Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Hastane İ çi Kardiyak Arrestler Dr Salahi ENG İ N Prof Dr Oktay ERAY.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Hastane İ çi Kardiyak Arrestler Dr Salahi ENG İ N Prof Dr Oktay ERAY."— Sunum transkripti:

1 Hastane İ çi Kardiyak Arrestler Dr Salahi ENG İ N Prof Dr Oktay ERAY

2  Sunum Planı - Tanım ve Demografik Veriler -Prezentasyon -Arrest Yanıt Sistemleri -Sonuçlar

3  Ani kardiyak arrest; -Semptom başlangıcı sonrası 2 st içinde gelişen arrest AKA midir? -24 saat sonrasında? -Yo ğ un bakımda yatmakta olan vazoaktif ajan tedavisi alan hastada gelişen nabızsızlık AKA mıdır ?

4  National Registry of Cardiopulmonary Resuscitation (NRCPR) -(2010 verilerine göre) AHA’nın sponsorlu ğ unda bir çalışma gerçekleştirdi

5  NRCPR -Yatak başına yılda 0,17 arrest - İ lk 24 saatte gelişen arrestler %23, -1 haftadan sonra gelişen arrestler %23 -Arrestlerin %47’si yo ğ un bakım %34’ü acil servislerde

6  NRCPR -Arrestlerin %92’si daha önceden arrest geçirenlerde gerçekleşti -Arrest olan hastaların %77’sinin vitalleri, %58’inin oksijen satürasyonu monitörize edilmekte. -%8’inde intraarterial kateter, %5’inde pulmoner arter kateterizasyonu mevcuttu

7  NRCPR -Hastaların 1/3’ünde invaziv havayolu deste ğ i, -%25’i vazoaktif ilaçlar başlanmış, -%24’ünde kalp yetmezli ğ i -%42’sinde oksijen deste ğ i gereken solunum yetmezli ğ i -%32’sinde böbrek yetmezli ğ i -%13’ünde enfeksiyon

8  Hastane içi arrestlerde primer neden olarak pulmoner sorunlar daha fazla yer tutmakta  Kullanılan ilaçlar, elektrolit bozuklukları, hipoksi, hipoglisemi, sepsis gibi nedenler hastane içi arrestlerde neden olarak öne çıkmakta

9  Birçok farklı çalışmada hastane içi arrestlerde görülen ek hastalıkların sıklı ğ ı: %36 respiratuvar yetmezlik %33 renal yetmezlik %33 diyabet %17 metabolik bozujluklar %11sepsis %10 malignansi %4 akut SVO

10  Kardiyak arrestlerin: %32 ilk 24 saatte, %34 ilk 1 hafta içerisinde, %23 ise 1 hafta sonrasında  Monitörize edilen hastaların sadece küçük bir kısmında kardiyak arrest gözleniyor.

11  Arrest sonrası ritim -Asistoli (% 36) -Nabızsız VT+ VF (% 22)

12  Hastane içi kardiyak arrestler, akut koroner sendromlar veya miyokart iskemisinden çok, progresif respiratuar yetmezlik ve/veya dolaşım şoku ile ilişkilendirilmiştir.

13  40,000 üzeri hastada yapılan çalışmalarda, -Hastane içi arrestlerde, spontan sirkülasyonun geri dönmesi (ROSC)%45 -Taburculu ğ a kadar sa ğ kalım %15

14  Kardiyak arrest ekiplerinde, - Doktorlar -Hemşireler -Yardımcı sa ğ lık personelleri -Solunum terapistleri

15  Bazı kuruluşlarda kardiyak arrest ekibindeki kişilerin, ek kardiyak arrest e ğ itimleri almış olması ve ACLS konusunda belirli aralıklarla tekrar sertifikalandırılmaları gerekmektedir.

16  İ ç hastalıkları araştırma görevlileri arasında yapılan bir ankette, -Sadece %48 asistan e ğ itimin yeterli oldu ğ unu düşünüyor -Arrest sonrası geribildirim nadir -Ritmi tek doktorun de ğ erlendirmesi uygunsuz manuel şok vermeyi arttırıyor.

17  Yapılan bir simülasyon çalışmasında pratisyenlerin: - İ lk defibrilasyona ve ilk doz adrenaline kadar geçen süre daha uzun -CPR kalitesi daha düşük

18  Sonuç: - Tecrübe, kardiyak arrest yönetiminde önemli -Deneyimli doktorların ROSC ve sa ğ kalım oranının daha yüksek

19  Sa ğ kalımı etkileyen en önemli faktörler - İ lk 3 dk içinde CPR - İ lk defibrilasyona kadar geçen süre  Arrest anında, özel kardiyak arrest ekiplerinin bulunmaması halinde, sa ğ kalım ilk müdahale edene ba ğ lı

20  Hasta sonları ve mesai saati sonrasındaki arrestler, iki katı mortalite ile ilişkilendirilmiştir.

21  Hızlı Müdahale Ekipleri - Ço ğ u hastanede yeni -Pre-arrest hastaların bakımı -Arrestleri %33 azaltıyor -Mortaliteye etkisi yok

22  Nörolojik sonucu olumlu yönde etkileyen faktörler - Müdahaleye uygun arrestler -Tanık olunan arrestler -Defibrilasyona kadar geçen süre -CPR süresi

23  Sonuç olarak hastane içi kardiyak arrestlerde mortalite %60-70 oranındadır.  Arrest anında yapılması en önemli iki şey: - CPR -Erken defibrilasyon

24  Kaynak: - In-Hospital Cardiac Arrests, Monteleone PP, Lin CM Emergency Medicine Clinics of North America, 2012 Feb

25 TEŞEKKÜRLER


"Hastane İ çi Kardiyak Arrestler Dr Salahi ENG İ N Prof Dr Oktay ERAY." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları