Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Ekip Çalışması Yaklaşımlarına Sosyal Hizmet Perspektifinden Bakış Arş. Gör. Nurullah ÇALIŞ Hacettepe Üniversitesi İ.İ.B.F Sosyal Hizmet Bölümü

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Ekip Çalışması Yaklaşımlarına Sosyal Hizmet Perspektifinden Bakış Arş. Gör. Nurullah ÇALIŞ Hacettepe Üniversitesi İ.İ.B.F Sosyal Hizmet Bölümü"— Sunum transkripti:

1 Ekip Çalışması Yaklaşımlarına Sosyal Hizmet Perspektifinden Bakış Arş. Gör. Nurullah ÇALIŞ Hacettepe Üniversitesi İ.İ.B.F Sosyal Hizmet Bölümü n.calis@hacettepe.edu.tr

2

3 Neden ekip çalışması? Hızlı karar alma Hızlı karar alma Hızlı hizmet sunumu Hızlı hizmet sunumu Yaratıcılık Yaratıcılık İş doyumu İş doyumu Motivasyon Motivasyon Mesleki bilgi kazanımı Mesleki bilgi kazanımı Verimlilik Verimlilik

4 Sosyal hizmet açısından ekip çalışması Formel ve enformel ağları kullanma, İletişim becerileri, Gizliliğin yönetilmesi, Birlikte çalışma ilişkilerini şekillendirme, Diğer profesyonellerle çalışma anlaşması yapma, Diğer meslek elemanlarından gelebilecek ayrımcılıkla mücadele edebilme, Sosyal hizmetin mesleki bakış açısının anlaşılmasını sağlama, Ekip toplantılarını yürütme, Kurum politikalarının gereklerini bildirme, Çatışmaların üstesinden gelme, Değişime uyum sağlama

5 Ekip çalışmalarında farklı yaklaşımlar Multidisipliner ekip çalışması İnterdisipliner ekip çalışması Transdisipliner ekip çalışması

6 Multidisipliner ekip Multidisipliner: Çok disiplinli (ing. multidisciplinary) Birden çok disiplinden profesyonellerin ortak bir amaca yönelik olarak paralel biçimde bağımsız çalışması.

7 Multidisipliner ekip Birden çok disiplinden profesyonellerin ortak bir amaca yönelik olarak paralel biçimde bağımsız çalışması. 1.Birden çok disiplin 2.Ortak bir amaç 3.Paralel/eşgüdümlü çalışma 4.Bağımsız çalışma

8 Multidisipliner ekip yaklaşımı Uygulama amacı disiplin

9

10

11

12 Multidisipliner ekip Artılar (+) Mesleki özerlik Çok boyutlu hizmet sunma Koordineli çalışma olanağı Eksiler (-) Düşük iletişim ve etkileşim Ortak bir programın olmayışı Çelişen uygulamaların olabilmesi

13 İnterdisipliner ekip İnterdisipliner: Disiplinler arası (ing. interdisciplinary) Farklı disiplinlerden gelen profesyonellerin belirli bir amaç için ortak bir yöntemle birbirlerine bağlı şekilde çalışması.

14 İnterdisipliner ekip Farklı disiplinlerden gelen profesyonellerin belirli bir amaç için ortak bir yöntemle birbirlerine bağlı şekilde çalışması. 1. Farklı disiplinler 2. Ortak bir amaç 3. Ortak bir yöntem/program 4. Birbirine bağlı çalışma

15 İnterdisipliner ekip yaklaşımı Uygulama amacı disiplin

16

17 İnterdisipliner ekip Artılar (+) Yüksek uyum ve koordinasyon Yüksek iletişim ve etkileşim düzeyi Ortak bir uygulama kurgusu Müracaatçı odaklılık Bilgi ve beceri paylaşımı Eksiler (-) Baskın üyelerin ekip içi uyumu zedelemesi Ortak alan oluşturmanın zorluklar

18 Transdisipliner ekip Transdisipliner: Disiplinler üstü(ing. transdisciplinary) Farklı disiplinlerin ortak bir amaç etrafında disiplinlere ait sınırları aşan bir yönteme dayalı olarak bütünleşmiş biçimde çalışması.

19 Transdisipliner ekip Farklı disiplinlerden profesyonellerin disiplinlere özgü sınırları aşan bir yönteme dayalı olarak bütünleşmiş biçimde çalışması. 1. Farklı disiplinler 2. Ortak bir amaç 3. Disiplin ötesi yöntem/program 4. Bütünleşmiş bir çalışma

20 Transdisipliner ekip yaklaşımı Uygulama amacı disiplin

21

22 Disipliner’den Transdisipliner’e

23 Ekip çalışması: Sosyal Hizmet için Çıkarımlar Sosyal hizmet uzmanları ekip çalışmalarına daha fazla ilgi göstermeli ve zaman ayırmalıdır. Ekip çalışmasının sosyal hizmet için önemini anlama konusunda daha fazla çaba harcanmalıdır. Ekip çalışmalarına zemin hazırlayacak kuramsal altyapı zenginleştirilmelidir. Farklı ekip çalışması yaklaşımlarına ilişkin anlayış geliştirilmelidir. Sosyal hizmet uzmanları interdisipliner ve transdisipliner ekipler kurma ve bunların içerisinde yer almanın yollarını aramalıdır.


"Ekip Çalışması Yaklaşımlarına Sosyal Hizmet Perspektifinden Bakış Arş. Gör. Nurullah ÇALIŞ Hacettepe Üniversitesi İ.İ.B.F Sosyal Hizmet Bölümü" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları