Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İKS UYGULAMA, İZLEME DEĞERLENDİRME İKS SONUÇLARIN PAYLAŞILMASI.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İKS UYGULAMA, İZLEME DEĞERLENDİRME İKS SONUÇLARIN PAYLAŞILMASI."— Sunum transkripti:

1 İKS UYGULAMA, İZLEME DEĞERLENDİRME İKS SONUÇLARIN PAYLAŞILMASI

2 İKS’ nı izleme ve değerlendirme İKS’nın, Okul, ilçe, il ve ülke ölçeğinde yapılacak geliştirme ve iyileştirme çalışmalarına yön vermesi bakımından izlenmesi ve değerlendirilmesi gerekmektedir.

3 İKS’ nı izleme ve değerlendirme İLKÖĞRETİM MÜFETTİŞİ Okulun teftiş ve rehberliğini, İKS öz-değerlendirme bilgilerini ve raporunu esas alarak hazırladığı inceleme programına göre yapar. Okulun İKS’de yer alan mevcut durum girdilerini doğrulama kaynakları ile değerlendirir. Okul İKS raporunun, algılanan kalite bölümünde okul aktörleri arasında manidar tutarsızlık bulunduğunda, aktörlerle (özellikle veli ve çocuklarla) görüşmeler yapar. Tüm göstergeler için kendi değerlendirmesi ve okulun öz değerlendirmesi arasında farklılık gördüğünde, farkın nedenlerini çok boyutlu ve çok kaynaklı olarak inceler, okula geribildirim ve rehberlikte bulunur.

4 İKS’ nı izleme ve değerlendirme PİLOT OKUL İLKÖĞRETİM MÜFETTİŞİ Okulların İKS: Hazırlık Uygulama İzleme Raporlama boyutunu inceler. İKS farkındalık eğitimine katılır. O kulların, İKS raporunu inceler. O kulların İKS bilgilerini ve raporunu esas alarak bir inceleme programı hazırlar. İnceleme programını ilköğretim müfettişleri başkanlığına sunar. Grubunda bulunan müfettişlerle inceleme programını paylaşır.

5 İKS’ nı izleme ve değerlendirme İLKÖĞRETİM MÜFETTİŞİ Okulun İKS’yi karşılama durumunu, güçlü ve iyileştirmeye açık alanları temelinde izler. İnceleme programı kapsamında gerçekleştirdiği etkinlikleri raporlar. “Teftiş Grubu” üyelerince hazırlanan raporların, grup raporu haline getirilmesi çalışmasına katılır.

6 İKS’ nı izleme ve değerlendirme Öz değerlendirme sonuçlarına göre; “Okul Gelişim Planının” hazırlanması, izlenmesi ve raporlanmasına ilişkin iş ve işlemlere, ilgili mevzuatı bağlamında 2011 y ılının mart ayından itibaren başlanılacaktır.

7 İKS’ nı izleme ve değerlendirme Okulda Okul Müdürü İKS’nı İzlemek için: Okul Çalışma Programı kapsamında “İKS Uygulama İzleme Planı” hazırlar. İKS Uygulama İzleme Planında her iş ve işlem için kontrol listelerini dikkate alır.

8 İKS’ nı izleme ve değerlendirme Okulda Okul Müdürü İKS’nı İzlemek için: Kontrol listesindeki her madde için nelerin nasıl yapılacağını belirleyerek, İzlemeyi bu bağlamda gerçekleştirir. İzleme sürecinin herhangi bir aşamasında saptadığı sorunları, düzeltme yolları ile birlikte İKS Okul Çalışma Ekibine bildirir. Gerektiği zamanlarda İKS Okul Çalışma Ekibi ile değerlendirerek, alınabilecek önlemleri belirler. İzleme sonuçlarını, belirlediği gündem ve günde OGYE ile değerlendirir.

9 İKS’ nı izleme ve değerlendirme Okulda Okul Müdürü- İKS’nı Değerlendirme için: İKS uygulama bulgularının (Rapor) öğretmenler kurulunda değerlendirilmesini sağlar. İKS uygulama bulgularının OGYE’ de değerlendirilmesini sağlar. Her iki değerlendirme sonucuna göre okulun mevcut durumunun ortaya konulmasını sağlar.

10 İKS’ nı izleme ve değerlendirme Okulda Okul Müdürü İKS’nı değerlendirmek için: Okul Gelişim Planı” hazırlığında öz değerlendirme sonuçlarının veri olarak kullanılmasını sağlar. “Okul Stratejik Planı” hazırlığında öz değerlendirme sonuçlarının veri olarak kullanılmasını sağlar. Öz değerlendirme sonuçlarına göre okulun; vizyon ve misyonunun, değişim kapasitesinin, iyileştirme alanlarının değerlendirilmesini sağlar.

11 İKS’ nı izleme ve değerlendirme İl ve İlçe MEM’leri: ihtiyaçları belirleme, kaynakları yönlendirme, planlama, İlÇE-İl MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜKLERİ, İKS ÇALIŞMALARININ İZLENMESİ,DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARININ KULLANILABİLMESİ İÇİN EKİPLER OLUŞTURURLAR. İKS’NIN İLKÖĞRETİM OKULLARIMIZDA UYGULANMASI SONUCUNDA ELDE EDİLEN BİLGİLERİ YUKARIDA BELİRTİLEN ÇALIŞMALARDA KULLANACAKLARDIR.

12 İKS’ nı izleme ve değerlendirme İGM’den okula kadar tüm düzeylerdeki ilgili birimler ve görevlilere yardımcı olmak amacıyla bütünleşik bir genel kontrol listesi de hazırlanmıştır. Uygulamada yer alan Bakanlık ve il/ilçe birimleri ile okul birim ve görevlileri bu ayrıntılı listeyi kullanarak kendileriyle ilgili süreçlerin tamamlanıp tamamlanmadığını takip edebilirler.

13 İKS’ nı izleme ve değerlendirme İzleme ve değerlendirme sonuçlarının paylaşılması İKS’nın dinamik yapısını ortaya koymaktadır.

14 İKS SONUÇLARININ KULLANILMASI

15 İKS’ nı izleme ve değerlendirme Okulların öz-değerlendirme sonucunda ortaya konacak bulguların-verilerin -sonuçların okul, ilçe, il ve ülke ölçeğinde yapılacak geliştirme ve iyileştirme çalışmalarına yön vermesi Okullar için sürekli iyileştirme ve gelişme İGM için izleme ve planlama

16 SONUÇLARIN KULLANILMASI Eğitim kalitesini geliştirmek için yapılacak çalışmalarda okul, ilçe ve il düzeyinde destek ve planlamalarda; Bakanlığın merkezi planlamalarını daha objektif ve niteliksel verilere göre yapabilmesinde; İKS kaynakların etkin kullanılmasında; Okullar arası kalite farklılıklarının belirlenen standartlar dikkate alınarak giderilmesinde, Okulları politika üreten merkezler haline getirilmesinde Hizmet içi eğitim faaliyetlerinin planlanmasında, etkili bir araç olacaktır.

17 İKS’ nı izleme ve değerlendirme İGM,İKS SONUÇLARINI İZLEDİĞİ,DEĞERLENDİRDİĞİ GİBİ SONUÇLARIN DA BUNDAN SONRAKİ ÇALIŞMALARDA KULLANACAKTIR. ÖZELLİKLE PLANLAMALARDA- YATIRIM,PERSONEL,HİE...VB. ELDE EDİLEN VERİLERİ KULLANACAKTIR.

18 İL/İLÇEDE ve BAKANLIKTA İKS SONUÇLARININ KULLANIMI Yerel, bölgesel ve ulusal düzeyde bir planlama, izleme ve destek aracı: Merkezi ve bölgesel vizyon ve misyon belirleme, Merkezi ve bölgesel stratejik planlama için kanıt tabanı sağlama, İlköğretim kurumlarını izleme ve eksiklikleri tespit etme, Kaynakları ve destek hizmetlerini bu alanlara yoğunlaştırma, Merkezi ve yerel düzeydeki iyileştirici çalışmalar için veri temini, Sorunlara doğru teşhis ve doğru müdahale ve izleme Kaynakların planlanması ve organizasyonu, Çocuk odaklı, hak tabanlı ve demokratik okullar oluşmasında kullanacaktır.

19 Sonuçların kullanılması İlçe-İl MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜKLERİ ihtiyaçları belirleme, kaynakları yönlendirme, planlama, izleme ve geliştirme temelinde YAPILACAK İŞ VE İŞLEMLERDE İKS SONUÇLARINDAN YARARLANIRLAR. Çalışmalarını İKS verilerine göre yönlendirirler.

20 İKS Sonuçlarının kullanılması İl ve ilçe MEM’ler İKS SONUÇLARINA GÖRE: OKULLARIN FİZİKİ UYGUNLUĞU VE GÜVENLİĞİ OKULUN PSİKOSOSYAL ORTAMI OKUL SAĞLIK VE BESLENME HİZMETLERİ OKUL TEMİZLİK HİZMETLERİ’ne Yönelik planlama ve iyileştirme çalışmalarına destek olur..

21 Sonuçların kullanılması Eğitim kalitesi adına yapılacak çalışmaların başlatılması için merkezi ve yerel düzeyde profesyonel destek alınmasında, bütçe kaynaklarının etkili kullanımında, yatırım planlamalarında, iç kontrol mekanizmalarının yönlendirilmesinde

22 Sistematik yaklaşımla okulda; öz değerlendirmenin kullanımı Mevcut durumun tespit edilmesi, Vizyon ve misyonun oluşturulması, Stratejik amaç ve hedeflerin belirlenmesi, İyileştirme önceliklerinin belirlenmesi, İyileştirme ekiplerinin oluşturulması, İyileştirme ekiplerinin çalışma planlarının hazırlanması, Okul Gelişim planının hazırlanması, İyileştirme ekiplerinin çalışma planlarına, OGYE’ ce biçimlendirici geri bildirim verilmesi, Okul Gelişim Raporunun hazırlanması ……………………………………………………………………………

23 KURUMSAL OLARAK OKULDA İKS’ nin KULLANIMI -1 İKS’ yi şeffaf ve cesur biçimde kullanabilmek Okulu olduğundan daha iyi ya da kötü göstermek değil, gerçek resmi ortaya koymak Sorunların doğru tespiti Gelişim ve iyileştirme çalışmaları için veri ve temel sunan bir araç İKS; okulun kendisini olduğu gibi görebileceği bir AYNA

24 Mehmet ARSLAN E-Mail: benmehmetarslan@hotmail.com benmehmetarslan@hotmail.com

25 Sunumumuza gösterdi ğ iniz ilgi için te ş ekkür ederiz...


"İKS UYGULAMA, İZLEME DEĞERLENDİRME İKS SONUÇLARIN PAYLAŞILMASI." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları