Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TÜRKİYE’DE PEDİATRİK ONKOLOJİ Prof. Dr. Rejin KEBUDİ İ.Ü., Cerrahpaşa T. F., Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları A.B.D. & İ.Ü., Onkoloji Enstitüsü, Pediatrik.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TÜRKİYE’DE PEDİATRİK ONKOLOJİ Prof. Dr. Rejin KEBUDİ İ.Ü., Cerrahpaşa T. F., Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları A.B.D. & İ.Ü., Onkoloji Enstitüsü, Pediatrik."— Sunum transkripti:

1 TÜRKİYE’DE PEDİATRİK ONKOLOJİ Prof. Dr. Rejin KEBUDİ İ.Ü., Cerrahpaşa T. F., Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları A.B.D. & İ.Ü., Onkoloji Enstitüsü, Pediatrik Hematolojik-Onkoloji B.D. Türk Pediatrik Onkoloji Grubu (TPOG) Derneği 2009-2011 Başkanı, 1999-2011 YK üyesi Pediatric Oncology in Turkey Rejin Kebudi, MD on behalf of the Turkish Pediatric Oncology Group J Pediatr Hematol Oncol Mar;34 :S12-4. 2012 USKAF Ulusal sağlıkta Kalite Forumu 14.05.2016

2 Çocukluk çağı kanserleri, erişkin kanserlerinden farklılıklar gösterir. Çocukluk çağı kanserleri tüm kanserlerin % 4 İnsidans milyonda 120 TÜRKİYE’DE DURUM: Çocuk nüfusu fazla Nüfus: 70 milyon < 15 yaş:24 %; < 18 yaş:36 % Türkiye’de her yıl ~ 3000 yeni çocukluk çağı Ca. MULTİDİSİPLİNER YAKLAŞIM: EKİP ÇALIŞMASI! USKAF Ulusal sağlıkta Kalite Forumu 14.05.2016

3 Türkiye’de her yıl yaklaşık 3000 çocuk yeni kanser tanısı almaktadır. 5 yıllık sağkalım % 65 (İÜOE % 74) Eğitim ( TABABET UZMANLIK YÖNETMELİĞİ) – Pediatri Eğitimi 1974 – Pediatrik Onkoloji Yan Dal Eğitimi 1983, – Ped Hematoloji-Onkoloji Yan Dal Eğitimi 2009 – Türk Pediatrik Onkoloji Grubu Derneği - TPOG 1996 – TPOG-S.B. KSDB Pratisyen Hekim eğitimi-ERKEN TANI!! – Onkoloji Hemşireliği Eğitimi – Palyatif bakım USKAF Ulusal sağlıkta Kalite Forumu 14.05.2016

4 TÜRKİYE’DE PEDİATRİK ONKOLOJİ Pediatrik onkoloji-1960 sonları Pediatrik onkoloji yan dal uzmanlığı-1983 TÜRK PEDİATRİK ONKOLOJİ GRUBU (TPOG) DERNEĞİ-1996 Eğitim Çocuk kanserlerinde farkındalığı artırma Tedavi kılavuzları Ulusal protokoller Uluslar arası işbirliği Multidisipliner işbirliği Pediatrik onkoloji hemşirelik eğitimi Bilimsel toplantılar USKAF Ulusal sağlıkta Kalite Forumu 14.05.2016

5 Çocukluk çağı kanserlerinin dağılımı USKAF Ulusal sağlıkta Kalite Forumu 14.05.2016

6 Tanı Grubu TPOG %SEER % I-Lösemi 31,725,2 II-Lenfoma ve Retiküloendotelyal tümörler 17,115,5 III-SSS Tümörleri 13,316,7 IV-Nöroblastom ve diğer periferal sinir hücresi tümörleri 7,55,4 V-Retinoblastom 3,12,1 VI-Böbrek tümörleri 5,54,4 VII-Karaciğer tümörleri 1,41,1 VIII-Kemik tümörleri 6,05,6 XI-Yumuşak doku sarkomu 6,57,4 X-Germ hücre tümörleri 4,57,0 XI-Karsinom ve diğer epitelyal kanserler 2,79,2 Toplam 100 2002-2008 TPOG ve TPHD Türkiye Çocuk kanser kayıtlarının tanı gruplarına göre dağılımı (T. Kutluk ve A. Yeşilipek, TPOG/TPHD adına) USKAF Ulusal sağlıkta Kalite Forumu 14.05.2016

7 Time (Months) Survival (%) 65.8% T.Kutluk & A. Yesilipek, on behalf of TPOG/TPHD Turkish Pediatric Oncology Group (TPOG) & Turkish Pediatric Hematolgy Society (TPHD) Pediatric Tumor Registry, 2002-2008 Survival Rate (7 Year) USKAF Ulusal sağlıkta Kalite Forumu 14.05.2016

8 Tablo. Pediatrik Onkolog Çalışan Hekim Sayısı, 2016 Prof.Doç. Uzm.EMEKLİ/Özel Toplam TOTAL351833 = 86 291152.8/100 İstanbul7 412 =2316 (8Prof)39 Ankara 12410 = 26834 İzmir522 =9110 Bursa11103 Kocaeli10102 Bolu00101 Sakarya1010 2 Edirne00101 Zonguldak01001 Adana21137 Antalya10001 Mersin10001 Samsun10113 Erzurum01001 Sıvas00101 Kayseri11103 Van 11002 Manisa01001 Aydın01001 Konya10001 Kahramanmaraş00101 USKAF Ulusal sağlıkta Kalite Forumu 14.05.2016

9 Prof.Doç. Uzm.EMEKLİ/Özel Toplam TOTAL351833 = 86 291152.8/100 İstanbul7 412 =2316 (8Prof)39 Ankara 12410 = 26834 İzmir522 =9110 Adana21137 USKAF Ulusal sağlıkta Kalite Forumu 14.05.2016

10 Pediatrik Onkoloji Alanında Çalışan Diğer Sağlık Personeli-EKİP ÇALIŞMASI Radyasyon Onkolojisi Çocuk Cerrahisi ve diğer cerrahi branşlar Onkoloji Hemşiresi Patoloji Radyoloji Psikolog Sosyal Hizmet Uzmanı Acil Yoğun Bakım Kan Merkezi USKAF Ulusal sağlıkta Kalite Forumu 14.05.2016

11 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEDAVİ HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ,TÜRKİYE TÜRKİYE ONKOLOJİ HİZMETLERİ YENİDEN YAPILANMA PROGRAMI 2010-2023, Ankara USKAF Ulusal sağlıkta Kalite Forumu 14.05.2016

12 KANSER MERKEZİ VE ONKOLOG SAYISI YETERLİ Mİ? 2009 durum 28 üniversitede onkoloji merkezi bulunuyor. Profesör onkolog 113, doçent 78. Pediatrik Onkoloji Uzmanı: 47 Pediatrik Hematoloji Uzmanı: 69  43 merkez 450 medikal onkolog Ekip işi SGK kanser tedavisinin tamamını katkı payı olmaksızın ödemekte. Sağlık Bakanlığı hastaneleri, üniversite hastaneleri. Ulaşılabilirlik açısından ise 2015'e kadar yeni ve çok daha kapsamlı kanser merkezleri hedeflenmiştir. Bu hedef gerçekleştiğinde yurdun her yerinden ulaşılabilecek tedavi hizmetleri sunulabilecektir. Tabii bu konuda en önemli sıkıntı insan kaynaklarıdır. USKAF Ulusal sağlıkta Kalite Forumu 14.05.2016

13 Day S et al. Baseline standards for paediatric oncology nursing care in LIC/MIC income countries: position statement of the SIOP PODC Nursing Working Group. Lancet Oncol. 2014; 15(7):681-682 PMID: 24872097. Standard 1: A staffing plan based on patient acuity levels is utilized. A nurse to patient ratio of 1:5 for general paediatric oncology units and 1:2 for critical care and transplant units is recommended. Nurses who have been trained and gained experience in oncology should remain within the paediatric oncology service and not rotated to other wards or specialities. Standard 2: All new nursing employees receive a formalized paediatric oncology induction (orientation) programme to include two weeks of theory and clinical skills training followed by 3–4 weeks spent with an experienced nurse preceptor. The induction programme should include specific learning objectives. Evidence of successful completion should be obtained before new nurses provide direct patient care. Content should include: review of paediatric cancers, administration of chemotherapy and management of side effects, management of venous access (central and peripheral), control and prevention of infections, administration of blood products, management of neutropenic sepsis, early detection and treatment of oncology emergencies, assessment and management of pain, nutritional support, education for patients and families, palliative care including death and dying and spiritual and psychological issues. Standard 3: Nurses receive continuing education and training to maintain and increase their paediatric oncology clinical skills and knowledge. A minimum of 10 hours continuing education and training per year is recommended. Standard 4: Nurses are recognized and acknowledged as core members of the multidisciplinary paediatric oncology team, as evidenced by inclusion in patient rounds and all meetings with patients and parents/caregivers when the diagnosis and treatment plan are discussed. Standard 5: Nurses have the resources needed to provide safe paediatric oncology care, to include: Intravenous pumps, hand washing/sanitizing supplies and isolation supplies. Nurses prepare chemotherapy only if a pharmacist is not available, personal protective equipment and a biosafety level two cabinet are available, and periodic screenings for secondary cancers (related to exposure to antineoplastic agents) are provided. Standard 6: Evidence-based paediatric oncology nursing policies and procedures are in place to guide the delivery of quality nursing care. Because of the scarcity of nursing research in LMICs, funding for locally directed research is the next step to create relevant nursing policies and procedures. USKAF Ulusal sağlıkta Kalite Forumu 14.05.2016

14 Prof.Doç.Yrd. Doç Öğr.GrUzman Fellow AsistanToplam Tıbbi Onkoloji483128 42044-175 Çocuk Onkoloji3122 701423- 97 Rady. Onkoloji3425381395-101306 Toplam11378731712967101578 Radyoloji2 Merkezde sadece USG, 6 merkezde PET var, 8 merkezde MRG yok, Diğerlerinde PET hariç hepsi Radyasyon Fizikçisi88 Onkoloji Hemşiresi525 Psikolog50 Sosyal Hizmet uzmanı23 Ayaktan kemoterapi/ay2056 Akreditasyon/SertifikasyonJCI2 (Acıbadem, Metropolitan) ISO 13 (3’ü kısmi, 2’si aynı zamanda JCI) Lab1 Sosyal servisler22/43 Rehabilitasyon18/43 Ülkemizde mevcut durum - II (44 merkezin verilerine göre) 2009 USKAF Ulusal sağlıkta Kalite Forumu 14.05.2016

15 Patoloji Hepsinde var Klinik Patoloji LabHepsinde var Kan Bankası Hepsinde var 24 saat doktorHepsinde var AcilHepsinde var AnesteziHepsinde var Tümör konseyi34/44 Yoğun bakım41/44 Bilgilendirme kitap v.b24/44 Uluslar arası çalışma18 merkez Ulusal çalışma 36/44 Kayıt merkezi38/43 Kanser bildirim sayısı31776 (3 merkez rakam ?, 5 merkez kayıt yok) Ağrı merkezi34/43 var Sigara bırakma kliniği24/43 Korunma8/43 var Erken tanı11/43 (10 meme,4 kolon, 3 serviks, 1 prostat ) Ülkemizde mevcut durum - III (44 merkezin verilerine göre) 2009 USKAF Ulusal sağlıkta Kalite Forumu 14.05.2016

16 Üniversite Hastanesi 1990 öncesi1337,1 1990-19991337,1 2000 ve sonrası925,7 Toplam35100,0 Devlet Hastanesi 1990 öncesi450,0 1990-1999225,0 2000 ve sonrası225,0 Toplam8100,0 Özel Hastane 1990 öncesi225,0 1990-1999562,5 2000 ve sonrası112,5 Toplam8100,0 Branş Hastanesi 1990 öncesi250,0 1990-1999250,0 2000 ve sonrası-0,0 Toplam4100,0 55 Onkoloji Merkezlerinin Türü ve Kuruluş Yıllarına Göre Dağılımı (2007) USKAF Ulusal sağlıkta Kalite Forumu 14.05.2016

17 Onkoloji Alanında Çalışan Hekim Sayısı, 2007 Prof.Doç. Yrd. Doç. Öğr.Gör. Uzm. Fellow Asistan Toplam Med. Onk. 65 56 161 2245 - 205 Ped. Onk. 27 29 6- 1212 - 86 Rad. Onk. 36 43 307 74 -112 302 Toplam12812852810857112 593 *Özel Hastaneler kategorisinde part-time çalışan hekimler iki kez hesaba katılmıştır USKAF Ulusal sağlıkta Kalite Forumu 14.05.2016


"TÜRKİYE’DE PEDİATRİK ONKOLOJİ Prof. Dr. Rejin KEBUDİ İ.Ü., Cerrahpaşa T. F., Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları A.B.D. & İ.Ü., Onkoloji Enstitüsü, Pediatrik." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları