Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Pazar Bölümlendirme ve Hedef Pazar Seçimi. Pazarlama İlkeleriPazar Bölümlendirme2 Pazar Kavramları Toplam Nüfus pazar Potansiyel Pazar Hazır (gerçek)

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Pazar Bölümlendirme ve Hedef Pazar Seçimi. Pazarlama İlkeleriPazar Bölümlendirme2 Pazar Kavramları Toplam Nüfus pazar Potansiyel Pazar Hazır (gerçek)"— Sunum transkripti:

1 Pazar Bölümlendirme ve Hedef Pazar Seçimi

2 Pazarlama İlkeleriPazar Bölümlendirme2 Pazar Kavramları Toplam Nüfus pazar Potansiyel Pazar Hazır (gerçek) pazar Hedef pazar Girilmiş pazar

3 Pazarlama İlkeleriPazar Bölümlendirme3 Pazar Kavramları

4 TALEP TÜRLERİ Pazarlama İlkeleriPazar Bölümlendirme4  İşletme talebi: Pazar talebinden işletmenin payına düşen kısım  Potansiyel pazar talebi: İdeal şartlarda bir pazarda talep edilebilecek en yüksek ürün miktarı (satın alma gücü olanlar ve olmayanlar birlikte)  Toplam pazar talebi: Bir zaman diliminde bir ürün için belirli bir tüketici kitlesi tarafından satın alınabilecek toplam ürün miktarı  Pazar tahmini: Yapılacak pazarlama çabaları ile oluşacak talep büyüklüğü  Gerçekleşen talep: Potansiyel talep içinde bir malı satın almaya niyetli ve buna imkanı bulunanların oluşturduğu talep  Endüstri talebi: Toplam pazar talebi içinden belirli bir endüstride çalışan işletmelerin hepsinin oluşturduğu talep büyüklüğü  Negatif talep: Diş hastalıkları tedavisi, sıkıcı bazı filmler ve damak zevkine uygun olmayan ürünlere karşı tüketiciler istekli olmayabilir  Azalan Talep: İkamesi çıkan bazı mallar ile ihtiyaç duyulmayacak düzeye inen bazı hizmetlere olan talep zamanla ortadan kalkabilir  Düzensiz talep: Özellikle ulaşım, eğitim, yemek, danışmanlık vb. hizmetlerle ilgili zaman dilimine göre aşırı değişen talep  Aşırı talep: Mevsime ya da kriz vb. durumuna bağlı olarak karşılanamayacak düzeye ulaşan talep  Zararlı talep: Alkol, uyuşturucu, sigara vb. ürünlere olan talep

5 Talebin Fiyat Esnekliği Pazarlama İlkeleriPazar Bölümlendirme5 Talep Doğrusu 150 100 90 100 Miktar Fiyat

6 TalepEğrileri Pazarlama İlkeleriPazar Bölümlendirme6 P(Fiyat) D (Talepdoğrusu) Q(Miktar) P Q (b) P Q (c) P Q (e) P Q (d) (a)

7 Talep Ölçüm ve Tahmini Pazarlama İlkeleriPazar Bölümlendirme7  Talep Ölçümü; talebin niceliksel tahminlerinin yapılmasına ilişkin faaliyetler bütünüdür.  Talep Tahmini; belirli bir ürünün belirli bir gelecek zaman içindeki satışlarının tahminidir.

8 Talep Tahmin Yöntemleri Pazarlama İlkeleriPazar Bölümlendirme8 İstatistiki Olmayan Talep Tahmin Yöntemleri  Subjektif Tahmin  Satış Gücünden Yararlanma İstatistiki Talep Tahmin Yöntemleri  Regresyon Yöntemi  Zaman Serileri Analizi  Kesit Verilerle Talep Tahmini  Zincir Oran Yöntemi

9 Yatay Kesit Verilerle Talep Tahminine Bir Örnek Pazarlama İlkeleriPazar Bölümlendirme9 Zümre Zümredeki tüketici sayısı Örnek ortalama değeri (adet/yıl) Örnek ortalama değerinin standart hatası A12000566 B8000728 C14000487 Talep tahmini (A) = 12000 x ( 56 + 1,96 x 6) = 530880 > Talep > 813120 (%95 güven sınırında A zümresi için talebin 530880 – 813120 adet aralığında gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.)

10 Zincir Oran Yöntemi İle Talep Tahminine Bir Örnek Pazarlama İlkeleriPazar Bölümlendirme10 Tüketici birim sayısı Tüketici başına harcanabilir gelir (TL) Gelirden ilgili ürün veya ürün grubuna ayrılan pay (%) 44004504 Talep tahmini = 4400 x 450 x 0,04 = 79.200 TL

11 Pazar Bölümlendirmenin (Segmentasyon) Yararları Firmaların kaynaklarını daha etkin kullanmalarını sağlar Tüketici ihtiyaçlarının daha iyi karşılanmasını sağlar Pazar bölümlendirme sırasında pazardaki rakipler daha iyi tanınmış olur Pazara girerken amaçlar daha net olarak belirlenir Pazarda faaliyet sırasında ya da sonrasında performans daha iyi değerlendirilir. Maliyetleri azaltır Optimum pazarlama bileşeninin oluşturulmasını sağlar Pazarlama İlkeleriPazar Bölümlendirme11

12 Pazarlama İlkeleriPazar Bölümlendirme12 TÜKETİCİ PAZARI  Demografik faktörler Yaş, gelir, cinsiyet, eğitim  Psikografik faktörler Kişilik, motivasyon, hayat tarzı  Coğrafi faktörler İklim, bölge, pazar yoğunluğu  Davranışsal faktörler Yarar, tüketim hızı ENDÜSTRİYEL PAZAR  Coğrafi bölge İklim, bölge, müşteri tercihi  Örgüt tipi Büyüklük, karmaşıklık  Müşteri büyüklüğü Prosedürler, satın alma miktarları  Ürünle ilgili faktörler Üretim, araştırma, işletme faaliyetleri

13  Ölçülebilir  Ulaşılabilir  Ayırdedilebilir  Yeterince büyük  İstikrarlı (sürdürülebilir) Pazarlama İlkeleriPazar Bölümlendirme13

14 Pazar Bölümlendirmenin Aşamaları 1.pazarın genişliğinin belirlenmesi 2.Potansiyel müşterilerin ihtiyaçlarını listeleme 3.Tüketiciler hangi ürünleri hangi faydaları için istiyorlar?” sorusunun cevabını arama 4.hangi faydanın esas beklenen fayda olduğu işaretlenerek 5.gruplara bir isim ver 6.grupların oluşumları doğru mudur Sonra yeterince veya hiç hizmet edilmeyen pazar bölümlerinin seçilmesi Pazarlama İlkeleriPazar Bölümlendirme14

15 Deterjan İçin Pazar Bölümlendirme Listesi Pazarlama İlkeleriPazar Bölümlendirme15 Yarar bölümleriDemografikDavranışsalPsikografikCoğrafi EkonomikilikKalabalık, düşük gelirli aileler Sık kullananlarÇok hesap yapanlar, gereksiz harcama yapmayanlar Şehir civarında oturanlar Çevre dostu olması Eğitim düzeyi yüksek olanlar Az kullananlarKendine güvenenler Büyük şehirlerde oturanlar Beyazlık parlaklık Orta yaşlılar, bayanlar Marka bağlılığı olanlar Muhafazakar olanlar, sık seyahat edenler Şehir merkezinde oturanlar Kokusu, çevre dostu olması Bayanlar, gençlerKozmetikte seçici olanlar Zevkine düşkün olanlar Yüksek gelir grubunun yoğunlaştığı semtlerde oturanlar

16 Tükenmez kalem İçin Pazar Bölümlendirme Listesi Pazarlama İlkeleriPazar Bölümlendirme16 Yarar bölümleriDemografikDavranışsalPsikografik EkonomiklikÖğrenciler, memurlar, düşük gelirliler Sık kullananlarÇok hesap yapanlar, gereksiz harcama yapmayanlar FonksiyonluEğitim düzeyi yüksek olanlar çok kullananlarGösterişe önem verenler Kullanım süresi dayanıklılık Öğretmenler, yöneticiler Ara sıra kalem alırlar Eğitimle içiçedir, GörünüşBayanlar, çocuklar Çok kullananlarZevk sahibi insanlar tutumlu cingözler işbilirler estetikler

17 Pazarlama İlkeleriPazar Bölümlendirme17

18 Pazar Bölümleri Pazarlama İlkeleriPazar Bölümlendirme18 Zevkine düşkün olanlar Kendine güvenenler Çok hesap yapanlar, gereksiz harcama yapmayanlar Muhafazakarlar, sık seyahat edenler

19 Pazar Bölümleri Pazarlama İlkeleriPazar Bölümlendirme19

20 Pazar Bölümleri Pazarlama İlkeleriPazar Bölümlendirme20

21 Hedef Pazar Seçiminde Etkili Olan Faktörler  İşletmenin kaynakları  Ürünün özellikleri  Ürün hayat eğrisi  Pazarın yapısı  Rekabet durumu Pazarlama İlkeleriPazar Bölümlendirme21

22  pazar çekiciliği  pazar bölümü büyüklüğü ve büyüme oranı  pazar bölümlerinin adapte olabilme eğilimi  tüketici satın alma imkanları ve yetenekleri  rekabet çekiciliği  pazar bölümündeki mevcut ve potansiyel rakipler  mevcut ve olası pazara giriş ve çıkış engelleri  satın almada öncü etkisinin rolü  kanal çekiciliği  uygun dağıtım kanalının mevcut olup olmaması  mevcut kanalın adapte edilebilme imkanı ve rakiplerin kanal üzerindeki kontrol gücü  kurumsal çekicilik  pazar bölümündeki tüketici beklentileri ile firma yetkinliklerinin örtüşmesi  işletmenin sahip olduğu diğer özyetkinlikler  diğer çekicilik konuları (örneğin örgütsel amaçlar, bölgesel aşinalık, vb.) Pazarlama İlkeleriPazar Bölümlendirme22 Pazar bölümü cazibe (çekiciliği) analizi

23 Pazarlama İlkeleriPazar Bölümlendirme23

24  Farklılaştırılmamış pazarlama (Tüm pazar)  Yoğunlaştırılmış pazarlama (Tek bölüm)  Farklılaştırılmış pazarlama (Çok bölüm) Pazarlama İlkeleriPazar Bölümlendirme24 Hedef Pazar Seçimi Stratejileri

25 Değerlendirme Kriteri Segment1Segment2Segment3Segment4 Pazarın büyüklüğü 2344 Büyüme oranı 4415 Fiyat duyarlılığı 533.5 Rekabet şiddeti 3343 Dağıtım kanalına erişim 3535 İletişim kolaylığı 2434 Yetkinlik uygunluğu 2552 Örgütsel hedeflerle uyum 2443 Toplam 31.027.529.523.0 Pazarlama İlkeleriPazar Bölümlendirme25 Hedef Pazar Seçiminde Pazar Değerlendirme Süreci

26 Bölümlendirilmiş ve Bölümlendirilmemiş Pazarlar Pazarlama İlkeleriPazar Bölümlendirme26 ( c ) Eğitim düzeylerine göre bölümlendirilmiş pazar (b) Aylık gelirlerine bölümlendirilmiş pazar (a) Bölümlendirilmemiş pazar 750 milyon üstü 250 –500 milyon 250 milyondan az 500-750 milyon Üniversiteliler Liseliler Diğerleri

27 Pazarlama İlkeleriPazar Bölümlendirme27 Farklılaştırılmış Pazarlama Pazar bölümü 1 Hedef pazar 1 Pazar bölümü 5 Hedef pazar 2 Hedef pazar 3 Pazarlama karması 1 Pazarlama karması 2 Pazarlama karması 3

28 Pazarlama İlkeleriPazar Bölümlendirme28

29 Farklılaştırılmış Pazarlama Stratejisi Pazarlama İlkeleriPazar Bölümlendirme29 Güçlü Yönleri  Daha yüksek satış hacmi sağlayabilir.  Tüketici tercihlerindeki ani değişimlere karşı riski azaltır.  Mal ve fiyat farklılaştırmasına elverişlidir. Zayıf Yönleri  Üretim ve pazarlama harcamaları yüksektir.  Yönetim ve karar alma güçleşir.  Araştırma maliyetleri artar.  Nitelikli insan kaynağını gerektirir.

30 İşletmenin pazarlama karması Pazar Pazarlama İlkeleriPazar Bölümlendirme30 Farklılaştırılmamış pazarlama

31 Farklılaştırılmamış Pazarlama Stratejisi Pazarlama İlkeleriPazar Bölümlendirme31 Güçlü Yönleri  Üretim ve pazarlama harcamalarında tasarruf sağlar.  Tüm pazarda iyi bir konum elde edildiğinde yüksek kâr sağlar. Zayıf Yönleri  Tüm pazara ve tüketicilere ulaşmak oldukça zordur.  Rakip sayısı arttığında Pazar payı hızla düşer.  Pazarın tümündeki ani değişiklikler, işletmeyi sarsabilir.

32 İşletmenin pazarlama karması Pazar Bölümü 1 Pazar Bölümü 3 Pazar Bölümü 2 Pazarlama İlkeleriPazar Bölümlendirme32 Yoğunlaştırılmış pazarlama

33 Yoğunlaştırılmış Pazarlama Stratejisi Pazarlama İlkeleriPazar Bölümlendirme33 Güçlü Yönleri  Pazarlama çabalarının yoğunlaşmasıyla üstünlük sağlanabilir.  Üretim ve pazarlama harcamaları azdır.  İyi bir pazar bölümü seçildiğinde yatırımın kârlılık oranı yükselir.  Uzmanlık geliştikçe başka pazarlara girilebilir. Zayıf Yönleri  Aynı pazara yönelen işletme sayısı arttıkça risk artar.  Ani tercih değişikliklerine karşı risk yüksektir.  Ani teknoloji değişiklikleri uzmanlığı geçersiz hale getirebilir.

34  önce kimsenin farketmediği ya da farketse bile girmeye değer bulmadığı pazarlar  farklı faydalar arayan veya ihtiyacı olan küçük tüketici grubu  Farkedilmemiş ve özelliği olan ihtiyaçlar,  Kazanç getirebilecek,  Büyük işletmeler için cazip olmayan  Zamanla uzmanlaşma ve ölçek ekonomisinin sağlayabilecek  karlılık ile büyüme potansiyeline sahip Pazar bölümleri “niş”tir. Pazarlama İlkeleriPazar Bölümlendirme34 Özel Bir Pazar Bölümü: Niş


"Pazar Bölümlendirme ve Hedef Pazar Seçimi. Pazarlama İlkeleriPazar Bölümlendirme2 Pazar Kavramları Toplam Nüfus pazar Potansiyel Pazar Hazır (gerçek)" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları