Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

“ PENCEREDEN BAKTIKLARINDA LEKEYİ DEĞİL, PENCERENİN ÖTESİNİ GÖREBİLEN ANNE-BABALAR HARİKA İNSANLAR YETİŞTİRİRLER” HAZIRLAYAN: Psikolojik Danışman ve Rehber.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "“ PENCEREDEN BAKTIKLARINDA LEKEYİ DEĞİL, PENCERENİN ÖTESİNİ GÖREBİLEN ANNE-BABALAR HARİKA İNSANLAR YETİŞTİRİRLER” HAZIRLAYAN: Psikolojik Danışman ve Rehber."— Sunum transkripti:

1 “ PENCEREDEN BAKTIKLARINDA LEKEYİ DEĞİL, PENCERENİN ÖTESİNİ GÖREBİLEN ANNE-BABALAR HARİKA İNSANLAR YETİŞTİRİRLER” HAZIRLAYAN: Psikolojik Danışman ve Rehber Öğretmen Sema GÖKDEMİR

2  Çocuğun ailede başlayan eğitimi okulda şekillenir, sosyal çevrede devam eder. Profilo reklamı

3  Anne ve babalar çocukları için en doğru olanı yapmak ve çocuklarının gelişime katkıda bulunmak isterler. Ancak anne ve babanın doğruları ve çocukları için yaptıkları, çocuklar için her zaman doğru ve iyi olmayabilir. Her anne ve babanın doğruları birbirinden farklı olduğundan çocuklara karşı tutum ve davranışları da farklı farklıdır.

4  Çocuğunu, belirli bir ideal peşinde ve belirli kalıplar içinde, adeta küçük bir yetişkin yapma çabasıyla yetiştirmeye çalışan anne babalardır. Bütün kontrol anne ve babadadır. Çoğunlukla anlayışsız, hoşgörüsüz, katı ve baskıcı bir tutum içindedirler.

5  Stresli, tedirgin çocuklardır.  Kendine olan güveni hemen hemen yok gibidir.  Sessiz çekingen başkalarının etkisinde kolayca kalabilen çocuklardır.  Sürekli eleştirildiği için aşağılık duygusu geliştire-bilir.  Dıştan denetimlidirler. Kendi başlarına karar veremezler dışarıdan birilerinin onu yönlendir-mesini beklerler.  Tam tersi çocuk isyankâr da olabilir.

6  Çocuklarına özgür ve eşit Ortam yaratma isteği ile doğmuştur. Anne—babanın çocuğa egemen olma ve onun üzerinde baskı Kurma eğilimi yerine, çocuğun başına buyruk yetişmesi, dilediğince davranması ve çocuğun üzerinde aile denetiminin olmaması vardır.

7  Devamlı birilerinden hizmet beklerler.  Her isteklerinin yapılmasını beklerler.  Okuldaki kurallarla karşı karşıya kaldıklarında hayal kırıklığına uğrarlar.  Diğerlerinin dikkatini çekmeye çalışırlar.  Bencil ve saygısızdırlar.  İstekleri buyruk niteliği taşımaktadır.  Toplumun vermediği hakları kendilerine tanımaya çalışırlar.

8  Çocuğun davranışları karşısında ilgisiz ve vurdumduymaz davranışlar sergileyen anne babalardır. Bu tip aileler için çocuğun varlığı ile yokluğu belli değildir. Bu gruba giren anne babalar genellikle hoşgörü ile boş vermeyi birbirine karıştırmaktadırlar.

9  Çocuk dikkat çekmek için etrafına zarar verebilir.  İnsanlarla ilişki kuramaması sonucu sosyal gelişmesinde gecikme ve saldırganlık sergileyebilir.  Sözlü iletişim yetersizliğinden dolayı dil gelişiminde gecikme, konuşma bozuklukları ortaya çıkabilir.  Öz güven sorunu yaşar.  Hayattan ve kendisinden beklentisi olmaz.

10 BİR ÖYKÜ: Adam yorgun argın eve döndüğünde 5 yaşındaki oğlunu; kapının önünde beklerken bulmuş.Çocuk babasına: -”Baba bir saatte ne kadar para kazanıyorsun?”diye sormuş. Zaten yorgun gelen adam-”Bu senin işin değil”diye yanıtlamış. Bunun üzerine çocuk:-”Babacığım lütfen bilmek istiyorum”diye yanıt vermiş.Adam: -“ İllaki bilmek istiyorsan 5 YTL “diye yanıt vermiş. Bunun üzerine çocuk:-“Peki bana 2 YTL borç verir misin?”diye sormuş.Adam iyice sinirlenip: -“Benim,senin saçma oyuncaklarına veya benzeri şeylerine ayıracak param yok,hadi derhal odana git ve kapını kapat”demiş. Çocuk sessizce odasına çıkıp kapısını kapatmış adam sinirli sinirli “Bu çocuk nasıl böyle şeylere cesaret eder?”diye söylenmiş.Aradan bir saat geçtikten sonra adam biraz daha sakinleşmiş ve çocuğa parayı neden istediğini bile sormadığını düşünmüş.Yukarıya çocuğun odasına çıkmış.Yatağında olan çocuğa: -“Uyuyor musun?”diye sormuş.Çocuk sorusunu cevaplayınca, -“Al bakalım istediğin 2 YTL...Uzun ve yorucu bir gün geçirdim”demiş. Çocuk sevinçle haykırmış”Teşekkürler babacığım”. Yastığının altından diğer buruşuk paraları çıkarmış,babasının suratına bakmış ve yavaşça paraları saymış.Bunu gören adam iyice sinirlenerek -“Paran olduğu halde neden benden para istiyorsun,benim senin saçma çocuk oyunlarına ayıracak vaktim yok “demiş.Çocuk: -“Ama yeterince yoktu”demiş ve paraları babasına uzatarak -“İşte 5 YTL,bir saatini alabilir miyim?”

11  Çocuğun belirli bir davranışı anne baba tarafından farklı yorumlanır. Anne babalar aynı davranışı kimi zaman normal karşılarken kimi zamanda cezalandırabilirler.

12  Aşırı isyankâr ya da aşırı boyun eğici olabilirler.  Kaygılı, güvensiz bir kişilik sergileyebilirler.  Büyüdüklerinde karşısındaki insanlara zor güvenirler.  Tutarsız bir kişilik sergilerler.  Karar vermekte güçlük yaşarlar.

13  Bu tip ailelerde çocuğa gereğinden çok özen gösterirler. Koruyucu tutum daha çok anne ve çocuk arasında gözlenir. Her türlü kararı çocuk yerine aile alır.Geç kavuşulan, aşırı istenilen, tek çocuk, tek erkek veya kız çocuk gibi çocuklar genellikle abartılmış sevginin odak noktası olurlar.

14  Aşırı bağımlı, özgüveni gelişmemiştir.  Sosyal gelişimi zedelenir.  Toplum tarafından kabulü zorlaşır.  Kendini gruba kabul ettirmek için isyankar olabilir.  Tek başına kararlar alamaz.

15

16  Reddedici tutum içerisinde olan ailelerde çocuğa karşı âdeta düşmanmış gibi davranılır. Çocuğa, farkında olmadan, sevgi, merhamet, sıcaklık, şefkat verilmez.

17  Kaygılı ve güvensizdirler.  Tutarsız bir kişiliktedirler.  Suç işlemeye meyillidirler.  İnsanlarla iyi ilişkiler kuramazlar, arkadaş bulmada zorlanırlar.  Saldırgan ve isyankar olabilirler.  İnsanların haklarına saygı göstermezler.

18  Mükemmeliyetçi anne— babalar çocuklarından her şeyin en iyisini bekler. Kendi gerçekleştiremedikleri şeyleri çocuklarının gerçekleştirmesini beklerler. Çocuklarından yüksek başarı beklerler

19  Aşırı titiz ya da tam tersi dağınık çocuklardır.  Kendilerine güvenleri yoktur.  Başarısızlığı uğradıklarında kolayca hayal kırıklığı yaşarlar.  Yanlış yapmaktan korkarlar.  Okuldaki sıraları hep derli toplu, ders aralarında ödev yapan, grup çalışması gerektiğinde şikâyet eden, bir işi tam yapmak için günler öncesinden çalışmaya başlayan çocuklardır.

20  Güven verici, aile tutumunda çocuklara karşı hoşgörü ve destekleme vardır. Anne Baba çocuğunu olduğu gibi kabul edip destekler. Çocuklarına karşı sevgi doludurlar. Çocuğun ilgilerini, yeteneklerini göz önünde tutarak, yeteneklerini gerçekleştirebileceği ortamlar hazırlarlar.

21  Sosyalleşmiş, işbirliğine giren çocuklardır.  Arkadaş canlısı ve duygusaldırlar.  Sosyal açıdan dengeli ve mutlu bireylerdir.  Özgüvenleri yüksektir, sorumluluk sahibidirler.  Kendine ve başkalarına güvenir.  Yaratıcı ve bağımsızdır.  Kurallara ve otoriteye saygı duyar

22  Disiplin, bir eğitim aracı olarak düşünüldüğünde korkutma, utandırma, gururunu kırma gibi kavramlarla iç içe olmamalıdır.

23  Anne baba davranışlarıyla çocuğa örnek olduğunu unutmamalıdır.  Anne babanın sözbirliği ve işbirliği yapması disiplin için gereklidir.  Tutarlılık disiplin için en önemli ilkelerden biridir.

24

25  1.Birinci Aşama: Çatışmayı Tanıyın:  2.İkinci Aşama: Bir Çok Çözüm Yolu Ortaya Koyun:  3.Üçüncü Aşama: Çözüm Yollarını Değerlendirin:  4.Dördüncü Aşama: En İyi Çözümde Anlaşın:  5.Beşinci Aşama:Çözümü Uygulamaya Koyun:  6.Altıncı Aşama: Çözümü Gözden Geçirme:

26

27  Tartışmaya suçlayarak girmektense, eşi açıklama yapmaya çağırarak  Sorunları örtbas edip biriktirmektense, tartışmak daha iyidir  Eşler ayrı görüş, düşünüş ve beğenileri olduğunu bilmelidirler.  Tartışma ve konuşma için uygun yer ve zaman seçilmelidir

28  Tartışma konusundan saptırılmamalıdır  Tartışma ve çekişme evin dışına taşırılmamalı, analar, babalar yan tutmaya ya da hakemlik etmeye zorlanmamalıdır. Hele çocuklar tartışmaya hiç karıştırılmamalıdır.  Tartışmada kazanmak değil, bir çözüme varmak amaç olmalıdır  Özür dileyebilmek, gönül almak tartışmayı sonlandırabilir

29  Kardeş doğmadan önce evdeki çocuk bu duruma hazırlanmalıdır.  Kardeşinin olmasının  onun sevilmeyeceği  veya daha az  sevileceği anlamına  gelmediği söylenmelidir.  Sorun yaşandığında  aile müdahaleci olmak  yerine çocukların kendilerinin çözmesine izin vermeli ancak fiziksel saldırı durumu oluşursa gerekli önlemleri almalıdır.

30  Bebeğin ihtiyaçlarını karşılamada çocuğa yaşına uygun görevler verilmelidir.  Bebekle ilgili yapılması gereken işlerin yanı sıra diğer çocukla da vakit geçirmeye çalışılmalıdır.  Kardeşler arasında kıyaslama yapmak veya birini diğerine övmekten kaçınılmalıdır.  Kardeşlerin birbirleri ile beraber vakit geçirecekleri ortamlar hazırlanmalı, uyumsuzluk gösteriyorlar diye birbirlerinden uzaklaştırılmamalıdırlar.

31

32  ÇOCUKLARIMIZA DAVRANIŞ TARZIMIZDA DEĞİŞİM YAPMANIN ZAMANI NEDEN BUGÜN OLMASIN ?KAZANACAK BİZİM GELECEĞİMİZ OLAN ÇOCUKLARIMIZ...


"“ PENCEREDEN BAKTIKLARINDA LEKEYİ DEĞİL, PENCERENİN ÖTESİNİ GÖREBİLEN ANNE-BABALAR HARİKA İNSANLAR YETİŞTİRİRLER” HAZIRLAYAN: Psikolojik Danışman ve Rehber." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları