Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

SİNDİRİM KANALI (HİSTOLOJİK YAPI) AĞIZDA SİNDİRİM Ağızda besinler mekanik olarak sindirilir, tükrük ile karıştırılır ve kısmende kimyasal sindirim.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "SİNDİRİM KANALI (HİSTOLOJİK YAPI) AĞIZDA SİNDİRİM Ağızda besinler mekanik olarak sindirilir, tükrük ile karıştırılır ve kısmende kimyasal sindirim."— Sunum transkripti:

1

2

3

4 SİNDİRİM KANALI (HİSTOLOJİK YAPI)

5 AĞIZDA SİNDİRİM Ağızda besinler mekanik olarak sindirilir, tükrük ile karıştırılır ve kısmende kimyasal sindirim vardır. Ağıza boşalan tükrük salgısı içinde bulunan alfa-amilaz (pityalin) enzimi polisakkaritleri disakkaritlere parçalar.

6 TÜKÜRÜK BEZLERİ

7 İNSANDA TÜKÜRÜK BEZLERİ

8

9 YUTMA

10 YUTMA

11

12 MİDENİN ANATOMİK YAPISI

13

14 MİDEDE SİNDİRİM Midenin sindirimdeki esas görevi besinleri depolamaktır. Midede günde 2500 ml salgı yapılır. Bu salgının bileşiminde mukus, bikarbonat, HCl, pepsinojen ve İntrinsik faktör bulunmaktadır. Mukus ve bikarbonat asit salgısına karşı koruyucudur. HCl salgısı pepsinojenin pepsine dönüşmesini sağlar ayrıca protein sindirimine katkıda bulunur. Midede proteinler pepsin vasıtasıyla peptidlere kadar parçalanabilmektedir. Mideden salgılanan gastrin ve histamin hormonları asit salgısını artırır.

15

16

17 MİDENİN SALGI HÜCRELERİ

18 SİNDİRİM KANALI SALGILARI

19

20 İNCEBARSAKLAR (HİSTOLOJİK YAPI)

21 PROTEİN SİNDİRİMİ

22 PANKREAS PROTEİNAZLARI

23 İNCEBARSAKLARDA SİNDİRİM
Besin maddelerinin kendilerini oluşturan yapı taşlarına kadar parçalandığı yer ince barsaklardır. İnce barsaklar duodenum, jejunum ve ileum olmak üzre üç kısma ayrılır. İnce bağırsak salgısında mukus ve bazı hidrolitik salgılar vardır. İnce bağırsaklara karaciğer ve pankreas salgıları da katılmaktadır. Duedonumdan salgılanan sekretin hormonu pankreastan sulu ve bikarbonatça zengin bir sıvı salgısına neden olur.Kolesistokinon hormonu ise safra salgısının duedonuma boşalmasını sağlar. Pankreas salgısında bikarbonat ve amilaz, lipaz, trpsinpjen, kimotrpsinojen ve karboksipeptidaz gibi enzimler bulunur.

24

25

26 Bağırsakların sinir sistemi

27 KARBONHİDRAT SİNDİRİMİ

28 YAĞLARIN SİNDİRİMİ

29 SAFRA Karaciğer tarafından yapılan safra safra kesesinde depo edilir.Yağlı kimus mideyeden duedonuma geçtiği zaman duedonumdan salgılanan kolesistokinon hormonu safra salgısını uyarır ve safra oddi sfinkteri vasıtasıyla duedonuma dökülür. Safra yağların mekanik sindirimine neden olur ve yağları küçük parçacıklara ayırarak (emülsifikasyon) lipazın etkisini artırırlar.Ayrıca safra tuzları yağların parçalanma ürünleri ile miçeller oluşturarak bunların emilmesini kolaylaştırır.

30 KARACİĞER VE SAFRA

31

32

33 Safra Tuzlarının sentezi ve Enterohepatik Dolaşımı

34 Safra asitlerinin dolaşımı

35

36

37

38

39 SİNDİRİM VE EMİLİM

40 EMİLİM

41 YAĞLARIN EMİLİMİ

42

43 Miseller

44 KALINBARSAKLAR Kalın bağrısaklarda su, Na ve diğer minerallerin emilimi söz konusudur. Absorbsiyon fazla olduğu için özellikle çocuklarda bazı ilaçlar rektal yolla verilir. Buradaki bakteriler tarafından vitamin sentezi (özellikle k vitamini) yapılmaktadır

45 Liver function Versatile hepatocytes do the following:
Process nutrients including storage of glucose Store fat-soluble vitamins for later use by body Detoxification of blood Other macrophage-like Kupffer cells also remove debris such as worn-out RBC’s

46


"SİNDİRİM KANALI (HİSTOLOJİK YAPI) AĞIZDA SİNDİRİM Ağızda besinler mekanik olarak sindirilir, tükrük ile karıştırılır ve kısmende kimyasal sindirim." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları