Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Konu : Geçiş Hakkı – Geçiş Kolaylığı – Geçiş Üstünlüğü

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Konu : Geçiş Hakkı – Geçiş Kolaylığı – Geçiş Üstünlüğü"— Sunum transkripti:

1 Konu : Geçiş Hakkı – Geçiş Kolaylığı – Geçiş Üstünlüğü
1-) Geçiş üstünlüğüne sahip araçları kullanan sürücülerin, görev hali dışında, geçiş üstünlüğü hakkını ve işaretlerini kullanmaları konusunda aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) Hiçbir halde kullanamaz B) Trafik kazası olması halinde kullanamaz C) Trafiğin sıkışıp tıkanması halinde kullanamaz D) Yolda bir arıza olması halinde kullanamaz

2 Konu : Geçiş Hakkı – Geçiş Kolaylığı – Geçiş Üstünlüğü
2-) Geçiş üstünlüğüne sahip araçların geçiş üstünlüğü hakkını kullanma şartı, aşağıdakilerden hangisidir? A) Bu araçları kullanan sürücülerin gerekli görmesi şartıyla B) Bu araçların işletilmesinden sorumlu olan görevlilerin istemesi şartıyla C) Bu araçların görevli olması, sesli ve ışıklı işaretlerinin bir arada verilmesi şartıyla D) Trafiğin tıkanıp durması ve bu araçların bir an önce yerlerine gitmesi şartıyla

3 Konu : Geçiş Hakkı – Geçiş Kolaylığı – Geçiş Üstünlüğü
3-) Bir kavşakta iken geçiş üstünlüğüne sahip araçların duyulur veya görülür işaretini alan sürücüler nasıl hareket etmek zorundadırlar? A) Oldukları yerde durmak ve bu araçların geçmesini beklemek B) Derhal kavşağı boşaltmak ve emniyetli bir mesafe uzaklaştıktan sonra gerekiyorsa durmak suretiyle bu araçların geçmesini beklemek C) Gerekirse kavşakta geriye dönüp uzaklaştıktan sonra durup bu araçların geçmesini beklemek D) Durduğu yer bu araçların geçişine engel oluyorsa,kavşağın uygun bir yerine sığınmak suretiyle bu araçlara yol vermek

4 Konu : Geçiş Hakkı – Geçiş Kolaylığı – Geçiş Üstünlüğü
4-) Geçiş üstünlüğüne sahip olan araçların birbiriyle karşılaşmaları halinde, geçiş üstünlüğü hakkını ve kavşaklarda geçiş hakkını hangi sıraya göre kullanırlar? A) İtfaiye-zabıta-trafik-sivil savunma-koruyan ve korunan araçlar B) Trafik-zabıta-itfaiye-cankurtaran-sivil savunma-koruyan ve korunan araçlar C) Cankurtaran-İtfaiye-Genel Zabıta-Trafik-Sivil Savunma-Koruyan ve Korunan araçlar D) Koruyan ve korunan araçlar-sivil savunma-trafik-itfaiye-cankurtaran

5 Konu : Geçiş Hakkı – Geçiş Kolaylığı – Geçiş Üstünlüğü
5-) Mavi-kırmızı veya mavi renkli tepe lambası bulunan geçiş üstünlüğüne sahip araçlar, aşağıdakilerden hangisi olabilir? Cankurtaran, genel zabıta ve trafik hizmetlerine ait araçlar Sivil savunma hizmetlerine ait araçlar C) İtfaiye hizmetlerine ait araçlar D) İtfaiye ve sivil savunma hizmetlerine ait araçlar

6 Konu : Araçların Manevraları (Dönüşler)
6-) Kırmızı renkli tepe lambası, aşağıdaki araçlardan hangilerinde bulunur? A) Koruyan ve korunan araçlarda B) Cankurtaran ve trafik hizmetlerine ait araçlarda C) İtfaiye ve sivil savunma hizmetlerine ait araçlarda D) Gabari ölçülerini aşan araçlarla bunlara eskortluk edenlerde

7 Konu : Geçiş Hakkı – Geçiş Kolaylığı – Geçiş Üstünlüğü
7-) Geçiş üstünlüğüne sahip araçları kullanan sürücülerin dikkat etmek zorunda oldukları hususlardan biri aşağıdakilerden hangisidir? A) Trafik kısıtlama ve yasaklarına uymak B) Araçlarını her bakımdan güvenli durumda bulundurmak C) Hız sınırlarına, yasak ve tehditlere uymak D) Can ve mal güvenliğini tehlikeye sokmamaya çalışmak

8 Konu : Geçiş Hakkı – Geçiş Kolaylığı – Geçiş Üstünlüğü
8-) Geçiş üstünlüğü hakkı hangi hallerde kullanılamaz? A) Yolların buzlu ve kaygan olması halinde B) Görev hali dışında C) Trafiğin yoğun olduğu karayollarında D) Şehirlerarası karayollarında

9 Konu : Geçiş Hakkı – Geçiş Kolaylığı – Geçiş Üstünlüğü
9-) Tehlikeli eğimli yollarda karşılaşma hallerinde, çıkan araç için geçiş güç veya mümkün değilse, güvenli geçişi sağlamak için inen araç sürücüleri nasıl hareket etmek zorundadır? A) Varsa sığınma cebine girmek, sığınma cebi yoksa sağa yanaşıp durmak suretiyle yol vermek B) Çıkan aracın sürücüsünü etkili şekilde ikaz ederek yavaşlamasını sağlamak C) Çıkan aracın geçmesi mümkün olmuyor ise geri gitmesini sağlamak D) Çıkan araç için geçişin güçleşmesi halinde durmasını sağlamak

10 Konu : Geçiş Hakkı – Geçiş Kolaylığı – Geçiş Üstünlüğü
10-) Düz, eğimsiz dar taşıt yolunda aksini gösteren trafik işareti yoksa, kamyon ile kamyonetin karşılaşması durumunda hangisi diğerine geçiş kolaylığı sağlamalıdır? A) Kamyon kamyonete B) Kamyonet kamyona C) Şeridi daralmış olan, diğerine D) Yüksüz olan, yüklü olana

11 Konu : Geçiş Hakkı – Geçiş Kolaylığı – Geçiş Üstünlüğü
11-) Bir otobüs ile kamyonun emniyetle geçemeyeceği kadar dar olan yolda karşılaşmaları halinde, aksine de bir işaret yoksa, hangisi diğerine geçiş kolaylığı sağlamak zorundadır? A) Sürücüler anlaşarak geçerler B) Otobüs sürücüsü, kamyona C) Kamyon sürücüsü, otobüse D) Şeridi daralmış olan, diğerine

12 Konu : Araçların Manevraları (Dönüşler)
12-) Bir otobüs ile bir arazi taşıtının emniyetle geçemeyeceği kadar dar olan yolda karşılaşması halinde, aksine de bir işaret yoksa, hangisi diğerine geçiş kolaylığı sağlamak zorundadır? A) Otobüs sürücüsü, arazi taşıtına B) Arazi taşıtı sürücüsü, otobüse C) Şeridi daralmış olan, diğerine D) Sürücüler anlaşarak geçerler

13 Konu : Geçiş Hakkı – Geçiş Kolaylığı – Geçiş Üstünlüğü
13-) Eğimli yolda seyreden sürücülerin aşağıdakilerden hangisini yapması yasaktır? A) Çıkışta kullanacakları vitesle inmeleri B) Küçük vites ve düşük hızla inmeleri C) Motorun çalışmasını durdurup vitesi boşa alarak araç sürmeleri D)Eğimli yolda hız azaltmak için fren yapmaları

14 Konu : Geçiş Hakkı – Geçiş Kolaylığı – Geçiş Üstünlüğü
14-) Yandaki kavşakta karşılaşan sürücülerin geçiş hakkı sırası nasıl olmalıdır? A)1-2-3 B)2-3-1 C) D) 3-2-1

15 Konu : Geçiş Hakkı – Geçiş Kolaylığı – Geçiş Üstünlüğü
15-) Yandaki kavşakta karşılaşan 1 nolu araç sürücüsü ne yapmalıdır? A) Geçiş hakkını kendi kullanmalıdır B) Geçiş hakkını 2 nolu araca vermelidir C) Korna çalıp 2 nolu aracın sürücüsünü yavaşlatmalıdır D) Hızını arttırıp kavşağı terketmelidir

16 Konu : Geçiş Hakkı – Geçiş Kolaylığı – Geçiş Üstünlüğü
16-) Şekildeki karşılaşmada geçiş hakkı sırası hangisindeki gibi olmak zorundadır? A) B) C) D) 3-2-1

17 Konu : Geçiş Hakkı – Geçiş Kolaylığı – Geçiş Üstünlüğü
17-) Yandaki karşılaşmada 2 nolu araç sürücüsü ne yapmalıdır? A) Geçiş hakkını 1 nolu araca vermelidir B) Geçiş hakkını kendi kullanmalıdır C) Korna çalıp 1 nolu aracı yavaşlatmalıdır D) Hızlanıp yola çıkmalıdır

18 Konu : Geçiş Hakkı – Geçiş Kolaylığı – Geçiş Üstünlüğü
18-) Yandaki karşılaşmada 1 nolu araç sürücüsü ne yapmalıdır? A) Geçiş hakkını kendi kullanmalıdır B) Geçiş hakkını 2 nolu araca vermelidir C) Korna çalıp 2 nolu aracı yavaşlatmalıdır D) Hızlanıp kavşağa önce girmelidir

19 Konu : Geçiş Hakkı – Geçiş Kolaylığı – Geçiş Üstünlüğü
19-) Yandaki karşılaşmada 1 nolu araç sürücüsü ne yapmalıdır? A) Geçiş hakkını kendi kullanmalıdır B) Korna çalıp 2 nolu aracı durdurmalıdır C) Hızını arttırıp kavşağı terk etmelidir D) Geçiş hakkını 2 nolu araca vermelidir

20 Konu : Geçiş Hakkı – Geçiş Kolaylığı – Geçiş Üstünlüğü
20-) Yandaki karşılaşmada 1 nolu araç sürücüsü ne yapmalıdır? A) Geçiş hakkını 2 nolu araca vermelidir B) Geçiş hakkını kendi kullanmalıdır C) Korna çalıp 2 nolu aracın sürücüsünü ikaz etmelidir D) Sağa dönmemelidir

21 Konu : Geçiş Hakkı – Geçiş Kolaylığı – Geçiş Üstünlüğü
21-) Yandaki karşılaşmada 1 nolu araç sürücüsü ne yapmalıdır? A) Hızlanıp kavşaktan geçmelidir B) Geçiş hakkını 2 nolu araca vermelidir C) Geçiş hakkını kendi kullanmalıdır D) Korna çalıp 2 nolu aracı yavaşlatmalıdır

22 Konu : Geçiş Hakkı – Geçiş Kolaylığı – Geçiş Üstünlüğü
22-) Yandaki karşılaşmada geçiş hakkı sırası nasıl olmalıdır? A) B) C) D) 3-2-1

23 Konu : Geçiş Hakkı – Geçiş Kolaylığı – Geçiş Üstünlüğü
23-) Yandaki karşılaşmada 2 nolu araç sürücüsü ne yapmalıdır? A) Korna çalıp 1 nolu aracı durdurmalıdır B) Geçiş hakkını kendi kullanmalıdır C) Geçiş hakkını 1 nolu araca vermelidir D) Hızını arttırıp kavşağa girmelidir

24 Konu : Geçiş Hakkı – Geçiş Kolaylığı – Geçiş Üstünlüğü
24-) Şekle göre 2 numaralı araç sürücüsünün hangisini yapması doğrudur? A) İkaz ederek 1 numaralı aracı durdurması B) Hızını artırarak dönüşe geçmesi C) 1 numaralı aracın geçmesini beklemesi D) Dönüşünü en sol şeritte tamamlaması

25 Konu : Geçiş Hakkı – Geçiş Kolaylığı – Geçiş Üstünlüğü
25-) Şekle göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle söylenir? A) 2. aracın takip mesafesine uymadığı B) 1. aracın dönüş işaretini yanlış kullandığı C) 2. aracın yanlış şeritte seyrettiği D) 1. aracın doğru geçen araca yol vermediği

26 Konu : Geçiş Hakkı – Geçiş Kolaylığı – Geçiş Üstünlüğü
26-) Şekildeki durumda hangi numaralının yolu kullanmada öncelik hakkı vardır? 1 2 3 4


"Konu : Geçiş Hakkı – Geçiş Kolaylığı – Geçiş Üstünlüğü" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları