Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

OSMANLI İMPARATORLUĞU GERİLEME DÖNEMİ ISLAHATLARI SORU PROĞRAMI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "OSMANLI İMPARATORLUĞU GERİLEME DÖNEMİ ISLAHATLARI SORU PROĞRAMI"— Sunum transkripti:

1 OSMANLI İMPARATORLUĞU GERİLEME DÖNEMİ ISLAHATLARI SORU PROĞRAMI
XVIII. YÜZYIL

2 Cevapların üzerine tıklayınız
BAŞARILAR DİLERİM

3 B) Kanunname-i Ali Osman C) Lâle Devri D) Islahat Fermanı
1) Osmanlı Devleti’nde Avrupa tarzı ıslahat hareketleri aşağıdakilerden hangisiyle başlamıştır? A) Nizam-ı Cedit B) Kanunname-i Ali Osman C) Lâle Devri D) Islahat Fermanı E) 1. Meşrutiyet

4 A) 2. Mahmut B) 3. Selim C) 2. Osman D) 4. Murat E) 3. Ahmet
2) Osmanlı Devleti’nde hangi padişah döneminde ilk kez batılılaşma hareketi başlamıştır? A) 2. Mahmut B) 3. Selim C) 2. Osman D) 4. Murat E) 3. Ahmet

5 Yukarıdakilerden hangileri 3. Selim’in
3) I) Yeniçeriler II) Ulema III) Halk Yukarıdakilerden hangileri 3. Selim’in ıslahatlarına karşı çıkan Kabakçı Mustafa Paşa İsyanı’nı destekleyen gruplar arasındadır? A)Yalnız I B) Yalnız III C) II ve III D) I, II ve III E) I ve II

6 olarak askeri alanda yapılmasının temel sebebi;
4) 18. yüzyıl ıslahatlarının genel olarak askeri alanda yapılmasının temel sebebi; I. Savaşlarda toprak kaybedilmesi II.Yeniçeri ordusunun kaldırılması III.Savaşların yenilgiyle sonuçlanması gibi durumlarda hangileri olabilir? A) Yalnız III B) I ve II C) II ve III D) I ve III E) I, II ve III

7 5) Aşağıdakilerden hangisi 18
5) Aşağıdakilerden hangisi 18. yüzyılda Osmanlı’da yapılan ıslahatların genel özelliklerinden biridir? A) Devletin gerilemesi engellenmiştir. B) Halkın isteği doğrultusunda yapılmıştır. C) Avrupa'daki gelişmeler örnek alınmıştır. D) Yönetim alanında yenilikler yapılmıştır. E) Islahatlar devlet politikası haline getirilmiştir.

8 6) I. Nizam-ı Cedit ordusu kuruldu.
II. Avrupa’ya ilk kez geçici elçiler gönderildi. III. Sürat Topçuları Ocağı açıldı. Yukarıdakilerden hangileri 3. Selim döneminde yapılan ıslahatlar arasında sayılabilir? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III

9 7) I) Kara Mühendishanesi II) Deniz Mühendishanesi III) İstihkâm Okulu
Yukarıda verilen eğitim kurumlarından hangileri 18. yüzyılda açılmıştır? A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III

10 Bu durumun aşağıdakilerden hangisine neden olduğu söylenebilir?
8) Osmanlı Devleti’nde din gerekçe gösterilerek matbaa açılmasına izin verilmemiştir. Bu durumun aşağıdakilerden hangisine neden olduğu söylenebilir? A) Kültürel gelişmenin yavaşlamasına B) Tımar sisteminin bozulmasına C) Medreselerde sadece dini bilimlerin okutulmasına D) Teknik alanda ilerleme sağlanmasına E) Hattatların önemini kaybetmesine

11 9) I) Avrupa’ya ilk geçici elçiler gönderildi.
II) Ulûfe alım satımı yasaklandı. III) İstanbul’da ilk matbaa açıldı. IV)Yeniçerilerden oluşan itfaiye bölüğü kuruldu Yukarıdakilerden hangileri Lâle Devri’nde ortaya çıkan gelişmeler arasında sayılabilir A) I ve II B) II ve III C) I, III ve IV D) II, III ve IV E) I, II, III ve IV

12 10) 18. yüzyıl ıslahatları genellikle hangi alana yönelik olarak yapılmıştır?
A) İdare B) Hukuk C) Askeri D) Yönetim E) Maliye

13 11) Osmanlı Devleti’nde yabancı teknik elemanlardan faydalanılarak orduyu modernleştirme çalışmaları hangi Osmanlı padişahı zamanında başlamıştır? A) 3.Ahmet B) 3.Selim C) 1.Mahmut D) 1. Abdülhamit E) 2.Mahmut

14 12) Aşağıdakilerden hangisi 3
12) Aşağıdakilerden hangisi 3. Selim dönemi ıslahatlarına verilen genel addır? A) Sekban-ı Cedit B) Nizam-ı Cedit C) Vaka-i Hayriye D) İrad-ı Cedit E) Asakir-i Mansure-i Muhammediye

15 13) Osmanlı Devleti’nin Paris, Berlin, Viyana ve Londra gibi önemli Avrupa başkentlerinde sürekli elçilikler kurması hangi Osmanlı padişahı dönemindedir? A) 1.Mahmut B) 3. Ahmet C) 3.Mustafa D) 2.Mahmut E) 3.Selim

16 14) Osmanlı Devleti uzun yıllar yabancı ülkelerde sürekli elçilikler kurmayı gerekli görmemiştir.
Bu anlayış ilk defa aşağıdaki devirlerin hangisinde değişmeye başlamıştır? A) Lâle Devri B) 3.Selim Devri C) 2.Mahmut Devri D) Tanzimat Devri E) 1.Meşrutiyet Devri

17 15) Gerileme Döneminde meydana gelen Kabakçı Mustafa İsyanı’nın en önemli özelliği aşağıdakilerden hangisidir? A) Mevcut düzeni yıkmaya yönelik olması B) Lâle Devri’ne son vermesi C) Halktan büyük destek görmesi D) 3.Selim’in yenilik hareketlerine tepki olarak çıkması E) Milliyetçilik hareketlerinden etkilenmesi

18 Nereden geldiğini unutma ki, nereye gideceğini unutmayasın.
Şeyh Edebali FAYDALI OLMASI ÜMİDİYLE…

19 Endüstri Meslek Lisesi
AHMET ARSLAN Beyşehir Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi

20 TEBRİKLER DOĞRU CEVAP

21 ÜZGÜNÜM YANLIŞ CEVAP TEKRAR DENE

22 TEBRİKLER DOĞRU CEVAP

23 ÜZGÜNÜM YANLIŞ CEVAP TEKRAR DENE

24 TEBRİKLER DOĞRU CEVAP

25 ÜZGÜNÜM YANLIŞ CEVAP TEKRAR DENE

26 TEBRİKLER DOĞRU CEVAP

27 ÜZGÜNÜM YANLIŞ CEVAP TEKRAR DENE

28 TEBRİKLER DOĞRU CEVAP

29 ÜZGÜNÜM YANLIŞ CEVAP TEKRAR DENE

30 TEBRİKLER DOĞRU CEVAP

31 ÜZGÜNÜM YANLIŞ CEVAP TEKRAR DENE

32 TEBRİKLER DOĞRU CEVAP

33 ÜZGÜNÜM YANLIŞ CEVAP TEKRAR DENE

34 TEBRİKLER DOĞRU CEVAP

35 ÜZGÜNÜM YANLIŞ CEVAP TEKRAR DENE

36 TEBRİKLER DOĞRU CEVAP

37 ÜZGÜNÜM YANLIŞ CEVAP TEKRAR DENE

38 TEBRİKLER DOĞRU CEVAP

39 ÜZGÜNÜM YANLIŞ CEVAP TEKRAR DENE

40 TEBRİKLER DOĞRU CEVAP

41 ÜZGÜNÜM YANLIŞ CEVAP TEKRAR DENE

42 TEBRİKLER DOĞRU CEVAP

43 ÜZGÜNÜM YANLIŞ CEVAP TEKRAR DENE

44 TEBRİKLER DOĞRU CEVAP

45 ÜZGÜNÜM YANLIŞ CEVAP TEKRAR DENE

46 TEBRİKLER DOĞRU CEVAP

47 ÜZGÜNÜM YANLIŞ CEVAP TEKRAR DENE

48 ÜZGÜNÜM YANLIŞ CEVAP TEKRAR DENE

49 TEBRİKLER DOĞRU CEVAP


"OSMANLI İMPARATORLUĞU GERİLEME DÖNEMİ ISLAHATLARI SORU PROĞRAMI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları