Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

YALIN 6 SİGMA ÖZEL HASTANELERDE UYGULANABİLİR Mİ ? KENT HASTANESİ DENEYİMİ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "YALIN 6 SİGMA ÖZEL HASTANELERDE UYGULANABİLİR Mİ ? KENT HASTANESİ DENEYİMİ."— Sunum transkripti:

1 YALIN 6 SİGMA ÖZEL HASTANELERDE UYGULANABİLİR Mİ ? KENT HASTANESİ DENEYİMİ

2 EĞİTİM & WORKSHOP 2007 Nisan – Mayıs ayları içerisinde NOVACES danışmanlığında yürütüldü –Amerikan firması –Uzmanlığı: Şirketler genelinde operasyonel yeterlilikleri geliştirmeye, kaliteyi yükseltmeye, maliyetleri düşürmeye, ve nihayetinde finansal performansı iyileştirmeye yönelik stratejik projeler üretmek –Bilgi birikimini aktarır, metodolojiyi öğretir ve bu metodolojinin NOVACES olmadan da sürdürülebileceği organizasyon yapısının kurulmasına öncülük eder

3 EĞİTİM & WORKSHOP 1. hafta genel eğitim verildi Bu eğitime 12 çalışanımız katıldı Direktör/ Yönetmen/ Yetkili/ Sorumlu seviyelerinde çeşitli bilgilendirme seansları uygulandı Mayıs’tan sonraki uygulamalar sadece hastane ekipleri tarafından yürütülmüştür.

4 EĞİTİM & WORKSHOP 3 adet pilot çalışma sahası seçildi Poliklinik Süreci Yatan Hasta Süreci Malzeme ve İlaç Yönetimi 2 proje ekibi oluşturuldu ve ileri eğitimleri verildi

5 EĞİTİM & WORKSHOP 2. hafta pilot projelerin Değer Akış Haritaları çıkarıldı 3. hafta projelere ait Hızlı İyileştirme Çalışmaları uygulandı. Eğitim amaçlı workshop çalışmaları Haziran başında sona erdi.

6 ORGANİZASYON Haziran ayında Yalın 6 Sigma Organizasyon Şeması anons edildi.

7 İŞLEYİŞ PROSEDÜRLERİ

8 KOORDİNASYON TAKIMI Koordinasyon Takımı göreve başladı –Başkan Barış TURGUTOĞLU –Başkan Yardımcısı Mesut GÜDEREL –Finansman Sorumlusu Dide GÖKÇE –İletişim Sorumlusu Elif OKŞAN

9 TEMMUZ – EYLÜL İlk 3 Hızlı İyileştirme Çalışması sonuçları Eylem Planları haline getirildi Eylem planları takvime göre uygulandı / faaliyetler ve sonuçları takip edildi Taburcu Süreci için DAH çalışması tamamlandı.

10 TEMMUZ – EYLÜL Öneri Sistemi devreye alındı

11 TEMMUZ – EYLÜL İntranette YALIN 6 SİGMA sayfaları hazırlandı

12 TEMMUZ – EYLÜL Proje Havuzu aktif hale getirildi

13 TEMMUZ – EYLÜL İlk Yönlendirme Kurulu Toplantısı yapıldı. Proje Havuzundan proje seçimi yapıldı

14 TEMMUZ – EYLÜL Örnek çalışma için tanıtıcı poster hazırlandı ve personele duyuruldu

15 TEMMUZ – EYLÜL LOGO ve MASKOT belirlendi

16 SONUÇLAR EYLEM KARARLARI KALİTE GETİRİLERİ FİNANSAL GETİRİLER KIRMIZI: TAMAMLANAN MAVİ: DEVAM EDEN

17 POLİKLİNİK SÜRECİ

18 SSK’lı Poliklinik Hastası İçin Faturalandırma ve Tahsilat Süreci YALIN ALTI SİGMA 16 – 20 Nisan 2007 Kent Hastanesi Değer Akış Haritası Çalışması

19  Proje Anlaşması  SIPOC Diyagramı  Kalite İçin Kritik Olan Konular  Spagetti Diyagramı  Daire Diyagramı  Değer Katan, Değer Katmayan Fakat Zorunlu (Yasal), Değer Katan  Güncel Durum Haritası  İdeal Durum Haritası  Gelecek Durum Haritası  Eylem Planı İçerik

20 Proje Başlama ve Tamamlanma Günü: 16 – 20 Nisan 2007 Hedef: Faturalandırma ve tahsilat süreçlerindeki aksaklıkları %50 azaltmak, bu kaybın sebep olduğu finansal ve personel giderlerini azaltmak; hasta memnuniyetini arttırmak. Süreç Sahibi: Dr. Ruşen Yıldırım Takım Koçları: Paul Kraemer (Uzman Siyah Kuşak)/NOVACES Dr. Bahadır İnözü (Uzman Siyah Kuşak)/NOVACES Takım Lideri: Mesut Güderel Takım Elemanları: Elif Okşan Öykü Yayımlar Onur Özbosnalıoğlu Derya Cömert Ebru Canan Şenay Adalıoğlu Sultan Büyükdeveci PROJE ANLAŞMASI : SSK’lı Poliklinik Hastası İçin Faturalandırma ve Tahsilat Süreci Operasyonel Tanım: Fatura öncesi hatasız, eksiksiz ve hızlı bir süreç oluşturulması, doğru ve zamanında faturalama yapılıp, tahsilatın zamanında ve eksiksiz yapılması sürecinin iyileştirilmesi. Süreç Şampiyonu: Dr. Ruşen Yıldırım

21 Daire Diyagramı Şimdiki Durum İSTASYON EL DEĞİŞİMİ 1319 El Değişimi = Hatalar ve Gecikmeler 600 adım Poliklinik Banko Giriş Resepsiyon Doktor Laboratuvar Banko Kan Alma Kurumsal İşlemler Görevlisi Triaj Doktoru Resmi Kurum Faturalama Resmi Kurum (SSK) Finansman Muhasebe Arsiv

22 Gelecekteki Durum Haritası

23 Kent Hastanesi Hızlandırılmış İyileştirme Çalışması Poliklinik Hastaları için Faturalandırma ve Tahsilat Süreci YALIN ALTI SİGMA 28 Mayıs – 01 Haziran 2007

24 Balık Kılçığı Çalışması Banko

25 DOKTOR EKSİK EVRAK Çözüm Önerileri Dr. Eğitim, bilinçlendirme EylemSorumlulukTamamlanma Zamanı  Veri Toplama Elif Okşan15.07.2007  Eğitim ve eğitim materyallerinin hazırlanıp verilmesi Uğur Saraçoğlu30.09.2007  Yaptırım / Ödüllendirme sistematiği oluşturulması Ruşen Yıldırım30.09.2007  Duyuru Yapılması Ruşen Yıldırım30.09.2007

26 POLİKLİNİK SÜRECİ EYLEM KARARLARI –Bankoların evrak yükünü kontrol eden birim yerine oto-kontrol mekanizması –Evrak eksiklerinin nedenlerinin incelendiği 6 sigma çalışması –Çağrı merkezinden bankolara aktarılan telefon sayısının azaltılması –Doktor kaşelerinin bankolardan toplatılması

27 POLİKLİNİK SÜRECİ EYLEM KARARLARI –ICD kodu giriş yetkilerinin sekreterlerden alınması –Epikriz ekranlarına giriş yetkilerinin sekreterlerden alınması –Kardiyoloji’de aradan & sonuç hastaları için ara saate randevu uygulaması –Reprezantların randevu sistemi kapsamında doktor ile görüştürülmesi

28 POLİKLİNİK SÜRECİ KALİTE GETİRİLERİ –Bekleyen evrak oranında %46’dan %12’ye düşüş –Geciken evrakların oranında %19’dan %6’ya düşüş –Personel kökenli gecikmelerde %11’den %3’lere düşüş –Doktor kökenli gecikmelerde %8’den %3’e düşüş –Dahili iadelerde %5’ten %1,5’e düşüş

29 POLİKLİNİK SÜRECİ KALİTE GETİRİLERİ –Çağrı merkezinden bankolara randevu için aktarılan telefonlarda %16’dan %7,26’ya düşüş –Sonuç süreleri ile ilgili bilgilerin bankolara aktarılmadan Çağrı Merkezi tarafından verilmesi –Tetkik sonuçlarını öğrenmek için arayan hastaların bankoya aktarılmaması & irtibat bilgilerinin doktora aktarılması ile daha verimli zaman kullanımı –En fazla sorulan tetkik fiyatlarının Çağrı Merkezi tarafından verilmesi

30 POLİKLİNİK SÜRECİ KALİTE GETİRİLERİ –Banko sekreterinin gereksiz iş yüklerinden arınması sonucu katma değeri daha yüksek iş üretimi –Doktor kaşesini kötüye kullanılma riskinin ortadan kaldırılması –Hatalı ICD kodu seçimi kaynaklı evrak hataları ve olası kurum iadelerinin engellenmesi –Hatalı epikriz düzenlenmesi kaynaklı evrak hataları ve olası kurum iadelerinin engellenmesi

31 POLİKLİNİK SÜRECİ KALİTE GETİRİLERİ –Kardiyolojide aradan hasta alınması kaynaklı hasta şikayetlerinin engellenmesi –Kardiyolojide randevusuz hasta alınması kaynaklı olası gelir kayıplarının engellenmesi –Reprezantların hasta zamanını işgal etmesinin engellenmesi & maddi getiri imkanının artırılması

32 POLİKLİNİK SÜRECİ FİNANSAL GETİRİLERİ –Kontrol fonksiyonunun ortadan kaldırılması ile personel tasarrufu 18,960 YTL –Evrak eksiği nedeni ile fatura edilemeyen dosyalarda yapılan iyileştirmeler ile yıllık 809 YTL –Fazla mesailer üzerindeki pozitif etki ile yıllık 480 ytl

33 YATAN HASTA SÜRECİ

34 EYLEM KARARLARI –Yatan hasta evrak toplama işleminin oto-kontrol yöntemine çevrimi –Evrak eksiklerinde 6 sigma çalışması –Onam formlarının yatış şartı olarak aranması –Bütçe kodlarına kolay ulaşma imkanının sunulması –Epikriz hatalarının ortadan kaldırılmasına yönelik avicenna değişiklikleri

35 YATAN HASTA SÜRECİ EYLEM KARARLARI –Avicenna hizmet kodları – BUT kodları – SGK provizyonları arasındaki ilişkinin yeniden kodlanması –Kurumlar nezdinde konuk-staff doktor ayrımlarını netleştirilmesi –Sorunsuz evrak hazırlanması konusunda pozitif katkısı olan doktorların anons edilmesi

36 YATAN HASTA SÜRECİ EYLEM KARARLARI –Resmi Kurum Prosedürleri hakkında doktorlara bire bir ve toplu eğitim & bilgilendirme sağlanması –Yatış personeli ile taburcu personeli arasındaki ayrımın kaldırılması & yatışı yapan kişi ile taburcuyu yapan kişinin aynı olması yolu ile hastaya daha bütünsel bir hizmet verilmesi –Döküm dosyalarda taburcu esnasında kurum fatura tutarının belirlenmesi

37 YATAN HASTA SÜRECİ EYLEM KARARLARI –Laboratuvar ve radyoloji sonuçlarındaki imza eksiklerine yönelik özel çalışma –Yatan hasta konsültasyon notlarına yönelik özel çalışma

38 YATAN HASTA SÜRECİ KALİTE GETİRİLERİ –Triaj doktoru imza saatlerinin standardize edilmesi paralelinde, imza bekleyen dosyalarda %26’dan %1’e düşüş –Eksik proforma nedeni ile bekleyen dosyalarda %17’den %6’e düşüş –Radyoloji sonuçlarındaki eksiklerde %9’dan %1’e düşüş

39 YATAN HASTA SÜRECİ KALİTE GETİRİLERİ –Epikriz formatındaki eksiklerden kaynaklanan hatalarda %24’ten %9’a düşüş –Onam formlarının eksikliği ile ilintili hukuki & idari risklerin ortadan kalkması –Doğru ICD kodu bulamamaktan kaynaklanan gecikmelerin & hataların engellenmesi

40 YATAN HASTA SÜRECİ KALİTE GETİRİLERİ –Epikrizde hata yapmayı engelleyen otomasyon kısıtları ile düşen hata oranı –Hizmet – ICD eşleşme problemlerine bağlı gecikmelerin ortadan kalkması –Adına yatış yapılamayacak doktorların netleştirilmesi ile hataların engellenmesi

41 YATAN HASTA SÜRECİ KALİTE GETİRİLERİ –Sorunsuz ve zamanında evrak hazırlanmasına destek olan doktorların anons edilmesi ile doktor katılımının yükseltilmesi –Doktorları bilgilendirme & eğitim yolu ile hatasız epikriz hazırlanması sürecine pozitif katılımı

42 YATAN HASTA SÜRECİ KALİTE GETİRİLERİ –Uzun yatışlı hasta dosyalarının periyodik gözden geçirilmesi yolu ile kurum ödemesinin taburcu öncesinde belirlenmesi & doğru ve tam fark tahsilatının sağlanması –Radyoloji tetkik belgelerindeki 2. defa imza attırmaktan kaynaklanan zaman kaybının ortadan kaldırılması –Laboratuvar tetkik belgelerindeki 2. defa imza attırmaktan kaynaklanan zaman kaybının ortadan kaldırılması –Yatan hastaların konsültasyon kayıtlarının avicennaya aktarılması yolu ile epikrizin ilk seferde eksiksiz hazırlanması

43 YATAN HASTA SÜRECİ FİNANSAL GETİRİLERİ –Evrak eksikleri nedeni ile kurum tarafından ödenmeyen tutarlardan kaynaklanan yıllık 11,000 YTL’lik tasarruf –Evrak tamamlayan personelin başka göreve kaydırılması ile elde edilen yıllık 16,956 YTL’lik tasarruf

44 MALZEME & İLAÇ YÖNETİMİ SÜRECİ

45 MALZEME & İLAÇ SÜRECİ EYLEM KARARLARI –BT ve MR çekimlerinde radyoloji filmlerine sadece bazı hastalar için ihtiyaç duyulduğunun tespiti paralelinde, sadece istenildiğinde film basılması –Batın kompreslerin genel temizlik amaçlı kullanımının tespiti paralelinde, daha ucuz ve temizlik amaçlı muadil ürüne geçilmesi

46 MALZEME & İLAÇ SÜRECİ EYLEM KARARLARI –Minimum ve maksimum seviyelerin yeni bir modele göre değerlendirilmesi –Minimum ve maksimum seviye ile çalışan sipariş taleplerinde satın alma sürecinin gereksiz onaylardan arındırılması –Mevcut ürünler için kalite spesifikasyonlarının belirlenmesi

47 MALZEME & İLAÇ SÜRECİ EYLEM KARARLARI –Alış fiyatlarını düşürmeye yönelik çalışmaların yazılı prosedür haline getirilmesi –Mevcut ürünler için alternatif belirleme ve numune değerlendirme yönteminin standardize edilerek yazılı prosedür haline getirilmesi

48 MALZEME & İLAÇ SÜRECİ KALİTE GETİRİLERİ Henüz somutlaşmış kalite getirisi bulunmamaktadır.

49 MALZEME & İLAÇ SÜRECİ FİNANSAL GETİRİLERİ –Radyoloji filmleri için izlenen %73’lük başarı oranı ile film baskı maliyetinden yıllık tasarruf 81.841 YTL –Radyoloji filmleri için kullanılan kartonların küçülmesinden kaynaklanan yıllık tasarruf 5.580 YTL –Batın kompresler için alternatif ürüne geçişten yıllık tasarruf 10.176 YTL

50 MALZEME & İLAÇ SÜRECİ FİNANSAL GETİRİLERİ –Minimum ve maksimum seviyelerin 12 tür malzeme ve ilaç için yeni bir stok modeline göre belirlenmesi sonucunda, stok seviyesinde 98.287 YTL’lik düşüş –Hareketsiz malzeme ve ilacın ilk etapta %40 performans ile iadesine bağlı olarak 32.176 YTL

51 İLK 3 ÇALIŞMA HAYATA GEÇEN UYGULAMALARIN FİNANSAL GETİRİLERİ 115.842 YTL GERÇEKLEŞMESİ ÖNGÖRÜLEN MAKSİMUM FİNANSAL GETİRİLER 262.635 YTL

52 TABURCU SÜRECİ DAH ve HİÇ

53 TABURCU SÜRECİ EYLEM KARARLARI –Taburcuda seri yerine paralel işleyişe geçilmesi için avicenna modülü (3. katta pilot çalışma) –Epikriz triaj doktoru imza eksiği nedeni ile taburcu geciktirmeme –Doğum raporlarının avicennaya aktarılması

54 TABURCU SÜRECİ EYLEM KARARLARI –Taburcu eğitimlerinin taburcudan 1 gün önceye kaydırılması –Tahmini Taburcu Tarihi güncelleme standardının geliştirilmesi –Branş bazında vizit saati kısıtlamaları getirilmesi

55 TABURCU SÜRECİ KALİTE GETİRİLERİ –Taburcu süresinin 134 dakikadan 79 dakikaya inmesi –Taburcu gecikmesinden kaynaklanan hasta şikayetlerinin ayda ortalamada 3.33’den 1.57’ye düşmesi

56 TABURCU SÜRECİ FİNANSAL GETİRİLERİ Doğrudan ilişkili finansal getiri beklenmemektedir. Hasta şikayetlerinin azalmasına bağlantılı bir finansal değerlendirme yapılmamıştır.

57 PİLOT DÖNEM SONUÇLARI ÖLÇÜLEBİLİR FİNANSAL GETİRİLER ÖLÇÜLEBİLİR KALİTE GETİRİLERİ SÜREKLİ GELİŞİM İÇİN VERİMLİ VE SONUÇ ODAKLI BİR YÖNTEM YARATICILIĞI VE KATILIMI DESTEKLEYEN KALICI BİR SİSTEM

58 HEDEFLER DEVAMLILIK KALICILIK AYNI ANDA DAHA FAZLA SAYIDA PROJE

59 PROJENİN İHTİYAÇLARI KALICI ORGANİZASYON SÜREKLİ YENİ PROJE ÖDÜLLENDİRME SİSTEMİ EĞİTİM

60 KALICI ORGANİZASYON YARI ZAMANLI SORUMLULARDAN OLUŞAN KOORDİNASYON TAKIMI EK İŞ OLARAK YAPILAN PROJE TAKİPLERİ EK İŞ OLARAK YAPILAN İLETİŞİM & ORGANİZASYON & MERKEZİ KAYIT 1 ADET TAM ZAMANLI UZMAN ANA İŞ OLARAK PROJE TAKİBİ ANA İŞ OLARAK İLETİŞİM & ORGANİZASYON & MERKEZİ KAYIT

61 SÜREKLİ YENİ PROJE 12 AY İÇİNDE 5 PROJE YENİ PROJE EKLENMESİNDE İNSAN KAYNAĞI KISITINA BAĞLI SIKINTILAR SENEDE MİNİMUM 8 PROJE

62 ÖDÜLLENDİRME SİSTEMİ KOORDİNASYON TAKIMININ TAKİBİNE BAĞLI İLERLEMELER TAKIM KAPTANININ BİREYSEL MOTİVASYONUNA BAĞLI TAKIM VERİMLİLİĞİ BELİRSİZ YAPTIRIM PROJENİN NET FİNANSAL FAYDASININ, 1 SENELİK ETKİSİNİN %20’Sİ NİSPETİNDE PROJE PRİMİ ADİL VE SİSTEMATİK DAĞILIM

63 ÖDÜLLENDİRME SİSTEMİ PROJE ÖNERMEK KİŞİSEL İNSİYATİFE BAĞLI PROJE HAVUZUNA GİREN ÖNERİLERDEN, 60 ÜZERİNDEN 42 PUAN VE ÜZERİNDE PUAN ALANLARA 50 YTL ÖDÜL

64 EĞİTİM TAKIM ÜYESİ OLABİLMEK İÇİN GEREKEN EĞİTİMLER KISMEN ALINDI DAHA ÖNCE EĞİTİM ALANLARIN İLERİ EĞİTİMLERİ YOK 60 YENİ TAKIM ÜYESİNE GİRİŞ EĞİTİMLERİ –TEMEL YALIN 6 SİGMA EĞİTİMİ –PROBLEM ÇÖZME TEKNİKLERİ –TEMEL İSTATİSTİK –“YALIN” AĞIRLIKLI 20 KİŞİYE İLERİ EĞİTİM –DENETİM TABLOLARI –“6 SİGMA” AĞIRLIKLI

65 TEŞEKKÜRLER


"YALIN 6 SİGMA ÖZEL HASTANELERDE UYGULANABİLİR Mİ ? KENT HASTANESİ DENEYİMİ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları