Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1-) Uyuşturucu ve keyif verici maddeleri alarak araç kullandıkları tespit edilenler için aşağıdakilerden hangisinin yapılması yanlıştır? A) Eylemin gerektirdiği.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1-) Uyuşturucu ve keyif verici maddeleri alarak araç kullandıkları tespit edilenler için aşağıdakilerden hangisinin yapılması yanlıştır? A) Eylemin gerektirdiği."— Sunum transkripti:

1 1-) Uyuşturucu ve keyif verici maddeleri alarak araç kullandıkları tespit edilenler için aşağıdakilerden hangisinin yapılması yanlıştır? A) Eylemin gerektirdiği diğer cezalardan başka altı ay hafif hapis cezası verilir. B) Hapis cezası ile birlikte hafif para cezası uygulanır. C) Sadece para cezası uygulanır. D) Sürücü belgeleri süresiz olarak geri alınır. Konu : Karayolunda Araç Sürme Yasağı – Karayolunun Kullanılması www.coskunlarsurucukursu.com

2 2-) Ticari amaçla yük ve yolcu taşımacılığı yapan araç sürücüleri, 24 saatlik herhangi bir süre içinde devamlı olarak en fazla kaç saat araç kullanabilirler? A)9 B) 4.5 C) 5 D) 6 Konu : Karayolunda Araç Sürme Yasağı – Karayolunun Kullanılması www.coskunlarsurucukursu.com

3 3-) Sürücü belgesiz araç sürenlere ilk tespitte ne işlem yapılır? A) 15 gün hafif hapis cezası ve para cezası verilir. B) 30 gün hafif hapis cezası ve para cezası verilir. C) Bir aydan iki aya kadar hafif hapis cezası ve para cezası verilir. D) Bir aydan üç aya kadar hafif hapis cezası ve para cezası verilir. Konu : Karayolunda Araç Sürme Yasağı – Karayolunun Kullanılması www.coskunlarsurucukursu.com

4 4-) Sürücü belgesiz araç sürenlere ikinci tespitte hangi süreyle hafif hapis cezası verilir? A) Bir aydan iki aya kadar B) İki aydan üç aya kadar C) Bir aydan üç aya kadar D) Altı aya kadar Konu : Karayolunda Araç Sürme Yasağı – Karayolunun Kullanılması www.coskunlarsurucukursu.com

5 5-) Sürücüye ait belgeler tam olsa bile aşağıdaki hallerin hangisinde sürücü trafikten men edilir? A) Taşıma sınırından fazla yolcu alınmış ise B) Taşıma sınırından fazla yük yüklenmiş ise C) Uyuşturucu madde alarak araç kullanıyor ise D) Araca zorunlu mali sorumluluk sigortası yaptırılmamış ise Konu : Karayolunda Araç Sürme Yasağı – Karayolunun Kullanılması www.coskunlarsurucukursu.com

6 6-) Alkollü araç kullanan sürücünün sürücü belgesi ilk tespitte hangi süreyle geri alınır? A) 1 ay B) 3 ay C) 6 ay D) 1 yıl Konu : Karayolunda Araç Sürme Yasağı – Karayolunun Kullanılması www.coskunlarsurucukursu.com

7 7-) Sürekli 4.5 saatlik araç kullanma süresi sonunda, eğer istirahata çekilmiyor ise sürücülerin en az kaç dakika mola almaları zorunludur? A) 15 B) 20 C) 30 D) 45 Konu : Karayolunda Araç Sürme Yasağı – Karayolunun Kullanılması www.coskunlarsurucukursu.com

8 8-) Aksine bir işaret ve karar bulunmadıkça sürücüler araçlarını yolun neresinden sürmek zorundadırlar? A) Yolun en sağından B) Trafik müsait ise ortasından C) Boş ve düzgün şeritten D) Yolun sağ banketinden Konu : Karayolunda Araç Sürme Yasağı – Karayolunun Kullanılması www.coskunlarsurucukursu.com

9 9-) Çok şeritli yollarda sürücüler hangi şeritten sürmek zorundadırlar? A) Gidişe ayrılan şeritlerin ortadakinden B) Gidişe ayrılan şeritlerin en soldakinden C) Gidişe ayrılan şeritlerin boş olanından D) Yol trafik durumuna göre, hızının gerektirdiği şeritleri Konu : Karayolunda Araç Sürme Yasağı – Karayolunun Kullanılması www.coskunlarsurucukursu.com

10 10-) Aşağıdakilerden hangisi, çok şeritli yollarda geçme ve dönme dışında en sağ şeritten gitmek zorundadır? A) Kamyon B) Otomobil C) Otobüs D) Motosiklet Konu : Karayolunda Araç Sürme Yasağı – Karayolunun Kullanılması www.coskunlarsurucukursu.com

11 11-) Sürücüler, aşağıdaki durumların hangisinde şerit değiştirebilirler? A) Önlerinde seyreden araç yoksa B) Arkalarından gelen araç yoksa C) Arkalarından gelen araca yol vermek için D) Geçmek, dönmek ve park etmek için Konu : Karayolunda Araç Sürme Yasağı – Karayolunun Kullanılması www.coskunlarsurucukursu.com

12 12-) Şerit izleme kurallarına göre aşağıdakilerden hangisi yasaktır? A) Devamlı olarak en sağdaki şeritten sürmek B) Geçiş için en soldaki şeridi kullanmak C) İki şeridi birden işgal etmek D) Dönüş için en soldaki şeridi kullanmak Konu : Karayolunda Araç Sürme Yasağı – Karayolunun Kullanılması www.coskunlarsurucukursu.com

13 13-) Aşağıdaki durumların hangisinde şerit değiştirmek yasaktır? A) Durma ve duraklamada B) Geçme ve park etmede C) Kavşağa gelindiğinde D) Sağa ve sola dönmede Konu : Karayolunda Araç Sürme Yasağı – Karayolunun Kullanılması www.coskunlarsurucukursu.com

14 14-) Aşağıdaki hal ve hareketlerden hangisi bir trafik suçudur? A) Araç cinslerine göre tespit edilmiş hızların altında seyretmek B) Araçlara taşıma sınırı altında yük yüklemek C) Tehlikeli madde taşıyan araçlarla ağır araçları geçmek D) Araçların cinsine ve hızına uygun olmayan şeritten gitmek Konu : Karayolunda Araç Sürme Yasağı – Karayolunun Kullanılması www.coskunlarsurucukursu.com

15 15-) Aşağıdakilerden hangisinde verilen durum ile izlenecek şerit arasında uyumsuzluk vardır? A) Sola döneceklerin sol şeritte seyretmesi B)Yavaş gidenlerin sağ şeridi izlemesi C) Araç geçenlerin sol şeritten gitmesi D) Yolun boş olması halinde iki şeridin birlikte kullanılması Konu : Karayolunda Araç Sürme Yasağı – Karayolunun Kullanılması www.coskunlarsurucukursu.com

16 16-) Şekle göre hangi numaralı araç sürücüsünün yaptığı yasaktır? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 Konu : Karayolunda Araç Sürme Yasağı – Karayolunun Kullanılması www.coskunlarsurucukursu.com

17 17-) Tabloya göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle söylenir? A) Az miktarda alınan alkolün sürücünün reflekslerini güçlendirdiği B)Kaza riskinin kandaki alkol miktarına bağlı olarak arttığı C) Alkolün her sürücüde aynı etkiyi göstermediği D) Alkol tüketiminin ülkemizde çok yoğun olduğu Konu : Karayolunda Araç Sürme Yasağı – Karayolunun Kullanılması www.coskunlarsurucukursu.com

18 18-) Şekildeki tek yönlü ve çok şeritli yolda 3 numaralı aracın şerit değiştirebilmesi için aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesi beklenir? A) 1 numaralı aracın sağa geçmesi B)4 numaralı aracın yavaşlaması C) 5 numaralı aracın geçmesi D) 2 numaralı aracın şerit değiştirmesi Konu : Karayolunda Araç Sürme Yasağı – Karayolunun Kullanılması www.coskunlarsurucukursu.com

19 19-) Şekildeki karayolu bölümünde aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğrudur? A) Takip mesafesinin azaltılması B) Aynı şeritte uygun hızla seyredilmesi C) Arkadaki aracın öndeki aracı geçmesi D) Öndeki aracın karşı şeride geçmesi Konu : Karayolunda Araç Sürme Yasağı – Karayolunun Kullanılması www.coskunlarsurucukursu.com

20 20-) Şekle göre hangisi sadece geçiş için kullanılır? A) Orta şerit B)Her iki banket C) Gidiş yönüne göre sağ banket D) Gidiş yönüne göre sağ şer Konu : Karayolunda Araç Sürme Yasağı – Karayolunun Kullanılması www.coskunlarsurucukursu.com

21 21-) Aksine bir işaret yoksa aşağıdakilerden hangisinin yerleşim yeri içindeki azami hızı 50 km/saat olmalıdır? A) C) B) D) Konu : Karayolunda Araç Sürme Yasağı – Karayolunun Kullanılması www.coskunlarsurucukursu.com


"1-) Uyuşturucu ve keyif verici maddeleri alarak araç kullandıkları tespit edilenler için aşağıdakilerden hangisinin yapılması yanlıştır? A) Eylemin gerektirdiği." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları