Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

YÖNETİM SORUMLULUĞU. Yönetim Kalite politikasını oluşturmuştur. Yönetim kalite politikasında belirlenen değerlere sadık kalmayı taahhüt etmiş ve politikasını.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "YÖNETİM SORUMLULUĞU. Yönetim Kalite politikasını oluşturmuştur. Yönetim kalite politikasında belirlenen değerlere sadık kalmayı taahhüt etmiş ve politikasını."— Sunum transkripti:

1 YÖNETİM SORUMLULUĞU

2

3 Yönetim Kalite politikasını oluşturmuştur. Yönetim kalite politikasında belirlenen değerlere sadık kalmayı taahhüt etmiş ve politikasını tüm çalışanlarına iletmiştir.

4 YÖNETİMİN TAAHHÜDÜ Üst yönetim, kalite yönetim sisteminin geliştirilmesi ve iyileştirilmesinden sorumludur. Kuruluş ile tüm gerekliliklerin karşılanmasının önemi hususunda iletişim kurma Kalite Politikasını oluşturma Kalite hedeflerini oluşturma Yönetim gözden geçirmeleri gerçekleştirme Gerekli kaynaklarını sağlama

5

6 MÜŞTERİ ODAKLILIK Üst yönetim müşteri memnuniyetinin artırılması amacıyla müşteri isteklerini belirleyip yerine getirilmesini sağlamalıdır.

7

8 KALİTE POLİTİKASI Üst yönetim, kalite politikasını oluştururken; Kuruluşun amacına uygun olmasına, Etkin bir kalite yönetim sistemi ve sürekli iyileştirmeye önem verilmesine, Tüm çalışanlara ulaşacak şekilde dağıtılıp anlaşılmasının sağlanmasına, Sürekli gözden geçirilerek etkinliğinin belirlenmesine dikkat etmelidir

9 PLANLAMA K ALITE H EDEFLERI Üst Yönetim; Kuruluş içinde ürün / hizmet için gerekli olan şartları da kapsayan kalite hedeflerini oluşturmalıdır. Kalite hedefleri ölçülebilir ve kalite politikası ile tutarlı olmalıdır. Kalite Hedeflerine Örnek Müşteri memnuniyetini %90’a çıkartmak

10 K ALITE Y ÖNETIM S ISTEMININ P LANLANMASı Üst Yönetim; Genel şartları ve kalite hedeflerini karşılayacak şekilde kalite yönetim sistemini planlamasını yapmalıdır. Plan ve sistemde değişiklik olduğunda kalite yönetim sisteminin bütünlüğünün sürdürülmesini sağlamalıdır.

11 SORUMLULUK, YETKİ VE İLETİŞİM S ORUMLULUK VE Y ETKI Üst Yönetim sorumluluk ve yetkilerin oluşturulmasını ve dağıtılmasını sağlamalıdır

12 Y ÖNETIM T EMSILCISI Üst Yönetim, diğer sorumluluklarına bakılmaksızın kuruluş yönetiminden bir üyeyi atamalıdır. Yönetim Temsilcisi KYS için gerekli süreçlerin oluşturulması, uygulanmasını, ve sürdürülmesini KYS nin performans ve herhangi bir iyileştirme ihtiyacı hakkında üst yönetime rapor verilmesi, Bütün kuruluşta müşteri isteklerinin farkındalığının yaygınlaştırılması KYS ile ilgili konularda dış kuruluşlarla işbirliği yapılması yetki ve sorumluluklarına sahip olmalıdır.

13 5.5.3. İ Ç İ LETIŞIM Üst Yönetim, Kuruluş içinde Kalite Yönetim Sistemi’nin etkinliğini sağlayacak şekilde birim ve seviyelerde iç iletişim mekanizmalarının oluşturulmasını sağlamalıdır. Örnek: İç yazışmalar, duyuru panoları, toplantılar vb.

14 YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ Üst Yönetim, Kuruluşun kalite yönetim sistemini, sürekli uygunluğunu, yeterliliğini ve etkinliğini sağlamak için planlanmış aralıkla (yılda en az 1 kez) gözden geçirmelidir.

15 Y ÖNETIM G ÖZDEN G EÇIRME TOPLANTıLARıNDA AŞAĞıDAKI KONULAR GÖZDEN GEÇIRILMELIDIR İç denetim sonuçları, Müşteri memnuniyeti, Süreç performansı ve ürün uygunluğu, Önleyici ve düzeltici faaliyetler, Önceki yönetim gözden geçirme faaliyetlerinin takibi, Kalite yönetim sistemini etkileyecek faaliyetler, İyileştirme için öneriler, Hedeflerin gözden geçirilmesi ve yeni hedeflerin belirlenmesi.

16 TEŞEKKÜRLER…

17 AYNUR UYUR


"YÖNETİM SORUMLULUĞU. Yönetim Kalite politikasını oluşturmuştur. Yönetim kalite politikasında belirlenen değerlere sadık kalmayı taahhüt etmiş ve politikasını." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları