Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Pazarlama Araştırmalarına Giriş ve Araştırma Süreci

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Pazarlama Araştırmalarına Giriş ve Araştırma Süreci"— Sunum transkripti:

1 Pazarlama Araştırmalarına Giriş ve Araştırma Süreci
Prof. Dr. Remzi ALTUNIŞIK

2 Bunların cevabı nedir? Eğer uluslararası bir pazara yatırım yapmak gerekse bu hangi Pazar olurdu? Türkiye’nin ve Türk mallarının uluslararası pazardaki imajı nedir? Kadınların alışveriş eğilimleri nasıl tanımlanabilir? ….

3 Neden Pazarlama Araştırmaları?
Küreselleşen pazarlar Artan pazar dinamizmi Daha sofistike tüketici grupları Davranış bilimlerindeki gelişmeler Araştırma ve analiz yöntemlerindeki ilerlemeler Değişen performans kriterleri Hızlı değişim ARTAN BELİRSİZLİK ve BİLGİ İHTİYACI

4 Pazar Araştırması mı? Pazarlama Araştırması?
Fonksiyonel bakış açısının sıkıntıları Kapsam ve amaç karşılaştırması

5 Pazarlama Araştırması ?
Pazar ve Pazarlamayla ilgili Problemlerin ortaya çıkarılması ve çözüm alternatiflerinin belirlenmesi Pazar fırsatlarının izlenmesi ve ortaya çıkarılması yoluyla Pazarlama yöneticisine yardımcı olacak BİLGİLERİN Objektif ve Sistematik bir şekilde Belirlenmesi, Toplanması, Analiz edilmesi ve Değerlendirilmesi ve Dağıtımına ilişkin Yönetsel bir SÜREÇ.

6 AMA’ya Göre Pazarlama Araştırmalarının Tanımı?
Pazarlama Araştırması: Pazarlama fırsatları ve pazarlama problemlerinin belirlenmesi ve tanımlanması; bu fırsat ve tehditlere karşı oluşturulabilecek pazarlama faaliyetlerinin yaratılması, gözden geçirilmesi ve değerlendirilmesi; pazarlama performansının kontrol edilmesi ve bir süreç olarak pazarlama anlayışının geliştirilmesi amacıyla bilimsel yöntemlerin kullanımını içeren ve tüketici, müşteri ve kamuoyunu bilgi yoluyla pazarlamacıya yaklaştıran bir süreçtir.

7 Pazarlama Araştırması başarıyı garanti eder mi?
HAYIR etmez çünkü pazarlama araştırması boşlukta yapılmaz, hatalar olabilir. Araştırma bulguları doğru olsa dahi karar verici (Pazarlama Yöneticisi) bulgulara rağmen farklı kararlar vermeyi tercih edebilir.

8 Pazarlama Bilgi Sistemi
Pazarlama Yöneticisi Bilgi ihtiyaç tespiti Bilgi üretimi Bilgi işlem uzmanları Veri bankası Pazarlama modelleri Karar destek sistemleri Pazar Çevresi Firma iç kayıtları Pazar izleme bilgileri Pazarlama araştırması Pazarlama kararları ve iletişim Bilgi dağıtımı

9 Pazarlama Bilgi Sisteminin Unsurları?
İç raporlama Pazarlama istihbaratı /Pazar İzleme Pazarlama Karar Destek Sistemleri Pazarlama Araştırmaları

10 Pazarlama Araştırması Süreci
Problemin Tanımlanması Amaçların Belirlenmesi Araştırma Tasarımı Belirleme Örnekleme Veri Toplama Veri Analizi Raporlama ve Dağıtım

11 Pazarlama Araştırması Süreci
Birinci Aşama: Ön Hazırlık Konunun Geçmişi Araştırmanın Amacı Araştırmanın Değerlendirilmesi (Yargılanması) İkinci Aşama: Araştırmanın Tasarımı Problem veya fırsatın tanımlanması Araştırma taslağının hazırlanması Araştırma yönteminin seçimi Örnekleme yönteminin seçimi Üçüncü Aşama: Araştırma Uygulaması Verilerin toplanması Verilerin tasnifi Verilerin analizi Bulguların yorumu Raporların hazırlanması Sonuçların uygulanması ve izlenmesi

12 Pazarlama Araştırması Süreci
Problemin Tanımlanması Amaçların Belirlenmesi Araştırma Tasarımı Belirleme Veri Toplama ve Analizi Raporlama ve Dağıtım

13 İyi bir pazarlama araştırmasının özellikleri
Güncel Güvenilir Geçerli Doğru ve tam Alakalı

14 Pazarlama Araştırmalarında HATALAR
Örnekleme hataları Örnekleme Dışı Hatalar Tasarım hataları Seçim hatası Ana kütle tanımlama hatası Örnekleme çerçevesi hatası Ölçme hatası Veri analizi hatası Yanlış bilgi seçimi hatası Yönetsel hatalar Soru hatası Kayıt hatası Yönlendirme hatası Cevaplama hataları Cevapsızlık hataları Görüşmek istememe hatası Tamamlanmamış cevap hatası

15 Sorusu Olan ? ?

16 TEŞEKKÜRLER…


"Pazarlama Araştırmalarına Giriş ve Araştırma Süreci" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları