Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

GRUP ÜYELERİ EBRU MERCAN DEMET CİRAN UZAKTAN EĞİTİMDE ÖĞRENME KURAMLARI VE ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLER.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "GRUP ÜYELERİ EBRU MERCAN DEMET CİRAN UZAKTAN EĞİTİMDE ÖĞRENME KURAMLARI VE ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLER."— Sunum transkripti:

1 GRUP ÜYELERİ EBRU MERCAN DEMET CİRAN UZAKTAN EĞİTİMDE ÖĞRENME KURAMLARI VE ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLER

2

3 EĞİTİMDE BİLİŞSEL ÖĞRENME KURAMI Eğitimde Bilişsel Öğrenme Kuramı Nedir? Bilişsel kuram uyarıcıların algılanması, kodlanması, yeni bilgilerin eskileri ile karşılaştırılması, belleğe depolama ve hatırlama gibi bilişsel süreçlerle ilgilenir ve öğrenme sürecini bu şekilde açıklar. (enoughequipment.blogcu.com, 2010) Uzaktan eğitimde bilişsel kuramla tanıma, hatırlama, genelleme, değişiklik gösterme, tekrar, yeniden kurma gibi kavramlar öğretilir.

4 Eğitimde Bilişsel Öğrenme Kuramı İlkeleri Nelerdir? Bilişsel öğrenme kuramının İlkeleri Öğrenme öğretmen ve öğrencinin etkileşimi sayesinde gerçekleşir. Yeni öğrenmeler önceki bilgileri genişletebilme olanağı sunabilmesiyle yararlı olur. Öğrenme bir anlam yükleme çabasıdır. Bu anlayışta eğitimin asıl amacı öğrencilerin daha yeterli, daha kapsamlı, daha güçlü ve daha doğru "anlamlar" üretebilmesidir.

5 Uzaktan Eğitimde Bilişsel Öğrenme Kuramı Nasıl Uygulanır? Zihinsel etkinliklerin önem taşıdığı kuramdır. Örneğin bir konu ile ilgili edinilen bilgiler bilişsel ağırlıklı öğrenmelerdir. Uzaktan eğitimde öğrencinin konuyla ilgili bilişsel davranış kazanması o konuyla ilgili paylaşılan videolar, pdf dosyaları, sunular sayesinde gerçekleşebilmektedir. Bu sayede öğrenci konuyu tanır, kavrar, genelleme yapar ve konuyu yapılandırır. Örneğin bir öğrenciye uzaktan eğitimde öğretmen rolleriyle ilgili pdf ve videolar paylaşır. Öğrenci konuyu bu videolar ile konuyu tanır. Pdf lerle konuyu kavrar ve konu ile ilgili araştırmalar yaparak öğretmen rollerini zihinsel olarak yapılandırmayı başarır.

6 EĞİTİMDE DAVRANIŞÇI ÖĞRENME KURAMI Eğitimde Davranışçı Öğrenme Kuramı Nedir? Davranışçı yaklaşımlarda önemli olan gözlenebilen, başlangıcı ve sonu olan, dolayısı ile ölçülebilen davranışlardır

7 Eğitimde Davranışçı Öğrenme Kuramı İlkeleri Nelerdir? Davranışçı öğrenme kuramının İlkeleri Öğrenmede öğrencinin yaparak öğrenmesi esastır. Çünkü öğrenci kendi yaptığı ile öğrenir. Öğrenmede pekiştirme önemlidir. Davranışların tekrar edilme sıklığını arttıran uyarıcıların verilmesi öğrenmede etkili olur. Öğrenmede tekrar önemlidir. Tekrar, öğrenmede gelişmeyi sağladığı sürece yararlıdır.

8 Uzaktan Eğitimde Davranışçı Öğrenme Kuramı Nasıl Uygulanır? Öğrencide hareket değişiminin gözlenmesini ele alan bir kuramdır. Bu yüzden uzaktan eğitimde kullanılması bilişsel kurama göre daha zordur. Bunun nedeni yüz yüze eğitim olmadığından dolayı öğrencideki davranış değişikliğinin gözlenememesidir. Örneğin hayvan sevgisi ile ilgili bir ders verilmek isteniyor. Öğretmen hayvan sevgisini anlatan bir video paylaşır. Video da insanların hayvanlara karşı olumlu tutumları, onları korumaları, sevmeleri, değer vermeleri işlenmiştir. Öğrenciler bu videoyu izleyip bu davranışı benimsemeleri beklenir. Öğrenci ilk olarak hayvan sevgisinin nasıl bir duygu olduğunu öğrenir. Hayvanları sevmenin ve korumanın doğru bir davranış olduğunu benimser. Hayvanlara değer vermeye, korumaya başlar. Hayvan barınaklarını ziyaret etmeye başlar. Hayvan severler derneklerine üye olur. Son olarak ta çevresinde hayvan sever olarak tanınır. Yani bunu kişilik haline getirir.

9 UZAKTAN EĞİTİMDE YAPILANDIRMACI ÖĞRENME KURAMI Uzaktan Eğitimde Yapılandırmacı Öğrenme Kuramı Nedir? Yapılandırmacı öğrenme kuramı bilginin alınmasını değil, anlamlı bir biçimde yapılandırmasıyla ilgilenir. Bu kuram öğretimle ilgili bir kuram değildir, bilgi ve öğrenme ile ilgili bir kuramdır. Yapılandırmacı öğrenmede amaç, öğrenenlerin önceden belli bir hiyerarşiye göre belirlenmiş hedeflere ulaşmalarına yardımcı olmak değil, öğrenenlerin bilgiyi zihinsel olarak anlamlandırmaları için öğrenme fırsatları sağlamaktır.

10 Uzaktan Eğitimde Yapılandırmacı Öğrenme Kuramı İlkeleri Nelerdir? Yapılandırmacı öğrenme kuramının ilkeleri Öğrencilerin bireysel görüşlerinin ortaya çıkmasını sağlama ve görüşlerine değer verme, Eski bilgilerin harekete geçirilmesi ve yeni bilgiyle ilişkilendirilerek öğrenmeyi sağlama Öğrenen bilgileri olduğu gibi alan değil, verilerin taşıdığı anlamı keşfeden olarak rol oynar.

11 Uzaktan Eğitimde Yapılandırmacı Öğrenme Kuramı Nasıl Uygulanır? Uzaktan eğitimde yapılandırmacı kuramda önemli olan öğrencinin bilgiye nasıl ulaştığı ve bu bilgiyi nasıl geliştirdiğidir. Öğrencinin ilgi ve yeteneklerine göre bilgiyi anlamlandırması için rehberlik edilir. Örneğin uzaktan eğitimde öğrenci atomun yapısını merak eder ve öğretmeninden bu konuyla ilgili yardım ister. Öğretmeni öğrencisine düşündürücü sorular sorarak onu araştırmaya ve problem çözmeye yönlendirir. Öğrenci araştırıp yapılandırdığı bilgileri öğretmeniyle paylaşır ve yeterli bilgiye ulaştığında atomun yapısını öğretmenine rapor eder. Bu raporda yalnızca doğrudan aldığı bilgiler değil kendi yorumladığı ve sonuca ulaştığı bilgiler yer alır.

12 UZAKTAN EĞİTİM

13 Uzaktan Öğretim Teknolojisinde Kullanılan Öğretim Yöntemleri Nelerdir? Bir konuyu öğrenmek ya da öğretmek için belirli teknikleri ve araçları kullanarak hedefe ulaştırmak için izlenen yoldur. Anlatma Yöntemi Tartışma Yöntemi Konuşma Halkası Yöntemi Örnek Olay Yöntemi Mikro Öğretim Yöntemi Problem Çözme Yöntemi Balık Kılçığı Yöntemi Gösterip-Yaptırma Yöntemi Proje Yöntemi İşbirlikçi Öğrenme Yöntemi Bireysel Çalışma Yöntemi

14 Uzaktan Eğitimde Anlatım Yöntemi Anlatım yöntemi öğretmen merkezlidir. Öğretmen anlatan öğrenci dinleyen konumundadır. Bundan dolayı öğrenci genelde pasiftir. Bu yöntem, işlenmekte olan konuların bir sıra ve düzene göre açıklanması ve öğretilmesidir. Anlatım yöntemi bilgi düzeyindeki hedeflere ulaşmada kullanılır. Anlatım yöntemi öğrencilerin sıkılmasından dolayı yöntem ve tekniklerle desteklenmelidir. Uzaktan eğitimde asenkron olarak anlatım yöntemi uygulandığında öğrenciye bilgi materyallerle (pdf, ppt, doc vb.) ulaştırılabilir. Senkron olarak eğitim verildiğinde ise bilgi öğrenciye doğrudan konuşma yoluyla aktarılmaktadır. Öğretmenin konuşması, hareketleri, görünümü ve anlatımındaki açıklığı bu yöntemde son derece önemlidir.

15 Uzaktan Eğitimde Tartışma Yöntemi Öğrenci merkezli bir sanal sınıf ortamının oluştuğu, öğrencilerin kendilerini rahatça ifade edebildikleri, düşünme, eleştirme, başkalarının görüşlerine saygı duyma vb. becerilerini geliştiren bir yöntemdir. Tartışma yöntemi senkron ve asenkron olarak uygulanabilir. Senkron olarak ses ve görüntünün olduğu konferans ya da öğrenme yönetim sistemleri ile desteklenebilir. Örneğin çevrimiçi derste öğretmen öğrencilerine bir konu belirler ve bu konu hakkında görüş ve düşüncelerini söz alarak söylemelerini ister. Böylece etkileşimi sağlamış ve öğrencinin derse aktif katılmasını sağlamış olur. Asenkron olarak bloglarda, forum siteleri ve çevrimiçi öğrenme ortamlarında kullanılabilir. Örneğin öğretmen belirlediği bir konu hakkında bir blog oluşturur ve bu bloğa tartışma bölümü ekleyebilir. Öğretmen öğrencilerinin tartışma bölümünde görüşleri paylaşmalarını ister. Öğrencilerinin kontrolünü bu blogtan sağlamış olur.

16 Uzaktan Eğitimde Konuşma Halkası Yöntemi Konuşma halkası öğrencilerin duygu ve düşüncelerine saygı duyarak dinlemeyi, kendini onun yerine koyup onun gibi düşünmeyi ve empati yeteneklerini geliştirmeyi amaçlayan öğrenci merkezli bir yöntemdir. Uzaktan eğitimde eş zamanlı olarak kullanıldığında etkili ve verimli olmaktadır. Anlatmaya dayalı bir durumda yapılır. Her öğrenciye bir numara verilir. Öğrenciler belli bir sıra ile konuşur. Eğer öğrencinin söylemek ya da eklemek istediği bir şey yoksa pas diyerek konuşmayı bir sonraki arkadaşına verir. Böylece bütün öğrencilerin derse katılması sağlanır.

17 Uzaktan Eğitimde Örnek Olay Yöntemi Gerçek hayatta var olan ya da olmayan bir problemin öğrenciler tarafından ayrıntılı bir biçimde incelenmesi yoluyla öğrenmenin sağlandığı bir yöntemdir. Öğretmen örnek olayların bir listesini öğrencilerine sunar. Öğrenciler olayın neden olduğu, nasıl olduğu durumlar ve sonuçlar tartışılarak çözüm yolları gösterilir. Öğrenciler olayı bir televizyon ya da bir metin üzerinden inceleyebilirler. Örneğin öğretmen sınıf yönetimi ile ilgili örnek bir video paylaşır. Öğrencilerden bu videodaki öğretmenin davranışlarını, sınıf yönetimindeki olumlu ve olumsuz tutumlarının neden kaynaklandığı konusunda bir değerlendirme yapmalarını ister ve bir tartışma ortamı oluşturur. Bu tartışma ortamında sohbet odaları, konferanslar ve forum sayfalarından yararlanılabilir.

18 Uzaktan Eğitimde Mikro Öğretim Yöntemi Mikro öğretim yöntemi normal öğrenme ve öğretim süreçlerinin karmaşıklığını basitleştirmeyi amaçlayan bir laboratuvar öğretim yöntemidir. Mikro öğretim yöntemi video kameraya çekilebilmekte ya da taşınabilir teyplere kaydedilmektedir. Uzaktan eğitimde öğretmen adayları için kullanılabilir. Öğrenci bir konu hakkında video çekip öğretim becerisi hakkında bilgi sahibi olabilir. Aldığı dönütler sayesinde davranışlarını istendik yönde geliştirebilir. Örneğin öğretmen adayı bir öğrenci derste etkili tahta kullanımı ile ilgili bir video hazırlar. Bu videoyu bloğuna yükler. Bloğundaki tartışma bölümünde ise öğretmen ve arkadaşlarından çektiği videodaki eksik kalan yönleri ile ilgili görüş ve öneriler alır. Aldığı dönütler sayesinde eksik kalan yönlerini düzeltir.

19 Uzaktan Eğitimde Problem Çözme Yöntemi Gerçekte var olan bir problemin belirlenerek çözüm yollarının üretilmesi ve ilgili problemin çözümlenmesini sağlayan bir öğrenme yöntemidir. Problem Çözmenin Aşamaları: Problemin belirlenmesi. Problemin tanımlanması. Hipotezlerin oluşturulması. Problemle ilgili veri toplanması. Hipotezlerin test edilmesi. Hipotezler arasından deney ve karşılaştırmalar sonucunda probleme uygun olanın seçilmesi ve uygulanması. Sonuca ulaşılması ve değerlendirilmesi. Uzaktan eğitimde öğrenciden verilen konunun yukarıdaki aşamaları uygulayarak bir problem belirlemesi ve bunu sonuca ulaştırması istenmektedir. Öğrenci problemi oluşturup aşamaları uygulamaya başladığında öğretmen öğrenciye rehberlik ederek sonuca ulaşmasında yardımcı olur. Böylece öğrencinin senkron ve asenkron bir şekilde öğrenmesi sağlanabilmektedir.

20 Uzaktan Eğitimde Balık Kılçığı Yöntemi Bu yöntem problemleri ve onları ortaya çıkaran nedenleri analiz etme ve her olgunun ayrıntı ile incelenmesine yardımcı olur ve “neden?” sorusunun cevabının bulunmasını sağlar. Balık kılçığı diyagramı oluşturularak bir problem belirlenir. Problemin nedenleri düşünülür ve diyagrama eklenir. Nedenlerin ayrıntıları açıklanır. Öğrencilerden fikirleri alınır ve herkesin birbirinin görüşüne saygı duyması sağlanır. Örneğin ortak bir problem belirlenir. Bu problem küresel ısınmasının nedenleri nelerdir? olsun. Bu problem balığın omurgasını oluşturur. Balığın kılçıkları ise bu küresel ısınmaya neden olan etmenlerdir. Bunlar; sanayi atıkları, araba egzozları, parfümler, nükleer deneyler vb. olabilir. Bu etmenler ayrıntılarıyla açıklanır. Araba egzozlarının azaltılması için insanları toplu taşıma araçları ya da yakıtsız araçları kullanmaya teşvik etmek gibi.

21 Uzaktan Eğitimde Gösterip Yaptırma Yöntemi Gösterip - yaptırma özellikle öğrencilere belirli bir beceri kazandırılırken görsel ve işitsel öğeleri birlikte kullanan, bunun sonucunda etkili bir öğrenme ortamı sunan öğretim yöntemidir. Uzaktan eğitimde gösterip – yaptırma yöntemi öğrencilere film önerileri sunularak yapılabilir. Bunun dışında konu hakkında video çekilip öğrencilere e-posta yolu ile ulaştırılıp izlenmesi sağlanarak öğrenciyi harekete geçirmede kullanılır. Öğrenciden istenilen beceriye göre bu öğretilen becerilerin yapması aşamasında video çekip yollaması sağlanarak geri dönüt verilir. Öğrencide zengin bir öğrenme sağlanabilir. Bunun dışında sanal sınıflarda etkileşimli bir şekilde öğrenme de sağlanabilir. Örneğin öğretmen senkron olarak sanal bir sınıfta öğrencilere bilgisayar kasasının nasıl açıldığını ve içindeki parçaların nasıl sökülüp takıldığını gösterir. Öğrencilerinden ise ders sonunda kendilerinin de bir kasayı söküp takmalarını ve bunu videoya çekmelerini ister.

22 Uzaktan Eğitimde Proje Yöntemi Proje çalışması öğrencinin gerçek yaşam şartlarında veya ona yakın şartlarda gerçekleştirdiği zihinsel ve fiziksel bir etkinliktir. Proje yöntemi, belli öğretim amaçlarını gerçekleştirmek düşüncesiyle öğrencilerin ilgi ve istekleri doğrultusunda çevreden seçilen ünite ve konuların öğrencilerin aktif çalışmasıyla bir iş, bir eser olarak sonuçlandırmasıdır. Proje yönteminde zaman ve mekan kısıtlaması olmadığından uzaktan eğitimde kullanılması oldukça kolaydır. Öğrenciler projelerini istedikleri zamanda ve istedikleri yerde geliştirebilirler. Örneğin öğretmen öğrencilerinden kişisel bilgisayarlarda kullanılan işletim sistemleri hakkında bir proje hazırlamalarını ister ve bu proje için öğrencileri 4 kişilik gruplara ayırır. Hazırlanan projenin Google doc da paylaşılmasını ister ve bu sayede her öğrencinin projeye katkıda bulunmasını sağlar. Belirlenen tarihte proje teslim edilir.

23 Uzaktan Eğitimde İşbirlikçi Öğrenme Yöntemi Açıkgöz’e göre işbirlikli öğrenme, öğrencilerin küçük gruplar halinde çalışarak ve birbirlerinin öğrenmesine yardım ederek öğrenmeyi gerçekleştirme sürecidir. İşbirlikçi öğrenmede öğretmen oluşturulan grupları takip etmeli ve grup elemanlarını ayrı ayrı değerlendirmelidir. Bütün grup elemanlarının bu çalışmada aktif rol almasını sağlamalıdır. Uzaktan eğitimde öğretmen sınıfı gruplara bölerek konu dağıtımı yapmalıdır. Her öğrenciye dönütler vermelidir. Böylece öğrenci kontrolü sağlanmış olur. İşbirlikçi bir şekilde proje tamamlanır. Bireyler grup olarak çalışmayı, birbirine yardımcı olmayı öğrenirler. Örneğin öğrencilere teknolojinin tarihsel gelişimini ile ilgili bir grup çalışması verilir. Bu çalışma da öğrenciler google doc gibi birlikte senkron ya da asenkron olarak çalışmaya olanak sağlayan platformlarda çalışmalarını tanımlamaları istenir. Böylece birbirleriyle yüz yüze görüşme imkanı olmayan öğrencilerin yardımlaşma ve işbirliği olanağı olur.

24 Uzaktan Eğitimde Bireysel Çalışma Yöntemi Bu yöntem öğrencilerin bireysel farklılıklarını göz önünde bulundurarak bireyin kendi kendine öğrenmesini desteklemektedir. Öğrenci aktif olup yaparak, yaşayarak öğrenme söz konusudur. Öğrenci öğrenme durumunu ilgilisi, ihtiyacı ve seviyesine göre kendi ayarlayabilir. Uzaktan eğitimde bireysel öğrenme teknolojileri (Modüler, programlı, bilgisayar destekli eğitim) ile Özel Öğretici, Alıştırma ve Tekrar yazılımlarından yararlanılır. Örneğin matematik dersini alan iki öğrenciden birinin hazır bulunuşluk düzeyi diğer öğrencininkinden daha düşüktür. Öğretmen öğrencilerin bireysel farklılıklarından dolayı birine temel matematik eğitimi verir seviyesine uygun alıştırmalar verir. Diğer öğrenciye ise üst düzey matematik eğitimi verir ve üst düzey alıştırmalar verir. Böylece iki öğrencinin de derse ilgilisinin artması sağlanır.

25 Uzaktan Öğretim Teknolojisinde Kullanılan Öğretim Teknikleri Nelerdir? Beyin Fırtınası Tekniği Seminer Tekniği Panel Tekniği Forum Tekniği Altı Şapkalı Düşünme Tekniği Benzetim Tekniği Soru-Cevap Tekniği Görüş Geliştirme Tekniği Alan Gezileri Tekniği Rol Yapma Tekniği Eğitsel Oyunlar Tekniği Münazara Tekniği Seminer Tekniği Panel Tekniği Forum Tekniği Öğretim yöntemlerinin uygulanmasında izlenen yoldur. Öğretim yöntemlerinin nasıl uygulanacağı öğretim teknikleriyle belirlenmektedir.

26 Uzaktan Eğitimde Beyin Fırtınası Tekniği Beyin fırtınası bireylerin eleştirilme endişesi gütmeden fikirlerini söyledikleri grup tartışma tekniğidir. Bu teknik değişik fikirlerin ortaya çıkmasını destekler. Böylece kısa sürece oldukça fazla fikir ortaya çıkar(BENDE BİR ÇOCUĞUM). Uzaktan eğitimde ise beyin fırtınası tekniğinin senkron olarak kullanılması daha uydundur. Öğrenme yönetim sistemlerinde, forum ve bloglarda, sohbet odalarında, konferanslarda uygulanabilir. Örneğin eğitim nedir sorusu altında bir padlet uygulaması oluşturulur. Öğrenciler aklına gelen düşünceleri bu duvarda paylaşır ve düşünceler incelenerek eğitim nedir sorusuna cevap verilir.

27 Eğitimde Altı Şapkalı Düşünme Tekniği Bireylerin olaylara farklı bakış açılarıyla yaklaşmalarını sağlayan bir öğrenme tekniğidir. Adından da anlaşılacağı gibi her bir renk farklı bir anlam ifade etmektedir. Beyaz Şapka: Konu ile ilgili tarafsız bilgilerin ifade edilmesinde kullanılır. Kırmızı Şapka: Konunun duygu ve düşüncelerle ifade edilmesinde kullanılır. Siyah Şapka: Konunun olumsuz yönlerinin ifade edilmesinde kullanılır. Sarı Şapka: Konunun olumlu ve yapıcı yönlerinin ifade edilmesinde kullanılır. Yeşil Şapka: Konunun yeni ve yaratıcı fikirler ile ifade edilmesinde kullanılır. Mavi Şapka: Konu ile ilgili sonuç çıkarmayı ve değerlendirmeyi ifade eder.

28 Eğitimde Altı Şapkalı Düşünme Tekniği Uzaktan eğitimde bu teknik kullanılabilir. Üzerinde çalışma yapılacak konu 6 renge ayrılır. Öğrenciler ilgili renklere konu ile ilgili fikirlerini yazarlar. Öğretmen değerlendirme yaparak bu fikirlere dönüt verebilir. Böylece öğrenciler farklı bakış açılarıyla konuyu değerlendirir. Örneğin eğitimde teknoloji kullanımı başlığı altında 6 şapkalı düşünme tekniği uygulanır. Bu doğrultuda öğretmen padlet uygulamasında öğrencilerin renklerini belirterek ilgili renkte (olumlu,olumsuz,tarafsız,duygusal,yaratıcı) olmak üzere konuyla ilgili görüşlerini yazmalarını ister. Örneğin sarı rengi seçen bir öğrenci “Eğitimde teknolojinin kullanımı oldukça önemlidir. Öğrenciler bilgiye yer ve zaman kısıtlaması olmadan istedikleri zamanda ulaşabilirler.” Görüşünü belirtebilir.

29 Uzaktan Eğitimde Benzetim Tekniği Bir olayın ya da durumun gerçekmiş gibi ele alınıp sınıf ortamında uygulandığı tekniktir. Bu teknik simülasyon tekniği olarakta bilinmektedir. Gerçekçi olmasından dolayı öğrenci için ilgi çekicidir ve öğrenme isteği oluşturmaktadır. Bu teknik uzaktan eğitimde sanal laboratuvarlar(bu laboratuvarların oluşturulması oldukça zordur. Örneğin öğrenciye bir kimyasal deney yaptırmak istiyoruz. Bunun için deneyde kullanılacak malzemeleri içeren ve bunların tepkimeye girdiklerinde oluşacak sonucu veren bir programın tasarlanması gerekmektedir. Böylece öğrenci de gerçek bir deney etkisi yaşatılmış olur.) kullanılmasıyla gerçekleştirilebilir.

30 Uzaktan Eğitimde Soru-Cevap Tekniği Soru cevap tekniği, konunun anlaşılıp anlaşılmadığı hakkında bir sonuca varmada, öğrencileri düşündürmede, onların derse aktif katılımını sağlamada etkili bir tekniktir. Bu teknikte önemli olan soruların iyi hazırlanmasıdır. Öğretmen sorularda ne soracağını, nasıl soracağını iyi bilmelidir. Öğretmen soruları ile öğrencilerin düşünmelerini sağlamalıdır. Soru – cevap tekniği uzaktan eğitimde sanal sınıflarda senkron olarak kullanılırken, tartışma tahtaları, forumlarda asenkron olarak kullanılabilir. Soruların öğrenciyi aktif yapacak, derinlemesine düşünerek ve araştırarak yanıtlamasını sağlayacak şekilde oluşturulmalıdır.

31 Uzaktan Eğitimde Görüş Geliştirme Tekniği Bu teknikte kişinin kendi görüşünü diğer görüşlerden de etkilenerek geliştirmesi, savunması ve değiştirmesi esastır. Öğrencilere belli konu verilir ve bu konu hakkındaki görüşleri alınır. Tüm öğrenciler kendi görüşlerini savunurlar ve karşıt görüşlere kendi düşüncelerini kanıtlamaya çalışırlar. Bunun sonucunda ikna olan ve görüş değiştiren öğrenciler diğer gruba geçebilirler. Bu teknik bütün sınıfın katılımıyla gerçekleştirilir. Uzaktan eğitimde bu teknik tartışma türlerinde olduğu gibi sohbet odaları, sanal sınıflar, öğrenme yönetim sistemlerinde etkili biçimde kullanılmaktadır.

32 Uzaktan Eğitimde Alan Gezileri Tekniği Alan gezileri tekniği, öğrencilerin gerçek ortamlarda gezi ve gözlem yapmalarına olanak sağlayan bir tekniktir. Alan gezileri tekniği uzaktan eğitimde kullanılmaktadır. Bu teknik, öğrencilerin gezip görmedikleri ya da farklı bir zaman diliminde olan olayları gözlemlemek için sanal ortamlarda gerçekleştirilir. Önemli olan öğrencilerin gezi sırasında gözlem yapmaları ve bunları rapor halinde sunmalarıdır. Örneğin öğretmen Topkapı sarayını görmek isteyen öğrencileri için gezi düzenleme imkanı bulamadığından sanal gezinti için web sitesi adresini paylaşır. Öğrenci bu siteyi ziyaret ederek Topkapı sarayını görme imkanına kavuşur.

33 Uzaktan Eğitimde Rol Yapma Tekniği Öğrencilerin kendi duygu ve düşüncelerini farklı rollere bürünerek ifade etmelerini sağlayan bir tekniktir. Öğrenci kendini canlandırdığı karakterin yerine koyarak, onu anlamaya çalışır. Böylece empati yeteneği gelişir. Öte yandan yaratıcılık, iletişim ve anlama becerilerini geliştirir. Rol yapma tekniği uzaktan eğitimde sanal sınıflarda kullanılabilir. Öğrenciler üstlendikleri rolleri canlı sınıflarda tanıtarak arkadaşlarının bilgi sahibi olmasını sağlarlar. Burada önemli olan öğrencinin büründüğü karakteri dikkatli çalışması ve tutarlı olmasıdır. Öğretmen ise burada rol oynamayı yapılandıran ve süreci yönlendiren kişidir.

34 Uzaktan Eğitimde Eğitsel Oyunlar Tekniği Öğrencinin zihinsel ve fiziksel becerilerini geliştiren, öğrenmesini ilgi çekici hale getiren, öğrencinin öğrendiklerinin pekiştirilmesini sağlayan bir tekniktir. Öğrenci- öğrenci etkileşimi son derece önemlidir. Yaparak ve yaşayarak öğrenme esas alınmıştır (bilgi serveti, 2014) Uzaktan eğitimde bu teknik web 2.0 araçlarının kullanılmasıyla, eğitsel oyun yazılımlarıyla ve bilgisayar oyunlarıyla sağlanabilmektedir. Örneğin Türkçe dersinde öğrencilerin kelime dağarcığının gelişmesi için öğretmen adam asmaca oyununun linkini öğrencileriyle paylaşır. Senkron olarak öğrenciler aynı anda aynı sürede oyunu oynamaya başlarlar. En başarılı öğrenciye oyun sonunda rozet verilir. Öğrencilerin eğlenerek öğrenmeleri sağlanır.

35 Uzaktan Eğitimde Münazara Tekniği Herhangi bir konu üzerinde zıt düşüncelerin karşılıklı olarak savunulmasına Münazara denir. Münazara tekniğinde öğrencilerin düşünceleri yanlış dahi olsa savunabilmeleri amaçlanır. Bu teknikle öğrencilere zamanı etkili kullanma, söz ustalığı, hızlı düşünme ve cevap verme, araştırma yapma ve analiz etme gibi beceriler kazandırılır. Münazara tekniği uzaktan eğitimde öğretmen tarafından seçilen konunun araştırılmasında ve tartışılarak sonuca varmada kullanılabilir. Sınıf iki gruba ayrılır ve öğrenciler konuyu araştırarak eş zamanlı olmayan çeşitli forumlarda görüşlerini savunurlar. Bu teknik günlerce sürebilir. Eş zamanlı olarak ise sanal sınıflarda görüşlerini savunabilirler.

36 Uzaktan Eğitimde Seminer Tekniği Genellikle lisansüstü eğitimde kullanılan bir tekniktir. Öğrenciler seminer konusuyla ilgili hazırlıklı olarak gelmektedirler. Seminer esnasında ise konu ayrıntılı olarak tartışılmaktadır Uzaktan eğitimde öğretmen öğrencilere konuları önceden verir ve öğrencilerin konuya hazırlıklı gelmelerini sağlar. Bu aşama asenkron olarak gerçekleştirilebilir. Öğrencilere yeterli zaman tanınmalıdır. Sanal sınıflarda senkron olarak konu ayrıntılı bir şekilde tartışılabilir.

37 Uzaktan Eğitimde Panel Tekniği Panel tekniği, sayıları 4 ile 6 kişi arasında değişen uzman kişilerin bir konunun farklı boyutlarını kendi aralarında samimi bir şekilde tartıştığı bir tekniktir. Panel tekniğinde amaç; sonuca varmak değil, konuyla ilgili farklı düşünceleri ortaya çıkarmaktır. Panel tekniği uzaktan eğitimde konuyu araştırıp bilgi sahibi olan öğrencileri uzman kabul ederek diğer öğrencilerin onları sanal sınıfta dinleyip soru sorması şeklinde uygulanabilir. Böylece diğer öğrencilerde bilgi edinirler.

38 Uzaktan Eğitimde Forum Tekniği Forum tekniği tartışma grubunun konuyu izleyiciler önünde savunduğu bir tekniktir. Konuşmacılar kendi aralarında tartışma yapmazlar veya birbirlerine soru sormazlar. Yalnız izleyiciler konuşmacılara sorular sorabilirler. Bu tekniğin uzaktan eğitimde kullanılması ise sanal sınıflarda veya konferanslarda gerçekleşmesi uygundur. Örneğin öğrencilere verilen ödevlerin eğitime katkısı konusunda bir forum uygulaması yapılsın. Burada öğretmen ya da öğretmenler izleyici konumundadır. Öğrenciler izleyiciler karşısında görüşlerini savunurlar ve birbirileriyle konuşmazlar. Yalnızca izleyici konumundaki öğretmenlerinin sorularına cevap verirler. Forum sonunda öğretmen öğrencilerini değerlendirerek geri dönütler verebilir.

39 KAYNAKÇA (2010). enoughequipment.blogcu.com: http://enoughequipment.blogcu.com/bilissel-ogrenme/9887458 adresinden alındı Çetin, O. (2013). Dr. Oğuz Çetin Kişisel Web Sitesi: http://oguzcetin.gen.tr/ogrenme- kuramlari.html adresinden alındı (alıntılayan http://www.antrenmandunyasi.com/kullanici_dosyalari/File/sporpsikolojisi/ogrenm eveogretme/Klasikogrenme.htm); (aktaranNewmann, 1994). Demirel, Özcan. Eğitimde Program Geliştirme. Ankara: Pegem A Yay nevi, 2000 (alıntılayan http://talimterbiye.mebnet.net/ogrenci%20merkezli%20egitim/yapilandirmaciogre nme.pdf); (aktaranWilson, 1996: 208 ).

40 (tarih yok). aralık 27, 2015 tarihinde http://egitim.beun.edu.tr/cv/hstortop/wp- content/uploads/sites/22/2013/11/%C3%96%C4%9ERET%C4%B0M- STRATEJ%C4%B0-Y%C3%96NTEM-TEKN%C4%B0K.pdf adresinden alındı (2015, aralık 27). webdersanesi: http://www.webdersanesi.com/dersler/egitim- bilimleri-ogretim-yontem-ve-teknikleri/mikroogretim-yontemi/126 adresinden alındı (tarih yok). aralık 27, 2015 tarihinde BENDE BİR ÇOCUĞUM: http://bendebircocugum.com/index.php/verimli-calisma-teknikleri/32-beyin- firtinasi-etkin-ekip-calismasi.html adresinden alındı (2007). Türk Dili ve Edebiyatı Kaynak Sitesi: http://www.turkedebiyati.org/Dersnotlari/munazara_tartisma.html adresinden alınmıştır (2010, ekim 26). aralık 27, 2015 tarihinde http://www.frmartuklu.org/konu/%C3%96%C4%9Fretim-y%C3%B6ntemleri-nedir- %C3%96%C4%9Fretim-y%C3%B6ntemleri-hakk%C4%B1nda-bilgi.170018/ adresinden alındı

41 (2014, ağustos 27). aralık 2015, 27 tarihinde bilgi serveti: http://www.bilgiserveti.com/2014/08/grupla-ogretim-tekniklerinden-egitsel- oyunlar-tekniginin-ozellikleri-nelerdir.html adresinden alındı (2015, aralık 27). webdersanesi: http://www.webdersanesi.com/dersler/egitim- bilimleri-ogretim-yontem-ve-teknikleri/mikroogretim-yontemi/126 adresinden alınmıştır AKADEMİ, P. (2015). ANKARA. Koruk, A., & Üreyil, F. (2006, nisan 30). http://www.ozelogretim.hacettepe.edu.tr/grup3/index.php: http://www.ozelogretim.hacettepe.edu.tr/grup3/gosteripy.php adresinden alınmıştır Açıkgöz, K. (1992). İşbirlikli Öğrenme: Kuram, Araştırma, Uygulama. Malatya: Uğurel Matbaası.

42 Kutlu, Y. D., Kural, M., Çiçek, S., Argun, N., Ünivar, P., & Katrancı, M. (2009). Eğitim Bilimleri Öğretim İlke ve Yöntemleri. nobel. Özdaş, A. (1997). aralık 27, 2015 tarihinde dersimiz.com: http://www.dersimiz.com/eyazim/Bireysel-Calisma-Yontemi-99.html adresinden alındı (2007). Türk Dili ve Edebiyatı Kaynak Sitesi: http://www.turkedebiyati.org/Dersnotlari/munazara_tartisma.html adresinden alındı AKADEMİ, P. (2015). ANKARA. Koruk, A., & Üreyil, F. (2006, nisan 30). http://www.ozelogretim.hacettepe.edu.tr/grup3/index.php: http://www.ozelogretim.hacettepe.edu.tr/grup3/gosteripy.php adresinden alındı


"GRUP ÜYELERİ EBRU MERCAN DEMET CİRAN UZAKTAN EĞİTİMDE ÖĞRENME KURAMLARI VE ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLER." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları