Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

BETON KARIŞIM HESABI Doç. Dr. Metin İPEK Sakarya Üniversitesi İnş. Müh.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "BETON KARIŞIM HESABI Doç. Dr. Metin İPEK Sakarya Üniversitesi İnş. Müh."— Sunum transkripti:

1 BETON KARIŞIM HESABI Doç. Dr. Metin İPEK Sakarya Üniversitesi İnş. Müh.

2 TASARIM İLKELERİ  Taze beton kütlesi işlenebilir olmalıdır.  Betonun su/çimento (S/Ç) oranı belirli sınırlar içerisinde olmalıdır.  Beton kütlesi sertleşdiğinde, istenen dayanımı sağlamalıdır.  Beton, yapı elemanının servis süresini ve servis koşullarını etkileyen çevresel etkilere karsı dayanıklı olmalıdır.

3 KARIŞIM HESABI İÇİN BİLİNMESİ GEREKENLER Yapılan statik, betonarme hesapları sonucu, istenilen beton kalitesi belli olmalıdır.

4 KARIŞIM HESABI İÇİN BİLİNMESİ GEREKENLER  Yapı elemanlarının boyutları, donatıları, donatı aralıkları belli olmalıdır.

5 KARIŞIM HESABI İÇİN BİLİNMESİ GEREKENLER  Beton üretiminde kullanılması istenen malzemelerin özellikleri deneylerle belirlenmiş olmalıdır.

6 ÖRNEK BETON KARIŞIM HESABI BİLİNENLER Kars’da betonarme istinat duvar inşaatın için beton üretilecektir. Projede donma-çözülme riski vardır ve yağmur ve donmaya uzun süreli maruz kalacaktır. (Etki sınıfı: XF 3) Projedeki beton sınıfı C25/30’dur. Taşıyıcı eleman en dar boyutu 30 cm’dir. Donatılar arası en küçük aralık 5 cm’dir. Döşeme derinliği 15 cm ve paspayı 4 cm’dir. İki tip kırmataş ve doğal kum kullanılacaktır. Çimento tipi CEM I 42,5’tir. Hava sürekleyici ve Akışkanlaştırıcı katkı kullanılacaktır.

7 KARIŞIM HESABI İÇİN BİLİNMESİ GEREKENLER  Beton üretiminde kullanılması istenen malzemelerin özellikleri deneylerle belirlenmiş olmalıdır. ÖzellikI. MıcırII. MıcırKum Yoğunluk (gr/cm 3 ) (D.K.Y.) 2,65 2,70 Su emme (%)0,5 1,0 Döküm günündeki stok nemi (%) 0,2 2,5 Çimento Yoğunluğu3,15 kg/dm 3 ’tür.

8 1. D maks Seçimi  D maks değeri;  En dar kesitin 1/5’inden az; 30/5=6 cm=60 mm’den az,  Projedeki donatılar arası en küçük temiz açıklığın 3/4'ünden az; 50x3/4= 37,5 mm’den az,  Döşeme derinliğinin 1/3’ünde az; 150/3=50 mm’den az,  Paspayı tabakasından az; 40 mm az olduğundan D maks = 32 mm seçilmiştir.

9 D maks =32 mm’ye göre A-B eğrisi arasında B eğrisine yakın olacak şekilde agrega karışımı ayarlanmalıdır. (TS 802) Bu örnek için I. Kırmataş %23.8, II. Kırmataş %26.5 ve Kum %49,7 olarak karışım oranları bulunmuştur. 2. Agrega Granülometrisinin Seçilmesi

10  Dayanıma göre ; C25 için hedef basınç dayanımı (f cm ) = 31 Mpa (TS 802, Çizelge 5). s/ç= 0,43 (TS 802, Çizelge 6 enterpolasyon = 0,438)

11 Dayanıklılığa göre; Etki sınıfı= XF 3 (TS 206, Çizelge 1).

12  Dayanıklılığa göre ; Etki sınıfı= XF 3 (TS 206, Çizelge 1). s/ç= 0,50, C30/37, En az Çimento= 320 kg/m 3 En az hava içeriği= %4 (TS 206, Çizelge F.1)

13 Dayanıklılıktan dolayı proje deki beton sınıfı C30/37 olarak değiştirilmiş ve yeniden s/ç hesaplanmıştır.  Dayanıma göre ; C30 için hedef basınç dayanımı (f cm ) = 36 Mpa (TS 802, Çizelge 5). s/ç= 0,39 (TS 802, Çizelge 6 alt sınır)

14  Dayanıma göre ; C30 için hedef basınç dayanımı (f cm ) = 36 Mpa (TS 802, Çizelge 5). s/ç= 0,39 (TS 802, Çizelge 6) küçük olan seçildi.  Dayanıklılığa göre; Etki sınıfı= XF 3 (TS 206, Çizelge 1). s/ç= 0,50, C30/37, En az Çimento= 320 kg/m 3 (TS 206, Çizelge F.1)

15 Su miktarı TS 802 Şekil 12’e göre Kırmataş agrega ile kimyasal katkı kullanılmadan ve hava sürüklenmiş betonun su miktarı belirlenir. Betonda katkı kullanarak işlenebilirlik seviyesi 15-18 cm olacaktır. Bu nedenle katkısız çökme miktarı 3-6 cm alınır. Su miktarı= 168 kg/m 3

16 Çimento miktarı, s/ç oranı ve su miktarı bulunduktan sonra matematiksel işlem yardımıyla bulunabilir. s/ç= 0,39, Su miktarı= 168 kg/m 3 Çimento miktarı= 168/0,39= 430,77 kg/m 3

17 Hava miktarı, TS 802 Şekil 13’e göre hava sürüklenmemiş beton için hava miktarı belirlenir. Hava miktarı= %5,6, 1 m 3 için 56 dm 3

18 Agrega miktarı betonu oluşturan çimento, su ve hava miktarlarının yoğunluklarına bölünmesi ve 1000 dm 3 (1 m 3 ) çıkarılması ile bulunur. Agrega= 1000-((430,77/3,15)+168+56)=637 dm 3 I. Mıcır= 637x0,238(%23,8)x2,65= 401,76 kg/m 3 II. Mıcır= 637x0,265(%26,5)x2,65= 447,33 kg/m 3 Kum= 637x0,497(%49,7)x2,70= 854,79 kg/m 3

19 Katkı miktarı, normal betonlar için genellikle çimento ağırlığının %1-1,5 oranında kullanılmaktadır. Katkı üreticisi firmanın talimatlarına uymak daha doğru sonuçlar vermektedir. Katkı için herhangi bir oran belirtilmemişse %1 tercih edilebilir. Çimento miktarı= 430,77 kg/m 3 Katkı miktarı= 430,77x0,01=4,31 kg/m 3 Akışkanlaştırcı katkıların %80-90 içeriklerinin su olması nedeniyle kullanılan katkı miktarı sudan düşülebilir. Özellikle yüksek dozajda katkı kullanıldığında mutlaka katkı miktarı düşülmelidir. Su= 168-4,31= 163,69 kg/m 3

20 Beton karışım suyu çimentonun kimyasal reaksiyonu ve agregaların yüzeylerinin ıslatılarak işlenebilirlik için kullanılmaktadır. Ancak mevcut haliyle suya doygun olmayan diğer bir değişle kuru olan agregalar karışım suyundan emerek doygun kuru yüzey haline gelmektedir. Bu durumda hesaplanan karışım suyu yetersiz gelecek ve istenilen çökme değerine erişileyemeyecektir. Diğer taraftan agregaların yüzeyinde su bulanabilir bu durumda da karışım suyuna agregalar vasıtasıyla su eklenmiş olacaktır. Bu durumda da karışım suyu fazla gelerek ayrışmaya neden olacaktır.

21 Sonuç olarak karışım hesaplamalarında agregaların doygun kuru yüzey oldukları kabul edilmektedir. Agreların stok halindeki su içerikleri belirlenmeli ve DKY durumu için su düzeltilmesi yapılmalıdır. I. Mıcır= 401,76x(0,005-0,002)= 1,21 kg/m 3 su gerekli II. Mıcır= 447,33x(0,005-0,002)= 1,34 kg/m 3 su gerekli Kum= 854,79x(0,025-0,010)= 12,82 kg/m 3 su fazla Düzeltilmiş Su= 188,38+1,21+1,34-12,82= 153,42 kg/m 3

22 Agreların stok halindeki su içerikleri belirlenmeli ve DKY durumu için su düzeltilmesi yapılmalıdır. Agregalar mevcut durumları ile tartılarak alındığında ve kuru bir agrega ise su emerek DKY durumuna geldiğinde ağırlığı hesaplanan ağırlıktan fazla olacaktır. Bu nedenle emeceği su miktarı kadar agrega eksiltilmelidir. Agregaların DKY’den daha fazla su içermesi durumunda tersi yapılmalıdır. Düzeltilmiş Agrega Miktarları I. Mıcır= 401,76-1,21= 400,55 kg/m 3 II. Mıcır= 447,33-1,34= 446 kg/m 3 Kum= 854,79+12,82= 867,61 kg/m 3

23 Sonuç olarak 1 m 3 C30 betonu için bileşenler aşağıdadır. Çimento= 430,77 kg/m 3 Su= 153,42 kg/m 3 Katkı= 4,31 kg/m 3 I. Mıcır= 400,55 kg/m 3 II. Mıcır= 446 kg/m 3 Kum= 867,61 kg/m 3 Toplam ağırlık= 2302,66 kg/m 3


"BETON KARIŞIM HESABI Doç. Dr. Metin İPEK Sakarya Üniversitesi İnş. Müh." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları