Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ESKİ ÇAĞ İNSANLARININ KEŞFİ İnsanoğlu kendini koruma ve yaşamını sürdürebilme ihtiyacından dolayı sürekli arayış içinde olmuştur. İnsanlar, yıldırım düşmesiyle.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ESKİ ÇAĞ İNSANLARININ KEŞFİ İnsanoğlu kendini koruma ve yaşamını sürdürebilme ihtiyacından dolayı sürekli arayış içinde olmuştur. İnsanlar, yıldırım düşmesiyle."— Sunum transkripti:

1

2 ESKİ ÇAĞ İNSANLARININ KEŞFİ İnsanoğlu kendini koruma ve yaşamını sürdürebilme ihtiyacından dolayı sürekli arayış içinde olmuştur. İnsanlar, yıldırım düşmesiyle ve yanardağlardan akan lavlarla oluşan doğal yangınlar sayesinde ateşi tanımışlardır. Ateşin maddeleri yaktığını ve erittiğini keşfeden insanlar demir, kalay ve bakır gibi metalleri eriterek savunma ve saldırı amaçlı kullanmışlardır.

3 ESKİ ÇAĞ İNSANLARININ KEŞFİ Eski çağlarda insanlar barınma ihtiyacını gidermek ve vahşi hayvanlardan korunmak için evler yapmış, yiyeceklerini pişirmek için kilden kap kacak yapmış, giyecek ihtiyacını gidermek için avladıkları hayvanların kürklerini kullanmıştır.

4 ESKİ ÇAĞ İNSANLARININ KEŞFİ İnsanoğlu güzelleşmek için yüzünü çeşitli bitkisel ve madensel boyalarla (malahit, kurşun (II) sülfür vb.) boyamıştır. Başlangıçta ne işe yaradığını pek bilmeseler de günümüzün vazgeçilmezleri arasında yer alan ve o dönemlerde bazı hastalıkların tedavisinde, yiyeceklerin uzun süre saklanmasında, hayvan besiciliğinde ve temizlik işlerinde kullanılan tuzu keşfetmişlerdir.

5

6 ESKİ ÇAĞ İNSANLARININ KEŞFİ Hastalıktan korunma ve tedavi amacıyla da bitkiler kullanılmıştır. Nane, safran, maydonoz ve ısırgan otu bunlardan bazılarıdır. Bu bitkiler günümüzde de modern eczacılığın kullandığı ham maddelerin temelini oluşturur.

7 ESKİ ÇAĞ İNSANLARININ KEŞFİ İnsanlar, bazı maddelerin yararlarını da farklı şeyler ararken tesadüfen bulmuşlardır. Kükürt buharı ile ağartma, ısıtma, mayalama, çözme, kavurma, süzme, kristallendirme, damıtma gibi yöntemler buna örnek verilebilir. Kükürt buharını kullanarak kuru incir ve kuru kayısıyı ağartmışlardır. Damıtma yöntemi ile parfüm elde etmişlerdir.

8 ESKİ ÇAĞ İNSANLARININ KEŞFİ İnsanoğlu giysilerin boyanmasında da bitkileri kullanmıştır. Hayvan yünlerinden yapılan giyecekler, kıbrıs taşı (FeSO4), şap ve alizarin gibi boyar maddelerle boyanmıştır.

9

10

11

12

13 ESKİ ÇAĞLARDA KEŞFEDİLEN MADDELER Tuz KükürtDemir BakırKalayAltın www.dosyabak.com

14 Gümüş Civa Kurşun KilBoya Cam Kil

15

16

17

18 2) Simya (Alşimi) Simya doğanın ilkel yollarla araştırılmasıdır. İnsanların temel ihtiyaçlarını karşılamak için sınama yanılma yoluyla doğayı keşfetme uğraşlarıdır. Simya zamanla gelişerek felsefi bir özellik kazanmıştır. 2) Simya (Alşimi) Simya doğanın ilkel yollarla araştırılmasıdır. İnsanların temel ihtiyaçlarını karşılamak için sınama yanılma yoluyla doğayı keşfetme uğraşlarıdır. Simya zamanla gelişerek felsefi bir özellik kazanmıştır.

19 FelsefeFizikEkonomiBiyolojiDinAstrolojiTıpKimyaMetalurji

20 Simyanın, simya ile uğraşan kişilerin amaçları: Basit madenleri altına çevirmek, Bütün hastalıkları iyileştirmek ve gençleşmek, Hayatı sonsuz biçimde uzatacak ölümsüzlük iksirini bulmak, Felsefe taşını bulmak, Maddenin özünü açığa çıkarmak, İnsanın özünü açığa çıkarmak olarak özetlenebilir Simyanın, simya ile uğraşan kişilerin amaçları: Basit madenleri altına çevirmek, Bütün hastalıkları iyileştirmek ve gençleşmek, Hayatı sonsuz biçimde uzatacak ölümsüzlük iksirini bulmak, Felsefe taşını bulmak, Maddenin özünü açığa çıkarmak, İnsanın özünü açığa çıkarmak olarak özetlenebilir

21

22

23

24

25

26

27

28 Maddenin Yapısı Hakkında İlk Düşünceler Pedokles M.Ö 492–43 ) "Dört Öğe Kuramı" nı ortaya atan ilk filozoftur. Empedokles için ateş, hava, su ve toprak maddeyi oluşturan dört elemen tir. Maddenin Yapısı Hakkında İlk Düşünceler Pedokles M.Ö 492–43 ) "Dört Öğe Kuramı" nı ortaya atan ilk filozoftur. Empedokles için ateş, hava, su ve toprak maddeyi oluşturan dört elemen tir.

29 Aristo'ya göre, ikişer ikişer karşılıklı olarak birbirinin zıttı olan dört özellik (sıcak, soğuk, ıslak ve kuru) ile bu dört elementi birleştirmiştir.

30

31

32

33

34

35

36 Simyager simya ile uğraşan kişilere verilen ünvandır. Simyagerlere alşimist de denir. Simyager doğanın metotlarına göre laboratuvarında maddelerin ayrıştırılması, arındırılması ve bir araya getirilmesi işleminin uygulayıcısıdır.

37 SİMYANIN DÖNEMLERİ SİMYA ÇAĞI M.ÖNCE- 1600 ARASI TIP KİMYASI ÇAĞI M.S 1600 SONRASI FİLOJİSTON ÇAĞI M.S 1600 SONRASI NİCEL KİMYA ÇAĞI 1700 SONRASI Batıl düşünceler değersiz madenleri altına dönüştürme Tedavi amaçlı ilaçların yapımı Yanma süreci araştırılmış Deneysel bilim www.dosyabak.com

38 Aristo, Isaac Newton, Robert Boyle, Rocer Bucon, Ebu Musa Cabir Bin Hayyan, Ebubekir El Razi, İbn-i Sina, Al-Kindi, Al-Tusi, Ebu Reyhan El Burini önemli simyagerlerdir.

39 Cabir Bin Hayyan: (721 – 805) İlk defa modern deney araçlarına benzeyen araçları keşfetmiştir. Destilasyon ve kristalizasyon yöntemlerini bulmuştur. Altını çözen "kral suyu"nu keşfetmiştir. Bu keşiflerinden dolayı "kimyanın babası" adı verilmiştir.

40 Zekeriya El Razi: (864 – 925) Maddeci ve akılcı düşüncelere dayanarak, Cabir'in gizemci düşüncelerine karşı çıkmıştır. Maddenin atomlar ve boşluklardan oluştuğu görüşüne dayanarak, uzayda atomlar ne kadar sıkışık kümelenirse, oluşturdukları maddenin de o kadar yoğun olacağını, hava, su ve toprak örnekleriyle ortaya koymuştu

41 İbni Sina: (980 – 1037) Kitab el – şifa adlı eseri ile kimyasal dönüşümlerle ilgili fikirlerini yazmıştır. Tıp Kanunu adlı büyük eseri ile de yıllarca tıp bilimine ışık tutmuştur.

42 Terra Pinguis’ olarak adlandırılan ateş elementinin yanma sırasında kaçıp giden bir nesne olduğunu varsaymıştır. Daha sonra bu nesne filojiston olarak adlandırılmıştır. İlk tanımlamaya göre yanıcı olan cisimler ve yanıcı olmayan filojiston yanma olayını oluşturmaktadır. Becher’e göre metal oksitler birer element, metaller ise kül ve filojistondan oluşan birer bileşiktir.

43 Simya çağı, element için yeni bir tanı geliştiren Robert Boyle (1627 – 1691) ile sona ermiştir. Boyle'un 17. yüzyılın ikinci yarısında verdiği element tanımı modern kimyanın başlangıcı sayılır.

44

45 Simyadan kimya bilimine aktarılan önemli bulgular arasında; ➢ Madenlerin işlenmesi ➢ Boyar maddeler hazırlama ➢ Alaşım hazırlama ➢ Barut üretimi ➢ Sabun üretimi ➢ Cam üretimi ➢ Mürekkep üretimi ➢ Kozmetik üretimi ➢ Metallerin karıştırılması ➢ Esans üretimi ➢ Seramik üretimi sayılabilir. Simyadan kimya bilimine aktarılan önemli bulgular arasında; ➢ Madenlerin işlenmesi ➢ Boyar maddeler hazırlama ➢ Alaşım hazırlama ➢ Barut üretimi ➢ Sabun üretimi ➢ Cam üretimi ➢ Mürekkep üretimi ➢ Kozmetik üretimi ➢ Metallerin karıştırılması ➢ Esans üretimi ➢ Seramik üretimi sayılabilir.

46

47

48

49

50

51

52

53

54 ÇÖZÜMLÜ SORULAR

55

56

57

58

59

60 1.Simyanın teorik temelleri yoktur. ………. 2.Simyacılar bileşikleri elementlerine ayrıştırmışlardır. …………. 3.Simyacılar damıtma işlemini gerçekleştirip bitki öz su-larından esans ve parfüm elde etmişlerdir. 4.Simyada elde edilen kazanımlar teorik temellere otur-tulup, deneyler ile doğrulanması sonucunda kimya doğmuştur. ……….

61 5.Simyacılar bir nevi filozofturlar. ………. 6.Simyacılar birçok maddeyi sınama yöntemi ile keşfetmişlerdir. ………… 7.Altın, toprak, demir, su maddeleri Aristo'ya göre dört elementtir…………. 8.Simyacıların madde üzerinde çalışmaya sürüklenmeleri, doğada var olan maddelerden faydalanma isteğinden kaynaklanmaktadır. …………..

62 9.Simya bir bilim değildir. …………. 10.Simyacılar tarımda birçok yöntemler geliştirerek verimi arttırmışlardır. ……………..

63

64 1............................... kuramına göre maddeler yanıcı ve yanıcı olmayan olmak üzere iki kısma ayrılır. 2.Aristo'ya göre, sıcak–kuru özelliğe sahip olan element.........................'tir. 3.Değersiz metalleri altına çevirme ile uğraşan kimselere.......................... denir. 4.Aristo'nun ileri sürdüğü, doğanın temel ilkeleri sıcaklık, so-ğukluk, kuruluk ve.......................'tır. 5.Simyacıların kullandıkları aletlerden imbik................... işleminde kullanılır.

65 6.Simyacılar............................... iksirini keşfetme çalışmaları yapmışlardır. 7............................. deneylerinde teraziyi kullanarak kimyasal çalışmalara nicel özellik kazandırmıştır. 8.Eski çağlarda yanma olayında maddenin yapısından ayrılıp gittiği varsayılan madde............................... dur. 9.Metallerin eritilip birbirleriyle karıştırılarak kullanılması eski çağlarda....................... aletleri yapımına katkı sağlamıştır. 10.Aristo tanımına göre demir katısı........................... ve kuru niteliklerini taşır.

66

67

68

69

70

71


"ESKİ ÇAĞ İNSANLARININ KEŞFİ İnsanoğlu kendini koruma ve yaşamını sürdürebilme ihtiyacından dolayı sürekli arayış içinde olmuştur. İnsanlar, yıldırım düşmesiyle." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları