Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

08 Temmuz 2013 Online (gerçek zamanlı) Yüzey Suyu İzleme Sistemleri Konulu TAIEX Çalıştayı T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI SU YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "08 Temmuz 2013 Online (gerçek zamanlı) Yüzey Suyu İzleme Sistemleri Konulu TAIEX Çalıştayı T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI SU YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ."— Sunum transkripti:

1 08 Temmuz 2013 Online (gerçek zamanlı) Yüzey Suyu İzleme Sistemleri Konulu TAIEX Çalıştayı T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI SU YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İZLEME DAİRESİ BAŞKANLIĞI

2 o GÖREVLERİMİZ o ORGANİZASYON YAPISI o PROJELERİMİZ o HEDEFLERİMİZ

3 İzleme Dairesi Başkanlığı; 1.Nehir havzasındaki su kütlelerinin biyolojik, kimyasal ve hidromorfolojik su kalitesi değerlendirme sistemini kurmak, 2. “Korunan Alanları İzleme” dahil izleme programlarını oluşturmak, 3.Su kaynakları planlama çalışmalarında kullanılmak üzere gerekli olan su kalitesi ve miktarını tespit ve izleme çalışmalarını yapmak veya yaptırmak,

4 4. Ulusal ve uluslararası mevzuatta yer alan parametreleri uyarlamak ve buna bağlı olarak İzleme programına temel teşkil edecek istasyonları belirlemek, 5.İzleme sistemleri ve teknolojileri ile ilgili araştırma ve geliştirme çalışmalarını yapmakla yükümlüdür.

5 İzleme Dairesi Başkanlığı Laboratuarlar Şube Müdürlüğü Yüzey Suları İzleme Şube Müdürlüğü İçme ve Yeraltı Suları İzleme Şube Müdürlüğü Biyolojik İzleme Şube Müdürlüğü Hidrolojik İzleme Şube Müdürlüğü

6 1.Su Kalitesi İzleme Konusunda Kapasite Geliştirme Projesi 2.Havza İzleme ve Referans Noktalarının Belirlenmesi Projesi 3.Otomatik Sürekli Ölçüm İstasyonlarının Kurulması Projesi 4.Atatürk Baraj Gölü Koruma Projesi PROJELERİMİZ

7  Projenin amacı; Türkiye’de Su Çerçeve Direktifinin izleme ile ilgili Madde 8 ve Ek-5 hükümlerinin uygulanması konusunda yasal ve kurumsal kapasitenin geliştirilmesi ve Ulusal İzleme Ağının kurulması amacıyla altyapı oluşturulmasıdır.  Proje; Eşleştirme, Teknik Yardım ve Malzeme Temini bileşenlerinden oluşmaktadır.  Toplam bütçe : 4.000.000 €  Teknik Yardım: 1.000.000 €  Malzeme Temini: 1.000.000 €  Eşleştirme: 2.000.000 € SU KALİTESİ İZLEME KONUSUNDA KAPASİTE GELİŞTİRME PROJESİ

8 HAVZA İZLEME VE REFERANS NOKTALARININ BELİRLENMESİ PROJESİ  Projenin amacı; 25 Havzanın Su Çerçeve Direktifi kapsamında, fiziko-kimyasal, kimyasal, biyolojik ve hidromorfolojik kalite unsurlarını içerecek şekilde izlenmesidir.  Projenin aşamaları; Birinci Yıl 5 havza İkinci Yıl 5 havza Üçüncü Yıl Personel ve Bütçe Durumuna Göre Belirlenecektir  Proje bütçesi: 27.640.000,00 TL

9 OTOMATİK SÜREKLİ ÖLÇÜM İSTASYONLARININ KURULMASI PROJESİ  Projenin amacı: Meriç-Ergene Havzasında tespit edilen 5 noktada kirliliğin gerçek zamanlı olarak tespit edilmesidir  Proje bütçesi: 2,690,000 TL  Süreç: İhale aşamasındadır.

10 İzlenecek Parametreler pH Sıcaklık Çözünmüş Oksijen İletkenlik (EC) Toplam Organik Karbon (TOK) Renk OTOMATİK SÜREKLİ ÖLÇÜM İSTASYONLARININ KURULMASI PROJESİ

11 11

12 OTOMATİK SÜREKLİ ÖLÇÜM İSTASYONLARININ KURULMASI PROJESİ

13 ATATÜRK BARAJ GÖLÜ KORUMA PROJESİ  Projenin amacı: Atatürk Baraj Gölünde tespit edilen 6 noktada su kalitesinin gerçek zamanlı izlenerek mevcut durumunun ortaya konulması ve kazara oluşabilecek kirliliğin tespiti ve anında müdahalenin sağlanmasıdır.  Proje bütçesi: 4,900,000 TL  Süreç: Teknik şartname hazırlanma aşamasındadır.

14 ATATÜRK BARAJ GÖLÜ KORUMA PROJESİ İzlenecek Parametreler pH Sıcaklık Çözünmüş Oksijen Elektriksel İletkenlik (EC) TOK (Toplam Organik Karbon) ORP (Oxygen Reduction Potential) Yağ (petrol kirliliği olan noktalarda)

15 ATATÜRK BARAJ GÖLÜ KORUMA PROJESİ

16 16 ARAZİ ÇALIŞMASINDA TESPİT EDİLEN YERLER

17 ULUSAL İZLEME AĞININ ÖNCELİKLİ OLARAK OLUŞTURULMASI HEDEFLERİMİZ Ulusal Su Kalitesi ve Laboratuvar Çalışmaları İzleme Veri Tabanı Ulusal Su Kalitesi İzleme Ağı Ulusal Su Kalitesi İzleme Programı Ulusal İzleme Ağı

18 25 havzada su kütleleri, tipolojileri ve tipolojilere özgü referans koşulların belirlenmesi akabinde gözetimsel ve operasyonel izleme noktalarının belirlenmesi Biyolojik kalite elementi için biyolojik indeksler geliştirilmesi Hidromorfolojik kalite elementlerinin belirlenmesine yönelik indekslerin geliştirilmesi

19 Su kalite ve miktarı izleme çalışması yürüten kamu laboratuarları arasında koordinasyonun sağlanması Biyolojik İzleme Referans Laboratuvarı kurulması Ülke çapında gerçek zamanlı izleme sistemlerinin yaygınlaştırılması

20 20


"08 Temmuz 2013 Online (gerçek zamanlı) Yüzey Suyu İzleme Sistemleri Konulu TAIEX Çalıştayı T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI SU YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları