Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KULAK (AURIS) Dış ve Orta Kulak Prof.Dr. Yalçın KIRICI.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KULAK (AURIS) Dış ve Orta Kulak Prof.Dr. Yalçın KIRICI."— Sunum transkripti:

1 KULAK (AURIS) Dış ve Orta Kulak Prof.Dr. Yalçın KIRICI

2 2 Kulak (Auris) İşitme ve denge organı olan kulak üç bölümde incelenir: İşitme ve denge organı olan kulak üç bölümde incelenir: Auris externa (dış kulak)Auris externa (dış kulak) Auris media (orta kulak)Auris media (orta kulak) Auris interna (iç kulak)Auris interna (iç kulak)

3 KULAK AURIS EXTERNA (DIŞ KULAK) AURICULA (KULAK KEPÇESİ) MEATUS ACUSTICUS EXTERNUS AURIS MEDIA (ORTA KULAK) CAVITAS TYMPANI AURIS INTERNA (İÇ KULAK; LABYRINTH) İŞİTME – DENGE ORGANLARI

4 4 Auris externa Auricula (kulak kepçesi) Auricula (kulak kepçesi) Meatus acusticus externus (dış kulak yolu) olarak iki bölümdür. Meatus acusticus externus (dış kulak yolu) olarak iki bölümdür.

5 AURICULA (KULAK KEPÇESİ) Crura antihelicis Tuberculum auriculare (Darwin tuberkülü) Helix Fossa triangularis Tragus(Tragi) Antihelix Crus helicis Lobulus auriculae Scapha Concha auriculae cymba conchae cymba conchae cavitas conchae cavitas conchae Antitragus Incisura intertragica Fossa antihelica Fossa antihelica Eminentia conchae Eminentia conchae Ponticulus Ponticulus Eminentia scaphae Eminentia scaphae Eminentia fossa Eminentia fossa triangularis triangularis Sulcus cruris helicis Sulcus cruris helicis

6

7

8 CARTILAGO AURICULAE Spina helicis Lamina tragi Fissura anti- tragohelicina Cauda helicis Scapha Incisura intertragica Helix Antihelix Crus helicis Crura antihelicis Fossa triangularis Concha auriculae

9 LIGAMENTA AURICULARIA MUSCULI AURICULARES Lig. auriculare anterius Lig. auriculare anterius EKSTRİNSİK KASLAR M. auricularis superior M. auricularis superior M. auricularis anterior M. auricularis anterior M. auricularis posterior M. auricularis posterior İNTRİNSİK KASLAR M. helicis major M. helicis major M. helicis minor M. helicis minor M. tragicus M. tragicus M. antitragicus M. antitragicus M. obliquus auriculae M. obliquus auriculae M. transversus auriculae M. transversus auriculae Lig. auriculare posterius Lig. auriculare superius Tüm kasların siniri n. facialis’tir EKSTRİNSİK LİGAMENTLER İNTRİNSİK LİGAMENTLER Kıkırdağın çeşitli parçaları arasında uzanırlar

10 AURICULA’NIN DAMAR VE SİNİRLERİ N. auriculotemporalis N. occipitalis minor N. vagus,r. auricularis (Arnold siniri) N. auricularis magnus A. temporalis superficialis A. occipitalis A. auricularis post. A. auricularis post. N. facialis; her iki yüzünden duyu taşır Venleri, arterlerin karşılığıdır Lenfi, parotid ve mastoid lenf düğümlerine gider

11 11 a Meatus acusticus externus; dış 1/3’lük bölümü kıkırdak, içte kalan 2/3’lük bölümü kemiktir. Meatus acusticus externus; dış 1/3’lük bölümü kıkırdak, içte kalan 2/3’lük bölümü kemiktir. Kanalın ön ve üst duvarlarının duyusunu n.auriculotemporalis,Kanalın ön ve üst duvarlarının duyusunu n.auriculotemporalis, Arka ve alt duvarlarının duyusunu da n.vagus’un auriküler dalı (Arnold siniri) taşır.Arka ve alt duvarlarının duyusunu da n.vagus’un auriküler dalı (Arnold siniri) taşır. Meatus acusticus externus’un irritasyonu Meatus acusticus externus’un irritasyonu n.vagus nedeniyle öksürüğe,n.vagus nedeniyle öksürüğe, n.auriculotemporalis nedeniyle de aksırmaya neden olabilir.n.auriculotemporalis nedeniyle de aksırmaya neden olabilir.

12 MEATUS ACUSTICUS EXTERNUS Porus acusticus externus Yaklaşık 2.5 cm olup, “S” şeklindedir İlk 1/3’lük dış bölümü (8 mm) kıkırdak, geriye kalanı (16 mm) kemiktir Kemik bölümü; temporal kemiğin timpanik ve skuamoz parçaları Tragi Gll. seruminosae (serumen) Buşon (kulak kiri) MAEx Cellulae mastoideae a. auricularis prof. (a. maxill. dalı), Arterleri; a. auricularis prof. (a. maxill. dalı), a. auricularis post. (a. c. ext. dalı), rr. auriculares (a. temp. superfic. dalları) plexus pterygoideus, v. maxillaris ve v. jugularis externa Venleri; plexus pterygoideus, v. maxillaris ve v. jugularis externa n. auriculotemporalis ve n. vagus’un aurikular dalı Sinirleri; n. auriculotemporalis ve n. vagus’un aurikular dalı auricula ile aynı Lenfi; auricula ile aynı FCMedia

13 13 Auris media (Cavitas tympani) Temporal kemiğin petroz parçasında düzensiz bir boşluktur. Temporal kemiğin petroz parçasında düzensiz bir boşluktur. Üç küçük kemikçik,Üç küçük kemikçik, İki küçük kas veİki küçük kas ve Plexus tympanicus denilen bir sinir pleksusu bulunur.Plexus tympanicus denilen bir sinir pleksusu bulunur. Recessus epitympanicus’da malleus’un başı ve boynu ile incus’un büyük bölümü bulunur. Recessus epitympanicus’da malleus’un başı ve boynu ile incus’un büyük bölümü bulunur.

14 14 Orta kulak boşluğunun duvarları Paries jugularis (alt duvar) Paries jugularis (alt duvar) Paries tegmentalis (üst duvar) Paries tegmentalis (üst duvar) Paries labyrinthicus (iç duvar) Paries labyrinthicus (iç duvar) Paries mastoideus (arka duvar) Paries mastoideus (arka duvar) Paries caroticus (ön duvar) Paries caroticus (ön duvar) Paries membranaceus (dış duvar) Paries membranaceus (dış duvar) Orta kulak boşluğunun duyusunu n.glossopharyngeus taşır. Orta kulak boşluğunu a.maxillaris’in dalları besler.

15 15 a Paries jugularis (alt duvar) Paries jugularis (alt duvar) V.jugularis interna bulunur.V.jugularis interna bulunur.

16 16 a Paries tegmentalis (üst duvar) Paries tegmentalis (üst duvar) Tegmen tympani bulunur.Tegmen tympani bulunur.

17 AURIS MEDIA (CAVITAS TYMPANI) Recessus epitympanicus (attic) Tegmen tympani FCMedia ÜST DUVAR (paries tegmentalis) V. jug. interna 6 duvarlı, düzensiz bir boşluktur. ALT DUVAR (paries jugularis) Cavitas tympani proprium HAYALİ ÇİZGİ

18 18 a Paries labyrinthicus (iç duvar): Paries labyrinthicus (iç duvar): Promontorium; Promontorium; İç kulaktaki cochlea’nın bazal kıvrımı oluşturur.İç kulaktaki cochlea’nın bazal kıvrımı oluşturur. Membrana tympanica’ya en yakın oluşumdur.Membrana tympanica’ya en yakın oluşumdur. Üzerinde plexus tympanicus bulunur.Üzerinde plexus tympanicus bulunur. Fenestra vestibuli; Fenestra vestibuli; Cavitas tympani’yi iç kulaktaki vestibulum’a bağlar.Cavitas tympani’yi iç kulaktaki vestibulum’a bağlar. Stapes’in tabanı ile kapatılır.Stapes’in tabanı ile kapatılır.

19 19 a Paries labyrinthicus (iç duvar): Paries labyrinthicus (iç duvar): Fenestra cochleae; Fenestra cochleae; Cavitas tympani’yi cochlea’nın scala tympani’sine bağlar.Cavitas tympani’yi cochlea’nın scala tympani’sine bağlar. Membrana tympanica secundaria ile kapatılır.Membrana tympanica secundaria ile kapatılır. Prominentia canalis facialis; Prominentia canalis facialis; Canalis facialis’in cavitas tympani içine yapmış olduğu çıkıntıdır.Canalis facialis’in cavitas tympani içine yapmış olduğu çıkıntıdır.

20 AURIS MEDIA (CAVITAS TYMPANI) İÇ DUVAR (paries labyrinthicus) Promontorium Sulcus promontorii Prominentia Canalis facialis Fenestra vestibuli (fossula fenestrae vestibuli) Fenestra cochleae (fossula fenestrae cochleae) Subiculum promontorii Sinus tympani

21 21 TUS Sorusu Aşağıdaki sinirlerden hangisi orta kulak boşluğundaki promontorium’un üzerinden geçer? (TUS2007NİSANT) A) Chorda tympani B) N. facialis C) N. auricularis posterior D) N. auriculotemporalis E) N. tympanicus

22 22 Paries mastoideus (arka duvar) Aditus ad antrum mastoideum vardır. Aditus ad antrum mastoideum vardır. Eminentia pyramidalis Eminentia pyramidalis İçinde m.stapedius bulunur.İçinde m.stapedius bulunur. Chorda tympani bu duvardan orta kulak boşluğuna girer. Chorda tympani bu duvardan orta kulak boşluğuna girer.

23 AURIS MEDIA (CAVITAS TYMPANI) ARKA DUVAR (paries mastoideus) Antrum mastoideum ve cellulae mastoideae Prominentia canalis semicircularis lateralis Eminentia pyramidalis Fossa incudis Aditus ad antrum mastoideum GİRİŞ

24 24 a Paries caroticus (ön duvar) Paries caroticus (ön duvar) A.carotis interna (Canalis caroticus) A.carotis interna (Canalis caroticus) Canalis musculotubarius (Septum canalis musculotubarii ile iki kanala ayrılır) Canalis musculotubarius (Septum canalis musculotubarii ile iki kanala ayrılır) Semicanalis musculi tensor tympaniSemicanalis musculi tensor tympani M.tensor tympani M.tensor tympani Semicanalis tubae auditivaeSemicanalis tubae auditivae Tubae auditivae Tubae auditivae N.petrosus minor (parotis bezinin PS) N.petrosus minor (parotis bezinin PS)

25 AURIS MEDIA (CAVITAS TYMPANI) ÖN DUVAR (paries caroticus) Semicanalis musculi tensoris tympani Canalis caroticus Semicanalis tubae auditivae Septum canalis musculotubarii Canalis musculotubarius

26 ORTA KULAK BOŞLUĞU DUVARLARININ KOMŞULUKLARI ACI VJI MTT TA CNF AMCM PROMONTORIUM FENESTRA VESTIBULI FENESTRA COCHLEAE N.tympanicus ve plexus tympanicus MS FV FC Aditus ad antrum mastoideum CT PCF NPMr

27 27 TUS Sorusu Aşağıdaki yapılardan hangisi orta kulak boşluğunun ön duvarında yer alır? (TUSNisan2008) A) Membrana tympanica B) Fenestra cochleae C) Promontorium D) Aditus ad antrum mastoideum E) Semicanalis tubae auditivae

28 28 a Paries membranaceus (dış duvar) Paries membranaceus (dış duvar) Membrana tympanicaMembrana tympanica

29 AURIS MEDIA (CAVITAS TYMPANI) DIŞ DUVAR (paries membranaceus) Incisura tympanica Chorda tympani ve Canaliculus chordae tympani 55 Membrana tympanica (Rivinus membranı) Çapı 1 cm Çapı 1 cm Dış yüzü deri, iç yüzü mukoza Dış yüzü deri, iç yüzü mukoza Meatus’un sonundaki sulcus tympanicus’ta Meatus’un sonundaki sulcus tympanicus’ta oturur oturur MT MT Sulcus tympanicus Anulus fibrocartilagineus

30 MEMBRANA TYMPANICA Anulus fibrocartilagineus Incisura tympanica (Rivinus) Plica mallearis ant. Plica mallearis post. PF PT Prominentiamallearis Umbo membranae tympanicae Striamallearis Politzer üçgeni AÜ ÖÜ ÖA AA Miringotomi Dış yüzünü; a. auricularis profunda (a. max.), iç yüzünü; a. tympanica anterior (a. max.) ve a. stylomastoidea (a. occip. yada a. auricularis post.) V. jugularis externa ve dural sinüsler 5,7,9,10 Pars flaccida Pars tensa

31 31 Membrana tympanica Duyusunu: Duyusunu: N.auriculotemporalis – V3 N.trigeminus, n.mandibularisN.auriculotemporalis – V3 N.trigeminus, n.mandibularis N.vagus’un auriküler dalı (Arnold siniri) - XN.vagus’un auriküler dalı (Arnold siniri) - X N.glossopharyngeus’un timpanik dalı (Jakobson siniri) - IXN.glossopharyngeus’un timpanik dalı (Jakobson siniri) - IX N.facialis -VII taşır.N.facialis -VII taşır.

32 32 a Membrana tympanica, stria malllearis’ten geçen vertikal bir çizgi ve buna dik olarak umbo’dan geçen transvers bir çizgi ile, Membrana tympanica, stria malllearis’ten geçen vertikal bir çizgi ve buna dik olarak umbo’dan geçen transvers bir çizgi ile, Anterosuperior (ön-üst)Anterosuperior (ön-üst) Anteroinferior (ön-alt)Anteroinferior (ön-alt) Posteroinferior (arka-alt)Posteroinferior (arka-alt) Posterosuperior (arka-üst)Posterosuperior (arka-üst) olarak dört kadrana ayrılır. olarak dört kadrana ayrılır. Parasentez amacıyla yapılan miringotomi (zarın kesilmesi) için en tehlikesiz alan arka-alt kadrandır. Parasentez amacıyla yapılan miringotomi (zarın kesilmesi) için en tehlikesiz alan arka-alt kadrandır.

33 33 TUS Sorusu Akut süpüratif otitis mediada gerekli olduğu zaman miringotominin yapıldığı kulak zarı bölgesi aşağıdakilerden hangisidir? (TUSEYLÜL2007) A) Anterosuperior kadran B) Anteroinferior kadran C) Posteroinferior kadran D) Posterosuperior kadran E) Pars flaksida

34 34 Tuba auditiva Cavitas tympani ile nasopharynx’i irtibatlar. 36 mm’dir. 36 mm’dir. 12 mm’si kemik,12 mm’si kemik, 24 mm’si kıkırdak24 mm’si kıkırdak Cavitas tympani’deki ağzına; Cavitas tympani’deki ağzına; Ostium tympanicum tubae auditivaeOstium tympanicum tubae auditivae Nasofarinks’teki ağzına; Nasofarinks’teki ağzına; Ostium pharyngeum tubae auditivaeOstium pharyngeum tubae auditivae

35 TUBA AUDITIVA (AUDITORIA) Yaklaşık 36 mm Kemik parçası, 12 mm Kıkırdak parçası 24 mm Ostium tympanicum tubae auditivae Isthmus tubae auditivae Ostium pharyngeum tubae auditivae (torus tubarius) M. salpingopharyngeus M. tensor veli palatini A. pharyngea ascendens A. meningea media A. canalis pterygoidei Plexus pterygoideus Plexus tympanicus Derin servikal lenf düğümleri Nasopharynx PO PC

36 36 a Kulak kemikçikleri; Kulak kemikçikleri; ses titreşimlerini membrana tympanica’dan,ses titreşimlerini membrana tympanica’dan, fenestra vestibuli’ye iletilir.fenestra vestibuli’ye iletilir. Zardan iç kulağa doğru;(MIS) Zardan iç kulağa doğru;(MIS) MalleusMalleus IncusIncus StapesStapes

37 37 a Caput mallei, recessus epitympanicus’tadır. Caput mallei, recessus epitympanicus’tadır. Chorda tympani, collum’un üzerinden geçer. Chorda tympani, collum’un üzerinden geçer. Manubrium mallei, kulak zarına tutunur. Manubrium mallei, kulak zarına tutunur. M.tensor tympani’nin tendonu processus anterior’a tutunur. M.tensor tympani’nin tendonu processus anterior’a tutunur. Malleus

38 38 a Incus; Incus; Processus lenticularis’e caput stapedis tutunur.Processus lenticularis’e caput stapedis tutunur.

39 39 a Basis stapedis, fenestra vestibuli’ye oturur. Basis stapedis, fenestra vestibuli’ye oturur. M.stapedius’un tendonu boynunun arka tarafına insersiyo yapar. M.stapedius’un tendonu boynunun arka tarafına insersiyo yapar. Stapes

40 40 TUS Sorusu İç kulakla direk teması olan aşağıdakilerden hangisidir? (TUS1994NİSAN) a)Malleus b)Incus, crus longus c)Basis stapedis d)Malleus, processus anterior e)Hiçbiri

41 41 Ses titreşimini orta kulaktan iç kulağa ileten oluşum aşağıdakilerden hangisidir? (TUSEYLÜL2006) A) Basis stapedis B) Caput mallei C) Membrana tympanica D) Cochlea E) Incus

42 42 a Kulak kemikçikleri arasındaki eklem tipleri; Kulak kemikçikleri arasındaki eklem tipleri; Caput mallei ile incus arasında sellar tip eklem vardır. (Art.incudomallearis)Caput mallei ile incus arasında sellar tip eklem vardır. (Art.incudomallearis) Incus’un crus longum denilen uzantısının ucundaki processus lenticularis denilen çıkıntı ile caput stapedis sferoid tipi bir eklem yapar. (Art.incudostapedialis)Incus’un crus longum denilen uzantısının ucundaki processus lenticularis denilen çıkıntı ile caput stapedis sferoid tipi bir eklem yapar. (Art.incudostapedialis)

43 43 a Kulak kemikçiklerinin hareketlerini kontrol eden ve akustik reflekslerde fonksiyonları olan iki kas vardır. Kulak kemikçiklerinin hareketlerini kontrol eden ve akustik reflekslerde fonksiyonları olan iki kas vardır. M.tensor tympaniM.tensor tympani N.mandibularis’in (n.trigeminalis) dalı olan n.pterygoideus medialis’ten gelen bir dal tarafından innerve edilir. N.mandibularis’in (n.trigeminalis) dalı olan n.pterygoideus medialis’ten gelen bir dal tarafından innerve edilir. M.stapediusM.stapedius Eminentia pyramidalis içindedir. Eminentia pyramidalis içindedir. Vücudun en küçük çizgili kasıdır. Vücudun en küçük çizgili kasıdır. N.facialis’in dalı olan n.stapedius tarafından innerve edilir. N.facialis’in dalı olan n.stapedius tarafından innerve edilir. Yüksek seslere karşı refleks yanıtta iki kas aynı anda hareket ederek sesin şiddetini düşürür.

44 KULAK KEMİKÇİKLERİ (OSSICULA AUDITUS) MIS yada SIM M I S Caput mallei Collum mallei Processus anterior Manubrium mallei Processus lateralis Corpus incudis Crus breve Crus longum Processus lenticularis ve art. incudostapedialis (sferoid) (sferoid) Art. incudomallearis (sellar) (sellar) Caput stapedis Basis stapedis ve syndesmosis tympanostapedialis Crus anterius Crus posterius

45 KULAK KEMİKÇİKLERİ (OSSICULA AUDITUS) M. tensor tympani’nin tendonu M. stapedius’un tendonu Lig. mallei laterale Lig. mallei superius Lig. incudis superius Lig. incudis posterius Lig. mallei anterius Art. Art. incudostapedialis incudostapedialis Art. incudomallearis Lig. anulare stapediale ve syndesmosistympanostapedialis

46 KULAK KEMİKÇİKLERİ KASLARI (MUSCULI OSSICULORUM AUDITUS) M. tensor tympani (V3) M. stapedius (VII)

47 ANTRUM MASTOIDEUM ÖN DUVAR Aditus ad antrum mastoideum ARKA DUVAR Sinus sigmoideus İÇ DUVAR Canalis (ductus) semicircularis posterior ÜST DUVAR (ÇATI) Tegmen tympani ALT DUVAR (TABAN) Cellulae mastoideae DIŞ DUVAR Trigonum suprameatum

48 CELLULAE MASTOIDEAE Processus mastoideus içindedirler Sayıları ve boyutları farklı, genellikle birbirleri ile bağlantılı küçük boşluklardır Sinus sigmoideus ve n. facialis ile komşulukları önemlidir PM

49 ORTA KULAK DAMARLARI - SİNİRLERİ ARTERLERİ A. tympanica anterior, a. canalis pterygoidei (a. maxillaris) A. tympanica superior, r. petrosus (a. meningea media) A. stylomastoidea (a. auricularis posterior yada a. occipitalis) A. pharyngea ascendens’den ve a. carotis interna’dan gelen dallar VENLERİ Plexus pterygoideus Sinus petrosus superior’a açılır LENFİ Parotid ve derin servikal lenf düğümlerine gider SİNİRLERİ Plexus tympanicus TOPOGRAFİK OLARAK İLGİLİ SİNİRLER N. petrosus minor N. facialis ve dalları (n. petrosus major, chorda tympani, n. stapedius, ganglion geniculi) N. vagus’un aurikular dalı (Arnold siniri) N. vestibulocochlearis’in son kısımları

50 50 Bunları hatırlayalım! Malleus’un başı ve boynu ile incus’un büyük bölümü nerede bulunur? Malleus’un başı ve boynu ile incus’un büyük bölümü nerede bulunur? Recessus epitympanicus’da Recessus epitympanicus’da V.jugularis interna cavitas tympanica’nın hangi duvarında bulunur? V.jugularis interna cavitas tympanica’nın hangi duvarında bulunur? Paries jugularis (alt duvar) Paries jugularis (alt duvar) Eminentia pyramidalis içinde hangi kas bulunur? Eminentia pyramidalis içinde hangi kas bulunur? M.stapedius M.stapedius Paries membranaceus’da hangi yapı bulunur? Paries membranaceus’da hangi yapı bulunur? Membrana tympanica Membrana tympanica M.tensor tympani’nin tendonu nereye tutunur? M.tensor tympani’nin tendonu nereye tutunur? Malleus’un processus anterior’a Malleus’un processus anterior’a Akustik reflekslerde hangi kasların fonksiyonları vardır? Akustik reflekslerde hangi kasların fonksiyonları vardır? M.tensor tympani ve m.stapedius M.tensor tympani ve m.stapedius


"KULAK (AURIS) Dış ve Orta Kulak Prof.Dr. Yalçın KIRICI." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları