Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

NÜKLEİK ASİTLER (YÖNETİCİ MOLEKÜLLER= ÇEKİRDEK ASİTLERİ= DNA ve RNA)

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "NÜKLEİK ASİTLER (YÖNETİCİ MOLEKÜLLER= ÇEKİRDEK ASİTLERİ= DNA ve RNA)"— Sunum transkripti:

1 NÜKLEİK ASİTLER (YÖNETİCİ MOLEKÜLLER= ÇEKİRDEK ASİTLERİ= DNA ve RNA)

2  Tüm canlılarda bulunan en büyük organik moleküllerdir.  İlk kez 19. yy.’ın sonlarında hücrenin “nükleus”unda (çekirdeğinde) keşfedildiği için nüleik asit denilmiştir.  Hücresel olayların “yönetimini” sağladığı için de “yönetici moleküller” denilmiş.

3  Nükleik asitlerin görevleri:  1. Kalıtsal görev: Kalıtsal bilginin nesilden nesile taşınmasını,  2. Yönetim görevi: Protein sentezini yönetir.  3. Canlılarda çeşitliliği ve yeni özelliklerin oluşmasını sağlar.

4  Nükleik asitlerin yapısı:  Canlılardaki en karmaşık moleküllerdir.  Temel atomları: C,H,O,N ve P  Yapıtaşları: “Nükleotid” lerdir.

5  Bir nükleotid 3 yapıdan oluşur:  N’lu organik baz  5C’lu şeker  Fosfat (H 3 PO 4 )

6  N’lu organik bazlar: 2 tip  A) Pürinler: Çift halkalı ve büyük, Adenin (A) ve Guanin (G) pürindir.  B) Pirimidinler: Tek halkalı ve küçük,  Sitozin (S=C), Timin (T) ve Urasil (U)

7 Bunlardan;  A, G, S ve T DNA’da bulunurken;  A, G, S ve U RNA’da bulunur.

8  5 C ‘lu şekerler:  DNA’daki şeker: Deoksiriboz  RNA’daki şeker: Riboz  Deoksiribozda 1 oksijen eksik.  NOT: Nükleik asitler, taşıdığı şekere göre isimlendirilir.

9  Fosfat Grubu:  DNA ve RNA ‘da aynıdır. (H 3 PO 4 )  P ile gösterilir.

10  2 çeşit nükleik asit vardır:  1. DNA  2. RNA

11  1. DNA (Deoksiribo Nükleik Asit)

12

13  DNA, çekirdekte, mitokondride ve kloroplastta bulunur.  Çift ipliklidir.  Bu 2 iplik birbirine Sarmal (helezon) şeklinde bağlanmıştır. Yangın merdivenine benzer.

14  Bir iplikte nükleotidler birbirine “fosfodiester bağı” ile (şeker- fosfat bağı) bağlanır.  Karşılıklı ipliklerde ise nükleotidler birbirine “zayıf H (hidrojen) bağı” ile bağlanır.  Merdivenin iskeletini Şeker ve fosfatlar; basamaklarını ise N’lu organik bazlar oluşturur.

15

16  A karşısına T; G karşısına S gelir.  A ve T arasında 2’li;  G ve S arasında 3’lü H bağı kurulur.

17  DNA neden sarmal yapıdadır?  Çünkü:  Her zaman pürin karşınına pirimidin gelir.  Bu sayede çok büyük olan DNA, küçük çekirdeğe sığabilmektedir.

18 DNA sarmal yapıda olmasaydı çekirdeğe sığamazdı.

19  DNA’nın bu ip merdiven yapısını Watson ve Crick adlı 2 araştırıcı bulmuşlardır.  1959 yılında Nobel tıp ödülü almışlardır.

20  Önemli: DNA’nın her canlıda farklı bilgiler taşıması, yapısındaki nükleotidlerin dizilişinden kaynaklanır.  Her canlının nükleotidleri farklı şekilde şifrelendiğinden çeşitli canlılar vardır.

21  Aynı tür canlıların tüm bireylerinin hücrelerinde;  DNA miktarı,  Toplam pürin ve pirimidin sayıları,  Gen sayıları aynıdır.

22  * DNA kendini eşleyip bir kopyasını yapabilir.  Bu olaya replikasyon (dublikasyon) denir

23  Bir DNA molekülünde toplam nükleotid sayısı: (x) olsun;  Deoksiriboz şeker sayısı : x  Fosfat sayısı : x  Pürin sayısı : x/2  Pirimidin sayısı x/2 olur.

24  Bir DNA molekülünde;

25  Soru: bir DNA molekülünde toplam 1200 nükleotid vardır. Bunun 300’ü Adenin ise;  A) G sayısı?  B) Toplam H bağı sayısı  C) Pürin sayısı?  D) Deoksiriboz sayısı?  E) Fosfat sayısı?

26  SORU:  Toplam 900 H bağı taşıyan bir DNA molekülünde 150 Timin varsa;  A) S sayısı?  B) Toplam fosfat sayısı?

27  SORU:  Toplam 8000 şeker taşıyan bir DNA molekülünde 1000 Timin varsa, A/G oranı nedir?

28  Soru:  T/G oranının ¼ olduğu DNA molekülünde 120 Sitozin varsa  A) Adenin sayısı?  B) Toplam pürin sayısı?  C) Toplam fosfat sayısı?

29  RNA (Ribo Nükleik Asit)  Çekirdek, mitokondri, kloroplast, sitoplazma ve ribozomlarda bulunur.  Tek ipliklidir.  Protein sentezinde görevlidir.  3 çeşittir.  mRNA – tRNA ve rRNA

30  mRNA (mesajcı RNA):  Protein sentezinde DNA’dan aldığı şifreyi (mesajı) ribozomlara iletir.  tRNA (taşıyıcı RNA):  Sitoplazmadaki aminoasitleri ribozomlara taşır.  rRNA (ribozomal RNA):  Ribozomların yapısını oluşturur.

31  Hücrede bulunma çokluğu:  rRNA > tRNA> mRNA

32  Soru:  DNA’da bulunup ta RNA’da bulunmayan bağ hangisidir?

33  Özellik  Şekeri  O. bazları  İplik sayısı  Yapımı  Görevi  Çeşidi  Yeri  Yapan enzim  Yıkan enzim  DNA RNA  Deoksiriboz Riboz  A,G,S,T A,G,S,U  Çift Tek  Kendini eşler DNA tarafından  Genleri taşır Protein sentezi  Tek 3  Çoğunluğu Çoğunluğu çekirdek sitoplazma DNA polimeraz RNA polimeraz DNA az RNA az

34  Sorular:

35  Nükleik asitlerin yapıtaşına………..denir  Nükleik asitlerin temel atomları ….. - ….. - …… - …….- …….  DNA’nın şekeri……………  G ile S arasında ……. Tane …….. Bağı kurulur.

36  Bir nükleotidin yapısında …………… - ……………. ve ……………. vardır.  İki çeşit nükleik asit vardır: 1……, 2……..  DNA’nın kendini eşleyip kopyasını yapmasına…………denir.  RNA ………….ipliklidir.  Organik baz + Şeker bileşimine ………………..denir.

37  DNA’da bulunan ………….nükleotidi RNA’da bulunmaz.  ………… ve …………nükleotidleri pürin adını alır.  mRNA’nın görevi :……………………….  Bir DNA molekülünde 600 nükleotid varsa : …………..tane fosfat; ………..tane deoksiriboz ve ……………tane pirimidin vardır.

38  RNA’da bulunan …………..nükleotidi DNA’da yoktur.  Canlıların çeşitli olmasının nedeni:……………………………….  RNA genel olarak ……………..sentezinde görevlidir.  Pirimidinler şunlardır:………..,……….ve……

39  D-Y soruları:  RNA’da A karşısına T gelir.  RNA’da H bağı bulunmaz  DNA kendini eşleyemez  DNA kalıtsal bilgiyi taşır.

40  Aynı tür canlılarda pürin sayıları ve DNA miktarı aynıdır.  RNA kendini eşleyebilir  RNA’da timin (T) bulunmaz.  Nükleik asitler taşıdığı şekere göre isimlendirilir

41  DNA’da nükleotidler karşılıklı olarak glikozit bağı ile bağlanır.  DNA merdiveninin basamaklarını ……………… oluşturur.  S ve G pirimidindir.  DNA’da timin bulunmaz.

42

43

44


"NÜKLEİK ASİTLER (YÖNETİCİ MOLEKÜLLER= ÇEKİRDEK ASİTLERİ= DNA ve RNA)" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları