Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı ve Sürdürülebilir Üretime Yönelik Destekler Ferda Ulutaş Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı “ SÜRDÜRÜLEBİLİR ÜRETİM.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı ve Sürdürülebilir Üretime Yönelik Destekler Ferda Ulutaş Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı “ SÜRDÜRÜLEBİLİR ÜRETİM."— Sunum transkripti:

1 Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı ve Sürdürülebilir Üretime Yönelik Destekler Ferda Ulutaş Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı “ SÜRDÜRÜLEBİLİR ÜRETİM SEMPOZYUMU 2013” 10 Nisan 2013 Hacettepe Üniversitesi Kongre Merkezi/ ANKARA

2 KAPSAM  TTGV Tanıtımı  TTGV ve Sürdürülebilir Üretim  TTGV Çevre Destekleri  Planlanan/ Diğer Destekler

3 TTGV Tanıtım

4 Kısaca TTGV  1991 yılında kar amacı gütmeyen, Sivil Toplum Kuruluşu olarak kurulmuş, “vakıf” statüsünde bir kurumdur. Özel sektör temsilcileri ve kamu kurumları tarafından kurulmuştur.  TTGV bir kamu-özel sektör işbirliği örneğidir.  Amaç paydaşlar arasında bir köprü oluşturulması, ilgili kamu faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinde kolaylaştırıcılık rolü üstlenilmesi, arayüz olarak işlev görmektir.  Misyonu; ülkemizde teknolojik inovasyon faaliyetlerini destekleyerek üreticilerimizin uluslararası pazarlardaki rekabet gücünü artırmaktır.  TTGV misyonunu ve rolünün gereğini yerine getirmek amacıyla özel sektör mantığıyla kamu görevi yapan, dinamik bir yapı olarak faaliyetlerini sürdürmektedir.

5 TTGV – Yaklaşım  Katma değer yaratmak  Yenilikçi, çağdaş kavram, yaklaşım ve modelleri hayata geçirmek  Kamu ve özel sektör için örnekler oluşturmak, teşvik etmek  Tamamlayıcı olmak  İşbirliklerini geliştirmek, ağyapılar oluşturmak  Paydaşları için doğru çözümleri üretmek  TTGV dışı uzmanlık ve kaynakları mobilize etmek

6 TTGV – Faaliyet/Yetenek Eksenleri FON PROGRAM TTGV KAMU PROGRAM SAHİPLERİ PROGRAM YARARLANICILARI ÖZEL SEKTÖR KURULUŞLARI KAMU KURUMLARI ÖZEL SEKTÖR KAMU SPONSOR ÖZEL SPONSOR FON YARARLANICILARI KAMU KURUMLARI Program Yönetimi Danışmanlık ve Proje Yönetim Hizm. Fon Yönetimi Fikir ve Politika Geliştirme

7 TTGV ve Sürdürülebilir Üretim

8 Politika Reformları Farkındalık Yaratma Kapasite Oluşturma Ortaklıklar Kurma Bilgi Paylaşım Ağları Finansal Mekanizmaların Yaratılması Tavandan tabana etkileşim Tabandan tavana etkileşim Sürdürülebilir Üretim’e Bütünsel Bakış

9 OTİM PROJESİ ESİNKAP UNIDO EKO-VERİMLİLİK TTGV ÇEVRE DESTEKLERİ ÇOB-TTGV – TEMİZ ÜRETİM PROJESİ TTGV Kuruldu AB 7. ÇERÇEVE: SÜRDÜRÜLEBİLİR TÜKETİM ÜRETİM PR. GEF ENERJİ VERİMLİLİĞİ PROJESİ İSKENDERUN KÖRFEZİNDE ENDÜSTRİYEL SİMBİYOZ PROJESİ UNIDO TEKSTİL SEKTÖRÜ PROJESİ YEŞİL GİRİŞİMCİLİK PROJESİ AB ÇEVRESEL İŞBİRLİĞİ AĞLARI PROJESİ İZMİR EKO-VERİMLİLİK TEMİZ ÜRETİM PROJESİ 1991…1994…20062007200820092010201120122013 FİLYOS EKO-ENDÜSTRİYEL PARK PROJESİ

10 TTGV – Çevre Faaliyet Konuları/ Alanları -Ozon Tabakasını İncelten Maddeler -İklim Değişikliği -Temiz Üretim – Eko- verimlilik -Sürdürülebilir Tüketim ve Üretim -Enerji Verimliliği -Çevre Yönetimi -Endüstriyel Ekoloji (Simbiyoz) -Yeşil Girişimcilik -Kurumsal Sosyal Sorumluluk -Proje/ program geliştirme -Proje/ program yönetimi -Tesis Etütleri -Tesis uygulamaları -Finansman -İzleme -Eğitim -Kapasite geliştirme -Durum tespit – ihtiyaç analizi -Ağ yönetimi, işbirliği geliştirme -Ulusal - uluslararası yayın (akademik ve diğer) -Ulusal çalışmalara katkı

11 TTGV Çevre Destekleri

12 TEMEL YAKLAŞIM: Sanayicimizin çevre dostu teknoloji ve teknikleri uygulayarak, çevre performanslarını ve aynı zamanda rekabet güçlerini artırmalarını/maliyetlerini düşürmelerini sağlamak. Teknoloji Geliştirme Sürdürülebilirlik Politikaları Ekonomik büyüme Çevre performansının iyileşmesi EKO-VERİMLİLİK/ TEMİZ ÜRETİM ENERJİ VERİMLİLİĞİ TTGV Çevre Destekleri Yaklaşımı ÇEVRE TEKNOLOJİLERİ

13 Teknoloji Kullanan Firmalar Teknoloji Üreten/Geliştiren Firmalar Çevre Teknolojisi Teknoloji Geliştirme Destekleri Çevre Projeleri Destekleri TTGV Uygulama Enerji Verimliliği Çevre Teknolojileri Amaç Örnek Projelerin Desteklenmesi! TTGV Çevre Destekleri

14 TANIMI ve KAPSAMI Sanayide rekabet gücünü artırmak ve çevreye zararı en aza indirmek amacıyla; üretim süreçlerinde minimum kaynak tüketimi ve minimum atık üretimi prensibine dayalı eko-verimlilik/temiz üretim projelerinin uzun vadeli - geri dönüşlü olarak desteklenmesi hedeflenmektedir. Çevre Teknolojileri (Temiz Üretim) Desteği

15 OLASI PROJE TÜRLERİ  Atıkların kaynağında azaltılması / üretime döndürülmesi (atık geri dönüşümü ve geri kazanımı)  Su tüketiminin / atıksu oluşumunun kaynağında azaltılması (su tasarrufu, atıksu geri kazanımı)  Emisyonların kaynağında azaltılması (ör: yakma prosesi optimizasyonu)  Hammadde tüketiminin azaltılması  Tehlikesiz / tehlikelilik düzeyi daha düşük kimyasal madde kullanımı  Enerji üretim ve kullanımında çevre dostu teknolojiler  Atıklardan yeni ürün/ yakıt/ enerji üretimi  Çevre dostu ürün üretimi  Endüstriyel ekoloji (simbiyoz) (Örnek: fiziksel olarak yakın iki firmanın birbirlerinin atığını/atık ısısını kullanması)  Karbon tutma ve depolama sistemleri Çevre Teknolojileri (Temiz Üretim) Desteği

16 TANIMI ve KAPSAMI Enerji verimliliği yatırımları önündeki finansal engellerin aşılması ve yatırımların teşvik edilmesi; Sanayide oldukça yüksek olan enerji yoğunluğunun ve enerji maliyetlerinin düşürülmesi, Sanayicinin, enerji etütleri dahil olmak üzere, enerji verimliliğine yönelik uygulama projelerinin uzun vadeli geri dönüşlü olarak uygun şartlarda desteklenmesi hedeflenmektedir. Enerji Verimliliği Desteği

17 OLASI PROJE TÜR VE KAPSAMLARI  Enerji yönetimi, enerji etütleri  Buhar üretimi ve dağıtımı (buhar kapanları, boru hatları, kondensat ve blöf sistemleri, buhar tahrikli sistemler)  Yakma (kazanlar, fırınlar, brülörler vs.) ve soğutma sistemleri  Elektrik kullanımı (fan, pompa, kompresör, vb. cihazlarda)  Kullanılan üretim teknolojisinin (eritme, ergitme, tavlama, kurutma, presleme, kalıplama, boyama, vb.) daha verimli hale getirilmesi  Atık ısının değerlendirilmesi  Üretim süresinin kısaltılması, sıcaklık veya basınç seviyelerinin düşürülmesi, vb. proses ve işletme optimizasyonları  Elektrik üretim verimliliklerinin artırılması Enerji Verimliliği Desteği

18 ÖNCELİKLER  Yenilikçi ve/veya ileri teknoloji (malzeme, elektronik, yazılım, vb.) uygulamaları  Sektöre örnek teşkil edecek uygulamalar/ demonstrasyon niteliği  Katma değer – artı değer  Yerli teknoloji ve ekipman kullanımı Çevre Teknolojileri ve Enerji Verimliliği Desteği

19 MEVCUT ŞARTLAR Proje Süresi: En fazla 1,5 yıl Destek Miktarı: En fazla 1.000.000 ABD$ * Destek Oranı : Proje Bütçesinin en fazla %50 ’si Geri Ödeme Süresi : 1 Yılı Geri Ödemesiz Toplam 4 Yıl (Faizsiz) Hizmet Bedeli : TTGV Destek miktarının en fazla %6’sı (%3+%3) * Enerji Verimliliği için alt sınır: 100.000 ABD$ Çevre Destekleri Mali Şartlar PLANLANAN ÇALIŞMALAR Başta Enerji Verimliliği alanında olmak üzere, projelerin çeşitli özelliklerine bağlı olarak daha esnek modellerin uygulanması, EVD vb. hizmet sağlayıcılar ile işbirliklerinin artırıldığı mekanizmaların geliştirilmesi.

20 Çevre Destekleri Değerlendirme  Portföy: 24 Proje  Toplam Kullandırım: 9,8 Milyon ABD Doları  Sektörler: Tekstil, Seramik, Alüminyum, Enerji, Kağıt, Plastik, Gıda, Çelik, Gazbeton, Hayvan Yemi, Kimya, Geri Kazanım, İzolasyon  Bölgeler: Marmara, İç Anadolu, Karadeniz, Akdeniz, Ege, Doğu Anadolu  Firma Büyüklüğü: Büyük + KOBİ İzleme/ değerlendirme çalışmaları, başarı öyküleri…

21 Projenin İçeriği Proje Bütçesi ($) Projenin Geri Dönüş Süresi Gazbeton üretim sürecinde oluşan firenin, üretime geri kazandırma sürecinin geliştirilip, atık azaltımı ve hammadde tasarrufu230.1000,7 yıl Enerji santralı gaz türbini giriş havası soğutulması yöntemi ile sıcak sezondaki olumsuz etkinin ortadan kaldırılması sonucu enerji üretim verimliliğinin arttırılması, doğal gaz tüketiminin azaltılarak birim elektrik üretim maliyetinin düşürülmesi1.150.0002,3 yıl Tekstil üretiminde doğalgaz ile çalışan ramöz makinesinde atık ısı geri kazanımı ile taze havanın ve proses suyunun ısıtılması240.0001,3 yıl Metal dövmesi öncesi malzemeyi hazırlayan tavlama (ısıtma) işleminde d. gazlı fırınlar yerine indüksiyon ısıtma teknolojisinin kullanılması, daha kaliteli ürün1.380.0002,2 yıl Seramik üretiminde enerji etüdü ve enerji yönetimi de dahil olmak üzere, enerji izleme ve otomasyon sistemi, ısı geri kazanım sistemi, basınçlı hava sistemleri verimliliği uygulamaları745.0002,6 yıl Proseste kullanılan mevcut fırın teknolojisindeki kayıpların ve problemlerin ortadan kaldırıldığı yeni ve güncel teknolojiye sahip bir ergitme sistemine geçiş ile enerji tasarrufu ve daha kaliteli ve ekonomik üretimin sağlanması210.0001,1 yıl Kazan sistemlerinde ekonomizer uygulaması, fire taşıma sistemleri revizyonu, buhar hatları kapalı kondens geri kazanımıyla su ve enerji tasarrufu sağlanması525.0001,2 yıl Yüksek verimli yakma sistemi ile buhar üretimi; distilasyon kondens ünitesinde ısı ve su geri kazanımı ile sıcak suyun ısısından yararlanılarak, eşanjör vasıtasıyla kazan besi suyunun ısıtılması365.0003,3 yıl Çevre Destekleri – Örnek Projeler

22 Planlanan/ Diğer Destekler

23 Diğer Programlar-Destekler Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin Giderilmesi Projesi (1994 – 2007) Fon: Montreal Protokol – Dünya Bankası  Yaklaşık 20 milyon ABD Doları OTİM’e dayalı teknoloji, ekipman ve malzemelerden, ozon tabakasına zarar vermeyen versiyonlarına dönüşüm için kullandırılmıştır.  Yeşil Gelecek Hızlandırıcı Fonu UNIDO Eko-verimlilik (Temiz Üretim) Programı (2008 – 2011) Fon: MDG-F Fonu, İspanya Hükümeti  6 temiz üretim projesine yaklaşık 140.000 ABD Doları aktarılmıştır.

24 Diğer Programlar - Destekler İşletmelerde Çevresel Performansın Geliştirilmesi İçin İşbirliği Ağları Oluşturulması Projesi (2012 – 2013) Fon: AB – CIP  Sürdürülebilir üretime yönelik olarak Ar-Ge danışmanlık, enerji verimliliği etüt/fizibilite çalışmaları desteklenecektir. “İzmir’de Eko-verimlilik (Temiz Üretim) Uygulamalarının Yaygınlaştırılması” Projesi (2011 – 2015) Fon: İzmir Kalkınma Ajansı (IZKA) + TTGV  Ortak teknik/mali destek programı hazırlıkları yapılmaktadır. İskenderun Körfezinde Endüstriyel Simbiyoz (ES) Projesi (2011 – 2013) Fon: BTC (Baku Tbilisi Ceyhan Boru Hattı) Şirketi  ES olanaklarına yönelik olarak Ar-Ge, fizibilite, vb. faaliyetleri desteklenmektedir.

25

26 TEŞEKKÜRLER Ferda ULUTAŞ Çevre Projeleri Grubu Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı Cyberplaza B-Blok Kat: 5-6 Bilkent/Ankara fulutas@ttgv.org.tr www.ttgv.org.tr


"Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı ve Sürdürülebilir Üretime Yönelik Destekler Ferda Ulutaş Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı “ SÜRDÜRÜLEBİLİR ÜRETİM." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları