Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TÜRKİYE’DE PEDİATRİK ONKOLOJİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TÜRKİYE’DE PEDİATRİK ONKOLOJİ"— Sunum transkripti:

1 TÜRKİYE’DE PEDİATRİK ONKOLOJİ
Pediatric Oncology in Turkey Rejin Kebudi, MD on behalf of the Turkish Pediatric Oncology Group J Pediatr Hematol Oncol Mar;34 :S Prof. Dr. Rejin KEBUDİ İ.Ü., Cerrahpaşa T. F., Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları A.B.D. & İ.Ü., Onkoloji Enstitüsü, Pediatrik Hematolojik-Onkoloji B.D. Türk Pediatrik Onkoloji Grubu (TPOG) Derneği Başkanı, YK üyesi USKAF Ulusal sağlıkta Kalite Forumu

2 USKAF Ulusal sağlıkta Kalite Forumu 14.05.2016
Çocukluk çağı kanserleri, erişkin kanserlerinden farklılıklar gösterir. Çocukluk çağı kanserleri tüm kanserlerin % 4 İnsidans milyonda 120 TÜRKİYE’DE DURUM: Çocuk nüfusu fazla Nüfus: 70 milyon < 15 yaş :24 %; < 18 yaş :36 % Türkiye’de her yıl ~ 3000 yeni çocukluk çağı Ca. MULTİDİSİPLİNER YAKLAŞIM: EKİP ÇALIŞMASI! USKAF Ulusal sağlıkta Kalite Forumu

3 USKAF Ulusal sağlıkta Kalite Forumu 14.05.2016
Türkiye’de her yıl yaklaşık 3000 çocuk yeni kanser tanısı almaktadır. 5 yıllık sağkalım % 65 (İÜOE % 74) Eğitim (TABABET UZMANLIK YÖNETMELİĞİ) Pediatri Eğitimi 1974 Pediatrik Onkoloji Yan Dal Eğitimi 1983, Ped Hematoloji-Onkoloji Yan Dal Eğitimi 2009 Türk Pediatrik Onkoloji Grubu Derneği - TPOG 1996 TPOG-S.B. KSDB Pratisyen Hekim eğitimi-ERKEN TANI!! Onkoloji Hemşireliği Eğitimi Palyatif bakım USKAF Ulusal sağlıkta Kalite Forumu

4 TÜRKİYE’DE PEDİATRİK ONKOLOJİ
Pediatrik onkoloji-1960 sonları Pediatrik onkoloji yan dal uzmanlığı-1983 TÜRK PEDİATRİK ONKOLOJİ GRUBU (TPOG) DERNEĞİ-1996 Eğitim Çocuk kanserlerinde farkındalığı artırma Tedavi kılavuzları Ulusal protokoller Uluslar arası işbirliği Multidisipliner işbirliği Pediatrik onkoloji hemşirelik eğitimi Bilimsel toplantılar USKAF Ulusal sağlıkta Kalite Forumu

5 Çocukluk çağı kanserlerinin dağılımı
USKAF Ulusal sağlıkta Kalite Forumu

6 USKAF Ulusal sağlıkta Kalite Forumu 14.05.2016
TPOG ve TPHD Türkiye Çocuk kanser kayıtlarının tanı gruplarına göre dağılımı (T. Kutluk ve A. Yeşilipek, TPOG/TPHD adına) Tanı Grubu TPOG % SEER % I-Lösemi 31,7 25,2 II-Lenfoma ve Retiküloendotelyal tümörler 17,1 15,5 III-SSS Tümörleri 13,3 16,7 IV-Nöroblastom ve diğer periferal sinir hücresi tümörleri 7,5 5,4 V-Retinoblastom 3,1 2,1 VI-Böbrek tümörleri 5,5 4,4 VII-Karaciğer tümörleri 1,4 1,1 VIII-Kemik tümörleri 6,0 5,6 XI-Yumuşak doku sarkomu 6,5 7,4 X-Germ hücre tümörleri 4,5 7,0 XI-Karsinom ve diğer epitelyal kanserler 2,7 9,2 Toplam 100 USKAF Ulusal sağlıkta Kalite Forumu

7 Turkish Pediatric Oncology Group (TPOG) & Turkish Pediatric Hematolgy Society (TPHD) Pediatric Tumor Registry, Survival Rate (7 Year) Time (Months) Survival (%) 65.8% USKAF Ulusal sağlıkta Kalite Forumu T.Kutluk & A. Yesilipek, on behalf of TPOG/TPHD

8 Tablo. Pediatrik Onkolog Çalışan Hekim Sayısı, 2016
Prof. Doç. Uzm. EMEKLİ/Özel Toplam TOTAL = /100 İstanbul = (8Prof) 39 Ankara = İzmir = Bursa Kocaeli Bolu Sakarya Edirne Zonguldak Adana Antalya Mersin Samsun Erzurum Sıvas Kayseri Van Manisa Aydın Konya Kahramanmaraş USKAF Ulusal sağlıkta Kalite Forumu

9 USKAF Ulusal sağlıkta Kalite Forumu 14.05.2016
Prof. Doç. Uzm. EMEKLİ/Özel Toplam TOTAL = /100 İstanbul = (8Prof) 39 Ankara = İzmir = Adana USKAF Ulusal sağlıkta Kalite Forumu

10 USKAF Ulusal sağlıkta Kalite Forumu 14.05.2016
Pediatrik Onkoloji Alanında Çalışan Diğer Sağlık Personeli-EKİP ÇALIŞMASI Radyasyon Onkolojisi Çocuk Cerrahisi ve diğer cerrahi branşlar Onkoloji Hemşiresi Patoloji Radyoloji Psikolog Sosyal Hizmet Uzmanı Acil Yoğun Bakım Kan Merkezi USKAF Ulusal sağlıkta Kalite Forumu

11 USKAF Ulusal sağlıkta Kalite Forumu 14.05.2016
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEDAVİ HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ,TÜRKİYE TÜRKİYE ONKOLOJİ HİZMETLERİ YENİDEN YAPILANMA PROGRAMI , Ankara USKAF Ulusal sağlıkta Kalite Forumu

12 USKAF Ulusal sağlıkta Kalite Forumu 14.05.2016
KANSER MERKEZİ VE ONKOLOG SAYISI YETERLİ Mİ? 2009 durum 28 üniversitede onkoloji merkezi bulunuyor. Profesör onkolog 113, doçent 78. Pediatrik Onkoloji Uzmanı: 47 • Pediatrik Hematoloji Uzmanı: 69 43 merkez 450 medikal onkolog Ekip işi SGK kanser tedavisinin tamamını katkı payı olmaksızın ödemekte. Sağlık Bakanlığı hastaneleri, üniversite hastaneleri. Ulaşılabilirlik açısından ise 2015'e kadar yeni ve çok daha kapsamlı kanser merkezleri hedeflenmiştir. Bu hedef gerçekleştiğinde yurdun her yerinden ulaşılabilecek tedavi hizmetleri sunulabilecektir. Tabii bu konuda en önemli sıkıntı insan kaynaklarıdır. USKAF Ulusal sağlıkta Kalite Forumu

13 USKAF Ulusal sağlıkta Kalite Forumu 14.05.2016
Day S et al. Baseline standards for paediatric oncology nursing care in LIC/MIC income countries: position statement of the SIOP PODC Nursing Working Group. Lancet Oncol. 2014; 15(7): PMID: Standard 1: A staffing plan based on patient acuity levels is utilized. A nurse to patient ratio of 1:5 for general paediatric oncology units and 1:2 for critical care and transplant units is recommended. Nurses who have been trained and gained experience in oncology should remain within the paediatric oncology service and not rotated to other wards or specialities. Standard 2: All new nursing employees receive a formalized paediatric oncology induction (orientation) programme to include two weeks of theory and clinical skills training followed by 3–4 weeks spent with an experienced nurse preceptor. The induction programme should include specific learning objectives. Evidence of successful completion should be obtained before new nurses provide direct patient care. Content should include: review of paediatric cancers, administration of chemotherapy and management of side effects, management of venous access (central and peripheral), control and prevention of infections, administration of blood products, management of neutropenic sepsis, early detection and treatment of oncology emergencies, assessment and management of pain, nutritional support, education for patients and families, palliative care including death and dying and spiritual and psychological issues. Standard 3: Nurses receive continuing education and training to maintain and increase their paediatric oncology clinical skills and knowledge. A minimum of 10 hours continuing education and training per year is recommended. Standard 4: Nurses are recognized and acknowledged as core members of the multidisciplinary paediatric oncology team, as evidenced by inclusion in patient rounds and all meetings with patients and parents/caregivers when the diagnosis and treatment plan are discussed. Standard 5: Nurses have the resources needed to provide safe paediatric oncology care, to include: Intravenous pumps, hand washing/sanitizing supplies and isolation supplies. Nurses prepare chemotherapy only if a pharmacist is not available, personal protective equipment and a biosafety level two cabinet are available, and periodic screenings for secondary cancers (related to exposure to antineoplastic agents) are provided. Standard 6: Evidence-based paediatric oncology nursing policies and procedures are in place to guide the delivery of quality nursing care. Because of the scarcity of nursing research in LMICs, funding for locally directed research is the next step to create relevant nursing policies and procedures. USKAF Ulusal sağlıkta Kalite Forumu

14 USKAF Ulusal sağlıkta Kalite Forumu 14.05.2016
Ülkemizde mevcut durum - II (44 merkezin verilerine göre) 2009 Prof. Doç. Yrd. Doç Öğr.Gr Uzman Fellow Asistan Toplam Tıbbi Onkoloji Çocuk Onkoloji Rady. Onkoloji Toplam Radyoloji 2 Merkezde sadece USG, 6 merkezde PET var, 8 merkezde MRG yok, Diğerlerinde PET hariç hepsi Radyasyon Fizikçisi 88 Onkoloji Hemşiresi 525 Psikolog 50 Sosyal Hizmet uzmanı 23 Ayaktan kemoterapi/ay 2056 Akreditasyon/Sertifikasyon JCI 2 (Acıbadem, Metropolitan) ISO 13 (3’ü kısmi, 2’si aynı zamanda JCI) Lab 1 Sosyal servisler 22/43 Rehabilitasyon 18/43 USKAF Ulusal sağlıkta Kalite Forumu

15 USKAF Ulusal sağlıkta Kalite Forumu 14.05.2016
Ülkemizde mevcut durum - III (44 merkezin verilerine göre) 2009 Patoloji Hepsinde var Klinik Patoloji Lab Hepsinde var Kan Bankası Hepsinde var 24 saat doktor Hepsinde var Acil Hepsinde var Anestezi Hepsinde var Tümör konseyi 34/44 Yoğun bakım 41/44 Bilgilendirme kitap v.b 24/44 Uluslar arası çalışma 18 merkez Ulusal çalışma 36/44 Kayıt merkezi 38/43 Kanser bildirim sayısı 31776 (3 merkez rakam ?, 5 merkez kayıt yok) Ağrı merkezi 34/43 var Sigara bırakma kliniği 24/43 Korunma 8/43 var Erken tanı 11/43 (10 meme,4 kolon, 3 serviks, 1 prostat ) USKAF Ulusal sağlıkta Kalite Forumu

16 USKAF Ulusal sağlıkta Kalite Forumu 14.05.2016
55 Onkoloji Merkezlerinin Türü ve Kuruluş Yıllarına Göre Dağılımı (2007) Üniversite Hastanesi 1990 öncesi ,1 ,1 2000 ve sonrası ,7 Toplam ,0 Devlet Hastanesi 1990 öncesi ,0 ,0 2000 ve sonrası ,0 Toplam ,0 Özel Hastane 1990 öncesi ,0 ,5 2000 ve sonrası ,5 Branş Hastanesi 1990 öncesi ,0 ,0 2000 ve sonrası - 0,0 Toplam ,0 USKAF Ulusal sağlıkta Kalite Forumu

17 Onkoloji Alanında Çalışan Hekim Sayısı, 2007
Prof. Doç. Yrd. Doç. Öğr.Gör. Uzm. Fellow Asistan Toplam Med. Onk Ped. Onk Rad. Onk Toplam *Özel Hastaneler kategorisinde part-time çalışan hekimler iki kez hesaba katılmıştır USKAF Ulusal sağlıkta Kalite Forumu


"TÜRKİYE’DE PEDİATRİK ONKOLOJİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları