Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Görme organı, Oganum visus (visuale) A- Orbita

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Görme organı, Oganum visus (visuale) A- Orbita"— Sunum transkripti:

1 Görme organı, Oganum visus (visuale) A- Orbita
GÖZ (Oculus) Görme organı, Oganum visus (visuale) A- Orbita B- Göz küresi (bulbus oculi) Göz küresinin tabakaları Dıştan içe -tunica fibrosa (externa) bulbi -tunica vasculosa (media) bulbi [tractus uvealis] -tunica nervosa (interna C- Organa oculi accessoria (Göz küresi ile ilişkisi olan oluşumlar) 1-Fasciae orbitales 2-Musculi bulbi 3-Supercilium 4-Palpebrae 5-Tunica conjunctiva 6-Apparatus lacrimalis D- Görme Yolları ve Görme ile ilgili reflexler

2 Prizma şeklinde olan orbita’nın tabanı önde,
margo orbitalis canalis opticus A- Orbita Prizma şeklinde olan orbita’nın tabanı önde, tepesi ise arkada bulunur ve her iki orbita ekseni uzatıldığında, arkada kafanın merkezinde birleşirler. Orbita girişine (tabanına) aditus orbita, kenarına ise margo orbitalis denilir. Tepesinde canalis opticus bulunur (buradan n. opticus ve a. ophtalmica geçer) ve kısa bir seyirden sonra fossa cranii media’ya açılır.

3 B-Göz küresi (Bulbus oculi) . . . . . .

4 B-Göz küresi (bulbus oculi) Göz küresinin tabakaları Dıştan içe
tunica fibrosa (externa) bulbi tunica vasculosa (media) bulbi tunica nervosa (interna) bulbi B-Göz küresi (bulbus oculi) Göz küresinin tabakaları Dıştan içe I-tunica fibrosa (externa) bulbi II-tunica vasculosa (media) bulbi [tractus uvealis] III-tunica nervosa (interna) bulbi

5 Göz küresinin tabakaları
I-Tunica fibrosa (externa) bulbi II-tunica vasculosa (media) bulbi III-tunica nervosa (interna) bulbi

6 I-Tunica fibrosa bulbi A-Sclera
Gözün dış tabakasının en büyük kısmını yapar (5/6). Sağlam kollagen liflerden yapılmıştır ve gözün şeklini oluşturur. Göz küresindeki oluşumları korur. Kalınlığı arkada mm, ekvatorda 0.4 mm kadardır. Ekvatorun ön tarafında, gözü hareket ettiren kasların kirişlerinin yapışmasından dolayı tekrar kalınlığı artarak 0,6 mm yi bulur. Fasciculus opticus’un geçtiği yerde küçük delikler vardır (area cribriformis). Burası en zayıf noktadır. Dış yüzü önde konjoktiva, arkada episclera denilen bağ dokusu tabakası ile örtülüdür. B-cornea A-Sclera

7 II- Tunica vasculosa bulbi
2-corpus ciliare 1-choroidea 3-iris

8 dış Pars optica retina’da dıştan içe doğru basil ve koni hücreleri, bipolar ve multipolar ganglion hücreleri bulunur. Multipolar ganglion hücrelerinin aksonları da papilla nervi optici’ye doğru uzanarak n. opticus’u oluşturur. Retina’nın iç yüzü membrana vitrea aracılığı ile corpus vitreum ile komşuluk yapar. Retina’nın dış yüzü önde ora serrata hizasında, arkada ise discus nervi optici kenarında chorioidea’nın iç yüzüne tutunmuştur. corpus vitreum

9 Multipolar ganglion hücresi
Işık yönü Multipolar ganglion hücrelerinin aksonları Multipolar ganglion hücresi Tunica nervosa Bipolar ganglion hücresi Uyarı ileti yönü Coni hücresi Basil hücresi Pigment tabakası Tunica vasculosa Tunica fibrosa

10 Multipolar ganglion hücresi
Işık yönü Multipolar ganglion hücrelerinin aksonları Multipolar ganglion hücresi Tunica nervosa Bipolar ganglion hücresi Uyarı ileti yönü Coni hücresi Basil hücresi Pigment tabakası Tunica vasculosa Tunica fibrosa

11

12 Işığı Kıran Vasatlar Bulbus oculi’nin içinde bulunan boşluğu, gözün ışığı kıran vasatları adı verilen oluşumlar doldurur. Saydam olan bu oluşumlar önden arkaya doğru 1-cornea 2-Lens 3-Humor aquosus 4-Corpus vitreum

13 C-Organa oculi accessoria
(Göz küresi ile ilişkisi olan oluşumlar) Bunlar sıra ile 1-Fasciae Orbitales 2-Musculi Bulbi 3-Supercilium 4-Palpebrae 5-Tunica Conjunctiva 6-Apparatus Lacrimalis

14 copus adiposum orbitale
1-Fasciae orbitales, bulbus oculi’yi tunica fibrosa’nın da dışında saran fibroz kılıftır. Tenon kapsülü Spatium subdurale Spatium subarachnoideum sclera copus adiposum orbitale Spatium episclerale

15 2-Musculi Bulbi -Bulbus oculi’nin hareketi ile ilgili 6 kas -üst göz kapağını kaldıran m. levator palpebrae superioris’i -Fissura orbitalis inferior'u kapatan m. orbitalis'i -M. rectus superior, -M. rectus inferior, -M. rectus medialis, -M. rectus lateralis düz seyirli kas, Bu kaslar orbita’nın tepesinde bulunan canalis opticus ile fissura orbitalis superior’un iç-yan ucunda teşekkül eden ve anulus tendineus communis (Zinn halkası) adı verilen oval görünüşdeki kiriş halkadan başlarlar. Anulus tendineus communis’in medial yarısından n. opticus ve a ophthalmica, lateral yarısında ise n. nasociliaris, n. oculomotorius ve n. abducens geçer.

16

17 3. Supercilium 3. Supercilium: Aditus orbitae’nin üst kenarına parelel olarak bulunan kıllara supercilium (kaş) denir. Yönü aşağıya dışa doğrudur.

18 4. Palpebrae (göz kapakları)
margo palpebralis 4. Palpebrae (göz kapakları) Üst (palpebra superior) ve alt (palpebra inferior) olmak üzere iki göz kapağı bulunmaktadır. Üst göz kapağı alt göz kapağına göre daha büyük ve daha hareketlidir. Ön yüzlerine facies anterior palpebrarum, Arka yüzlerine facies posterior palpebrarum, Serbest kenarlarına margo palpebralis Her iki göz kapağının serbest kenarları arasında bulunan aralığa rima palpebrarum denir. Rima palpebrarum’un şekli ve genişliği şahıstan şahısa ve ırklara göre değişir.


"Görme organı, Oganum visus (visuale) A- Orbita" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları