Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Doç.Dr. Muharrem AK Zirve Üniversitesi Tıp E ğ itimi Aile Hekimli ğ i AD Profesyonalizm.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Doç.Dr. Muharrem AK Zirve Üniversitesi Tıp E ğ itimi Aile Hekimli ğ i AD Profesyonalizm."— Sunum transkripti:

1 Doç.Dr. Muharrem AK Zirve Üniversitesi Tıp E ğ itimi Aile Hekimli ğ i AD Profesyonalizm

2 Bugün 2  Tanım,  Nasıl Ö ğ retilmeli ve Nasıl De ğ erlendirilmeli  Bir Olgu  Avustralya Örne ğ i  Ölçme ve de ğ erlendirme

3 3  Ö ğ renci  E ğ itici / Akademisyen  Mesleki yaşamı  Hasta, hasta yakını,  Di ğ erleri

4  Fedakarlık,  Sorumluluk,  Hesap verebilirlik  Empati,  Onur,  Bilgi-beceri ve iletis ̧ imde yeterlilik,  Dürüstlük  Altruism,  Respect,  Honesty, Integrity,  Dutifulness,  Social Contract  Honour,  Excellence  Accountibility Avşar ve ark. Profesyonalizm Tıp Eg ̆ itimi Du ̈ nyası Derg. 2012:35/21–29 J Cohen. Professionalism in medical education, an American perspective: from evidence to accountability Medical Education 2006; 40: 607–617 Accountability.15,16

5 5

6 American Board of Internal Medicine 6  Yetkinin kötüye kullanımı  Kıskançlık  Küstahlık  Çıkarcılık  İ nsaf, vicdan

7 7  Ölçülemezse geliştirilemez,  Ö ğ renciler beklentilerinizi de ğ il gözlemlenebilir net ve spesifik olarak belirttiklerimize göre tutum geliştirirler. Cohen JJ. Foreword. In: Stern DT, ed. Measuring Mediical Professionalism. New York: Oxford University Press 2006;v–viii.

8 8 Sarah K Medical Teacher. Making the professionalism curriculum for undergraduate medical education more relevant 2013; 35: 908–914

9 Nasıl ö ğ retilmeli, 9 Sarah K Medical Teacher. Making the professionalism curriculum for undergraduate medical education more relevant 2013; 35: 908–914

10 10 Vimmi Passi, Developing medical professionalism in future doctors: a systematic review International Journal of Medical Education. 2010; 1:19-29

11 11

12 Profesyonalizm ve Örnek Bir Olgu 12  Standardize hasta

13 13

14 14 Malcolm Parker, The “Pyramid of Professionalism”: Seven Years of Experience With an Integrated Program of Teaching, Developing, and Assessing Professionalism Among Medical Students Academic Medicine, Vol. 83, No. 8 / August 2008

15 Profesyonalizm Kültürü Geliştirmek 15  Kurumsal standartlar  Doktor adaylarının seçimi  Fakültelerde e ğ itimin artırılması  Ö ğ renme ortamlarında profesyonel olmayan davranışların belirlenerek yaptırımların uygulanması  Ölçekler

16 Profesyonelizm Mükemmellik Sorumlu Adanmış Etik ve Legal duyarlılık İ letişim Becerileri Mesleki Yetkinlik Humanist Incorporating Professionalism into Medical Education: The Mayo Clinic Experience Paul S. Mueller Keio J Med 2009; 58 (3): 133-143

17 Kaynaklar 17  Dent J Harden MH. A Practical Guide for Medical Teachers. Churchill Livingstane 4 th Edition 2013.


"Doç.Dr. Muharrem AK Zirve Üniversitesi Tıp E ğ itimi Aile Hekimli ğ i AD Profesyonalizm." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları