Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

OSMANLI İMPARATORLUĞU GERİLEME DÖNEMİ ISLAHATLARI SORU PROĞRAMI XVIII. YÜZYIL.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "OSMANLI İMPARATORLUĞU GERİLEME DÖNEMİ ISLAHATLARI SORU PROĞRAMI XVIII. YÜZYIL."— Sunum transkripti:

1

2 OSMANLI İMPARATORLUĞU GERİLEME DÖNEMİ ISLAHATLARI SORU PROĞRAMI XVIII. YÜZYIL

3 Cevapların üzerine tıklayınız BAŞARILAR DİLERİM

4 1) Osmanlı Devleti’nde Avrupa tarzı ıslahat hareketleri aşağıdakilerden hangisiyle başlamıştır? A) Nizam-ı Cedit B) Kanunname-i Ali Osman C) Lâle Devri D) Islahat Fermanı E) 1. Meşrutiyet

5 2) Osmanlı Devleti’nde hangi padişah döneminde ilk kez batılılaşma hareketi başlamıştır? A) 2. Mahmut B) 3. Selim C) 2. Osman D) 4. Murat E) 3. Ahmet

6 3) I) Yeniçeriler II) Ulema III) Halk Yukarıdakilerden hangileri 3. Selim’in ıslahatlarına karşı çıkan Kabakçı Mustafa Paşa İsyanı’nı destekleyen gruplar arasındadır? A)Yalnız I B) Yalnız III C) II ve III D) I, II ve III E) I ve II

7 4) 18. yüzyıl ıslahatlarının genel olarak askeri alanda yapılmasının temel sebebi; I. Savaşlarda toprak kaybedilmesi II.Yeniçeri ordusunun kaldırılması III.Savaşların yenilgiyle sonuçlanması gibi durumlarda hangileri olabilir? A) Yalnız III B) I ve II C) II ve III D) I ve III E) I, II ve III

8 5) Aşağıdakilerden hangisi 18. yüzyılda Osmanlı’da yapılan ıslahatların genel özelliklerinden biridir? A) Devletin gerilemesi engellenmiştir. B) Halkın isteği doğrultusunda yapılmıştır. C) Avrupa'daki gelişmeler örnek alınmıştır. D) Yönetim alanında yenilikler yapılmıştır. E) Islahatlar devlet politikası haline getirilmiştir.E) Islahatlar devlet politikası haline getirilmiştir.

9 6) I. Nizam-ı Cedit ordusu kuruldu. II. Avrupa’ya ilk kez geçici elçiler gönderildi. III. Sürat Topçuları Ocağı açıldı. Yukarıdakilerden hangileri 3. Selim döneminde yapılan ıslahatlar arasında sayılabilir? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III

10 7) I) Kara Mühendishanesi II) Deniz Mühendishanesi III) İstihkâm Okulu Yukarıda verilen eğitim kurumlarından hangileri 18. yüzyılda açılmıştır? A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III

11 8) Osmanlı Devleti’nde din gerekçe gösterilerek matbaa açılmasına izin verilmemiştir. Bu durumun aşağıdakilerden hangisine neden olduğu söylenebilir? A) Kültürel gelişmenin yavaşlamasına B) Tımar sisteminin bozulmasına C) Medreselerde sadece dini bilimlerin okutulmasınaC) Medreselerde sadece dini bilimlerin okutulmasına D) Teknik alanda ilerleme sağlanmasına E) Hattatların önemini kaybetmesine

12 9) I) Avrupa’ya ilk geçici elçiler gönderildi. II) Ulûfe alım satımı yasaklandı. III) İstanbul’da ilk matbaa açıldı. IV)Yeniçerilerden oluşan itfaiye bölüğü kuruldu Yukarıdakilerden hangileri Lâle Devri’nde ortaya çıkan gelişmeler arasında sayılabilir A) I ve II B) II ve III C) I, III ve IV D) II, III ve IV E) I, II, III ve IV

13 10) 18. yüzyıl ıslahatları genellikle hangi alana yönelik olarak yapılmıştır? A) İdare B) Hukuk C) Askeri D) Yönetim E) Maliye

14 11) Osmanlı Devleti’nde yabancı teknik elemanlardan faydalanılarak orduyu modernleştirme çalışmaları hangi Osmanlı padişahı zamanında başlamıştır? A) 3.Ahmet B) 3.Selim C) 1.Mahmut D) 1. Abdülhamit E) 2.Mahmut

15 12) Aşağıdakilerden hangisi 3. Selim dönemi ıslahatlarına verilen genel addır? A) Sekban-ı Cedit B) Nizam-ı Cedit C) Vaka-i Hayriye D) İrad-ı Cedit E) Asakir-i Mansure-i Muhammediye

16 13) Osmanlı Devleti’nin Paris, Berlin, Viyana ve Londra gibi önemli Avrupa başkentlerinde sürekli elçilikler kurması hangi Osmanlı padişahı dönemindedir? A) 1.Mahmut B) 3. Ahmet C) 3.Mustafa D) 2.Mahmut E) 3.Selim

17 14) Osmanlı Devleti uzun yıllar yabancı ülkelerde sürekli elçilikler kurmayı gerekli görmemiştir. Bu anlayış ilk defa aşağıdaki devirlerin hangisinde değişmeye başlamıştır? A) Lâle Devri B) 3.Selim Devri C) 2.Mahmut Devri D) Tanzimat Devri E) 1.Meşrutiyet Devri

18 15) Gerileme Döneminde meydana gelen Kabakçı Mustafa İsyanı’nın en önemli özelliği aşağıdakilerden hangisidir? A) Mevcut düzeni yıkmaya yönelik olması B) Lâle Devri’ne son vermesi C) Halktan büyük destek görmesi D) 3.Selim’in yenilik hareketlerine tepki olarak çıkması E) Milliyetçilik hareketlerinden etkilenmesi

19 FAYDALI OLMASI ÜMİDİYLE…

20

21 TEBRİKLER DOĞRU CEVAP

22 ÜZGÜNÜM YANLIŞ CEVAP TEKRAR DENE

23 TEBRİKLER DOĞRU CEVAP

24 ÜZGÜNÜM YANLIŞ CEVAP TEKRAR DENE

25 TEBRİKLER DOĞRU CEVAP

26 ÜZGÜNÜM YANLIŞ CEVAP TEKRAR DENE

27 TEBRİKLER DOĞRU CEVAP

28 ÜZGÜNÜM YANLIŞ CEVAP TEKRAR DENE

29 TEBRİKLER DOĞRU CEVAP

30 ÜZGÜNÜM YANLIŞ CEVAP TEKRAR DENE

31 TEBRİKLER DOĞRU CEVAP

32 ÜZGÜNÜM YANLIŞ CEVAP TEKRAR DENE

33 TEBRİKLER DOĞRU CEVAP

34 ÜZGÜNÜM YANLIŞ CEVAP TEKRAR DENE

35 TEBRİKLER DOĞRU CEVAP

36 ÜZGÜNÜM YANLIŞ CEVAP TEKRAR DENE

37 TEBRİKLER DOĞRU CEVAP

38 ÜZGÜNÜM YANLIŞ CEVAP TEKRAR DENE

39 TEBRİKLER DOĞRU CEVAP

40 ÜZGÜNÜM YANLIŞ CEVAP TEKRAR DENE

41 TEBRİKLER DOĞRU CEVAP

42 ÜZGÜNÜM YANLIŞ CEVAP TEKRAR DENE

43 TEBRİKLER DOĞRU CEVAP

44 ÜZGÜNÜM YANLIŞ CEVAP TEKRAR DENE

45 TEBRİKLER DOĞRU CEVAP

46 ÜZGÜNÜM YANLIŞ CEVAP TEKRAR DENE

47 TEBRİKLER DOĞRU CEVAP

48 ÜZGÜNÜM YANLIŞ CEVAP TEKRAR DENE

49 ÜZGÜNÜM YANLIŞ CEVAP TEKRAR DENE

50 TEBRİKLER DOĞRU CEVAP


"OSMANLI İMPARATORLUĞU GERİLEME DÖNEMİ ISLAHATLARI SORU PROĞRAMI XVIII. YÜZYIL." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları