Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

PERİFERİK SİNİR YARALANMALARI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "PERİFERİK SİNİR YARALANMALARI"— Sunum transkripti:

1 PERİFERİK SİNİR YARALANMALARI

2

3

4

5 Periferik sinir yaralanmalarının nedenleri

6 MOTOR LİFLER

7

8 DUYU LİFLERİ

9 Wallerian dejenerasyonu-aksonal dejenerasyon-segmental demiyelinizasyon

10 OTONOMİK LİFLER

11

12 BRACHIAL PLEXUS (C5-T1)

13 C5,C6 : N.muscolocutaneous C7’den de dal alır
C7 : Radial sinir C5,C6 ve C8,T1’den dal alır C8,T1 : Ulnar sinir C5,C6 veC8,T1 lifleri median sinir’i oluşturur

14

15 ÜST BRACHIAL PLEKSUS LEZYONLARI

16

17 C5-6 biceps,deltoid,brakioradialis,infra ve supraspinatus,brachialis,rhomboid ve teres minor paralitik

18 Alt brachial pleksus-horner sendromu

19 ORTA BRACHİAL PLEKSUS LEZYONLARI (C7)
M. Triceps paralizisi ve el bilek ve parmak ekstansörleri zayıflığı

20 ALT BRACHİAL PLEKSUS LEZYONLARI (C7-T1)

21 SPESİFİK PERİFERİK SİNİR YARALANMALARI
Bir tek siniri içeren lezyonlarda oluşan semptomlar lokalizedir. Omuz üzerinde yük taşıma gibi devamlı basınç sonucu veya supraklavikular ve aksillar yaralanmalarda N.Thoracicus Longus zedelenmesi görülebilir. M.Serratus anterior paralizisi ile kol fleksiyon pozisyonundan başın üzerine kaldırılamaz ve skapula alata görülür.

22

23

24 Lumbal pleksus

25 Sakral pleksus N. glutesu süp.

26 N. glut. İnf.

27 N. ischiadicus

28 N. tibialis

29 N. peroneus communis

30 Tedavi Koruma Ödem Dokular arasında adezyona yol açar
Ekstravasküler sıvı bakteri gelişimi ve enfeksiyon açısından uygun ortam yaratır

31 Ödem Pozisyonlama splint Retrograd masaj Dereceli basınç
Sürekli kompresyon Whirpool, fluido terapi, havuz Elevasyonda NEH

32 Pozisyonlama Elevasyon Distal kısım proksimal kısımdan yukarda

33 Bandajlama ve splint

34 Ortezleme Denerve kaslarda aşırı gerilmeyi önlemek
Denerve kasın antagonisti olan kasta kontraktür gelişimini önlemek Eklem kontraktürlerini önlemek Duyu kaybı olan ve zayıf ekstremitede eklem ve bağların yaralanmalardan korunmasını sağlamak Elin fonksiyonel kapasitesini arttırmak

35 Masaj Retrograd masaj: kan ve lenfatik dolaşımın geri dönmesine yardım eder Distalden proksimale doğru stroking şeklinde Pudra yerine vazelin (deri kuruluğunu önlemek için) Masaj elevasyon pozisyonunda

36 Dereceli basınç Elastik giysiler Bandaj
Solukluk, uyuşukluk olduğunda bandaj çıkarılmalıdır

37 Sürekli kompresyon Jobst hava splintleri
Vasküler oklüzyonu ve iskemik yaralanmayı önlemek amacıyla basınç miktarı hastanın diyastolik kan basıncından daha az olmallıdır

38 Dolaşımın arttırılması
Nötral ısıda whirpool, fluidoterapi Enterferans Diadinamik

39 Sıvı dengesi ve atrofinin önlenmesi
Elevasyonda ayak bileği NEH

40 Eklem hareketlerinin korunması ve limitasyonların önlenmesi
Pasif ve aktif asistif egz. Germe egz. Yüzeyel ve derin ısı modaliteleri PNF

41 Skar doku tedavisi Derin friksiyon masajı Masaj öncesi sıcak uygulama

42 Kas kuvvetinin korunması ve arttırılması
Elektrik stimulasyonu EMG biofeedback PNF Egzersizler Aktif yardımlı Dirençli

43 Hiperestezi desensitizasyon
Vibrasyon Kumaşlar Cisimlere daldırma Sürekli basınç Masaj İş stimulasyonu ve kuvvetlendirme

44 Duyu eğitimi 2 bölüm: Koruyucu yeniden eğitim Ayırıcı yeniden eğitim

45 Koruyucu yeniden eğitim
Etkilenmiş bölge sıcak, soğuk ve keskin cisimlerden koruma Kavrama sırasında gereğinden fazla kuvvet uygulama Küçük kulplu cisimlerin kavranması El kavrama tipinin değşimine adapte olamıyorsa bir aletin uzun süre kullanılmasını gerektiren işlerden kaçınması Derinin enfeksiyonlardan korunması

46 Ayırıcı yeniden eğitim
Erken dönem: Sabit dokunmadan hareketli hafif dokunma ayırımı (30 Hz ile başlanır) Geç dönem: Farklı dokuların ayırt edilmesi ve obje tanımlama Görsel destek başlangıçta kullanılmalı Sonra sözlü ifade En son aşamada GYA gözler kapatılarak çalışılmalıdır

47


"PERİFERİK SİNİR YARALANMALARI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları