Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KİMYA BİLİMİ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KİMYA BİLİMİ."— Sunum transkripti:

1 KİMYA BİLİMİ

2 A. KİMYA NEDİR? ESKİ ÇAĞ İNSANLARININ KEŞFİ
İnsanoğlu kendini koruma ve yaşamını sürdürebilme ihtiyacından dolayı sürekli arayış içinde olmuştur. İnsanlar, yıldırım düşmesiyle ve yanardağlardan akan lavlarla oluşan doğal yangınlar sayesinde ateşi tanımışlardır. Ateşin maddeleri yaktığını ve erittiğini keşfeden insanlar demir, kalay ve bakır gibi metalleri eriterek savunma ve saldırı amaçlı kullanmışlardır.

3 A. KİMYA NEDİR? ESKİ ÇAĞ İNSANLARININ KEŞFİ
Eski çağlarda insanlar barınma ihtiyacını gidermek ve vahşi hayvanlardan korunmak için evler yapmış, yiyeceklerini pişirmek için kilden kap kacak yapmış, giyecek ihtiyacını gidermek için avladıkları hayvanların kürklerini kullanmıştır.

4 A. KİMYA NEDİR? ESKİ ÇAĞ İNSANLARININ KEŞFİ
İnsanoğlu güzelleşmek için yüzünü çeşitli bitkisel ve madensel boyalarla (malahit, kurşun (II) sülfür vb.) boyamıştır. Başlangıçta ne işe yaradığını pek bilmeseler de günümüzün vazgeçilmezleri arasında yer alan ve o dönemlerde bazı hastalıkların tedavisinde, yiyeceklerin uzun süre saklanmasında, hayvan besiciliğinde ve temizlik işlerinde kullanılan tuzu keşfetmişlerdir.

5 A. KİMYA NEDİR?

6 A. KİMYA NEDİR? ESKİ ÇAĞ İNSANLARININ KEŞFİ
Hastalıktan korunma ve tedavi amacıyla da bitkiler kullanılmıştır. Nane, safran, maydonoz ve ısırgan otu bunlardan bazılarıdır. Bu bitkiler günümüzde de modern eczacılığın kullandığı ham maddelerin temelini oluşturur.

7 A. KİMYA NEDİR? ESKİ ÇAĞ İNSANLARININ KEŞFİ
İnsanlar, bazı maddelerin yararlarını da farklı şeyler ararken tesadüfen bulmuşlardır. Kükürt buharı ile ağartma, ısıtma, mayalama, çözme, kavurma, süzme, kristallendirme, damıtma gibi yöntemler buna örnek verilebilir. Kükürt buharını kullanarak kuru incir ve kuru kayısıyı ağartmışlardır. Damıtma yöntemi ile parfüm elde etmişlerdir.

8 A. KİMYA NEDİR? ESKİ ÇAĞ İNSANLARININ KEŞFİ
İnsanoğlu giysilerin boyanmasında da bitkileri kullanmıştır. Hayvan yünlerinden yapılan giyecekler, kıbrıs taşı (FeSO4), şap ve alizarin gibi boyar maddelerle boyanmıştır.

9 A. KİMYA NEDİR?

10 A. KİMYA NEDİR?

11 A. KİMYA NEDİR?

12 A. KİMYA NEDİR?

13 A. KİMYA NEDİR? ESKİ ÇAĞLARDA KEŞFEDİLEN MADDELER Kükürt Demir Tuz
Bakır Kalay Altın

14 A. KİMYA NEDİR? Civa Kurşun Gümüş Kil Boya Kil Cam

15 A. KİMYA NEDİR?

16 A. KİMYA NEDİR?

17 A. KİMYA NEDİR?

18 A. KİMYA NEDİR? 2) Simya (Alşimi)
Simya doğanın ilkel yollarla araştırılmasıdır. İnsanların temel ihtiyaçlarını karşılamak için sınama yanılma yoluyla doğayı keşfetme uğraşlarıdır. Simya zamanla gelişerek felsefi bir özellik kazanmıştır.

19 Simya SİMYA NIN MOTİFLERİNİ TAŞIYAN BİLİM DALLARI Felsefe Fizik
Ekonomi Biyoloji Din Astroloji Tıp Kimya Metalurji Simya

20 A. KİMYA NEDİR? Simyanın, simya ile uğraşan kişilerin amaçları:
Basit madenleri altına çevirmek, Bütün hastalıkları iyileştirmek ve gençleşmek, Hayatı sonsuz biçimde uzatacak ölümsüzlük iksirini bulmak, Felsefe taşını bulmak, Maddenin özünü açığa çıkarmak, İnsanın özünü açığa çıkarmak olarak özetlenebilir

21 A. KİMYA NEDİR?

22 A. KİMYA NEDİR?

23 A. KİMYA NEDİR?

24 A. KİMYA NEDİR?

25 A. KİMYA NEDİR?

26

27 A. KİMYA NEDİR?

28 A. KİMYA NEDİR? Maddenin Yapısı Hakkında İlk Düşünceler
Pedokles M.Ö 492–43 ) "Dört Öğe Kuramı" nı ortaya atan ilk filozoftur. Empedokles için ateş, hava, su ve toprak maddeyi oluşturan dört elemen tir.

29 A. KİMYA NEDİR? Aristo'ya göre, ikişer ikişer karşılıklı olarak birbirinin zıttı olan dört özellik (sıcak, soğuk, ıslak ve kuru) ile bu dört elementi birleştirmiştir.

30 A. KİMYA NEDİR?

31 A. KİMYA NEDİR?

32 A. KİMYA NEDİR?

33 A. KİMYA NEDİR?

34 A. KİMYA NEDİR?

35 A. KİMYA NEDİR?

36 A. KİMYA NEDİR? Simyager simya ile uğraşan kişilere verilen ünvandır. Simyagerlere alşimist de denir. Simyager doğanın metotlarına göre laboratuvarında maddelerin ayrıştırılması, arındırılması ve bir araya getirilmesi işleminin uygulayıcısıdır.

37 Batıl düşünceler değersiz madenleri altına dönüştürme
SİMYANIN DÖNEMLERİ SİMYA ÇAĞI M.ÖNCE-1600 ARASI M.S 1600 SONRASI TIP KİMYASI ÇAĞI FİLOJİSTON ÇAĞI NİCEL KİMYA ÇAĞI 1700 SONRASI Batıl düşünceler değersiz madenleri altına dönüştürme Tedavi amaçlı ilaçların yapımı Yanma süreci araştırılmış Deneysel bilim

38 A. KİMYA NEDİR? Aristo, Isaac Newton, Robert Boyle, Rocer Bucon, Ebu Musa Cabir Bin Hayyan, Ebubekir El Razi, İbn-i Sina, Al-Kindi, Al-Tusi, Ebu Reyhan El Burini önemli simyagerlerdir.

39 A. KİMYA NEDİR? Cabir Bin Hayyan: (721 – 805)
İlk defa modern deney araçlarına benzeyen araçları keşfetmiştir. Destilasyon ve kristalizasyon yöntemlerini bulmuştur. Altını çözen "kral suyu"nu keşfetmiştir. Bu keşiflerinden dolayı "kimyanın babası" adı verilmiştir.

40 A. KİMYA NEDİR? Zekeriya El Razi: (864 – 925)
Maddeci ve akılcı düşüncelere dayanarak, Cabir'in gizemci düşüncelerine karşı çıkmıştır. Maddenin atomlar ve boşluklardan oluştuğu görüşüne dayanarak, uzayda atomlar ne kadar sıkışık kümelenirse, oluşturdukları maddenin de o kadar yoğun olacağını, hava, su ve toprak örnekleriyle ortaya koymuştu

41 A. KİMYA NEDİR? İbni Sina: (980 – 1037)
Kitab el – şifa adlı eseri ile kimyasal dönüşümlerle ilgili fikirlerini yazmıştır. Tıp Kanunu adlı büyük eseri ile de yıllarca tıp bilimine ışık tutmuştur.

42 A. KİMYA NEDİR? Terra Pinguis’ olarak adlandırılan ateş elementinin yanma sırasında kaçıp giden bir nesne olduğunu varsaymıştır. Daha sonra bu nesne filojiston olarak adlandırılmıştır. İlk tanımlamaya göre yanıcı olan cisimler ve yanıcı olmayan filojiston yanma olayını oluşturmaktadır. Becher’e göre metal oksitler birer element, metaller ise kül ve filojistondan oluşan birer bileşiktir.

43 A. KİMYA NEDİR? Simya çağı, element için yeni bir tanı geliştiren Robert Boyle (1627 – 1691) ile sona ermiştir. Boyle'un 17. yüzyılın ikinci yarısında verdiği element tanımı modern kimyanın başlangıcı sayılır.

44 A. KİMYA NEDİR?

45 A. KİMYA NEDİR? Simyadan kimya bilimine aktarılan önemli bulgular arasında; ➢ Madenlerin işlenmesi ➢ Boyar maddeler hazırlama ➢ Alaşım hazırlama ➢ Barut üretimi ➢ Sabun üretimi ➢ Cam üretimi ➢ Mürekkep üretimi ➢ Kozmetik üretimi ➢ Metallerin karıştırılması ➢ Esans üretimi ➢ Seramik üretimi sayılabilir.

46 A. KİMYA NEDİR?

47 A. KİMYA NEDİR?

48 A. KİMYA NEDİR?

49 A. KİMYA NEDİR?

50 A. KİMYA NEDİR?

51 A. KİMYA NEDİR?

52

53 UYGULAMALAR

54 ÇÖZÜMLÜ SORULAR

55 ÇÖZÜMLÜ SORULAR

56 ÇÖZÜMLÜ SORULAR

57 ÇÖZÜMLÜ SORULAR

58 ÇÖZÜMLÜ SORULAR

59 ÇÖZÜMLÜ SORULAR

60 DOĞRU- YANLIŞ Simyanın teorik temelleri yoktur. ……….
Simyacılar bileşikleri elementlerine ayrıştırmışlardır. …………. Simyacılar damıtma işlemini gerçekleştirip bitki öz su-larından esans ve parfüm elde etmişlerdir. Simyada elde edilen kazanımlar teorik temellere otur-tulup, deneyler ile doğrulanması sonucunda kimya doğmuştur. ……….

61 DOĞRU- YANLIŞ Simyacılar bir nevi filozofturlar. ……….
Simyacılar birçok maddeyi sınama yöntemi ile keşfetmişlerdir. ………… Altın, toprak, demir, su maddeleri Aristo'ya göre dört elementtir…………. Simyacıların madde üzerinde çalışmaya sürüklenmeleri, doğada var olan maddelerden faydalanma isteğinden kaynaklanmaktadır. …………..

62 DOĞRU- YANLIŞ Simya bir bilim değildir. ………….
Simyacılar tarımda birçok yöntemler geliştirerek verimi arttırmışlardır. ……………..

63 DOĞRU- YANLIŞ

64 BOŞLUK DOLDURMA kuramına göre maddeler yanıcı ve yanıcı olmayan olmak üzere iki kısma ayrılır. Aristo'ya göre, sıcak–kuru özelliğe sahip olan element 'tir. Değersiz metalleri altına çevirme ile uğraşan kimselere denir. Aristo'nun ileri sürdüğü, doğanın temel ilkeleri sıcaklık, so-ğukluk, kuruluk ve 'tır. Simyacıların kullandıkları aletlerden imbik işleminde kullanılır.

65 BOŞLUK DOLDURMA Simyacılar iksirini keşfetme çalışmaları yapmışlardır. deneylerinde teraziyi kullanarak kimyasal çalışmalara nicel özellik kazandırmıştır. Eski çağlarda yanma olayında maddenin yapısından ayrılıp gittiği varsayılan madde dur. Metallerin eritilip birbirleriyle karıştırılarak kullanılması eski çağlarda aletleri yapımına katkı sağlamıştır. Aristo tanımına göre demir katısı ve kuru niteliklerini taşır.

66 BOŞLUK DOLDURMA

67 AÇIK UÇLU SORULAR

68 AÇIK UÇLU SORULAR

69 AÇIK UÇLU SORULAR

70

71 AÇIK UÇLU SORULAR


"KİMYA BİLİMİ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları