Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Göller Tektonik Göller Dağ oluşum hareketleri Sonucunda kırılarak çö-

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Göller Tektonik Göller Dağ oluşum hareketleri Sonucunda kırılarak çö-"— Sunum transkripti:

1 Göller Tektonik Göller Dağ oluşum hareketleri Sonucunda kırılarak çö-
ken çanakların sular tarafından doldurulma- sıyla oluşan göllerdir… Derinlikleri diğer göllere göre fazladır.

2 Göller Volkanik Göller Volkanik faaliyetlerle oluşmuş çanaklarda
suların birikmesi oluş- muş bulunan göllerdir. Göl,yanardağın zirve- sindeki baca ağzında oluşmuşsa Krater Gölü,yanardağ konisi- nin patlaması ile uçma- sı sonucu oluşan geniş çukurlarda ise Kaldera Gölü,patlama çanakla- rında oluşmuşsa Maar Gölü adı verilir.

3 Göller Karstik Göller Karstik bölgelerde karstlaşma sonucu
Obruk,Polye gibi ça- naklarda suların birik- mesi ile oluşan göller- dir.

4 Göller Buzul Gölleri Buzul aşındırması ile oluşan çanaklarda sula-
rın birikmesi ile oluşan göllerdir. Bu göllere Sirk Gölleri adı da verilir.

5 Göller Set Gölleri Alüvyal Set Gölleri Kıyı Set Gölleri
Akarsu vadilerinin doğal bir setle kapanması sonucu oluşan göllerdir. Seti oluşturan faktör göle adını verir. Alüvyal Set Gölleri Kıyı Set Gölleri Moren Set Gölleri Heyelan Set Gölleri Volkan Set Gölleri

6 Barajlar ( Yapay Set Gölleri )
Sel ve Taşkın ‘ları önle- Menin en önemli yolu Barajlar yapmaktır… Barajlar sayesinde elektrik üretimi gerçek- leştirilmekte,ayrıca içme suyu ve depolama suyu vazifeside görmek- tedir.

7 Yer altı Suları Türkiye’deki Yer altı Suları 3 Gruba ayrılır… Bunlar;
a) Taban Suları b) Artezyen Suları c) Karstik Suları A ) TABAN SULARI: Alüvyal Ovalar’ın tabanın- da bulunurlar.Geçirimli ve gevşek yapılı tabakadan sızarak geçirimsiz tabaka üzerinde biriken sulardır. Türkiye taban suları bakı- mından zengindir.Örneğin; Ege Bölgesi’nin Çöküntü Ovaları,Doğu Anadolu Bölgesi’nde Malatya,Elazığ, Muş,Erzurum,Erzincan Ova- ları, İç Anadolu Bölgesi’n- de Konya ve Kayseri, Marmara Bölgesi’nde Bursa ve Adapazarı Ovala- rında görülür. B ) ARTEZYEN SULARI: Yeryüzüne büyük bir basınçla çıkan sulardır. Yurdumuzda;Marmara Bölgesi’nde,Trakya-Ergene Havzası’nda ve Bursa’da,İç Anadolu Bölgesi’nde Konya,Sivas,Eskişehir ve Kayseri’de,Akdeniz Bölgesi’nde Çukurova’da,Doğu Anadolu Bölgesi’ndeMuş,Erzurum,Malatya ve Iğdır’da,G.Doğu Anadolu Bölgesi’nde Şanlıurfa’da,Karadeniz Bölgesi’nde Çorum ve Kastamonu’da ve Ege Bölgesi’nde ise Kıyı Ege Ovaları’nda yoğundur… C ) KARSTİK SULAR: Kalker,Jips gibi kolay çözülebilen ve eriyebilen taşlar arasındaki boşluklarda biriken sulardır. Karstik Sular,Akdeniz Bölgesi’nde yer alan Toroslar’da yoğundur.Özellikle,Antalya, Burdur,Kahraman Maraş ve Göller Yöresi’nde bolca bulunmaktadır…

8 GELECEĞİMİZE ŞİMDİDEN SAHİP ÇIKALIM
Kaynak : Zaman Gazetesi Kuraklığın sebepleri konusunda ise farklı görüşler var.Bazı bilim adamları Küresel Isınma üzerinde dururken,Ormanların Yok Edilmesi, Doğal Denge- nin bozulması,Atmosfere salınan Nartiküler Maddeler,Fosil Yakıtlar ‘ın aşırı kullanımı ve Sera Gazlar ‘ındaki artışı kuraklığa gerekçe gösterenler de az değil.


"Göller Tektonik Göller Dağ oluşum hareketleri Sonucunda kırılarak çö-" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları