Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ARDA KIRTASİYE. Orhan Gazi 1281 yılında doğdu. Annesi Malhun Hatun, babası Osman gazidir. 1326 yılında 45 yaşında iken Osmanlı tahtına oturdu. Kardeşi.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ARDA KIRTASİYE. Orhan Gazi 1281 yılında doğdu. Annesi Malhun Hatun, babası Osman gazidir. 1326 yılında 45 yaşında iken Osmanlı tahtına oturdu. Kardeşi."— Sunum transkripti:

1 ARDA KIRTASİYE

2 Orhan Gazi 1281 yılında doğdu. Annesi Malhun Hatun, babası Osman gazidir. 1326 yılında 45 yaşında iken Osmanlı tahtına oturdu. Kardeşi Alaaddin Paşa ile uyum içinde çalışarak, devletin sınırlarını 16.000km2 den 95.000km2 ye ulaştırdı. ARDA KIRTASİYE

3 Bursa, İznik, İzmit ve Gemlik onun zamanın da fethedildi. Ayrıca ilk Rumeli topraklarına geçilerek bir çok kabilenin fethi gerçekleştirildi. Anadolu’da Karesi beyliği Osmanlıya ilhak edildi. Ankara ele geçirildi. Bursa başkent yapıldı. ARDA KIRTASİYE

4 İlk kez para basıldı. Düzenli yeni çeri ocağı kuruldu, kanunlar çıkarıldı. Orhan gazinin Süleyman paşa, Murad, İbrahim, Halil, Kasım ve Fatma isimli çocukları vardı. Bunlardan Murad kendisinden sonra padişah oldu. ARDA KIRTASİYE

5 İkinci Osmanlı sultanı olan Orhan gazi sarı sakallı,uzun boylu,yumuşak huylu ve merhametli bir insandı.Fakirleri sever, ilim adamlarına hürmet gösterir, adalet hususunda titiz davranırdı. Fethettiği topraklarda Hrıstiyan ahaliye gösterdiği adilane tavırları sebebiyle çok sevilirdi. ARDA KIRTASİYE

6 Üstün bir askeri dehaya sahip olduğu, kazandığı zaferlerden anlaşılmaktadır. 1360 yılında 71 yaşında vefat etmiş,babası Osman gazinin türbesi yanına defnedilmiştir. Kabri civarında eşinin,çocuklarının ve torunlarından bir kısmının da mezarları bulunmaktadır. ARDA KIRTASİYE

7

8 1)- Bursa alındı(1326) 2)- Maltepe (Palekanon) Savaşı (1329) yapıldı. 3)- İznik ve Kocaeli fethedildi. 4)- Karesioğulları Beyliği Osmanlılara katıldı. 5)- Rumeli'ye geçildi 1)- Bursa'nın fethi: Osman Gazi döneminde başlayan kuşatma, tekfurun şehri teslimiyle son buldu.(1326) ARDA KIRTASİYE

9

10 ORHAN GAZİ CAMİİ ARDA KIRTASİYE

11 2)- Maltepe (Palekanon) Savaşı (1329): Sebep: Osmanlıların Kocaeli Yarımadasındaki fetihleri ve İznik'i kuşatmaları Savaş: Bizans imparatoru III.Andreanikos ile Osmanlı hükümdarı Orhan Bey arasında yapıldı (1329) Sonuçları ve Önemi: Savaş Osmanlıların zaferiyle sonuçlandı. O güne kadar dikkat çekmeyen Osmanlılar ön plana çıktı. 3)- İznik ve Kocaeli'nin Fethi: Maltepe savaşından sonra İznik fethedildi, Kocaeli yarımadasının fethi büyük ölçüde tamamlandı. 4)- Karesioğulları Beyliğinin Alınması: Karesi Bey'in ölümüyle, oğulları arasındaki taht kavgasından yararlanan Orhan Bey bu beyliği Osmanlı sınırlarına kattı. Önemi: 1)- Osmanlılar karesi topraklarına sahip olarak, Marmara kıyılarına ve Çanakkale boğazına ulaştılar. 2)- Osmanlılar Karesi Donanmasına sahip oldular. 3)- Hacı İlbey, Evrenus Bey, Ece Halil gibi değerli Karesi komutanları Osmanlı hizmetine girdiler. 4)- Osmanlılar Rumeli'ye geçmeyi düşünmeye başladılar. ARDA KIRTASİYE

12 Rumelİ'ye Geçİşİ KolaylaştIran Sebepler: 1)- Osmanlıların Karesi topraklarına ve Donanmasına sahip olması. 2)- Osmanlıların Hırıstiyanlara ait topraklara sahip olma ideali (Gaza). 3)- Türkmenlere Yurt bulma ihtiyacı. 4)- Bizans'ın Balkan milletlerine karşı Orhan Beyden yardım istemesi. OLAY: Bizans İmparatoru Kantakuzen Edirne'yi kuşatan Sırp ve Bulgarlara karşı Orhan Bey'den yardım istedi. Orhan Bey bunun üzerine oğlu Süleyman Paşa'yı yardıma gönderdi. Edirne'yi kuşatan Sırp ve Bulgarları yenen Süleyman Paşa'nın yardımlarına karşılık Bizans Gelibolu Yarımadası'ndaki ÇİMPE kalesini Osmanlılara verdi.(1353) NOT: Çimpe kalesi Osmanlıların Balkanlardaki fetihleri için önemli bir süs olmuştur. ARDA KIRTASİYE

13 ORHAN BEY DÖNEMİNDE RUMELİ'DEKİ FETİHLER: Orhan bey'in oğlu Süleyman Paşa Gelibolu'yu ele geçirerek Keşan, Malkara, Tekirdağ, Çorlu ve Lüleburgaz'ı fethetmiştir. ORHAN BEY DEVRİNDE DEVLET TEŞKİLATINDAKİ GELİŞMELER: 1)- Geçici divan teşkilatı kuruldu. 2)- YAYA ve MÜSELLEM adıyla ilk düzenli ordular oluşturuldu. 3)- İznik'de ilk Osmanlı Medresesi kuruldu.OSMANLILARIN RUMELİ'DEKİ İSKAN SİYASETİNİN ÖZELLİKLERİ: 1)- Yeni fethedilen yerlere öncelikle göçebe Türkler yerleştirilir, böylece bunların yerleşik hayata geçmeleri sağlanırdı. 2)- Fethedilen yerdeki yerli halktan ayaklanma çıkarma ihtimali olanlar başka yerlere iskan edilirlerdi. 3)- Göçmenler iskan yerine yakın yerden alınırlardı. Böylece halkın yeni yere uyumu daha kolay olurdu. 4)- İskan edilenlere ihtiyacı olan malzeme verilir ve bir süre vergi alınmazdı. ARDA KIRTASİYE

14

15 Yenilikleri ve düzenlemeleri Devlet alanında Orhan Gazi Osmanlı Beyliği'ni yeni yasalar ve düzenlemeler sayesinde devlet yapmıştır. İlk kez vezirlik teşkilatı kurulmuştur. İlk kadı ve subaşı atamaları bu dönemde yapılmıştır.Sancaklara kadılar gönderilmiştir. Divan Örgütü kurulmuştur. Vakıf sistemi, adli teşkilat kurulmuştur. Askerlik alanında Yaya ve müsellem olarak ilk düzenli Osmanlı ordusu kurulmuştur. İlk donanma çalışmaları yapılmıştır ve Osmanlı Devleti gücüne güç katmıştır. ARDA KIRTASİYE

16


"ARDA KIRTASİYE. Orhan Gazi 1281 yılında doğdu. Annesi Malhun Hatun, babası Osman gazidir. 1326 yılında 45 yaşında iken Osmanlı tahtına oturdu. Kardeşi." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları