Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İLK MÜSLÜMAN TÜRK DEVLETLERİ İLE İLGİLİ BİLGİLER

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İLK MÜSLÜMAN TÜRK DEVLETLERİ İLE İLGİLİ BİLGİLER"— Sunum transkripti:

1 İLK MÜSLÜMAN TÜRK DEVLETLERİ İLE İLGİLİ BİLGİLER
KARAHANLILAR( ) Kuruluşu:840 Yılında,Batı Türkistan’da kurulmuştur. Bilge Kül Kadir Han kurmuştur. Önemli Bilgiler: 1-Karahanlılar, Satuk Buğra Han zamanında İslamiyet’i kabul etmişlerdir. En parlak dönemlerini Yusuf Kadir Han zamanında yaşadılar.Daha sonra zayıflayan devlet,doğu ve batı olmak üzere ikiye bölündü

2 KARAHANLI DEVLETİNİN BAYRAĞI

3 2-Karahanlı Devleti ilk Müslüman Türk Devleti’dir
2-Karahanlı Devleti ilk Müslüman Türk Devleti’dir.Resmi dil olarak Türkçeyi kullanmışlardır.Türk İslam Tarihine ait ilk edebi eserler de Karahanlılar döneminde verilmiştir.Bunlar; -Divan-ı Hikmet ,,,,,,,,,,,,,Ahmet Yesevi -Kutad Gubilig..,,,,,,,,,,,,,,Yusuf Has Hacip -Diva-ı Lugat-ıt Türk,,,,,,,,,,Kaşgarlı Mahmut -Atatbet-ül Hakayık …………….Edip Ahmet Yüknek

4 KAŞGARLI MAHMUT

5 Yıkılışı:Doğu Karahanlı Devleti Moğol Karahıtaylar,
Batı Karahanlılar Harzemşahlar tarafından ortadan kaldırılmıştır.(1212)

6 GAZNELİLER :( ) Kuruluşu:Kurucusu Alp Tekin’dir.Merkezi Gaznedir.İran,Afganistan ve Pencap bölgelerinde kuruldu.

7 GAZNELİLERİN BAYRAĞI

8 Önemli Bilgiler:Gazneli Mahmut,en önemli hükümdarlarıdır
Önemli Bilgiler:Gazneli Mahmut,en önemli hükümdarlarıdır..Bu dönem Gaznelilerin en parlak dönemleri olmuştur. Gazneli Mahmut İslamiyeti yaymak için Hindistan üzerine 17 sefer düzenlemiştir

9

10 Bu seferler sayesinde,İslamiyet Hindistan’a ilk kez yayılmıştır.
Gazneli Mahmuttan sonra başa oğlu Sultan Mesut geçti.Selçuklu Devleti ile mücadele ederek ilerleyişlerini durdurma çalışmıştır.

11 Yıkılışı:Bu amaçla Selçuklularla 1040 Yılında yapılan DANDANAKAN savaşını kaybeden Gazneliler hızla çöküş sürecine girdiler. Gazneliler Afgan yerlileri Gurlular tarafından yıkılmıştır.

12 BÜYÜK SELÇUKLU DEVLETİ: (1040-1157)
Kuruluşu:Büyük Selçuklu Devleti’ni Selçuk Bey kurmuştur. Selçuk Bey Bağlı olduğu Kınık boyunu toparlayarak Seyhun Irmağı kenarındaki Cend şehrine gelmiş ,burada İslamiyetle tanışarak,Müslüman olmuştur.

13 BÜYÜK SELÇUKLU DEVLETİ BAYRAĞI

14 Önemli Bilgiler:Selçuk Bey öldükten sonra devletin başına torunları Tuğrul ve Çağrı beyler geçtiler.Tuğrul Bey yönetimindeki ordu,DANDANAKAN Savaşı’nda Gaznelileri Yendiler ve Gazneliler bu savaştan sonra yıkılışa geçerken Selçuklu Devleti yükselişe geçti.Bu savaştan sonra devletin merkezi REY şehri olmuştur

15 2-Anadolu’ya ilk akınlar, Çağrı Bey tarafından 1016 yılında yapılmıştır.bu akınları durdurmaya çalışan Bizans İmparatoru büyük bir orduyla harekete geçti.İ İki ordu arasında yapılan bu Pasinler savaşını Selçuklular kazanmıştır.

16 -Pasinler Savaşı’nın önemi:
1-Selçuklular ile Bizans İmparatorluğu arasında yapılan ilk savaştır. 2-Bu savaştan sonra Anadolu’ya yapılan Türk akınları yoğunlaşmıştır.

17 3-Tuğrul Beyden sonra başa Alpaslan geçmiştir.(Çağrı Bey’in oğlu)
Alpaslan da daha çok Anadolu’ya sefer yaptı ve Bundan rahatsız olan Bizans İmparatorluğu ile MALAZGİRT Savaşı’nı gerçekleştirdi. (1071)

18 Malazgirt Savaşı’nın sonuçları:
a-Anadolu’nun kapıları Türklere açıldı. b-Türkiye Tarihi bu zaferle başladı.

19

20 4-Alpaslan ölünce yerine oğlu Melikşah geçti.
Bu dönem Selçukluların en parlak dönemi olmuştur.İmparatorluğun sınırları doğura Seyhun Irmağından batıda Akdeniz ve boğazlara,kuzeyde Kafkaslardan güneyde Basra Körfezine kadar ulaştı

21 Yıkılışı:Melikşah öldükten sonra iç isyanlar ve taht mücadeleleri ile imparatorluk yıprandı ve parçalandı. Yerine,Irak,Suriye ve Anadolu Selçuklu Devletleri kuruldu

22 İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİNDE KÜLTÜR VE UYGARLI İLE İLGİLİ ÖNEMLİ BİLGİLER
1-Devletin başında sultan bulunurdu.Sultanın en büyük yardımcısı vezirdi.Devletin önemli sorunları divan adı verilen mecliste görüşülürdü.

23 2-Ordu üç bölümden oluşurdu
2-Ordu üç bölümden oluşurdu.Gulam askerleri (Küçük yaşta saraya alınıp eğitilen çocuklardan oluşurdu.) Ikta askerleri (en önemli bölümü oluşturan toprağa bağlı askerlerdi.) Hassa ordusu,(tamamı atlı ve aylıklı,doğrudan sultana bağlı askerlerdi.)

24 3-Genel olarak resmi dil Farsça,bilim dili ise Arapçaydı.

25 4-Sosyal ve ekonomik hayat:
Halkgöçebeler(Hayvancılıkla uğraşırlar), köylüler(Tarımla uğraşırlar) ve şehirliler(ticaret ile uğraşırlar) olarak üçe ayrılırdı . Ancak bu sınıflar batıda görüldüğü gibi kesin sınırlarla ayrılmazdı,sınıflar arası geçiş mümkündü.


"İLK MÜSLÜMAN TÜRK DEVLETLERİ İLE İLGİLİ BİLGİLER" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları