Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ORGANELLER HÜCRE İSKELETİ ÇEKİRDEK HÜCRELERİN KARŞILAŞTIRILMASI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ORGANELLER HÜCRE İSKELETİ ÇEKİRDEK HÜCRELERİN KARŞILAŞTIRILMASI"— Sunum transkripti:

1 ORGANELLER HÜCRE İSKELETİ ÇEKİRDEK HÜCRELERİN KARŞILAŞTIRILMASI

2 ORGANELLER

3 ORGANEL NEDİR: Hücre içinde aynı görevi yapmak üzere farklılaşmış yapılardır. Organeller zar yapılarına göre 3’e ayrılır.

4 RİBOZOM Hücrenin en küçük organelidir. Zarsız yapıdadır.
Protein ve rRNA dan oluşmuştur. Virüsler hariç tüm hücrelerde bulunur. Protein sentezini gerçekleştirir. Sitoplazma dışında çekirdek, mitokondri, kloroplast içinde endoplazmik retikulum üzerinde bulunur.

5

6

7 SENTROZOM Zarsız organellerdir.
Sentriyol denilen borucuklardan oluşur. Sadece hayvansal hücrelerde bulunur Hücre bölünmesi sırasında kendini eşleyerek bölünmeye yardımcı olur. Yapısında DNA bulunur.

8

9 ENDOPLAZMİK RETİKULUM
Hücre zarı ile çekirdek zarı arasında borucuklardan oluşan bir sistemdir. Tek zarlı yapıdadır. Hücre içinde madde taşınmasından sorumludur. Hücreyi ağ şeklinde kuşattığı için hücreye desteklik sağlar. Bazı maddelerin depolanmasını sağlar.

10

11 ENDOPLAZMİK RETİKULUM
GRANÜLLÜ ENDOPLAZMİK RETİKULUM GRANÜLSÜZ ENDOPLAZMİK RETİKULUM Üzerinde bol miktarda ribozom taşırlar. Protein (enzim, hormon vb.) Salgılayan hücrelerde bol bulunur Üzerinde ribozom taşımazlar. Yağ sentezi yapan hücrelerde bulunur.

12 GOLGİ AYGITI Endoplazmik retikulumdan kopan parçalardan oluşmuştur.
Tek zarlı yapıdadır. Salgılama , paketleme, sentezleme, depolama ve hücre zarının tamir edilmesini sağlar.

13

14 LİZOZOM Tek zarlı kese şeklinde bir organeldir.
İçinde bulunan enzimlerle hücre içi sindirim yaparlar. Yıpranmış organellerin sindirilmesini sağlar. Hayvansal hücrelerde bulunurken bitkisel hücrelerde bulunmaz.

15

16 Lizozom oluşumuna katkısı olan organeller:
Ribozom,endoplazmik retikulum,golgi aygıtı Lizozom organelinin çeşitli nedenle zarı yırtılıp enzimleri hücre içine dağılırsa enzimler hücreyi sindirmeye başlar. Bu olaya otoliz denir. Bu nedenle bu organele intihar organeli de denir.

17 KOFUL Tek zarlı yapıdadır
Golgi, endoplazmik retikulum ve hücre zarından üretilir Görevi depolama ve hücrenin su dengesini ayarlamaktır.

18

19 KOFUL ÇEŞİTLERİ BESİN KOFULU SİNDİRİM KOFULU BOŞALTIM KOFULU
KONTRAKTİL KOFUL

20 BESİN KOFULU Fagositozla dışarıdan alınan büyük moleküller ile hücre zarının oluşturduğu kofuldur.

21 Lizozom organeli ile besin kofulunun kaynaşması ile oluşan kofuldur
SİNDİRİM KOFULU BOŞALTIM KOFULU Lizozom organeli ile besin kofulunun kaynaşması ile oluşan kofuldur Sindirim sonrası atıkların oluştuğu kofuldur

22

23 KONTRAKTİL KOFUL Tatlı sularda yaşayan bazı tek hücreli canlılarda (protista) bulunur Hücre içine giren fazla suyun hücre dışına atılmasından sorumludur. Enerji (ATP) harcayarak çalışır.

24 NOT 1- Bitki hücrelerinde koful az sayıda ve büyükken hayvan hücrelerinde koful çok sayıda ve küçüktür 2- Genç bitki hücrelerinde koful çok sayıda iken yaşlı bitki hücrelerinde tek ve büyüktür.

25 MİTOKONDRİ Çift zarlı yapıdadır
İç zarın kıvrımlarına krista, mitokondri içindeki sıvı kısıma matriks denir Kendine ait DNA ,RNA ve ribozoma sahiptir. Hücre için gerekli olan enerji oksijenlı solunumla burada üretilir. İhtiyaç durumunda kendini eşleyerek sayısını arttırır.

26

27 PLASTİTLER Bitki ve bazı protista hücrelerinde bulunur.
Çift zarlı yapıdadır. Kendine ait dna, rna ve ribozoma sahiptir Besin üretilmesi, depolanması ve bitkiye renk verilmesinden sorumludur. 3 çeşit plastit vardır. KROMOPLAST LÖKOPLAST KLOROPLAST İhtiyaç durumlarında birbirlerine dönüşebilirler

28 KROMOPLAST Bitkiye farklı renk verir. KAROTEN (TURUNCU)
LİKOPEN (KIRMIZI) KSANTOFİL (SARI)

29 LÖKOPLAST Üretilen besinin fazlasının depolandığı yapıdır.
Bitkinin ışık almayan yerlerinde bulunan renksiz plastitdir. Işığa maruz kalırsa kloroplasta dönüşür.

30 KLOROPLAST Bitkinin yeşil kısımlarında bulunur.
Klorofil adı verilen renk pigmenti taşır. Fotosentez ile besin üretiminden sorumludur.

31

32

33 HÜCRE İSKELETİ

34 HÜCRE İSKELETİ GÖREVLERİ: Hücreye desteklik ve şekil vermek
Çeşitli şekillerdeki hücre hareketini meydana getirmek Hücre içinde motor proteinlerin organellerin taşıması için bir yol oluşturmak 3 çeşit hücre iskelet elemanı vardır 1-MİKROFLAMENTLER 2-ARA FLAMENTLER 3- MİKROTUBULLER

35

36

37 MİKROFLAMENTLER Aktin proteinlerinden oluşur
Hücre şeklinin korunmasında, kas kasılmasında, hücre hareketi ve hücre bölünmesi sırasında boğumlanmanın oluşmasında sorumludur

38 ARA FLAMENTLER Fibröz proteinlerinden oluşur
Hücrenin şeklinin korunmasında, çekirdeğin ve bazı organellerin sabitlenmesinde görevlidir.

39 MİKROTÜBÜLLER Tübülin proteinlerinden oluşur En kalın olanıdır
Hücre şeklinin korunmasında, hücrenin hareket etmesinde, organellerin hareketinde ve hücre bölünmesi sırasında kromozomların hareketinde görevlidir

40 ÇEKİRDEK

41 Hücrenin yönetim ve kalıtımından sorumlu merkezidir
Prokaryot hücrelerde bulunmaz 4 kısımdan oluşur ÇEKİRDEK ZARI ÇEKİRDEK SIVISI ÇEKİRDEKCİK KROMATİN AĞ

42

43 Çekirdeği sitoplazmadan ayıran yapıdır
ÇEKİRDEK ZARI ÇEKİRDEK SIVISI Çekirdeği sitoplazmadan ayıran yapıdır Kalıtım materyali olan DNA ‘nın korunmasını sağlar Hücre zarına benzer yapıdadır. Büyük por (deliklere) sahiptpir Sitoplazmaya göre daha koyu kıvamdadır Yapısında bol miktarda nükleotit bulunur.

44 Ribozomun üretildiği yerlerdir. Sayısı birden fazla olabilir
ÇEKİRDEKCİK KROMATİN AĞ Kromatin ağ’ın (DNA) çekirdek içinde daha yoğun bulunması sonucu daha koyu görünen kısımlardır. Ribozomun üretildiği yerlerdir. Sayısı birden fazla olabilir Kalıtım materyali olan DNA’nın hücre bölünmesi dışındaki zamanlarda bulunduğu dağınık halidir. Hücre bölüneceği zaman histon denilen proteinlerine sarılarak kromozomları oluştururlar

45

46 HÜCRELERİN KARŞILAŞTIRILMASI

47


"ORGANELLER HÜCRE İSKELETİ ÇEKİRDEK HÜCRELERİN KARŞILAŞTIRILMASI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları