Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

HAZIRLAYAN: YUSUF KÜRŞAT KOCA

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "HAZIRLAYAN: YUSUF KÜRŞAT KOCA"— Sunum transkripti:

1 HAZIRLAYAN: 091015021 YUSUF KÜRŞAT KOCA
DERS ADI :KALİTE GÜVENCESİ VE KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ KONU:KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ HAZIRLAYAN: YUSUF KÜRŞAT KOCA

2 KALİTE YÖNETİMİ SİSTEMİ ISO 9000 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ STANDARTLARI
ISO 9000 standardı 1987 yılında (ISO) Uluslar arası Standardizasyon Kuruluşu’nca,uluslar arası standart olarak onaylanıp yayınlanan ve halen AB ülkelerinde de uygulanmakta olan bir uluslar arası yönetim kalitesi standardıdır.ISO 9000 Kalite Standartları serisi,etkili bir yönetim sisteminin nasıl kurulabileceğini,dökümante edilebileceğini ve sürdürülebileceğini göz önüne sermektedir.

3 Kalite Yönetim Sistemi Standartlarının Tarihçesi
ISO 9000 Kalite Yönetim Sistem Standartlarının temeli 1963 yılında ABD’de savunma teknolojisindeki yüksek kalite istemleri nedeniyle hazırlanan MIL-Q-9858’e dayanır.Nedeni,bitmiş ürünün muayeneye tutulması yerine üretim sisteminin muayeneye gerek kalmayacak şekilde güvenceye alınmasına dayanır.

4

5 1963’de MIL-Q-9858(ABD’de Savunma Teknolojisinde)
Daha sonra tüm dünyanın kabul ettiği ve uyguladığı bir standart haline gelmiştir. 1963’de MIL-Q-9858(ABD’de Savunma Teknolojisinde) 1968’de AQAP Stand (NATO Üyesi Ülkelerde) 1979’da BS 5750 (İngiltere’de) 1979’da ANSI Z 1.15 (ABD ‘de ) 1987’de ISO 9000 1988’de EN 29000 1988’de TS 6000

6 2008’de Revize Edildi TS-EN-ISO 9000:2008
1991’de TS-ISO 9000 1994’de Revize Edildi 1996’da EN-ISO 9000 1996’da TS-EN-ISO 9000 2000’de TS-EN-ISO 9000:2000 2008’de Revize Edildi TS-EN-ISO 9000:2008

7 ISO çalışma sistemine göre , beş yılda bir standartların gözden geçirilerek değiştirilmesi,iptal edilmesi veya devam ettirilmesi yönünde kararlar alır.ISO / TC 176 Kalite Yönetim Sistemleri Teknik Komitesi tarafından 1990 yılında alınan karar ile ilki 1994 yılında,diğeri 2000 yılında yapılan revizyonlar gerçekleştirilmiştir.

8 ISO 9000 standartlarının 2000 revizyonunda en önemli değişiklik KALİTE GÜVENCESİ yerine KALİTE YÖNETİMİ prensibinin esas alınması olmuştur.Bu durum Standartların ismindeki değişikliklerde kendisini göstermiştir. ISO 9000 standartlarının 1994 revizyonu 2003 yılına kadar geçerliliğini koruyacaktır.Ancak belgelendirme kuruluşlarının genel prensibi olarak olarak Nisan 2002 tarihinden itibaren 1994 revizyonuna göre müracaat kabul etmemektedir.

9

10 TS-EN-ISO 9000 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ
Standartların Kullanım Amaçları TS-EN-ISO 9000 Kalite Yönetim Sistem Standartları,kaliteye önem verdiğiniz ve kalite ihtiyaçlarınızı karşılayabileceğinizi müşterinize kanıtlayacak etkin bir kalite sistemini nasıl kurabileceğiniz,dökümante edebileceğiniz konusunda yol gösterir.

11 Uluslararası alanda kabul görmüş olan bu standartlar,konuyla ilgili tarafların genel görüşünü yansıtmaktadır.Standard,beklediğiniz kalite sistem modelini kolaylıkla sağlamak amacıyla bazı bölümlere ayrılmıştır. TS-EN-ISO 9000 Kalite Yönetim Sistemi Standartlarının kullanımı,yönetimin iyileşmesini,faaliyetlerin daha iyi planlanmasını ,problemlerin daha hızlı çözülmesini,verimliliğin,kazancın ve saygınlığın artmasını sağlar.

12

13 ISO 9000:2007 Standard Serisi ISO 9000:1994 serisinin 21 adet dökümanı bulunmaktadır.Bu durum yalnızca bu standartları ilgilendiren kuruluşlar tarafınca dikkate alınmakta,diğer kuruluşlarda ise tereddütlere yol açmaktaydı.ISO/TC 176 ilk olarak,standart serisinin anlaşılmasını kolaylaştırmak için bu seriyi 4 temel standarda indirgemeyi ve gerekli noktalarda standard ve teknik dokümantasyon hazırlanmasını öngördü.

14 ISO 9001-2008 Kalite Yönetim Sistemleri-Şartlar
ISO Kalite Yönetimi Sistemleri – Temel Esaslar,Tarifeler ve Kavramlar ISO Kalite Yönetim Sistemleri-Şartlar ISO Kalite Yönetim Sistemleri-Kalite Performanslarının iyileştirilmesi için klavuz

15 ISO standardı gerek ISO Çevre Yönetim Sistemi standardları ile uygunluk sağlaması,gerekse sürekli iyileşme yapısının organizasyonla bütünleştirilmesi için Deming döngüsünü baz alan(Planla-Uygula-Kontrol Et-Önlem Al) proses yaklaşımına göre yeniden yapılandırılmıştır. ISO standardının 4. maddesi kalite yönetim şartları altında genel olarak dokümantasyon yapısı ve sistemin temel prensibini açıklamaktadır.

16

17 Diğerleri,ana maddeler olarak şu şekilde tanımlanmıştır:
Yönetim Sorumluluğu:Yönetimin taahhüdü,müşteri odaklı kalite politikası,planlama,sorumluluk-yetki-iletişim,yönetimin gözden geçirilmesi. Kaynak Yönetimi:Kaynakların sağlanması,insan kaynakları,alt yapı,iş ortamı. Ürün Gerçekleştirme:Ürünün gerçekleştirilmesinin,müşteri ile ilgili prosesler,tasarı ve geliştirme,satın alma,üretim ve hizmetin sağlanması,izleme ve ölçme cihazlarının kontrolü. Ölçüm,Analiz ve İyileştirme:Planlama,izleme ve ölçüm,uygun olmayan ürünün kontrolü,verilerin analizi,iyileştirme.

18

19 Bir önceki slayttaki şekil,iyileştirme süreci için ISO 9001 standardının proses modele dayalı yeni yapısını göstermektedir.Her maddenin içerisinde yer alan maddeler detaylı olarak proses yapısını ortaya koymaktadır. Proses yaklaşımı,proseslerin kolayca tanımlanması,yönetilmesi ve iyileştirme için fırsatların değerlendirilmesine imkan verir.

20

21 Standartların yeni yapısının işaret ettiği noktalar;
Sürekli iyileştirmenin yapılması. Ürün gerçekleştirme prosesi girdilerinin tanımlanması Müşteri ve ilgili tarafların tatminin ölçülerek müşteri şartlarının başarılıp başarılmadığının değerlendirilmesi için geri besleme bilgilerinin sağlanması hususlarıdır.

22

23 Yeni standard , ürün özellikleri konusunda kalite güvencesi sağlamanın yanı sıra kuruluşun müşteri tatminini sağlama yeteneğinin gösterimini şart koşar. Tüm organizasyonlar müşteri tatminini başarmayı amaçlayarak ürün üretirler. ISO 9000 serisi standartları bu amaca yönelik organizasyona yardımcı olur. Müşteriler;ihtiyaç ve beklentilerini tatmin edecek ürün karakteristiklerini talep eder.

24 TEŞEKKÜRLER 


"HAZIRLAYAN: YUSUF KÜRŞAT KOCA" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları