karışacak hale gelir, ince bağırsakta ilerlerken besinlerin yararlı kısımları emilerek kana karışır. 6. Posa olan maddelerde kalan su ve minareller kalın bağırsakta emilerek kana geçer, iyice katılaşan posa anüsten dışkı olarak dışarı atılır. n bir süreçtir

11 Sindirim, ağızda başlayıp anüste son bulan bir süreçtir.

12 SINDIRIM SISTEMI SAĞLıĞı VE KORUNMASı 1- Yenilen besinler çok sıcak ya da so ğ uk olmamalı. 2- A ş ırı acı, baharatlı, ek ş i, ya ğ lı yemekler yenmemeli. 3- Yıkanmamı ş, temizlenmemi ş, bayat ve çürük gıdalar yenmemeli. 4- Alkol sigara ve uyu ş turucu kullanılmamalıdır. 5- Yemek sırasında ve yemekten sonra gerekti ğ inden fazla su içilmemelidir. 6- Yiyecekler iyice çi ğ nenmeli. 7- Yemekten sindirim sistemini yoracak kadar çok yemek yemeden kalkılmalıdır. 8- Lifli besinler (kabak) yenilmeli ve dengeli beslenilmelidir. 9- Yeterli, düzenli ve dengeli beslenilmeli. 10- Stresten kaçınılmalıdır. 11- Ba ğ ırsakların çalı ş ması için spor yapılmalıdır. 12- Yemekten sonra vücut dinlenmelidir (1 saat). 13- Di ş ler temiz tutulmalı ve fırçalanmalı. 14- Yemeklerden önce ve sonra eller yıkanmalı. 15- Rahatsızlılarda doktora gddiilmeli<

13 YETERLI VE DENGELI BESLENME Vücudun günlük enerji ihtiyacının karşılanabilmesi, büyüme ve gelişmenin sağlıklı olabilmesi için dengeli ve yeterli beslenme gereklidir. Vücudun ihtiyacı olan karbonhidrat, protein, yağ, vitamin, mineral ve su gibi besin içeriklerinin dengeli şekilde vücuda alınmasına dengeli beslenme denir.

14 TEŞEKKÜRLER


"SINDIRIM SISTEMI. BESINLERIN SINDIRIMI Besinlerin enerjiye dönüşebilmesi için en küçük parçalara ayrılması ve vücudumuzun her alanına da ğ ılması gerekir." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları