Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

11.TÜRKİYE MUHASEBE FORUMU 01.06.2016 – ANKARA KURUMSAL RAPORLAMADA YENİ DÖNEM : ENTEGRE RAPORLAMA Dr. A. Engin ERGÜDEN – SMMM, CRMA.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "11.TÜRKİYE MUHASEBE FORUMU 01.06.2016 – ANKARA KURUMSAL RAPORLAMADA YENİ DÖNEM : ENTEGRE RAPORLAMA Dr. A. Engin ERGÜDEN – SMMM, CRMA."— Sunum transkripti:

1 11.TÜRKİYE MUHASEBE FORUMU 01.06.2016 – ANKARA KURUMSAL RAPORLAMADA YENİ DÖNEM : ENTEGRE RAPORLAMA Dr. A. Engin ERGÜDEN – SMMM, CRMA

2 2 RAPORLAMAYA KISA BİR BAKIŞ 190319731980’ler19972002200320102015 19342000200420092013 İlk Faaliyet Raporu US Steel PWC GRI Kuruluşu Uluslararası Muhasebe Standartları Komitesi Kuruluşu SOX- Sarbanes Oxley Yasası IFRS İlk Çevre Raporları (Kimya ve Petrol Şir.) ISO 26000 Sosyal Sorumluk Standardı GRI G4 Standardı 1929 Buhranı sonrası SEC’in kuruluşu ve Finansal Raporlama Standartlarının yayılması ( UN Global Compact ) BM Küresel İlkeler Sözleşmesi OECD Kurumsal Yönetim İlkeleri ISO 31000 Kurumsal Risk Yönetimi Standardı Entegre Raporlama Çerçevesi 1995, Nijerya’da Ken Saro Wiva ve 8 aktivistin öldürülmesi ve Brent Spar petrol platformu yangını sebebiyle Greenpeace kampanyası. Shell itibarını korumak için 20 Milyon Sterlin harcadı. Bu sürenin sonunda ilk KSS raporunu yayımlandı.

3 3 ENTEGRE RAPORLAMA İHTİYACI “Finansal raporların haricinde şirketlerin yayımladıkları raporların çoğalması, takibinin ve karşılaştırmanın güçleşmesi” Kurumsal Sosyal Sorumluluk Raporu Kurumsal Yönetim Raporu Finansal Raporlar Risk Raporu Çalışan Etik Bildirgeleri Karbon Raporları Çevre Raporları Sürdürülebilirlik Raporu

4 4 ENTEGRE RAPORLAMA İHTİYACI “Yatırımcılar ve toplum beklentilerinin değişmesi ve finansal verilerin yanı sıra finansal olmayan değerin ve toplumsal çevresel faaliyetlerin karar mekanizmalarında etkin olmaya başlaması” 23.123 GRI Sertifikası almış rapor sayısı %80 S&P 500 şirket değerlerinin finansal olmayan kaynakları (Fikri mülkiyet hakları, insan sermayesi, itibar, know -how) *TUSIAD 2015

5 5 ENTEGRE RAPORLAMA İHTİYACI “Yaşanan finansal krizler ve suiistimaller geçmişe odaklanan finansal raporlama enstrümanlarının şirketlerin gerçek katma değeri ve sürdürülebilirliği hakkında yeterli ve güvenilir bilgiyi sağlamadığı eleştirileri yöneltilmiştir” 12 yıl Türkiye’de ortalama şirket ömrü* * ATO 2014 %11 Fortune 500 1955 vs 2015

6 6 ENTEGRE RAPORLAMA İHTİYACI “Finansal raporların regülasyonlar, karmaşıklaşan finansal enstrümanlar, teknik detaylar, finansal kayıtlar haricinde eklemeler nedeniyle kalabalık ve karmaşık bir rapor haline dönüştüğü üzerine eleştiriler getirilmektedir” 111.103 Kelime Sayısı General Electric 2014 Faaliyet Raporu 21.810 Kelime Sayısı Franz Kafka - Dönüşüm

7 7 “Kurumsal raporlama sınırları daha çok genişleyecek, Buna karşılık raporlar daha hantal ve kullanışsız olacak ve daha fazla anlaşılmaz ve çetrefilli olacak” Kaynak: Aberdeen Asset Management: Annual Report Survey 2013

8 8 Geleceğe Köprü olacak (daha keşfedilmeyen), daha risk detaylı, birbirine bağlı raporlamalar: Daha Etkin Finansal Raporlama Sosyal Çevresel Yasal

9 9 SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORLAMASI  Sürdürülebilirlik raporlaması, sürdürülebilir kalkınma hedefine doğru kurumsal (sadece finansal değil) performansla ilgili olarak ölçme, açıklama yapma ve iç ve dış paydaşlara karşı sorumlu olma uygulamasıdır  GRI Raporlama Çerçevesini kullanarak geliştirilen sürdürülebilirlik raporları, raporlama dönemi esnasında kurumun taahhütleri, stratejisi ve yönetim yaklaşımı bağlamında ortaya çıkmış neticeleri ve sonuçları kapsar.

10 10 SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK GRI G4 GRI, şirketlerin faaliyetlerini ürün, çalışan, çevre, insan hakları, finansal performans gibi alanlarda değerlendiren standartlar yayınlamıştır Türkiye’de GRI platformuna kayıtlı 260 ’dan fazla rapor yayımlanmıştır ve bu raporların 48’ i GRI G4 standardına uygunluk sertifikası Ekonomik Sosyal Çevresel  GRI Raporlama Çerçevesi bir kurumun ekonomik, çevresel ve sosyal performansına dair genel kabul görmüş bir raporlama çerçevesi olarak hizmet etme amacını taşımaktadır.

11 11 Entegre Raporlamanın Tanımı Bir entegre rapor; bir kuruluşun stratejisinin, kurumsal yönetiminin, performansının ve beklentilerinin, kuruluşun dış çevresi bağlamında kısa, orta ve uzun vadede değer yaratmayı nasıl sağlayacağının kısa ve öz bir şekilde bildirilmesidir. Bir entegre raporun asıl amacı; finansal sermaye sağlayan taraflara bir kuruluşun zaman içinde nasıl değer yaratacağını açıklamaktır. Dolayısıyla hem finansal hem de diğer konularda ilgili bilgiler içerir.

12 12 Entegre Rapor Şirketlerin sadece ne kadar kâr elde ettiği değil, bu kârı nasıl elde ettiği de önemlidir. Bir kuruluşun stratejisinin, kurumsal yönetiminin, performansının ve beklentilerinin kuruluşun dış çevresi bağlamında kısa, orta ve uzun vadede değer yaratmayı nasıl sağlayacağının kısa ve öz bir şekilde bildirilmesidir. Bir şirketin finansal ve finansal olmayan verilerini, belli bir denge içinde ve tek bir raporda konsolide edilmesidir.

13 13 Entegre Raporlama İlkeleri “Türkiye’de TKYD öncülüğünde çalışmalar yürüten IIRC’nin oluşturduğu Entegre Raporlama çalışması 7 temel ilke üzerine şekillenmektedir” Stratejik odak ve geleceğe yönelim 1 2 Bilgiler arası bağlantı 3 Paydaşlar ile İlişkiler 4 Önemlilik 5 Kısa ve öz olma 6 Güvenilirlik ve eksiksizlik 7 Tutarlılık ve karşılaştırabilirlik

14 14 Entegre Rapor İçeriği “Entegre Raporlama şekil ve kuralları dikte etmemektedir. İlkeler doğrultusunda aşağıdaki başlıklarda bilgilerin yer alması beklenmektedir. Finansal veriler ise performans başlığında açıklanır” Kurumsal genel görünüm ve dış çevre Kurumsal Yönetimİş ModeliRiskler ve Fırsatlar Strateji ve kaynak aktarımı PerformansGenel GörünüşSunumun Temeli

15 15 Entegre Raporlama / Değer Yaratımı Girdi İş Faaliyetleri Çıktı Sonuçlar Misyon ve Vizyon Dış Çevre Strateji ve Kaynak Dağılımı Performans Riskler ve Fırsatlar Gelecek Odaklı Bakış Açısı Finansal Sermaye Üretilmiş Sermaye İnsan Kaynakları Sosyal ve İlişkisel Sermaye Doğal Sermaye

16 16 Dünya’da Entegre Raporlama Gelişimi 2000’ler  FİNANSAL RAPORLAMA 2000’ler  ÇEVRE RAPORLARI 2000’ler  SOSYAL SORUMLULUK RAPORLARI > 2000’ler  SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORLARI > 2020’ler  ENTEGRE RAPORLAMA

17 17 Dünya’da Entegre Raporlama Gelişimi  GÜNEY AFRİKA – 2011’den itibaren Johannesburg Borsasına tabi Şirketler hazırlamak zorunda,  Avrupa Birliği’ne tabi ülkelerde  EU Accounting Directive 2013/34.v, 500 den fazla çalışanı olan şirketlerde yıllık faaliyet raporlarında şeffaflık, sürdürülebilirlik, insan hakları, yolsuzluk vb. konuların yer aldığı ’a geçiş  ABD’de, Sustainability Accounting Standards Board (SASB)’a göre Entegre Raporlama ile ilgili şeffaflık, sürdürülebilirlik konularında bir rehber hazırlanmıştır. (Mandatory 10-K form).  Brezilya, Avusturya, Japonya, Yeni Zelanda’da çalışmaları başlamaştır.

18 18 Türkiye’de Entegre Raporlama Garanti Bankası ve Çimsa şu anda pilot şirket olarak çalışmaları yapıyor, (yeni adıyla Business Network) üyesiler ve eğitim ve toplantılara katılmaya devam ediyorlar, Türkiye'den daha henüz bir entegre rapor çıkmadı. ERTA – Entegre Raporlama Türkiye Ağı ile birlikte bir çalışma grubu oluşturulmuştur. Borsa İstanbul nezdinde kurulan Sürdürülebilirlik Platformu entegre raporlama konusuna büyük önem veriyor ve bilinçlendirme çalışmaları yapıyor. TKYD tüm bu girişimlere destek oluyor, entegre raporlamanın G20 sürecinde Türkiye'de de tanınması için panel, IIRC konsey toplantısı ev sahipliği, çerçevenin Türkçe'ye çevrimi, Çerçeve üzerine görüş oluşturulması gibi çalışmaları TKYD gerçekleştirdi.

19 19 TÜRMOB’da Entegre Raporlama  Meslek Örgütümüz TÜRMOB Ulusal/Uluslararası düzeyde konusunu yakından takip ediyor,  TÜRMOB Entegre Raporlama ailesinin bir parçası: IIRC Meslek Kuruluşları Network’ünde TÜRMOB yer alıyor, TÜRMOB IIRC’nin Türkiye’de gerçekleşen yönetim kurulu ve diğer etkinliklerinin bir paydaşı  TÜRMOB IFAC Yönetim kurulunda temsil edildiği için IIRC Başkanı Prof. Mervy KING ve CEO’su Paul DRUCKMAN ile istişareler yapılmaktadır.

20 20 Sabırlarınız için teşekkür ederim…. Dr. A.Engin ERGÜDEN – SMMM, CRMA engin.erguden@erlerdenetim.com 0 532 316 85 94


"11.TÜRKİYE MUHASEBE FORUMU 01.06.2016 – ANKARA KURUMSAL RAPORLAMADA YENİ DÖNEM : ENTEGRE RAPORLAMA Dr. A. Engin ERGÜDEN – SMMM, CRMA." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları