Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

T. C. BAŞBAKANLIK DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI BÖLGESEL GELİŞME VE YAPISAL UYUM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 29 Aralık 2010, Diyarbakır.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "T. C. BAŞBAKANLIK DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI BÖLGESEL GELİŞME VE YAPISAL UYUM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 29 Aralık 2010, Diyarbakır."— Sunum transkripti:

1 T. C. BAŞBAKANLIK DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI BÖLGESEL GELİŞME VE YAPISAL UYUM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 29 Aralık 2010, Diyarbakır

2 Ortak vizyon Programlama Planlama Mali destekler Teknik destekler Destekleme İşbirliği/ortaklığı özendirme Kolaylaştırıcılık/koordinatörlük Tanıtım Yatırım sürecini kolaylaştırma Yönlendirme

3 Bütçe Yılı Merkezi Bütçe Payı (milyon TL) Yerel Paylar (milyon TL) Toplam (milyon TL) 200839,62,842,4 200917125,6196,6 2010*450217,1667,1 * Kasım 2010 itibarıyla

4 Uygulama Yılı Destek Miktarı (milyon TL) Gerçekleşen Proje Başvuru Sayısı Desteklenen Proje Sayısı 200848,41.129258 200995,32.576411 2010*445,14.996254 Toplam 588,88.701923 * 2010 yılında çıkılan teklif çağrılarının uygulamaları devam etmektedir.

5

6  Plan/program amaçları temelinde seçmeci  Sonuç odaklı  Hedef/proje bazlı  Bölgesel özellikleri esas alan  Esnek  Türev yaratmaya elverişli  Nesnel, şeffaf ve bağımsız değerlendirmeye dayalı  AB gerekleriyle uyumlu

7 İzleme, değerlendirme ve yeni plan döngüsüne geri besleme İzleme, değerlendirme ve yeni plan döngüsüne geri besleme Genel çerçeve ve öncelikler KALKINMA PLANI Sektörel/Tematik Strateji ve Planlar Sektörel/Tematik Strateji ve Planlar Bölgesel Gelişme Ulusal Stratejisi Bölgesel Gelişme Ulusal Stratejisi Bölge Planları Uygulama Planı/ Operasyonel Programlar Uygulama Planı/ Operasyonel Programlar Kalkınma Ajansı Çalışma Programı Kalkınma Ajansı Çalışma Programı Proje/Faaliyet Destekleri

8 Küçük ölçekli altyapı projeleri KOBİ projeleri Sosyal kalkınma projeleri … Doğrudan Finansman Desteği (Teklif Çağrısı) Acil nitelikli stratejik eylemler (Fizibilite, plan, araştırma…) Acil nitelikli çalışmalar Doğrudan Faaliyet Desteği Girişimcilik ve yenilikçilik altyapısı Büyük tesis/altyapı/işletme destekleri Güdümlü Proje Desteği KOBİ ve kâr amaçlı kuruluş projeleri Faiz/Faizsiz Kredi Desteği

9 HazırlıkTeklif Çağrısı Proje Değerlendirme Uygulama İzleme Değerlendirme Geri Beseleme

10  Odaklanma  Şeffaflık  Gizlilik  Performansın ölçülmesi  Tarafsızlık ve eşit muamele  Ek değer yaratma  Eş finansman

11  Rekabete dayalı proje seçimi  Değerlendirmelerin bağımsız değerlendiricilerce gerçekleştirilmesi  Objektif değerlendirme kriterlerinin kullanılması  Tam bilgilendirme ve ücretsiz eğitim faaliyetleri

12 Hazırlık Hibe rehberlerinin ve başvuru paketinin hazırlanması Teklif çağrılarının yayımlanması Teklif Çağrısı Bilgilendirme toplantıları düzenlenmesi Proje hazırlama eğitimlerinin düzenlenmesi Hazırlanan projelerin Ajansa sunulması Proje Değerlendirme Değerlendirme komitelerinin oluşturulması, bağımsız değerlendiricilerin seçimi, değerlendirici eğitimlerinin verilmesi Projelerin değerlendirilmesi Başarılı olan projelerle hibe sözleşmelerinin imzalanması Proje İzleme/ Değerlendirme İlk ödemelerin yapılması Proje uygulamasına yönelik eğitimler verilmesi İzleme ziyaretlerinin yapılması, izleme raporlarının hazırlanması Proje sahipleri tarafından ara /son raporun ajansa teslim edilmesi, değerlendirilmesi ve onayı Son Ödemelerin Yapılması

13 TS-BİP Eğitim Toplantısı Şanlıurfa İl: Şanlıurfa 20 Aralık 2010 tarihinde teklif çağrısına çıkılması planlanan Türkiye Suriye Bölgelerarası İşbirliği Programı’nın içeriğiyle ilgili eğitim toplantısı Çermik İlçesi Termal Turizmin Gülümseyen Yüzü Projesi İl: Diyarbakır Bileşen: Turizm Altyapısı Mali Destek Programı Proje Bütçesi: 1.118.825 TL AB Katkısı: 727.236 TL Ajans Katkısı: 391.588 T L Araştırma Raporları Irak Ülke Raporu Madencilik Raporu Diyarbakır OSB Doğalgaz Raporu Yatırım Teşvik Raporu Hayvancılık Raporu Diyarbakır Turizm Raporu

14 Su Pompalayan Rüzgar Değirmenlerinin Geliştirilmesi ve Seri Üretimi Projesi İl: İzmir Bileşen: KOBİ Proje Bütçesi: 678.206 TL Ajans Katkısı: 339.103 TL Hayat Okulu: Kurumsal ve Sosyal Yaşam Becerileri Programı Projesi İl: İzmir Bileşen: Sosyal Kalkınma Proje Bütçesi: 43.362 TL Ajans Katkısı: 31.884 T L Dört Mevsim Nitelikli Turizm Projesi İl: İzmir Bileşen: KOBİ Proje Bütçesi: 163.782 TL Ajans Katkısı: 81.891 TL

15 Plastik Enjeksiyon Tekniği İle Damla Sulama Sistemleri Ek Parça Üretimi İl: Adana Bileşen: İktisadi Kalkınma Proje Bütçesi: 791.815 TL Ajans Katkısı: 316.726 TL Yenilenebilir Enerji Santralleri İçin Çelik Komponentlerin Üretim Altyapısının Oluşturulması İl: Adana Bileşen: İktisadi Kalkınma Proje Bütçesi: 1.452.531 TL Ajans Katkısı: 399.446 TL Oyuncak Kütüphanesi: Gel Oyna Al Oyna Projesi İl: İzmir Bileşen: Sosyal Kalkınma Proje Bütçesi: 167.024 TL Ajans Katkısı: 123.565 TL

16  KOSGEB ve Kalkınma Bankası ile işbirliği protokolleri  Halkbank ve Vakıfbank’ın eş finansman destekleri

17  Finansal araçların geliştirilmesi ve zenginleştirilmesi (bölgesel risk sermayesi, girişimcilik sermayesi, vb..)  Geri dönüşlü fon mekanizmalarının geliştirilmesi  Yapısal Fon yönetimi ve uygulamalarına ilişkin kapasite oluşturulması  Performansa dayalı kaynak tahsisi

18 T. C. BAŞBAKANLIK DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI BÖLGESEL GELİŞME VE YAPISAL UYUM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ


"T. C. BAŞBAKANLIK DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI BÖLGESEL GELİŞME VE YAPISAL UYUM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 29 Aralık 2010, Diyarbakır." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları