Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ÜNİTE: TÜRK TARİHİNDE YOLCULUK KONU: OSMANLIDA BİR MERKEZ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ÜNİTE: TÜRK TARİHİNDE YOLCULUK KONU: OSMANLIDA BİR MERKEZ"— Sunum transkripti:

1 ÜNİTE: TÜRK TARİHİNDE YOLCULUK KONU: OSMANLIDA BİR MERKEZ

2 OSMANLIDA BİR MERKEZ İznik; 1077’de Amadolu Selçuklu Devletini kurucusu Süleyman Şah tarafından alınarak Bizans’ın elinden çıkmış ve Türklerin merkezi olmuştur. İznik bir çok medeniyete eve sahipliği yapmıştır. Bu yüzden İznik’in zengin bir tarihi vardır. Selçuklu Devleti döneminde Türklerin batıya doğru ilerleyişini durmak amacıyla Haçlı Seferleri yapılmış; bu seferler sırasında Haçlı ilerleyişi durdurulamayınca I.Kılış Arslan döneminde başkent İznik’ten Konya’ya taşınmıştır.

3 OSMANLIDA BİR MERKEZ Osmanlı Devletini kuruluş döneminde Bizans elindeki toprakların İstanbul’a kadar olan kısmı alınmıştır. Orhan bey döneminde Osmanlıların hızla ilerlemesi karşısında III.Andreanikos telaşlanmış ve ve Osmanlılar üzerine harekete geçmişti. 1329’da yapılan MALTEPE (Palekanon) SAVAŞ’ı sonrasında Bizans ordusu ağır bir yenilgiye uğratılmıştır. Maltepe Savaşı sonrasında İznik ve İzmit fethedilmiş ve Kocaeli Yarımadasının tamamı Osmanlı yönetimine girmiştir. İznik’in alınmasından sonra burası bir süreliğine Osmanlı başkenti olmuştur. Bunun nedeni ise savaş alanlarına yakın olmasıdır.

4 OSMANLIDA BİR MERKEZ İznik Osmanlılar tarafından fethedilince bu durum Osmanlıların Anadolu’da kurulan diğer beylikler arasında saygınlığını arttırmış. Osmanlılar, fethettikleri yerlerde Türk kültürünü yerleştirmek, aldıkları yerleri Türkleştirmek amacıyla sosyal ve kültürel alanda bir çok faaliyette bulunmuştur.

5 OSMANLIDA BİR MERKEZ Osmanlı Devleti kuruluş döneminde, eğitim faaliyetlerine ağırlık vermeye başlamıştır. Orhan Bey döneminde, İznik’te yapılan faaliyetlerden ilki 1330’da medresenin açılmasıdır. Bu medresenin müderrisi KAYSERİLİ DAVUT’tur. Kayserili Davut; Karaman, Kahire ve Bursa’da eğitim görmüş hadis, fıkıh, tefsir ilimlerine dair birçok eser yazmış bir bilim adamıdır. İZNİK MEDRESESİ

6 İznik Ayasofya Kilisesi (cami)
OSMANLIDA BİR MERKEZ İznik Ayasofya Kilisesi (cami) Osmanlı Devletinin, İznik’te yaptığı imar çalışmaları: Osmanlı Devleti, fethettiği yerlerde kilise yapımına izin vermiştir. Çünkü Osmanlılar ele geçirdikleri yerlerde yaşayan halkı baskı altında tutmamış;onlara din ve vicdan özgürlüğü vermiştir. Azınlıklara karşı her zaman hoşgörülü bir politika izlemiş ve onları asimile etmeye çalışmamıştır. İznik Ayasofya Müzesi

7 OSMANLIDA BİR MERKEZ İznik Kapıları

8 OSMANLININ İKİNCİ MERKEZİ
BURSA Bursa; Orhan Bey zamanında alınmıştır(1326). Bursa’nın alınmasından sonra ele geçirilen Bizans topraklarında, mevcut mimarı geleneğine, Selçuklu sanatı özellikleri de eklenerek farklı bir üslup oluşturulmuştur. Bursa yeni devletin başkenti olarak Osmanlı mimarisinin ilk eserlerine sahip olmuştur. Edirne ve İznik’teki Osmanlı yapılarının devamı niteliği taşıyan eserler Bursa’da yapılmıştır.

9 OSMANLININ İKİNCİ MERKEZİ
BURSA Sultan I.Murat tarafından 1388’de İznik’te yaptırılan Nilüfer Hatun İmaretinden sonra Bursa’da Orhan Bey Camii, Murat Hüdavendigar Camii, Yeşil Camii aynı uslupla yapılmış eserlerdir. Osmanlı Devletinin sınırları genişledikçe Bursa’dan Edirne’ye bir çok medrese yapılmıştır. Bursa’da II.Mehmed’in yaptırdığı Sultan (yeşil) medresesi, ile Edirne’de yaptırdığı Darü’l-Hadis ve Üç Şerefeli Medresesi çok ünlü idi.

10 OSMANLININ İKİNCİ MERKEZİ
İçinde medrese, cami, imarethane, şifahane, kütüphane, hamam, misafirler için evler gibi binalar topluluğu olan külliyelere Osmanlı şehirlerin hemen hepsinde rastlanır. Külliyeyi bugünkü üniversite kampüslerine benzetebiliriz. Edirne’de bulunan II.Beyazid Külliyesi, Fatih Külliyesi, Süleymaniye Külliyesi Osmanlıların en parlak bilim kurumlarıdır. II.Beyazid Külliyesi’ndeki Darüşşifa Osmanlının önemli sağlık kurumlarındandır. Tedavinin parasız olduğu Darüşşifa’da ruh hastalıkları müzikle tedavi edilmiştir. II.Beyazid Külliyesi Fatih Külliyesi Osmanlıların fethettikleri yerlerdeki imar çalışmaları arasında ilk olarak medreseleri görüyoruz. Çünkü Osmanlı hükümdarı; eğitime ve bilime önem vermişler; eğitimi ve bilimi geliştirmeye çalışmışlardır.


"ÜNİTE: TÜRK TARİHİNDE YOLCULUK KONU: OSMANLIDA BİR MERKEZ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları