Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

MESLEK İ E Ğİ T İ MDE 3. BOYUT. GEREKÇE 10. Kalkınma Planı’nda yer alan;  "MESLEKİ GELİŞTİRME PROGRAMI"  "İŞ GÜCÜ PİYASASININ ETKİNLEŞTİRME PROGRAMI"

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "MESLEK İ E Ğİ T İ MDE 3. BOYUT. GEREKÇE 10. Kalkınma Planı’nda yer alan;  "MESLEKİ GELİŞTİRME PROGRAMI"  "İŞ GÜCÜ PİYASASININ ETKİNLEŞTİRME PROGRAMI""— Sunum transkripti:

1 MESLEK İ E Ğİ T İ MDE 3. BOYUT

2 GEREKÇE 10. Kalkınma Planı’nda yer alan;  "MESLEKİ GELİŞTİRME PROGRAMI"  "İŞ GÜCÜ PİYASASININ ETKİNLEŞTİRME PROGRAMI" ve  "NİTELİKLİ İNSAN GÜCÜ İÇİN ÇEKİM MERKEZİ PROGRAMI" kapsamında,

3  İşgücü piyasası ile meslek yüksekokulları ve mesleki teknik ortaöğretim kurumları arasında istihdam amaçlı birlikteliğin tesisi  Mesleki ve teknik alanda atölye kurumlarının geliştirilmesi ve  Uzaktan Eğitim Sistemi’nin kurulması yönünde karar alındığını bildirdi.

4  Halihazırda yürütülen ; AB(Avrupa Birliği) IPA Kapsamında ÇSGB nın AB ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Program Otoritesi tarafından yönetilen MEB-YEĞİTEK in yürüttüğü ‘ İnsan kaynaklarının eğitimde teknoloji kullanımını arttırarak, mesleki eğitimin kalitesinin geliştirilmesi projesi ’, ile MESLEKİ EĞİTİMDE 3. BOYUT PROJE’ mizin kapsamı birebir örtüşmektedir.  Daha önce tamamlanmış olan AB ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı bünyesindeki Hayat Boyu Öğrenme’nin Desteklenmesi Operasyonu – I’in kapsamı da Mesleki Eğitimde 3. Boyut Projesi ile uyuşmatadır.

5 Mesleki Ve Teknik Eğitim Sistemindeki Problemler  Amaç ve ilkelerin belirsizliği  Mesleki yönlendirmede yetersizlik  Hedef kitlenin ve eğitim düzeyinin sınırlılığı  Mesleki ve teknik eğitimin iş dünyasına hitap etmemesi  Yeterlilikler ile müktesep hakların karıştırılması  Teorik bilgiyi uygulama alanındaki yetersizlikler

6 HEDEFLERİMİZ  Mesleki ve teknik eğitimi iş dünyasıyla birlikte uygulamalı ve iş dünyasının da fiilen katkıda bulunduğu bir yere dönüştürmek  Mesleki teknik okul ve kurumlarda atölye kurumlarını geliştirmek,  Uzaktan eğitim sistemi kurmak ve toplumu 3 boyutlu mesleki eğitimle tanıştırmak,  İşgücü piyasası ile eğitim sistemi arasında köprü oluşturmak

7 MESLEKİ BİLGİLERİ YAPMAKTA OLDUKLARI İŞ İÇİN YETERLİ BULMA DURUMU (EARGED) Kaynak: Eğitimi Araştırma Geliştirme Dairesi Başkanlığı (EARGED)

8 GENÇ NÜFUSUN (15-24 YAŞ) İŞGÜCÜ PİYASALARI TEMEL GÖSTERGELERİ Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)

9 20-24 yaş aralığında;  İşgücüne düşük katılımla birlikte bu yaş grubunda işsizliğin yüksek olması ülkemizde kritik bir sorundur.  Eğitim sistemi ile işgücü piyasası arasındaki bağın etkin bir şekilde kurulamaması, genç işsizliğinin en önemli nedenlerinden biri olarak ortaya çıkıyor.  Özetle:istihdam var fakat ihtiyaca göre işgücü üretmetmekte problem yaşanıyor. Kaynak: Devlet Planlama Teşkilatı (DPT)

10  Mesleki eğitimde laboratuvar/atölye ve materyallerin yetersizliği, mezunların sahip oldukları teorik bilgilerin pratiğe aktaramamalarına sebep olmaktadır.  Mesleki eğitimde 3 boyutlu eğitim kullanılması teorik bilginin pratiğe dönüşmesini kolaylaştıracaktır.  3 boyutlu eğitim alan bireylerin geleneksel eğitime göre iş hayatındaki oryantasyon sürecinin daha kısa olduğu görülmektedir.

11  Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde mesleki eğitimde 3 boyutlu ortamlar yaygın bir şekilde kullanılmaktadır.  Türkiye’de mesleki ve teknik alanda 3 boyutlu eğitimin geliştirilmesine ve yaygınlaştırılmasına ihtiyaç vardır.

12  Akıllı Eğitim Kurumları, makine, mekatronik, endüstriyel otomasyon, nanoteknoloji gibi konularda 3 boyutlu eğitimle mesleki eğitimde dönüşüme katkı sağlayacaktır.  Organize Sanayi Bölgeleri’nde (OSB) nitelikli insan gücü ihtiyacının farkında olan Akıllı Eğitim Kurumları, mesleki ve teknik eğitim öğrencileri, işçi ve çırakların yetiştirilmesindeki eksikliklerin giderilmesine katkı sağlayacaktır.  Mesleki eğitimde 3 boyutlu eğitim alanında dünyadaki gelişmeler dikkat çekicidir.

13  Projede 3 boyutlu eğitimle birlikte taşınabilir(mobil) laboratuvar platformları kullanılarak, mesleki ve teknik eğitimde fırsat eşitsizliğinin önüne geçilecektir.  Dünyada bu teknoloji birçok gelişmiş ülkede görülmektedir;

14 ABD (Mobile Simulation Lab (MSC) sağlık uygulaması) Brezilya (SENAI)

15  Hindistan 3D sanal gerçeklik

16 OSB’LERLE İŞ BİRLİĞİ – PİLOT BÖLGE İVEDİK OSB Projede;  7.000 işyeri 110.000 çalışanıyla Ankara İvedik OSB pilot bölge seçilecek,  Ardından Türkiye'deki 37.189 işletme 820.000 çalışan ile 261 OSB ile işbirliği yapılarak; sanal gerçeklik, canlı ve/veya uzaktan ’üç boyutlu’ eğitimler verilecektir.  Yüz yüze ve online mesleki eğitim dersleriyle ‘Mesleki geliştirme programına’ tüm branşlarda özellikle de Makine ve Mekatronik, Endüstriyel Otomasyon, Nano Teknoloji gibi alanlarda üç boyutlu eğitimler vererek katkı sağlamak istiyor.

17 DEĞERLENDİRME VE SERTİFİKASYON  Mesleki eğitim programı sürecinde ve sonunda teorik/uygulamalı değerlendirme sınavlarıyla katılımcıların başarı düzeyleri belirlenecektir.  OSB lerle işbirliği içerisinde yürütülen eğitim programı sonucunda başarılı olan katılımcılara sertifikalar verilecektir.

18 FAALİYETLER  Online platform geliştirilmesi,  3 boyutlu eğitim içeriğinin ve programının geliştirilmesi ve sertifikasyon sürecinin tamamlanması,  Eğiticilerin eğitiminin tamamlanması,  OSB’lerden yapılacak eğitim için; katılımcı, yer ve lojistik anlamda planlama yapılması ve destek alınması,  Gezici Eğitim TIR’ ının hazırlanması ve kurulumu,  Ankara İvedik OSB’de pilot çalışmanın gerçekleştirilmesi ve sertifikaların dağıtılması,  Online ve yüz yüze değerlendirme sistemiyle projenin etki analizinin yapılması

19 KAZANIMLAR  Organize Sanayi Bölgelerinde ihtiyaç duyulan nitelikli personel ihtiyacı nın karşılanması için mesleki eğitim anlamındaki boşluğun teknolojinin en güncel imkanlarıyla doldurulması sağlanacaktır.  Akıllı eğitim kurumları Uzman Mesleki eğitimciler ile Mesleki ve teknik eğitime ihtiyacı olan herkesi üç boyutlu ve uzaktan eğitim platformuyla buluşturulacaktır.  Mesleki donanım ve sertifikasyon ihtiyacı olan herkese, dezavantajlı kesimlere, engelli olup destek eğitime ihtiyacı olanlara özel görsel ve işitsel çözümler ve yazılımlar sağlayarak sanal gerçeklik içeren üç boyutlu eğitimler sunacaktır.  Örgün öğretim dışındaki öğretim çeşitlerine destek sağlanarak yüksek başarının ve bilgi düzeyinin artışı sağlanacaktır.

20 BÜTÇE KALEMLERİ  Online platformun geliştirilmesi  Ekipman ve Malzeme Giderleri Toplamı  Hizmet Satın Alma Giderleri  3 boyutlu eğitim içeriklerinin geliştirilmesi  Ekipman ve Malzeme Giderleri Toplamı  Hizmet Satın Alma Giderleri  Ulaşım giderleri  Gezici laboratuvarın (TIR) hazırlanması  Personel, eğitimci giderleri  Bakım giderleri Online Platform  Gezici Laboratuvar  Eğiticilerin eğitimi giderleri  Baskı ve sarf malzemesi giderleri  Tanıtım ve reklam giderleri


"MESLEK İ E Ğİ T İ MDE 3. BOYUT. GEREKÇE 10. Kalkınma Planı’nda yer alan;  "MESLEKİ GELİŞTİRME PROGRAMI"  "İŞ GÜCÜ PİYASASININ ETKİNLEŞTİRME PROGRAMI"" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları