Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ÇÖZENÇÖZÜNENÖRNEK Katı Alaşım SıvıJelatin GazDonmuş kayalar Sıvı KatıŞekerli su SıvıKolonya GazKöpük Gaz KatıDuman SıvıSis GazHava.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ÇÖZENÇÖZÜNENÖRNEK Katı Alaşım SıvıJelatin GazDonmuş kayalar Sıvı KatıŞekerli su SıvıKolonya GazKöpük Gaz KatıDuman SıvıSis GazHava."— Sunum transkripti:

1

2 ÇÖZENÇÖZÜNENÖRNEK Katı Alaşım SıvıJelatin GazDonmuş kayalar Sıvı KatıŞekerli su SıvıKolonya GazKöpük Gaz KatıDuman SıvıSis GazHava

3

4

5

6

7 - + - - - - - - - - - - + + + + + + + + + +

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28 H2OH2OC 2 H 5 OH(CH 3 ) 2 COCCl 4

29

30

31

32

33

34

35

36 +

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49 ÇÖZÜCÜ ÇÖZÜNEN ÇÖZELTİ ΔH 1 = + ΔH 2 = + ΔH 3 = ̶ ΔH çözünme > 0 ENTALPİ Ayrılmış Parçacıklar

50

51 ÇÖZÜCÜ ÇÖZÜNEN ÇÖZELTİ ΔH 1 = + ΔH 2 = + ΔH 3 = ̶ ΔH çözünme < 0 ENTALPİ Ayrılmış Parçacıklar

52

53

54 NH 3 gazının sudaki çözünmesi farklı düşünülmelidir.

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78 1020304050 5 15 25 35 45 Sıcaklık ( o C) Çözünürlük (g/100 ml su)

79 Bir X katısının sıcaklık - çözünürlük grafiği şekildeki gibi­dir. 50°C ta 200 ml su ile hazırlanan doygun çözeltinin sıcaklığı 25°C ta düşürüldüğünde 8 gram X dibe çöktüğüne göre a değeri kaçtır? A) 8 B) 16 C) 20 D) 32 E) 40

80 Saf X tuzunun çözünürlük-sıcaklık grafiği ve­rilmiştir. 40°C ta 200 gram suy­la hazırlanan doymuş çözeltinin sıcaklığı 60°C a çıkarılırsa kaç gram daha X tuzu çözebilir? A) 30B) 40C) 50D) 70E) 90

81 X katısının çözünürlük - sıcaklık değişimi şekildeki gibi­dir. 20°C taki 120 gram doymuş çözelti 10°C ta soğu­tulduğunda, X in çökmemesi için 10°C ta en az kaç gram su eklemek gerekir? A) 50 B) 100 C) 150 D) 200 E) 250

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94 5.

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114 KısaltmaEnglishTürkçe pph Parts per hundredYüzde bir 10 −2 ppt Parts per thousandBinde bir (mili) 10 −3 ppm Parts per millionMilyonda bir (mikro) 10 −6 ppb Parts per billionMilyarda bir (nano) 10 −9 ppt Parts per trillionTrilyonda bir (piko) 10 −12 ppq Parts per quadrillionKatrilyonda bir (femto) 10 −15

115 g çözünen g çözelti = g çözünen g çözelti = g çözünen g çözelti =

116

117

118

119

120

121 0,20,40,60,8

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148 Osmotik basınç

149

150 π osmotik basınç (atm) n, çözünenin mol sayısı V çözeltinin hacmi (L) T mutlak sıcaklık (K) R gaz sabiti (0,08206 litre∙atm/K∙mol)

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175 ÇÖZÜNEN MADDE ÇÖZELTİLERİN DERİŞİMLERİ 0,001 m0,01 m0,1 m C 12 H 22 O 11 0,001860,01860,186 0,001860,01860,188 NaCl 0,003720,03720,372 0,003660,03600,348 K 2 SO 4 0,005580,05580,558 0,005280,05010,432 K 3 [Fe(CN) 6 ] 0,007440,07440,744 0,007100,06260,530 Gözlenen değerler, çözeltiler en seyreltik olduğu zaman, hesaplanan değerlerle en iyi bir şekilde uyuşur.

176

177

178 ve

179

180 ELEKTROLİT ÇÖZELTİLERİN DERİŞİMLERİ 0,001 m0,01 m0,1 m NaCl1,971,941,87 MgSO 4 1,821,531,21 K 2 SO 4 2,842,692,32 K 3 [Fe(CN) 6 ]3,823,362,85

181

182 BİLEŞİKDerişimİyonlarİyon/mol i NaCl0,001 mNa +, Cl ¯ 21,97 MgSO 4 0,001 mMg 2+, SO 4 ¯ 2 21,82

183

184

185

186 ÇÖZÜNEN MADDELERİN KARAKTERİSTİKLERİ ÇÖZÜNEN MADDE 1 m ÇÖZELTİDEKİ ÇÖZÜNEN MADDENİN ŞEKLİ ΔT f İÇİN VAN’T HOFF FAKTÖRÜ; SEYRELTİK ÇÖZELTİLERİN MOLALİTESİ ÖRNEKLER Elektrolit olmayanlar Moleküller i = 1 Sakkaroz C 12 H 22 O 11 Üre CON 2 H 4 Kuvvetli Elektrolitler İyonlar i = n* Gliserin C 3 H 5 (OH) 3 Sofra tuzu NaCl KOH Zayıf Elektrolitler Molekül ve iyonlar 1 < i < n* Asetik asit HC 2 H 3 O 2 Amonyak NH 3 HgCl 2 * n = Çözünen maddenin 1 molündeki iyonların mol sayısı

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196 ANYONÇÖZÜNMEYEN KATYONÇÖZÜNEN KATYON NİTRATNO 3 ‾ Hepsi ASETATC2H3O3‾C2H3O3‾ Hepsi KLORATClO 3 ‾ Hepsi KLORÜRCl ‾ Ag +, Hg 2 2+, Pb 2+ Diğerleri BROMÜRBr ‾ Ag +, Hg 2 2+, Pb 2+, Hg 2+ Diğerleri İYODÜRI‾I‾ Ag +, Hg 2 2+, Pb 2+, Hg 2+ Diğerleri SÜLFATSO 4 2 ‾ Ag +, Hg 2 +2, Pb 2+, Ca +, Sr 2+, Ba 2+ Diğerleri KARBONATCO 3 2 ‾ DiğerleriIA, NH 4 + SÜLFİTSO 3 2 ‾ DiğerleriIA, NH 4 + FOSFATPO 4 3 ‾ DiğerleriIA, NH 4 + SÜLFÜRS2‾S2‾ DiğerleriIA, NH 4 +, IIA HİDROKSİTOH ‾ DiğerleriIA, Ca 2+, Sr 2+, Ba 2+ DİKKATE ALINAN KATYONLAR I A grubu katyonlarıLi +, Na +, K +, Rb +, Cs + II A grubu katyonlarıM g 2+, Ca 2+, Sr 2+, Ba 2+ +1 yüklü katyonlarNH 4 +, Ag + +2 yüklü katyonlarMn 2+, Fe 2+, Co 2+, Ni 2+, Cu 2+, Zn 2+, Cd 2+, H g 2+, Hg 2 2+, Sn 2+, Pb 2+ +3 yüklü katyonlarFe 3+, Al 3+, Cr 3+

197 BAZI GAZLARIN OLUŞMA KURALLARI S 2 ‾ tuzu+asitH 2 S (g) +tuz CO 3 2 ‾ tuzu+asitCO 2 (g) +tuz+H2OH2O SO 3 2 ‾ tuzu+asitSO 2 (g) +tuz+H2OH2O NH 4 + tuzu+hidroksilli bazNH 3 (g) +tuz+H2OH2O

198

199

200 YAYGIN KUVVETLİ ELEKTROLİTLER AsitlerHClO 4, HClO 3, HCl, HBr, HI, HNO 3 ve H 2 SO 4 (yalnız birinci iyonizasyonu) BazlarIA grubu elementleri ile Ca 2+, Sr 2+ ve Ba 2+ un hid­roksitleri TuzlarTuzların çoğu kuvvetli elektrolittirler

201

202


"ÇÖZENÇÖZÜNENÖRNEK Katı Alaşım SıvıJelatin GazDonmuş kayalar Sıvı KatıŞekerli su SıvıKolonya GazKöpük Gaz KatıDuman SıvıSis GazHava." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları