Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

'Nişanlı' ne demek olurdu? - Erkek ile kızın ailesi arasında evlenmek için bir sözleşme yapılırdı. Ama ikisi daha bir yerde yaşamazdılar. - Bu sözleşme.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "'Nişanlı' ne demek olurdu? - Erkek ile kızın ailesi arasında evlenmek için bir sözleşme yapılırdı. Ama ikisi daha bir yerde yaşamazdılar. - Bu sözleşme."— Sunum transkripti:

1 'Nişanlı' ne demek olurdu? - Erkek ile kızın ailesi arasında evlenmek için bir sözleşme yapılırdı. Ama ikisi daha bir yerde yaşamazdılar. - Bu sözleşme geçerli bir evlilik gibi sayılırdı. Ondan ayrılmak için tam bir boşanma kağıdı lazımdı. Bu durumda yatılık yapan kişi zinacı sayılırdı: - Yasa 22:25 "Eğer bir adam kırda nişanlı bir kızla karşılaşır, onu yakalayıp tecavüz ederse, yalnız tecavüz eden adam öldürülecek.“ - Yusuf, Meryem için ölüm cezasını isteyebilirdi. Matta 1:18 - 2:23 Matta 1:18-19 18 İsa Mesihin doğması da şöyle oldu: Onun anası Meryem, Yusuf'un nişanlısı idi. Onlar bir araya gelmeden önceydana geldi. 19 Ama onun kocası Yusuf doğru bir adamdı. Onun için istemedi, onu elalemin önünde rezil etsin. Ve karar verdi, onu saklıdan uzaklaştırsın.

2 'İsa' ne demektir? - İbranicesi: 'Yehoşua' = türkçesi: 'RAB kurtarıyor' - Bu ad zaten Yeşu adının aynısıydı ve o yıllarda Yahudilerin arasında çok yaygındı. İncil'de bu adı taşıyan başka kişiler: Kol 4:11 (Yustus); Apo 13:6 (Bar-Yesus) - önemli: hangi şeylerden kurtarmak? GÜNAHlarından (değil Romanlı askerlerden) Matta 1:18 - 2:23 Matta 1:20-21 20 Yusuf bu meselede alıp verirken, işte, Rabbin bir meleği rüyada ona göründü. Dedi ki, "Ey Yusuf, Davud'un oğlu, hiç korkma, Meryem'i karı olarak yanına alasın. Çünkü ondaki bebek Kutsal Ruh'tan meydana geldi. 21 O bir oğul doğuracak, onun adını da İsa koyacaksın. Çünkü halkını günahlarından kurtaracak olan Odur."

3 - Bütün bu olay Şimson'un doğuşundan önceki olaylara benziyor: Hakimler 13:2-11 - Melek önce kadına görünüyor, ona Allahın yapacağı mucizesini bildiriyor, sonra kadın onu kocasına anlatırıyor, o da en sonunda melek tarafından aynı olayı işitiyor. - nasıl Şimşon halkını Filistililerden kurtardı, İsa da halkını günahlardan kurtaracak Matta 1:18 - 2:23 Matta 1:20-21

4 - Bütün bu olay Şimson'un doğuşundan önceki olaylara benziyor: Hakimler 13:2-11 - Melek önce kadına görünüyor, ona Allahın yapacağı mucizesini bildiriyor, sonra kadın onu kocasına anlatırıyor, o da en sonunda melek tarafından aynı olayı işitiyor. - nasıl Şimşon halkını Filistililerden kurtardı, İsa da halkını günahlardan kurtaracak Matta 1:18 - 2:23 Matta 1:20-21

5 'İmanuel'in nişanı neydi? - bu Yeşaya 7:14 ayetlerinden aktarma; Yeşaya 7:5-16 okuyalım - durum neydi: -732 senesi; Aram (Suriye) ve İsrail krallığı, Yahuda'ya karşı savaş yapacak; RAB söz veriyor ki, bu iki düşman yenilecek. - Rab buyurdu, Kral Ahaz bunun olmasını gösteren bir nişan istesin. Ama o nişan istemedi. Bunun üzerine Rabbin kendisi diyor: „Ben sana verecem bir nişan“ - o da 'İmanuel' nişanı. - 'Kız' gebe kalacak - bu demek değil 'bakire', sadece genç bir kadın. Bu herhalde kraliçe idi. Matta 1:18 - 2:23 Matta 1:22-23 22 Bütün bunlar oldu, öyle ki, Rabbin sözü yerine gelsin, hani onu peygam- berin ağzından söylemişti: 23 "İşte kız gebe kalacak, bir oğul doğuracak. Onun adını da 'İmanuel' koyacaksın." (onun Türkçesi: 'Allah bizimle'). Mesihin doğumu nasıl kral Ahaz'a bir nişan olabilir? O, 730 sene sonra oldu!

6 'İmanuel'in nişanı neydi? - Asıl nişan gebelik değil, ama İmanuel adını taşıyan kızan nişan olacak. O kızan büyüyecek, 6-7 yaşına gelen kadar süt ve bal yiyecek = devlette gene barış olacak - Yeşaya'nın zamanında 'İmanuel' (= Allah bizimle) demek olurdu ki, Allah bizi destekliyor, arkalıyor. - Ama Meryem ve Yusuf için 'İmanuel' (= Allah bizimle) adı demek olurdu ki, Allah gerçekten insanların arasında yaşayacak. - Burada EA'dan bir ayetin 'çifte gerçekleşmesi'ni görüyoruz. Matta 1:18 - 2:23 Nazi zamanında askerlerin kemerlerinde 'Gott mit uns' yazardı: 'Allah bizimle' = İmanuel'in birinci anlamı Yuh 1:14 „Ve Söz beden oldu, aramızda oturdu.“ - 'İmanuel'in ikinci anlamı

7 Matta 1:18 - 2:23 Matta 1:24-25 Yusuf uykudan kalkınca, Rabbin meleği ona ne buyurduysa onu yaptı: karısını yanına aldı. 25 Ama onunla birleşmedi, çak Meryem oğlunu doğurana kadar. Ve Onun adını İsa koydu. - amaç: İsa'nın babası olmadığını ispatlamak için - daha sonra bir sürü kızanları oldu: “Bu, doğramacının oğlu değil mi? Anasının adı Meryem değil mi? Kardeşlerinin de adları Yakup, Yusuf, Simun ve Yahuda değil mi? Onun kızkardeşleri de aramızda değil mi ki? Madem öyle, bu adam bu şeyleri nereden alıyor?" (Matta 13:55-56) - demek, Yusuf'un ve Meryem'in en azında 6 tane kızanları oldu

8 Bu sahnede yanlışlıklar var mı? - Luka 2:16 - Çobanlar ne zaman geldiler - Matta 2:16 - Yıldıznameciler ne zaman geldiler? - Matta 2:9 - O zaman Meryem, Yusuf ve İsa nerede yaşardılar? - Matta 2:1 - Kaç yıldıznameci İsa'nın yanına geldi?

9 Matta 1:18 - 2:23 Matta 2:1-2 İsa, kral Hirodes'in günlerinde, Yahudiye sancağındaki Beytlehem kasabasında doğdu. Ve işte, gündoğusundan Yeruşalim kasabasına yıldıznameciler geldi. 2 Sordular ki, "Yahudilerin kralı olarak doğan çocuk nerede? Çünkü gündoğusunda onun yıldızını gördük, ve geldik ona secde kılalım." Sorular: - 'onun yıldızını gördük' - nasıl anladılar, o yıldız Yahudi kralının yıldızıdır? - 'geldik ona secde kılalım' - neden o kadar önemsiz bir halkın kralına secde etsinler? Bir teori: - planetaların birleşmesi

10 Matta 1:18 - 2:23 Matta 2:3-6 Bunu işitince, kral Hirodes ve onunla birlikte bütün Yeruşalim kasabası telaşa düştü. 4 Ve halkın bütün güdücülerini, hani Allahevinin güdücülerini ve kanun muallimlerini, bir araya topladı. Onlardan öğrenmek istedi, Mesih nerede doğacak. 5 Ona dediler: "Yahudiye sancağındaki Beytlehem kasabasında. Çünkü peygamberin yazdığı gibi: 6 "Sen, Yahuda topraklarında bulunan Beytlehem, Sen Yahuda büyüklerinin arasında asla en önemsiz kasaba değilsin. Çünkü senden bir güdücü çıkacak, Benim halkım İsrail'i güdecek olan biri." 'telaşa düştüler" - Hirodes Yahudi değildi, Edomlu idi (Esavîn soyundan gelen halk) - Onun için her zaman korku içinde yaşardı, bir Yahudi kalkıp kendini kral ilan etmesin. "peygamberin yazdığı gibi" Mika 5:2 (İsa^dan 700 sene önce) “Ama sen, ey Beytlehem Efrata, Yahuda boyları arasında önemsiz olduğun halde, İsrail'i benim adıma yönetecek olan senden çıkacak. Onun kökeni öncesizliğe, zamanın başlangıcına dayanır.” - Mesih olmak için ikinci şart

11 Matta 1:18 - 2:23 Matta 2:7-10 7 Ondan sonra Hirodes yıldıznamecileri saklıdan çağırtırdı. Onlara soruşturdu, yıldız onlara tam olarak ne vakıt göründü. 8 Onları Beytlehem'e gönderip dedi: "Oraya vardınız mı, kızanı çok güzel araştırın. Bulduktan sonra da bana haber yollayın, ben de gelip ona secde kılayım." 9 Onlar kralı sesledikten sonra yola çıktılar. Ve işte, o yıldız, hani onu gündoğusunda görmüşlerdi, onların önünden gitti. En sonunda bebeğin bulunduğu evin üstünde durdu. 10 Yıldızı görünce o kadar çok sevindiler ki, kenarı yok.

12 Matta 1:18 - 2:23 Matta 2:11-12 11 Eve girip bebeği ve anası Meryem'i gördüler. Ve yere kapanıp bebeğe secde kıldılar. Sandıklarını açıp ona bahşişler verdiler: altın, tütüz ve kıymetli koku. 12 Allah onlara rüyada gösterdi, bir daha Hirodes'in yanına gitmesinler. Onun için memleketlerine başka yoldan döndüler. 3 bahşiş, İsa'nın görevinin 3 tarafını gösteriyor: altın: İsa KRAL'dır (İbr 7:2) tütüz: İsa BAŞ- GÖREVLİ'dir (İbr 9:11) kıymetli koku: İsa KURBAN'dır (İbr 9:14)

13 Matta 1:18 - 2:23 Matta 2:13-15 13 Onlar gitti, ve işte, Rabbin bir meleği rüyada Yusuf'a göründü ve dedi: "Kalk, kızanı ve onun anasını al ve Mısır'a kaç. Ben sana haber verene kadar orada kalacaksın. Çünkü Hirodes bu kızanı arıyor ve bakıyor onu öldürsün." 14 Yusuf da geceleyin kalkıp kızanı ve onun anasını aldı ve Mısır'a çekildi. 15 Hirodes'in ölmesine kadar orada kaldı. Böylelikle Rabbin sözü yerine geldi, hani onu peygamberin ağzından söylemişti: "Oğlumu Mısır'dan çağırdım." - Hoşea 11:1 "Çocukluğunda sevdim İsrail'i, Oğlumu Mısır'dan çağırdım.

14 "Oğlumu Mısır'dan çağırdım" MISIR - ISSIZ YERLER - KENAN 1. İsrail halkı 2. İsa Mesih 3. imanlı

15 Matta 1:18 - 2:23 Matta 2:16-18 16 Hirodes ne zaman anladı, yıldıznameciler onu aldatırdı, çok fazla öfkelendi. Ve gönderip Beytlehem kasabasında hem de onun köylerinde, iki yaşından küçük, bütün erkek çocukları öldürtürdü. Bu zamanı yıldıznamecilerden araştırmıştı. 17 O vakıt peygamber Yeremiya'nın söylediği söz yerine geldi: 18 "Rama köyünde bir ses işitildi; Bir ağlamak, bir büyük feryat sesi. Rahel, kızanlarından için ağlıyor; İstemiyor avutulsun, çünkü artık yok oldular." Rahel'in mezarı Beytlehem'de Yeremya 31:15 - Asur sürgünlüğü için konuşuyor (-722) - Rahel'in kızanları: Efraim ve Manaşe = kuzey İsrail'in önemli cinsleri

16 Matta 1:18 - 2:23 Matta 2:19-22 19 Ama Hirodes öldükten sonra, işte, Rabbin bir meleği Yusuf'a göründü o henüz Mısır'da iken. 20 Ve dedi: "Kalk, kızanı ve onun anasını al ve İsrail topraklarına dön. Çünkü kızanın canını almak isteyenler öldü." 21 Ve Yusuf kalktı, kızanı ve anasını aldı ve İsrail topraklarına geldi. 22 Ama işitti ki, Arhelaos babası Hirodes'in yerine geçti ve Yahudiye sancağının güdücüsü oldu. O vakıt korktu oraya dönsün. Allah da ona rüyada ısmarladıktan sonra, Celile topraklarına çekildi. Arhelaos Babası Büyük Hirodes kadar acımasız ve gaddar biri. Daha tahta çıkarken, Yeruşalim'de 3000 kişi tapınakta öldürdü.

17 Matta 1:18 - 2:23 Matta 2:23 Gidip Nasıra denilen bir kasabaya yerleşti. Öyle ki, peygamberlerin söylediği söz yerine gelsin, hani 'Ona Nasıralı diyecekler'. - öyle bir ayet yok: ama 'Natser' = fidan (Yeş 11:1) - Nasıra EA'da geçmiyor, ancak İsa'nın zamanından az önce yeniden kuruldu - sanki kasabanın adı bile gösteriyor, Mesih'in kasabası olacak - öyle bir ayet yok: ama Nasira kasabası = hor görülmüş - Yeşaya 53:3 - Natanayel (Yuh 1:46) - İsa kendisi o ad kullandı (Apo 22:8) - bugüne kadar Mesihçilere o ad veriliyor (Nasrani)

18 Akdeniz Ölü Deniz YAHUDİYE SAMİRİYE CELİLE Celile Gölü Yordan (Şeria)


"'Nişanlı' ne demek olurdu? - Erkek ile kızın ailesi arasında evlenmek için bir sözleşme yapılırdı. Ama ikisi daha bir yerde yaşamazdılar. - Bu sözleşme." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları