Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Türkiye’de diyabetle ilgili örgütlenme, hizmet imkanları ve farkındalık çalışmaları yeterli mi?

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Türkiye’de diyabetle ilgili örgütlenme, hizmet imkanları ve farkındalık çalışmaları yeterli mi?"— Sunum transkripti:

1 Türkiye’de diyabetle ilgili örgütlenme, hizmet imkanları ve farkındalık çalışmaları yeterli mi?

2 DİYABET İLE İLGİLİ GÖREVLER 1989 – 2005: İÜ İstanbul Tıp Fak İç Hast AD Diyabet BD 2005 - : İÜ İstanbul Tıp Fak İç Hast AD Endokrinoloji – Metabolizma Hast BD 1993 -: Diyabet Obezite ve Metabolizma Derneği 1995 – 2003: Diyabetle Yaşam Derneği 1996 – 2003: Türkiye Diyabet Tedavi ve Eğitim Vakfı (Türkiye Diyabet Vakfı) 2006 – 2012: Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği (TEMD) Yönetim Kurulu 2006 - : TEMD Diyabet Çalışma ve Eğitim Grubu 2006 - : TEMD Diyabet ve Kompl Tanı, İzlem ve Tedavisi Kılavuzu Yazım Komitesi 2010 – 2014: Türkiye Diyabet Önleme - Kontrol Programı 2011-2014 Yürütme Kurulu 2014 – : Sağlık Bak. Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Diyabet Eğitimci Eğitimi Programı 2015 –: Türkiye Diyabet Programı 2015-2020 Bilimsel Kurul 2015 – : Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB)

3 IDF 7. Diyabet Atlası: 2015 ve 2040 Dünya Diyabet Nüfusu (20-79 yaş)

4 Zimmet PZ, et al. Lancet Diabetes Endocrinology 2014;2:56-64

5 Avrupa’da Diyabetin En Yüksek Oranda Görüldüğü İlk Beş Ülke (20-79 yaş) 2013 Yılı Diyabetli Nüfus SıraÜlkeMilyon kişi 1Rusya Federasyonu10.9 2Almanya7.6 3Türkiye7.0 4İspanya3.8 5İtalya3.6 2013 Yılı Diyabet Sıklığı SıraÜlke% 1Türkiye14.85 2Montenegro10.11 3Makedonya, TFYR9.98 4Sırbistan9.92 5Bosna Hersek9.70 IDF 6th Diabetes Atlas, 2013

6 Türkiye’de Diyabetle ilgili Sivil Toplum Örgütleri Türk Diabet Cemiyeti Türkiye Diyabet Vakfı Türk Diabet ve Obezite Vakfı Diyabet ve Beslenme Derneği Diyabet Obezite ve Metabolizma Derneği Tip 1 Diyabetliler Derneği Çocuk ve Adolesan Diyabeti Derneği Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği Diyabet Hemşireliği Derneği Diyabet Diyetisyenleri Derneği

7

8

9 14 Kasım Dünya Diyabet Günü

10 Farkındalık yaratma Topluma ve sağlık çalışanlarına yönelik Önleyici-koruyucu önlem alma & öğretme Eğitim Sağlık okuryazarlığı Erken tanı ve tedavi Kanıta-dayalı rehberler Rehabilitasyon

11 TURDEP-I’den TURDEP-II’ye 12 Yıllık Diyabet Trendi: Genel %13.7 (%95 GA 13.2-14.1; Erkek % 12.4, Kadın %14.6) Satman İ, TURDEP Study Group. Diabetes Care 2002; Satman İ, TURDEP-II Study Group Eur J Epidemiol 2013.

12 Satman I et al. Eur J Epidemiol. 2013;28:169-80. *Kaba hız

13 Türkiye’de 1998’den 2010’a Kronik Hastalıklar 1,2 Değişim oranı +%90 +%108 +%44 +%32 -%11 1 Satman İ, TURDEP Study Group. Diabetes Care 2002;25:1651-56; 2 Satman I, TURDEP-II Study Group. Eur J Epidemiol 2013;28:169-80.

14 Kullanılan tedavi modaliteleri ve bunları uygularken kullandığınız kılavuzlar etkin mi? Örneğin tip 2 diyabetli hastalarda HbA1c’yi düşürme ve mortalite üzerine antidiyabetik algoritmaları etkin olarak kullanılıyor mu?

15 Hipoglisemik İlaçların Gücü: Monoterapide Etkinlik Nathan et al, 2013.

16 TEMD Tip 2 Diyabette Tedavi Algoritması - 2016 YAŞAM TARZI DEĞİŞİKLİĞİ (Sağlıklı beslenme, Fiziksel aktivite artışı, Kilo kontrolü) A1C HEDEFİ*: Düşük riskli ise ≤%7, Yüksek riskli ise BİREYSEL YAŞAM TARZI DEĞİŞİKLİĞİ (Sağlıklı beslenme, Fiziksel aktivite artışı, Kilo kontrolü) A1C HEDEFİ*: Düşük riskli ise ≤%7, Yüksek riskli ise BİREYSEL A1C <%8.5 A1C >%10 A1C = %8.5 - 10 MONOTERAPİ MET** A1C >Hedef İKİLİ KOMBİNASYON MET (+) SU/GLN DPP4-İ İNSÜLİN*** PİO GLP-1A AGİ SGLT-2İ A1C >Hedef ÜÇLÜ KOMBİNASYON MET (+) II. İlaç (+) SU/GLN DPP4-İ İNSÜLİN*** PİO GLP-1A AGİ SGLT-2İ A1C >Hedef İNSÜLİN MET (+) BAZAL BİFAZİK BAZAL + GLP-1A BAZAL- BOLÜS POMPA *Tedavi değişikliği için A1C >%7 veya bireysel hedefin üstünde olmalı. **Monoterapide MET tercih edilir, ancak MET kontrendike veya intolerans varsa diğer oral anti-diyabetiklerden biri başlanabilir. ***Bazal insülin tercih edilmeli, gerekirse -SU/GLN ile verilmemek koşulu ile- bifazik insülin de başlanabilir. (MET: Metformin, DPP4-İ: Dipeptidil peptidaz 4 inhibitörü, SU: Sulfonilüre, GLN: Glinid, PİO: Pioglitazon, GLP-1A: Glukagon benzeri peptid 1 analoğu, AGİ: Alfa glukozidaz inhibitörü).

17 www.turk.endokrin.org

18 TEMD Diyabet Kılavuzu 8. Baskı Kanıta dayalı rehber Kanıta Dayalı Tıp Derneği tarafından 2013, 2014 ve 2015’te Türkiye’nin en özgün Kanıta Dayalı Tanı Tedavi Rehberi olarak seçildi.

19 Satman İ ve TURDEP-II Çalışma Grubu, 2014.

20 Kronik komplikasyon varlığı, hastaların % 88.2’sinde anamnez ile değerlendirilmiştir. Hastaların %60’ında kronik komplikasyon vardır. En sık kronik komplikasyon nöropatidir 4,1 4,7 5,7 11,6 25,6 27,1 41,1 59,6 020406080100 Periferik vasküler hastalık Diyabetik ayak Serebrovasküler olay Nefropati Koroner arter hastalığı Göz komplikasyonları Nöropati Her hangi kronik komplikasyon % ADMIRE Çalışması: Kronik Komplikasyonlar Satman İ, et al. ADMIRE Çalışması, DRCP 2011.

21 Diyabet ömrü 10 yıl kadar kısaltır!....

22 Hasta takibi ve tedavi uygulamalarını hasta güvenliği açısından değerlendirir misiniz?

23 Diyabette Hasta Güvenliği Diyabet, diyabet komplikasyonları ve diyabete eşlik eden durumların araştırılması Böbrek hasarından kaçınma Diyabet ve gebelik Diyabet bakımı İnsülin kullanımı ile ilgili güvenlik Diyabetik ülserlerin yönetilmesi Hiperglisemik acillerin yönetilmesi Nöropati taraması Hipoglisemide kendi kendine tedavi İlaçaların yan etkileri Diyabetin öz yönetimi

24 Tedavide Riskler Dengelenmeli Hipoglisemi riski Kilo artışı KVH riski (?) Malignite riski (?) Zorluk Yüksek maliyet Komplikasyonları önlenmek ve/veya geciktirmek

25 Hiperglisemi Tedavisine Yaklaşım Düşük Yüksek Yeni tanı Uzun süreli Uzun Kısa YokCiddiAz/Hafif YokCiddiAz/Hafif Motive, uyumlu, becerikli Kolay ulaşılabilirSınırlı A1C %7 Sıkı kontrol Esnek kontrol Hasta/Hastalık Özellikleri Hipoglisemi Riski & Diğer Ilaç Yan Etkileri Hastalık Süresi Yaşam Beklentisi Önemli Komorbid Durumlar İlerlemiş Vasküler Komplikasyonlar Hasta Beklentisi & Tedaviye Uyum Çabası Kaynaklar & Destek Sistemleri ADA Standards of Medical Care in Diabetes. Diabetes Care 2016;39(Suppl. 1):S39-46; TEMD Diyabet Kılavuzu, 2016. Değiştirilebilir Değiştirilemez faktörler Motivasyonu düşük, uyumsuz, beceriksiz

26 Glisemik Kontrol Hedefleri HedefGebelikte HbA1c ≤%7.0 (≤53 mmol/mol) %6-6.5 (42-48 mmol/mol) AKG ve öğün öncesi KG80-130 mg/dL60-100 mg/dL Öğün sonrası 1. st KG- <140 mg/dL (tercihen <120 mg/dL) Öğün sonrası 2. st KG<160 mg/dL<120 mg/dL TEMD Diyabet Kılavuzu, 2016.

27 Yaşlı Diyabetlilerde A1C Hedefleri which must be balanced against the risk of hypoglycemia Sağlıklı yaşlılar Metabolik kontrol hedefi gençler gibi A1C <%7 Riskli yaşlılar Hiperglisemik semptomları düzeltecek, hipoglisemiden kaçınacak kontrol hedefleri A1C: %7.1-8.5 CDA Clinical Practice Guidelines, 2013 (updated 2016); TEMD Diyabet Kılavuzu, 2016.

28 CDA Guidelines 2008; Yale JF. J Am Soc Nephrol 2005;16:S7-S10. Antihiperglisemikler ve Böbrek Önerilmez / kontrendike Güvenli Dikkatli olmalı ve/veya doz azaltılmalı Repaglinid Metformin 30 60 Saksagliptin Linagliptin Gliburid 30 50 Tiazolidinedion 30 GFR (mL/dk): < 15 15-29 30-59 60-89 ≥ 90 KBH Evresi: 5 4 3 2 1 Gliklazid/Glimepirid 15 30 Liraglutid 50 Eksenatid 30 50 Akarboz 25 Sitagliptin 50 15 2.5 mg 15 30 50 mg 25 mg 30

29

30

31

32 Dikkatiniz için teşekkür ederim.


"Türkiye’de diyabetle ilgili örgütlenme, hizmet imkanları ve farkındalık çalışmaları yeterli mi?" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları