Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

 KARTAL ÇOK UZUN BİR SÜRE YSAŞAR. OOOO pppp tttt iiii kkkk T T T T TASARIM ISTAKOZ PPPP aaaa nnnn uuuu llll iiii rrrr uuuu ssss AAAA rrrr gggg uuuu.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: " KARTAL ÇOK UZUN BİR SÜRE YSAŞAR. OOOO pppp tttt iiii kkkk T T T T TASARIM ISTAKOZ PPPP aaaa nnnn uuuu llll iiii rrrr uuuu ssss AAAA rrrr gggg uuuu."— Sunum transkripti:

1

2

3  KARTAL ÇOK UZUN BİR SÜRE YSAŞAR.

4 OOOO pppp tttt iiii kkkk T T T T TASARIM ISTAKOZ PPPP aaaa nnnn uuuu llll iiii rrrr uuuu ssss AAAA rrrr gggg uuuu ssss '''' uuuu nnnn M M M M üüüü tttt hhhh iiii şşşş B B B B iiii rrrr Y Y Y Y öööö nnnn B B B B uuuu llll mmmm aaaa K K K K aaaa bbbb iiii llll iiii yyyy eeee tttt iiiiKILIÇ BALIĞI KKKK ıııı llll ıııı çççç B B B B aaaa llll ıııı ğğğğ ıııı nnnn ıııı nnnn G G G G öööö zzzz üüüü nnnn dddd eeee kkkk iiii IIII ssss ıııı tttt mmmm aaaa S S S S iiii ssss tttt eeee mmmm iiii K K K K KÖPEK BALIĞI KKKK öööö pppp eeee kkkk BBBB aaaa llll ıııı kkkk llll aaaa rrrr ıııı V V V V eeee E E E E llll eeee kkkk tttt rrrr iiii kkkk ssss eeee llll A A A A llll gggg ıııı llll aaaa yyyy ıııı cccc ıııı llll aaaa rrrr ııııMÜREKKEP BALIĞI Mürekkep balıklarının mükemmel refleksleri

5 GGGGök balina en büyükleri 30 metreyi bulan boyu ve 200 tonu geçebilen ağırlığıyla, gelmiş geçmiş en büyük hayvan olduğuna inanılan bir deniz hayvanıdır.

6

7 –O–O–O–Otluk, ormanlık ve açık arazilik yerlerde, bataklık çevrelerinde ve 1500 m.ye kadar dağlarda yaşarlar. Küçük toprak oyukları ve çalıların altına yerleşirler.

8 Kuşların 8000’e yakın türleri vardır. Baykuş ve Atmaca yırtıcı kuşlardır; ancak biri gece diğeri gündüz avlanır. Göz kamaştırıcı bir kuş olan ibibik'in aksine Bülbül, sade görünüşlüdür ama ötüşü güzeldir. Guguk kuşu başka tür kuşların yuvalarına yumurtalar, çıkan yavruları da yuvanın asıl sahipleri besler. Başka kuşlar; örneğin kazlar iyi birer ana-babadır; yavrularını aylarca gözetirler. Guguk kuşu başka tür kuşların yuvalarına yumurtalar, çıkan yavruları da yuvanın asıl sahipleri besler. Başka kuşlar; örneğin kazlar iyi birer ana-babadır; yavrularını aylarca gözetirler.  Kara sağan gibi bazı kuşlar iyi uçucudurlar; oysa Mezgeldek gibiler koşmada, Küçük bat ağan gibiler yüzme ve dalmada ustalaşmışladır.

9

10


" KARTAL ÇOK UZUN BİR SÜRE YSAŞAR. OOOO pppp tttt iiii kkkk T T T T TASARIM ISTAKOZ PPPP aaaa nnnn uuuu llll iiii rrrr uuuu ssss AAAA rrrr gggg uuuu." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları