Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1616 2424 30 611111 2 3 4 5 7 8 9 10 1212 1313 1414 1515 1717 1818 1919 20 2323 2222 2121 2929 2828 2727 2626 2525.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1616 2424 30 611111 2 3 4 5 7 8 9 10 1212 1313 1414 1515 1717 1818 1919 20 2323 2222 2121 2929 2828 2727 2626 2525."— Sunum transkripti:

1

2

3 1616 2424 30 611111 2 3 4 5 7 8 9 10 1212 1313 1414 1515 1717 1818 1919 20 2323 2222 2121 2929 2828 2727 2626 2525

4 CEVAP A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 Aya çıkan insanla iletişim kurabilecek sistemleri geliştirmeyi başardık. Buna rağmen anne kızıyla, baba oğluyla, siyah beyazla, işçi işverenle konuşamıyor. Yukarıdaki paragrafta kaç tane fiilimsi vardır? 302928272625242322212019181716151413121110987654321313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960

5 C

6 CEVAP Çağa meydan okuyan, bu meydan okuma içinde kendi hayatını kuran, kendini çalışmaya adadıkça büyüyen, çoğalan gönül adamlarını, büyük dimağları, ufuk insanlarını anlamak neredeyse imkânsızdır. Yukarıdaki cümlede kaç yan cümlecik vardır? A) 5B) 6 C) 7 D) 8 302928272625242322212019181716151413121110987654321313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960

7 D

8 Kaybettiklerinize yanarak hayatı kendinize zehir edeceğinize, sizi kayba sürükleyen hatalarınızdan ders çıkarıp onları tekrarlamamaya çalışın. Yukarıdaki cümlede kaç fiilimsi vardır? A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 CEVAP 302928272625242322212019181716151413121110987654321313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960

9 D

10 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde isim- fiil, sıfat-fiil ve zarf-fiil bir arada kullanılmıştır? A)Sorunları çizmeyip geleceğe havale etmek yükümüzü çekilmez hâle getirir. B)Her sorunun çözüm yolunu bulmak akıllı insanların belirgin özelliğidir. C)Sorun yaratmak bazı insanlar için adeta meslek haline gelmiştir. D)Geleceği göremeyenler, günümüzün basit meselelerini büyütürler. CEVAP 302928272625242322212019181716151413121110987654321313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960

11 A

12 Bu soruyu bilirsen aracına bir seferliğine nitrojen takılacak ve iki kez gaza basma imkanınız olacaktır. Nitro Soru

13 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bütün fiilimsi türlerine örnek vardır? A)Sihirbazların kullandığı bu gizemli sözcüğün, "abrakadabra"nın, İbraniceden geldiği söyleniyor. B)Akide şekerinin geçmişteki işlevi sadece ağız tatlandırmak değilmiş. C)Sözlüklerde bulunmayan sözlerin sözlüğü olarak tanımlanıyor bu kitap. D)Başkalarının tercih ettiği bir hayata mahkûm olmamak için bu sözlüğü incelemeden dışarıya adım atmayın. CEVAP 302928272625242322212019181716151413121110987654321313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960

14 D

15 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiilimsi yoktur? A)Çocuklar onar onar saymayı öğrendiler. B)Koşa koşa gidersen çabuk yetişirsin. C)O, konuşkan bir insandır. D)O gün şafak sökerken uzanmış. CEVAP 302928272625242322212019181716151413121110987654321313233343536373839404142434445

16 C

17 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bağ-fiil farklı cümleye zaman anlamı katmıştır? A)Yazar, hiç abartıya kaçmadan anlatmış bu aşk hikâyesini. B)Gemi su almaya başlayınca, yolcular filikalara bindirilmiş. C)Ayağından vurulan asker, sürüne sürüne düşman mevzilerine ilerliyordu. D)Çocuğun gözyaşları, yanağından süzülerek annesinden gelen mektubun üzerine düşüyordu. CEVAP 302928272625242322212019181716151413121110987654321313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960

18 B

19 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde farklı bir fiilimsi kullanılmıştır? A)Sıkıntılarımızı önemseyişi hoşuma gidiyor. B)O günleri yeniden yaşama olanağı yok. C)Elde ettiklerimizle yetinmeliyiz. D)Bu duruma tekrardan gelebilmek çok zor. CEVAP 302928272625242322212019181716151413121110987654321313233343536373839404142434445

20 C

21 Bir insanın birine ilk görüşte tutulup ömür boyu bağlı kaldığı sevgi, onun tanımadığı bir şeydir. Bu yüzden o, sevginin kendi kendisini tüketmesi gerektiğine inanır; oysa gerçeğe daha yakın olan bunun tam tersidir. Yukarıdaki parçada kaç tane yan cümlecik vardır? A) 4B) 5 C) 6 D) 7 CEVAP 302928272625242322212019181716151413121110987654321313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960

22 D

23 CEVAP Göğsümdeki güvercin taklasına sert esen rüzgâr Şimdi uzun ikindiler boyunca Sık dişli bir tarakla taranıyor kalbim Ömrümün kumaşından yırttığın ağıt sende kalsın Sende kalsın önüne katıp götürdüğün yaprak Yukarıdaki parçada kaç fiilimsi vardır? A) 3B) 4 C) 5 D) 6 302928272625242322212019181716151413121110987654321313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960

24 B

25 Aşağıdakilerin hangisinde farklı türde bir "eylemsi" kullanılmıştır? A)Koşar adımlarla yanımıza geleni tanıyor musun? B)Kendimi bildim bileli bu sorunları yaşıyoruz. C)Gelecek hafta yapılacak toplantı iptal edildi. D)Çalışan insan her zaman başarıya ulaşır. CEVAP 302928272625242322212019181716151413121110987654321313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960

26 B

27 I. Görünen köy kılavuz istemez. II. Bir bekleyiş içindeydi sanırım. III. Bekleyen derviş, muradına ermiş. IV. İnsanlar dünyaya ağlayarak gelir. V. Yaz gelmeden ısınamayacağız galiba. Yukarıdaki cümlelerde geçen eylemsiler tür yönünden eşleştirilirse hangisi dışarıda kalır? A) IIB) III C) IV D) V CEVAP 302928272625242322212019181716151413121110987654321313233343536373839404142434445

28 A

29 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiilimsi yoktur? A)Düşe kalka öğreniriz hayatı, yaşamayı. B)Bakışların hiç hoşuma gitmedi. C)Kimseyi kırarak bir yere varamazsın. D)Kavurucu sıcaklar başlamıştı, yine. CEVAP 302928272625242322212019181716151413121110987654321313233343536373839404142434445

30 D

31 Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde isim-fiil, sıfat-fiil, bağ-fiil bir arada kullanılmıştır? A)Sevmek nasıl bir duygudur ki sevilen için ölüm bile göze alınır. B)Güzel kadın gözlerine en çok yakışan, aydınlık mum ışığıdır. C)İnsana can veren kanın akıp gittiği bir yaradır şiir yazmak. D)Hatayı itiraf etmek üstün insanlara mahsustur. CEVAP 302928272625242322212019181716151413121110987654321313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960

32 C

33 Sıfat-fiil ekiyle türetildikleri halde bazı sözcükler fiil anlamını yitirip bir varlığa ad olabilir. Aşağıdakilerin hangisinde bu açıklamaya uygun bir örnek vardır? A)Akacak kan damarda durmaz. B)Görünen köy kılavuz istemez. C)Yönetici, yakacak paralarını peşin topladı. D)Benim için gelen ağam, giden paşamdır. CEVAP 302928272625242322212019181716151413121110987654321313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960

34 C

35 Aşağıdaki dizelerin hangisinde eylemsi yoktur? A)Çok sevdiğim salatayı Aramaz mı olacaktım. B)Eve ekmek ve tuz götürmeyi Böyle havalarda unuttum. C)Bu gemi bir kara bulut Lumbarmdan giren ölür. D)Seni bir görsem iki kıskanır İki görsem üçün boynu bükülür. CEVAP 302928272625242322212019181716151413121110987654321313233343536373839404142434445

36 D

37 Aşağıdaki dizelerin hangisinde farklı türde iki fiilimsi bir arada kullanılmıştır? A)Çiziyorum havaya dünyamı bir çiçekle Ve hayran bırakıyorum bu rüya gibi şekle B)Koca şehrin üstünde ipi kopmuş bir uçurtmayım Rüzgarlara kayıyor göğsüm sarsıla sarsıla C)Koca şehrin üstünde ipi kopmuş bir uçurtmayım Ki uçurtmuştu beni çocukluğum, hülyalarıyla D)Üfleme bana anneciğim korkuyorum Dua edip edip geceleri CEVAP 302928272625242322212019181716151413121110987654321313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960

38 Emniyet kemerini takmamışsın. Kurallara uymadın. Burada sana soru yok!

39 B

40 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiilimsi vardır? A) Üstündekileri aceleyle çıkardı. B) Yemekten sonra odasına çekildi. C) Arkadaşlığımız giderek pekişiyordu. D) Kitabı koltuğunun altına sıkıştırdı. CEVAP 302928272625242322212019181716151413121110987654321313233343536373839404142434445

41 C

42 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde farklı bir fiilimsi vardır? A) Okunacak kitapları sakla. B) Farklı kültürleri tanımak istiyor. C) Babam, sabahları yürümeye başladı. D) Konuşması bizi rahatsız etti. CEVAP 302928272625242322212019181716151413121110987654321313233343536373839404142434445

43 A

44 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük fiilimsi değildir? A) Bu evi alırken çok borçlandım. B) Yürümek en sevdiğim spordur. C) Onun doğayı sevişi çok farklıydı. D) Masanın kaplamaları dökülmüş. CEVAP 302928272625242322212019181716151413121110987654321313233343536373839404142434445

45 D

46 I. Veren eli kimse kesmez. II. Gün doğmadan neler doğar. III. Ağlamakla yâr ele girmez. Yukarıdaki altı çizili fiilimsilerin çeşidi, aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla verilmiştir? A) isim fiil, sıfat fiil, zarf fiil B) sıfat fiil, isim fiil, zarf fiil C) sıfat fiil, zarf fiil, isim fiil D) zarf fiil, zarf fiil, sıfat fiil CEVAP 302928272625242322212019181716151413121110987654321313233343536373839404142434445

47 C

48 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde farklı bir eylemsi (fiilimsi) vardır? A) Kaçan balık büyük olur. B) Tatile çıkar çıkmaz rahatladım. C) Geçen hafta Trabzon'daydık. D) Çok sevdiği şiiri ezberledi. CEVAP 302928272625242322212019181716151413121110987654321313233343536373839404142434445

49 B

50 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "-ecek / -acak" eki, farklı işlevde kullanılmıştır? A) Verecek herkes yaptığının hesabını. B) Yürüyecek hâl kalmadı bende. C) Doğacak üstümüze özgürlük güneşi. D) Bembeyaz kesilecek çimenler karlarla. CEVAP 302928272625242322212019181716151413121110987654321313233343536373839404142434445

51 B

52 Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki altı çizili sözcük isim fiil değildir? A) Bahçeyi temizlemek zor olmadı. B) Asıl söylemek istediğim de budur. C) Geleceği görmek, geçmişi anlamakla olur. D) İnsanların yemek seçmelerine kızarım. CEVAP 302928272625242322212019181716151413121110987654321313233343536373839404142434445

53 D

54 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıfat fiil vardır? A) Okumuş adamın hâli bellidir. B) Yüzüme mutlu mutlu bakıyordu. C) Bakış açını değiştirirsen mutlu olursun. D) Çizgili bir kâğıda yazmış mektubu. CEVAP 302928272625242322212019181716151413121110987654321313233343536373839404142434445

55 Benzin bitti. Burada sana soru yok

56 A

57 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiilimsi vardır? A) Bu işi bitirelim de eve gidelim. B) Onun çok sevimli bir kızı var. C) Kırmızı gelinciklerden topladı. D) Geçinmek son zamanlarda zorlaştı. CEVAP 302928272625242322212019181716151413121110987654321313233343536373839404142434445

58 D

59 (I) Çocukken insanları çöp adam gibi yapardık. (II)Dağlar koni şeklinde olurdu. (III) Evleri de sembolik bir geometriyle resmederdik. (IV) Ağaçlan çizerken bir gövdenin üzerine yaprakları, hatta dalları olmayan bu­lutsu bir yuvarlak oturturduk. (V) En fazla yeşile boyar ve "işte ağaç" derdik. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde eylemsi kullanılmıştır? A) I. B) II. C)III. D) IV. CEVAP 302928272625242322212019181716151413121110987654321313233343536373839404142434445

60 D

61 Son diye bir şey yoktu sanki. Yaşadığımız an vardı. Düşen kar taneleri arasında eriyenler olsa bile hemen üstüne bir tane daha yağıyordu. Eğer son diye bir şey yoksa, gerçekten kazanmak ya da kaybetmek diye bir şey de yoktu. Yaşanılan süreç vardı sadece. Yaşamın sırrı buradaydı. Bu parça ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) İsim fiil kullanılmıştır B) Zarf fiil kullanılmıştır. C) Sıfat fiil kullanılmıştır. D) Çekim eki alarak adlaşmış sıfat fiile örnek gösterilebilir. CEVAP 302928272625242322212019181716151413121110987654321313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960

62 B


"1616 2424 30 611111 2 3 4 5 7 8 9 10 1212 1313 1414 1515 1717 1818 1919 20 2323 2222 2121 2929 2828 2727 2626 2525." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları