Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

YALOVA ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2017-2019 DÖNEMİ PERFORMANS PROGRAMI VE BÜTÇE HAZIRLIK SÜRECİ 22.06.2016.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "YALOVA ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2017-2019 DÖNEMİ PERFORMANS PROGRAMI VE BÜTÇE HAZIRLIK SÜRECİ 22.06.2016."— Sunum transkripti:

1 YALOVA ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2017-2019 DÖNEMİ PERFORMANS PROGRAMI VE BÜTÇE HAZIRLIK SÜRECİ 22.06.2016

2

3 Faaliyet kapsamında gerçekleştirilecek işlerin belirlenmesi Tertip bazında 2016 yılında verilen ödenek tutarını aşan tutarların Form -25 e girilmesi Form 13 Gider Bütçe Fişlerinin Oluşturulması Doldurulması gereken diğer formların veri girişlerinin yapılması Performans gösterge hedeflerinin belirlenmesi PERFORMANS PROGRAMI TASLAĞI VE PER. ESASLI BÜTÇENİN OLUŞTURULMASI Faaliyet ve işin gerçekleştirilmesi için ödenek ihtiyacının belirlenmesi Uygun bütçe kodunun seçilmesi İşin öngörülen tamamlanma tarihinin yazılması FAALİYET TABLOLARININ DOLDURULMASI E-BÜTÇE VERİ GİRİŞLERİ

4 ÇALIŞMALARDA BAŞVURULACAK DOKÜMANLAR ÜNİVERSİTE DÜZEYİNDE PERFORMANS BÜTÇE ÇALIŞMALARININ GERÇEKLEŞTİRİLMESİ DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR FAALİYET TABLOLARI BÜTÇE STANDARTLARI ANALİTİK BÜTÇE SINIFLANDIRMASINA İLİŞKİN REHBER BÜTÇE HAZIRLIK FORMLARI 2016 YILI BÜTÇE KANUNU HARCIRAH CETVELİ DMO SATIŞ KATALOĞU LİSTESİ

5 1. AŞAMA: MİB Tarafından Karşılanacak İhtiyaçların Belirlenmesi (Tamamlandı) 2. AŞAMA : Tüm Birimlerin Performans Bütçe Tekliflerini Oluşturması a)Faaliyet Tablolarının Oluşturulması b)Bütçe Formlarının; F1 Hizmet Gerekçesi F10 Hizmet Maiyetinin Tespitine İlişkin Bilgi Formu F13 Gider Bütçe Fişlerinin Doldurulması. BÜTÇE FORMLARI E-BÜTÇE SİSTEMİ ÜZERİNDEN BİRİMLERCE DOLDURULACAKTIR. ÜNİVERSİTE DÜZEYİNDE PERFORMANS BÜTÇE ÇALIŞMALARININ GERÇEKLEŞTİRİLMESİ

6 1.AŞAMA: MİB Tarafından Karşılanacak İhtiyaçların Belirlenmesi Merkezi İdare Birimleri Tarafından Karşılanabilecek İhtiyaçlar Birimlerce Talep Edilmiş Olup, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından konsolide edilerek ilgili Daire Başkanlığı Bütçe Formlarına eklenerek, Bütçe Hazırlık Yazısı ekinde gönderilmiştir. ÜNİVERSİTE DÜZEYİNDE PERFORMANS BÜTÇE ÇALIŞMALARININ GERÇEKLEŞTİRİLMESİ

7 Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı  Bakım onarım işleri o Bina büyük bakım onarım, Asansör, Isıtma-Soğutma sistemleri, Elektrik, Mekanik, Sıhhi Tesisat, Mekanik Telefon sistemlerinin bakım onarımı  Her türlü yapım faaliyeti Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  Bilgisayar alımları  Bilgisayar yazılım alımları  Lisans alımları  Otomasyon programları  Bilgisayar donanım alımları (yazıcı, faks vb.)  Bilgi işlem kapsamında yapılacak bakım onarım hizmeti alımları  Bilgi işlem hizmetlerine ilişkin diğer mal ve hizmet alımları  Teknolojik cihaz alımları (teknolojik eğitim materyalleri, projeksiyon, akıllı tahta vb.) MERKEZİ DESTEK BİRİMLERİ ve BU BİRİMLERİN YERİNE GETİRECEKLERİ ALIMLAR

8 İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı  Büro mefruşatı alımları  Akademik personel cübbe alımları  Klima alım ve bakım onarımları  Laboratuvar makine teçhizat alımları  Laboratuvar cihaz alımları (Uygulama laboratuvarları)  Fotokopi makinası alım ve bakım onarım  Büro Makinaları ve Makina Teçhizat Alımları  Akaryakıt alımları  Okul mefruşatı alımları Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı  Kitap alımları  Süreli yayın alımları  Gazete alımları Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı  Öğrencilere yönelik düzenlenecek her türlü faaliyete ilişkin mal ve hizmet alımları o Spor malzemesi, etkinlikler, öğrenci taşıma, yemek, sağlık hizmeti, öğrenci cübbe alımı.

9 2. AŞAMA : Tüm Birimlerin Performans Bütçe Tekliflerini Oluşturması a)Faaliyet Tablolarının Oluşturulması b)Bütçe Formlarının; F1 Hizmet Gerekçesi F10 Hizmet Maiyetinin Tespitine İlişkin Bilgi Formu F13 Gider Bütçe Fişlerinin Doldurulması. ÜNİVERSİTE DÜZEYİNDE PERFORMANS BÜTÇE ÇALIŞMALARININ GERÇEKLEŞTİRİLMESİ BÜTÇE FORMLARI E-BÜTÇE SİSTEMİ ÜZERİNDEN BİRİMLERCE DOLDURULACAKTIR.

10 2. AŞAMA : Tüm Birimlerin Performans Bütçe Tekliflerini Oluşturması a)Faaliyet Tablolarının Doldurulması b)Bütçe Formlarının; F1 Hizmet Gerekçesi F10 Hizmet Maiyetinin Tespitine İlişkin Bilgi Formu F13 Gider Bütçe Fişlerinin Doldurulması. ÜNİVERSİTE DÜZEYİNDE PERFORMANS BÜTÇE ÇALIŞMALARININ GERÇEKLEŞTİRİLMESİ

11 2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI HAZIRLIK ÇALIŞMASI ARMUTLU MESLEK YÜKSEKOKULU AMAÇ VE HEDEFLERE İLİŞKİN BİLGİLER STRATEJİK AMAÇ Bilimsel araştırma alt yapısının fiziki ve beşeri niteliğini artırmak STRATEJİK HEDEF Bilimsel araştırma projelerinin sayısı her yıl %20 oranında arttırılacaktır PERFORMANS HEDEFİ Bilimsel araştırma projesi sayısı artırılacaktır FAALİYET ADI (11) Bilimsel araştırma faaliyeti FAALİYET AÇIKLAMASI Üniversitemiz bünyesinde destek başvurusunda bulunan araştırmacı sayısının artırılması PERFORMANS GÖSTERGELERİ GÖSTERGE ADI GÖSTERGE AÇIKLAMASI ÖLÇÜ BİRİMİ MEVCU T 2016 YIL SONU HEDEFİ 2016 YIL SONU TAHMİNİ 2017 HEDEFİ (Birimlerce Doldurulac aktır.) Bilimsel Araştırma Projesi Destek Başvurusunda bulunan araştırmacı sayısı Adet Stratejik Yönetim Sisteminde yer almaktadır. YAPILACAK İŞİN ADITARİH ARALIĞI HİZMETTEN YARARLANACAK BİRİMLER İŞE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR KAYNAK İHTİYACI EKONOMİ K KODU (4. DÜZEY) ÖDENEK TALEBİ IIIIIIIV 1 TOPLAM PROJE MALİYETİ FAALİYET TABLOLARININ DOLDURULMASI

12 2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI HAZIRLIK ÇALIŞMASI İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI AMAÇ VE HEDEFLERE İLİŞKİN BİLGİLER STRATEJİK AMAÇÜniversitemizin ulusal ve uluslararası kurumsal imajını ve marka değerini oluşturmak STRATEJİK HEDEF Kurumsal gelişimi desteklemek ve hızlandırmak amacıyla kalite geliştirme stratejileri ve yönetim sistemleri oluşturulacaktır PERFORMANS HEDEFİ Akademik ve idari hizmetler etkin bir şekilde yürütülecektir. FAALİYET ADI (31)Akademik ve idari hizmetlerin yürütülmesi ve geliştirilmesi faaliyeti FAALİYET AÇIKLAMASI Akademik ve idari personelin ihtiyaç duyulan makine techizat, tefrişat ve büro malzemesi alımları yapılacaktır. Makine, teçhizat ve tefrişatın bakım onarımları yapılacaktır. Personelin bilgisayar ihtiyaçları temin edilecektir. Akademik ve idari hizmetlerin sürdürülmesinde gerek duyulan kırtasiye ihtiyaçları karşılanacaktır. Stratejik plan, performans programı, bütçe hazırlama ve uygulama, iç kontrol ve muhasebe hizmetlerinin yürütülmesi ve uygulama raporlarının kamu oyuna duyurulması sağlanacaktır. Hukuk hizmetlerinin yürütülmesi sağlanacaktır. İdari hizmetleri yürütülmesi amacıyla ortaya çıkan görevledirme giderleri karşılanacaktır PERFORMANS GÖSTERGELERİ GÖSTERGE ADI GÖSTERGE AÇIKLAMAS I ÖLÇÜ BİRİMİMEVCUT 2016 YIL SONU HEDEFİ 2016 YIL SONU TAHMİNİ 2017 HEDEFİ (Birimlerce Doldurulaca ktır.) Taşıt başına düşen yakıt maliyeti TL Stratejik Yönetim Sisteminde yer almaktadır.

13 YAPILACAK İŞİN ADITARİH ARALIĞI HİZMETTEN YARARLANACAK BİRİMLER İŞE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR KAYNAK İHTİYACI EKONO MİK KODU (4. DÜZEY) ÖDENEK TALEBİ III II I IVIV 1 Fotokopi Makinesi Alımı 10.06.2017/30.08.2 017 TÜM BİRİMLER 1 adet Çok Fonksiyonlu, Renkli,Çift Taraflı Yazdırma Özelliği Olan Fotokopi makinesi BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI, 1 adet çok fonksiyonlu renkli fotokopi makinesi SKS, 1 adet fotokopi makinesi PERSONEL, 2 adet baskı çalışmalarında kullanmak için MERKEZİ ARAŞTIRMA LAB., hızlı çıktı alınabilen baskı makinesine ihtiyaç vardır A3 ten A3 kağıda çıktı alabilen, çift taraflı baskı yapabilen YUZEM, 2 adet renkli fotokopi makinası YUBİTAM, renkli fotokopi makinası MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ TOPLAM PROJE MALİYE Tİ 2

14 BİRİM FON K. KOD F. K. III II I IVIV 2016 Yılı Ödenek 2016 Yılı Mayıs Sonu Harcama Tutarı 2015 Harcama Tutarı AÇIKLAMA 2017 YILI BİRİM ÖDENEK TALEBİ MEVCUT İMİD 09.4.1. 07 20373014.0000,00 Tefrişat Bakım ve Onarım Giderleri İMİD 09.4.1. 09 20373012.0000,00 Tefrişat Bakım ve Onarım Giderleri İMİD 09.4.1. 00 20321016.0000,0034.595,55Kırtasiye Alımları İMİD 09.4.1. 00 206120160.00036.8630Büro Makinaları Alımları70.000 YAPILACAK İŞİN ADITARİH ARALIĞIHİZMETTEN YARARLANACAK BİRİMLERİŞE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR KAYNAK İHTİYACI EKONOMİK KODU (4. DÜZEY) ÖDENEK TALEBİ IIIIIIIV 1 Fotokopi Makinesi Alımı10.06.2017/30.08.2017TÜM BİRİMLER 1 adet Çok Fonksiyonlu, Renkli,Çift Taraflı Yazdırma Özelliği Olan Fotokopi makinesi BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI, 1 adet çok fonksiyonlu renkli fotokopi makinesi SKS, 1 adet fotokopi makinesi PERSONEL, 2 adet baskı çalışmalarında kullanmak için MERKEZİ ARAŞTIRMA LAB., hızlı çıktı alınabilen baskı makinesine ihtiyaç vardır A3 ten A3 kağıda çıktı alabilen, çift taraflı baskı yapabilen YUZEM, 2 adet renkli fotokopi makinası YUBİTAM, renkli fotokopi makinası MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 0373015.000 06120130.000 03 7 3 01 5.000 TOPLAM PROJE MALİYETİ 35.000 7 Klima alımı01.01.2017/31.12.2017TÜM BİRİMLER 2 Adet Split Klima alımı YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU, 10 adet klima alımı SANAT TASARIM FAKÜLTESİ, TERMAL MYO 612140.000 TOPLAM PROJE MALİYETİ 40.000

15 GİDER BÜTÇE FİŞLERİNDEKİ RAKAMLAR ESAS ALINARAK ÖDENEK TALEBİNİN BELİRLENMESİ GEREKMEKTEDİR.

16 BİRİM FON K. KOD F. K. III II I IVIV 2016 Yılı Ödenek 2016 Yılı Mayıs Sonu Harcama Tutarı 2015 Harcama Tutarı AÇIKLAMA 2017 YILI BİRİM ÖDENEK TALEBİ MEVCUT İMİD 09.4.1. 07 20373014.0000,00 Tefrişat Bakım ve Onarım Giderleri İMİD 09.4.1. 09 20373012.0000,00 Tefrişat Bakım ve Onarım Giderleri İMİD 09.4.1. 00 20321016.0000,0034.595,55Kırtasiye Alımları İMİD 09.4.1. 00 206120160.00036.8630Büro Makinaları Alımları70.000 YAPILACAK İŞİN ADITARİH ARALIĞIHİZMETTEN YARARLANACAK BİRİMLERİŞE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR KAYNAK İHTİYACI EKONOMİK KODU (4. DÜZEY) ÖDENEK TALEBİ IIIIIIIV 1 Fotokopi Makinesi Alımı10.06.2017/30.08.2017TÜM BİRİMLER 1 adet Çok Fonksiyonlu, Renkli,Çift Taraflı Yazdırma Özelliği Olan Fotokopi makinesi BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI, 1 adet çok fonksiyonlu renkli fotokopi makinesi SKS, 1 adet fotokopi makinesi PERSONEL, 2 adet baskı çalışmalarında kullanmak için MERKEZİ ARAŞTIRMA LAB., hızlı çıktı alınabilen baskı makinesine ihtiyaç vardır A3 ten A3 kağıda çıktı alabilen, çift taraflı baskı yapabilen YUZEM, 2 adet renkli fotokopi makinası YUBİTAM, renkli fotokopi makinası MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 0373015.000 06120130.000 03 7 3 01 5.000 TOPLAM PROJE MALİYETİ 35.000 7 Klima alımı01.01.2017/31.12.2017TÜM BİRİMLER 2 Adet Split Klima alımı YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU, 10 adet klima alımı SANAT TASARIM FAKÜLTESİ, TERMAL MYO 612140.000 TOPLAM PROJE MALİYETİ 40.000

17 HİZMET GEREKÇESİ VE HEDEFLERİ Yılı2017 Kurum Adı Birim Adı Fonksiyonel Gerekçe 2.1. Eğitim Hizmetleri (09) (Okullar Merkezler) 2.1.1. Akademik eğitimin niteliği ve kalitesine ilişkin hizmetler (09.4) Bu başlık altında, uluslararası düzeyde rekabetçi, istihdam ve kariyer odaklı bir eğitim önceliği ile ilişkili ve bütçe kararlarını destekleyecek kritik önemi haiz ürün, hizmet ve faaliyetler ile bunların gerekçeleri belirtilecektir. Bu kapsamda tahsis edilen ödeneklerle nelerin gerçekleştirildiği ve teklif edilen ödeneklerle önümüzdeki dönemde öncelikli olarak “nelerin yapılacağı” performans programlarıyla uyumlu olarak belirtilecektir. 2.1.1.1. Öğrencilerin niteliğinin ve gelişiminin desteklenmesi: Ara insan gücü yetiştirilmesi,

18 FORM : 10 BİRİMLERİN HİZMET MALİYETİNİN TESPİTİNE İLİŞKİN BİLGİ FORMU Bütçe Yılı: 2017 Kurum Adı: Birim Adı: AÇIKLAMA(1) 20152016201720182019 HANGİ BİRİM DOLDURAC AK YIL SONU GERÇEKLEŞ ME HAZİRAN GERÇEKLEŞ ME TEKLİFTAHMİN I. PERSONEL PERSO NEL DAİRE BAŞKAN LIĞI 1. Kadrolu personel sayısı 2. Sözleşmeli personel sayısı II. YOLLUKLAR BÜTÜN BİRİMLER 1. Yurtiçi geçici görevlendirme sayısı 2. Yurtiçi geçici görev süresi (gün) 3. Yurtiçi sürekli görev yolluğu alan personel sayısı 4. Yurtdışı geçici görevlendirme sayısı 5. Yurtdışı geçici görev süresi (gün) 6. Yurtdışı sürekli görev yolluğu alan personel sayısı 7. Yolluk karşılığı tazminat alan personel sayısı 8. Ticari taşıtlardan yararlanan personel sayısı III. HİZMET ALIMLARI VE BAKIM ONARIM GİDERLERİ İMİD, YAPI İŞLERİ, BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI 1. Hizmet binalarının toplam kapalı mekan alanı (m 2 ) 2. Kiralanan bina sayısı 3. Kiralanan bina kullanım alanı (m 2 ) 4. Kiralanan binaların yıllık kira bedelleri 5. Üçüncü şahıslara temizliği ihale edilen hizmet yerlerinin alanı (m 2 )

19 ÜNİVERSİTE DÜZEYİNDE PERFORMANS BÜTÇE ÇALIŞMALARININ GERÇEKLEŞTİRİLMESİ E-BÜTÇE SİSTEMİNE VERİ GİRİŞLERİNİN YAPILMASI Form 13 Gider Bütçe Fişlerinin Oluşturulması FORM: 13 (1) GİDER BÜTÇE FİŞİ KURUMSALFONKSİYONE L FİNA NS. EKONOMİK 201720182019 SINIFLANDIR MA TİPİ SINIFLANDIR MA AÇIKLAMA BÜTÇE TEKLİFİ BÜTÇE TAHMİNİ IIIIIIIVIIIIIIIVIIIIIIIIV AÇIKLAMA VE HESAPLAMALAR : 2017 Yılı Tavanı Aşan Hizmetlere İlişkin Açıklama 2018-2019 Yılları Tavanı Aşan Hizmetlere İlişkin Açıklama

20 FAALİYET TABLOLARININ DOLDURULMASI 1. 2017 YILINDA, İLGİLİ PERFORMANS PROGRAMI HEDEFİNİ GERÇEKLEŞTİRME VE ÜNİVERSİTEMİZİN BU KAPSAMDA SAHİP OLACAĞI DURUMU DİKKATE ALARAK, FAALİYETLER ALTINDA İLGİLİ İŞLERİN TÜMÜNÜN ORTAYA KONULMASI 2. MERKEZİ İDARİ BİRİMLERİNİN FAALİYETLERİNDE (İMİD, BİLGİ İŞLEM, SKSDB, YİTDB, KDDB, BAP, PERSONEL ) TÜM BİRİMLERİN TALEPLERİNE YER VERMELERİ 3. İLETİLMEYEN VE TABLOLARA YAZILMAYAN TALEPLERİN, PERFORMANS PROGRAMINDA YER ALMAYACAĞINDAN DOLAYI YIL İÇERİSİNDE BU TALEPLERİN KARŞILANAMAYACAĞININ BİLİNMESİ 4. ÜNİVERSİTEMİZ BİRİMLERİNİN TANITIMINA YÖNELİK, BLOKNOT, ÇANTA, AJANDA VB. TANITICI MATERYALLER İÇİN HERHANGİ BİR İŞLE VE BU İŞ İÇİN İHTİYAÇ DUYULAN ÖDENEKLE İLGİLİ TALEPTE BULUNULMAMASI ÜNİVERSİTE DÜZEYİNDE PERFORMANS BÜTÇE ÇALIŞMALARININ GERÇEKLEŞTİRİLMESİ

21 FAALİYET TABLOLARININ DOLDURULMASI 5. İŞİN YAPIMI İÇİN İHTİYAÇ DUYULAN ÖDENEK İÇİN DOĞRU EKONOMİK KODUN SEÇİLMESİ (ANALİTİK BÜTÇE SINIFLANDIRMA SİSTEMİ) 6. BELİRLİ BİR TARİHTE YAPILMASI/TAMAMLANMASI GEREKEN İŞLER İÇİN MUTLAKA ‘TAMAMLANMA TARİHİ’ KISMININ, BELİRLİ BİR TARİH GİRİLEREK (OCAK 2017, 20 ŞUBATTAN ÖNCE TAMAMLANMALIDIR) DOLDURULMASI ( Tamamlanma tarihini gerçekçi biçimde ortaya koyan birimlere, ödeneklerin serbest hale getirilmesinde öncelik verilmeye çalışılacaktır. ) 7. İHTİYACIN KARŞILANACAĞI BİRİMİN/BİRİMLERİN, İHTİYAÇ KONUSUNUN YAZILMASI, SOYUT OLMAMASI, HERHANGİ BİR BİRİM/BİRİMLER İÇERMEYEN, İŞİN HANGİ İHTİYACI KARŞILAYACAĞI BELİRTİLMEYEN ŞEKİLDE DOLDURULMAMASI. ÜNİVERSİTE DÜZEYİNDE PERFORMANS BÜTÇE ÇALIŞMALARININ GERÇEKLEŞTİRİLMESİ

22 E-BÜTÇE SİSTEMİNE VERİ GİRİŞLERİNİN YAPILMASI Form 13 Gider Bütçe Fişlerinin Oluşturulması İŞLERE YÖNELİK ÖDENEĞİN GERÇEKÇİ BİÇİMDE BELİRLENMESİ ( KIRTASİYE, BÜRO MALZEMESİ, DÖŞEME, BÜRO MAKİNELERİ VE DEMİRBAŞ ALIMLARINDA MALİYETLENDİRMENİN DMO FİYATLARINA DAYALI OLMASI) MAKİNE-TEÇHİZAT, TAŞIT, BAKIM ONARIM, GİYECEK YARDIMI İÇİN BÜTÇE HAZIRLAMA REHBERİNDEKİ STANDARTLARIN DİKKATE ALINMASI (MERKEZİ İDARİ BİRİMLER )

23 Birimler e-bütçe sistemine girerek, ÜNİVERSİTELER BÜTÇE HAZIRLIK  Birim Düzeyinde  Ek Formlar Kısmında doldurmakla sorumlu oldukları formlara veri girişinde bulunacaklardır. Ekonomik sınıflandırmanın dördüncü düzeyinde hazırlanan fişler birden fazla fonksiyon kodunu kullanılması durumunda her bir fonksiyon kodu için çoğaltılarak kullanılacaktır. 3. Form 10’da Mamul Mal Alımları başlığı altında bulunan demirbaşların sayısı, birim taşınır kayıtları dikkate alınarak doldurulacaktır. ÜNİVERSİTE DÜZEYİNDE PERFORMANS BÜTÇE ÇALIŞMALARININ GERÇEKLEŞTİRİLMESİ E-BÜTÇE SİSTEMİNE VERİ GİRİŞLERİNİN YAPILMASI

24 UYGUN EKONOMİK KODUN SEÇİLMESİ ÜNİVERSİTE DÜZEYİNDE PERFORMANS BÜTÇE ÇALIŞMALARININ GERÇEKLEŞTİRİLMESİ Örneğin; 03.2 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 03.2.1 Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları: Hizmetin gerektirdiği kırtasiye, basılı kağıt, defter ve benzeri mal ve malzemelerin alım bedelleri ile büro ihtiyaçlarına ilişkin her çeşit tüketim malzemesi alımları, basılı kağıt ve defter alım ve yapımı ile bunlara ilişkin diğer giderler bu bölümde yer alacaktır.  İhtiyacı karşılayacak şekilde doğru kodun yazılması önem taşır.

25 PERFORMANS GÖSTERGE HEDEFLERİ 1.GÖSTERGE HEDEFLERİNİN VERİ GİRİŞLERİNİN GERÇEKÇİ VE TAM OLMASI. 2016 yılsonu gerçekleşme hedefi ve 2016 yıl sonu hedefi ile birlikte 2017 yılı performans gösterge hedeflerinin gerçekçi bir şekilde planlanarak eksiksiz olarak doldurulması gerekmektedir. 1.GÖSTERGE HEDEFLERİNİN VERİ GİRİŞLERİNİN GERÇEKÇİ VE TAM OLMASI. 2016 yılsonu gerçekleşme hedefi ve 2016 yıl sonu hedefi ile birlikte 2017 yılı performans gösterge hedeflerinin gerçekçi bir şekilde planlanarak eksiksiz olarak doldurulması gerekmektedir. 2.PERFORMANS PROGRAMI TASLAĞI ÜZERİNDEN GÖRÜŞMELERİN YAPILMASI Maliye Bakanlığı ile yapılacak bütçe görüşmelerinde belirtilen hedef gösterge rakamları ve hedeflerin bir önceki yıl gerçekleşme durumları dikkate alınmaktadır. 2.PERFORMANS PROGRAMI TASLAĞI ÜZERİNDEN GÖRÜŞMELERİN YAPILMASI Maliye Bakanlığı ile yapılacak bütçe görüşmelerinde belirtilen hedef gösterge rakamları ve hedeflerin bir önceki yıl gerçekleşme durumları dikkate alınmaktadır. ÜNİVERSİTE DÜZEYİNDE PERFORMANS BÜTÇE ÇALIŞMALARININ GERÇEKLEŞTİRİLMESİ

26 Akademik birimler, akademik görevlerle ilgili yolluk taleplerini 11 numaralı faaliyet altında planlayacaklardır. İdari görevlendirmelerle (ders görevlendirmesi, tez savunması jüri üyeliği vb.) ilgili ödenek talepleri ise tüm birimler tarafından 31 no’lu faaliyet içerisinde yapılacaktır. Yolluk bütçesi talep edilirken; görevlendirme süresi, görevlendirme sayısı ve görevlendirilecek kişi sayısı gerçekçi olarak planlanmalı, Akademik personelin akademik faaliyetleri için yapılacak yolluk planlamalarında 17/12/2013 tarih ve 231 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren ve 22.12.2015 tarih ve 319 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ve öğrenci görevlendirmelerinde de aynı tarih ve karar sayılı Y.Ü. Yurtiçi ve Yurt Dışı Öğrenci Görevlendirmeleri Uygulama Esasları dikkate alınmalıdır. İdari Birimler ise, faaliyetlerin yürütülmesi için 31 no’lu faaliyet, personelin eğitimi için 32 no’lu faaliyeti doldurmaları gerekmektedir. F10’DA Yolluk Sayısı ve Görevlendirme Süresi ile faaliyet tablolarındaki görevlendirme sayıları tutarlı olmalıdır. YOLLUK İHTİYAÇLARINI BELİRLENMESİNDE

27 2017 yılı kıdem tazminatı ödeneği için, taşeron işçilerin kıdem tazminatına hak kazanacak şekilde ayrılmaları durumunda, İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı tarafından, işçilerin Üniversitemiz ve diğer kamu kurumlarında çalıştıkları toplam süreler dikkate alınarak yapılacak olan hesaplama doğrultusunda ödenek tefrik edilecektir. İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığının söz konusu ödenek talebini, 31. faaliyet (Akademik ve İdari Hizmetlerin geliştirilmesi ve yürütülmesi faaliyeti) altında 03.5.1.11 ekonomik kodundan talepte bulunmaları gerekmektedir. Nakdi ve ayni giyecek yardımı yapılacak personel için Giyecek Yardım Yönetmeliği ve nakdi yadım tutarının tespitinde Bütçe Hazırlama Rehberi ekindeki standartlarda yer alan tutarların dikkate alınması gerekmektedir. DİĞER HUSUSLAR ÜNİVERSİTE DÜZEYİNDE PERFORMANS BÜTÇE ÇALIŞMALARININ GERÇEKLEŞTİRİLMESİ

28 Yatırım programı dahilindeki yapım işleri için yatırım programı tabloları ayrıca doldurulacaktır. Ancak bu tablolarla performans bütçe çalışma tabloları mutlaka birbirleri ile tutarlı olmalıdır. Tablolar arasında farklılık olması durumunda ödenek talebi daha düşük olan tablo dikkate alınacaktır. Tablolarda yer almayan bilgiler ise bütçede ve performans programında yer almayacaktır. SORUMLU BİRİMLER 1.İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI 2.YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI 3.KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI 4.SAĞLIK KÜLTÜR ve SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI 5.BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI DİĞER HUSUSLAR ÜNİVERSİTE DÜZEYİNDE PERFORMANS BÜTÇE ÇALIŞMALARININ GERÇEKLEŞTİRİLMESİ

29 DİĞER HUSUSLAR Faaliyet tablolarında belirtilen ödenek talepleri ve performans gösterge rakamları ile bütçe hazırlık formlarına girilen veriler arasında bir farklılık olmaması, performans programındaki faaliyet tablolarında belirtildiği şekilde veri girişlerinin yapılması önem taşımaktadır. Birimler “01- Personel Giderleri” ve “02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri” tertipleri için bütçe fişi açıklamaları doldurmayacaktır. Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı 01.4 Kısmi Zamanlı Öğrenci Giderleri ve Usta Öğreticiler için gider bütçe fişi düzenleyecektir. ÜNİVERSİTE DÜZEYİNDE PERFORMANS BÜTÇE ÇALIŞMALARININ GERÇEKLEŞTİRİLMESİ

30 SON OLARAK: Faaliyetle ilgili işler ve performans gösterge hedefleri, ilgili birim yöneticilerinin sorumluluğu ve gözetiminde belirlenecektir. Birimlerimiz 2017-2019 Bütçe Tekliflerini Resmi Yazı Ve Elektronik Ortamda Başkanlığımıza Teslim Edeceklerdir. Bütçe Hazırlık Fişlerinden F13’ün e-bütçe Sisteminde Veri Girişinin Yapılması Yeterli Olacaktır. ÜNİVERSİTE DÜZEYİNDE PERFORMANS BÜTÇE ÇALIŞMALARININ GERÇEKLEŞTİRİLMESİ

31 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI İLETİŞİM İÇİN Dr. Hakan BAKKAL Strateji Geliştirme Daire Başkanı E-mail: bakkal.hakan@gmail.combakkal.hakan@gmail.com Gülsen AKTÜRKMustafa AYDIN Mali Hizmetler Uzmanı Şef Dahili Tlf No: 5850Dahili Tlf. No: 5940


"YALOVA ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2017-2019 DÖNEMİ PERFORMANS PROGRAMI VE BÜTÇE HAZIRLIK SÜRECİ 22.06.2016." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları