Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

/ 401 POSTEROANTERİOR AKCİĞER GRAFİSİ OKUMA BECERİSİ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "/ 401 POSTEROANTERİOR AKCİĞER GRAFİSİ OKUMA BECERİSİ."— Sunum transkripti:

1 / 401 POSTEROANTERİOR AKCİĞER GRAFİSİ OKUMA BECERİSİ

2 2 Film Okuma Koşulları AC filmi okuyan bir uzman aynı filmi değişik zamanlarda okursa değerlendirmeler arasında farklılık olur mu? –Okuyucular arası hata %3-31

3 3 Farklı uzmanlar arasında değerlendirme farkı olur mu? –Okuyucu arası hata (Interobserver error) –%9-24 Filmin iki kez okunmasında yarar vardır.

4 4 Filmin incelenmesi İlk yapılacaklar nelerdir? – Filmin üzerinde hastanın adı var mı? – İnceleme hangi tarihte yapılmış? – Pozisyonu belirtecek bir işaret var mı? (hangi taraf sağ hangi taraf sol)

5 5 Film Kalitesi Filmin teknik özelliklerinin bozuk olması, – Banyo hataları – Koyu film (Overexposure) – Açık film (Underexposure) – Kötü geometri – Film kaseti ile teması olmayan akciğerin dansitesi diğer akciğerden daha koyu olabilir. Burada cihazların değil teknik personelin sorumluluğu ön plana çıkmaktadır

6 6 AC filminde kalite ile ilgili dikkat edilmesi gereken noktalar: 1. Simetri 2. Toraksı içermesi 3. Dansite 4. İnspirasyon 5. Uygun pozisyon

7 7 Simetri Her iki klavikulanın medyal uçları, vertebra spinöz çıkıntılarının belirlediği orta hatta eşit uzaklıkta olmalıdır. Simetri bozukluğu: – Medyasten yapılarının ve hilusların yanlış değerlendirilmesine, – Kalbin genel görünümünde bozulma ve sağa yada sola kayma şeklinde yanlış yorumlara, – Parankimdeki bazı lezyonlar gizlenmesine neden olabilir.

8 / 408 Toraksı içermesi Toraks yapıları kesilmemiş olmalı, DoğruYanlış Skapulalar akciğer parankiminin dışında olmalı, Klavikulaların üzerinde belli bir akciğer alanı olmalı.

9

10

11 11 Dansite Dansitesi iyi bir AC filminin özellikleri: – Kalp arkasında kalan vertebraların seçilebilir fakat intervertebral aralıkların seçilemez olması, – Kalp arkasında kostaların izlenebilir fakat kostovertebral eklemlerin izlenemez olması, Overexposure ve undrexposure olmaması

12 12 İnspirasyon Film maksimum inspirasyonda çekilmelidir. İnspirasyonun yeterli olduğunu gösteren kriterler şunlardır: – Sağ 6. Kostanın ön ucunun sağ hemidiyaframın üzerinde görülmesi, – Sağ arka 10. Kostanın diyafragma üzerinde yer alması, – Kalp gölgesinin sol diyafragma üzerinde tümüyle görülür olması.

13 / 4013 Kardiyo torasik indeks

14 / 4014 Akciğer alanlarında yuvarlak şekiller İçi sıvı dansitesinde ise (dolu gözüküyorsa) Pulmoner vasküler gölgeler Kitle lezyonları İçi boş ise (hava dansitesinde) Bronşlar Kaviteli lezyonlar

15 Altıncı Ulusal Aile Hkeimliği Kongresi, 4-7 Mayıs 2004, Bursa15

16

17

18

19

20

21

22

23 1. Multiple right sided rib fractures and surgical emphysema (arrowed). 2. Quite marked opacification over right side, which would be consistent with lung contusion. 3. Right sided pneumothorax with chest drain. Note the deep and sharp lateral costophrenic sulcus on the right side. This demonstrates the ‘‘deep sulcus sign’’ the term coined by Gordon (1980) which helps to determine a pneumothorax in the supine view.

24

25

26 There is a very large left pneumothorax (lung is arrowed). This has probably occurred because of rupture of emphysematious bullae. An intercostal catheter was inserted and attached to underwater seal drainage. He consequently underwent a surgical pleurodesis.

27 Atelektazi

28


"/ 401 POSTEROANTERİOR AKCİĞER GRAFİSİ OKUMA BECERİSİ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları