Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

SINAV ADITARİHSAAT LYS-119 haz10.00 LYS-225 haz10.00 LYS-326 haz10.00 LYS-418 haz10.00 LYS-5 19 haz 14.00.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "SINAV ADITARİHSAAT LYS-119 haz10.00 LYS-225 haz10.00 LYS-326 haz10.00 LYS-418 haz10.00 LYS-5 19 haz 14.00."— Sunum transkripti:

1

2

3

4

5 SINAV ADITARİHSAAT LYS-119 haz10.00 LYS-225 haz10.00 LYS-326 haz10.00 LYS-418 haz10.00 LYS-5 19 haz 14.00

6  Daha sonra bu OBP, herkes için tek katsayı olarak kullanılan 0.12 katsayısı ile çarpılarak okuldan gelecek net puan hesaplanacaktır. 30 puan 60 puan  Sonuç olarak en düşük notlara sahip bir öğrenciye okuldan 30 puan gelirken (0.12 x 250=30)en yüksek OBP’ye sahip öğrenciye 60 puan 0.12 x 500= 60) gelecektir.

7

8

9  Sınavsız geçiş 2016 yılında da uygulanacaktır.  Sınavsız geçişi sadece 12. sınıfta değil, mezun olduktan sonra da kullanabiliyorsunuz.  Sınavsız geçişte öncelik daima 12. sınıflardadır.  Sınavsız geçişin YGS sınavıyla alakası yoktur. Belirli kurallara göre sınavsız geçişle yerleştirme yapılmaktadır.  Sınavsız geçiş 2016 yılında da uygulanacaktır.  Sınavsız geçişi sadece 12. sınıfta değil, mezun olduktan sonra da kullanabiliyorsunuz.  Sınavsız geçişte öncelik daima 12. sınıflardadır.  Sınavsız geçişin YGS sınavıyla alakası yoktur. Belirli kurallara göre sınavsız geçişle yerleştirme yapılmaktadır.

10  Tercihler sonucu üniversitede bir bölüm kazanıp da gitmeyen (Açıköğretimin kontenjansız bölümleri ve sınavsız geçişle bir yere yerleşenler hariç) öğrenciler o sene tekrar sınava girdiklerinde 0.12 OBP katsayısı yarı yarıya düşürülerek 0.06 ile çarpılacak ve varsa 0.06 ek puan katsayısı yarı yarıya düşülerek 0.03 ile çarpılacaktır.  Yeni OBP sisteminde okul birincisine direkt 60 gelmeyecek. Okul birincisi de olsa diploma notu diğerleri gibi önce 5 ile çarpılacak, daha sonra çıkan sayıda 0.12 katsayısı ile çarpılacak.  Tercihler sonucu üniversitede bir bölüm kazanıp da gitmeyen (Açıköğretimin kontenjansız bölümleri ve sınavsız geçişle bir yere yerleşenler hariç) öğrenciler o sene tekrar sınava girdiklerinde 0.12 OBP katsayısı yarı yarıya düşürülerek 0.06 ile çarpılacak ve varsa 0.06 ek puan katsayısı yarı yarıya düşülerek 0.03 ile çarpılacaktır.  Yeni OBP sisteminde okul birincisine direkt 60 gelmeyecek. Okul birincisi de olsa diploma notu diğerleri gibi önce 5 ile çarpılacak, daha sonra çıkan sayıda 0.12 katsayısı ile çarpılacak.

11 %21 %10  Eski sistemde okul puanın etkisi %21 oranına (en fazla 80 net puan geliyordu) çıkıyordu. Yeni sistemde ise bu etki en fazla %10 oranına (en fazla 60 puan gelecek) çıkabilecek.  Sonuç olarak okul puanın etkisi yarı yarıya azaldı. %21 %10  Eski sistemde okul puanın etkisi %21 oranına (en fazla 80 net puan geliyordu) çıkıyordu. Yeni sistemde ise bu etki en fazla %10 oranına (en fazla 60 puan gelecek) çıkabilecek.  Sonuç olarak okul puanın etkisi yarı yarıya azaldı.

12 "Başarının zeka ile bir ilgisi yoktur." Albert Einstein

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23 TERCİHLER VE YERLEŞTİRME

24 Tercih yapmadan önce; Tekrar sınava girmenin hedefine ulaştırıp ulaştıramayacağına, aynı çalışma temposunu hatta daha da fazlasını bir sonraki yıl sürdürüp sürdüremeyeceğine; sosyal ve ekonomik koşulları vb. unsurları sağlıklı bir şekilde değerlendirip ona göre bir karar vermesi gerekir.

25 Tercih sürecinde size yol gösterecek en önemli yardımcınız ÖSYM tarafından yayımlanan tercih kılavuzu ve tercih robotudur. sizi yanıltabilecek olan kaynaklar ise özel tercih robotlarıdır. Bu robotlar belki fikir vermeleri açısından değerlendirilebilirler fakat yanılma paylarının olduğunu unutulmamalıdır.

26 Okumak istemediği hiçbir bölüme tercihleri arasında yer vermeyiniz. Üniversitenin sunduğu eğitim şartlarına, Üniversitenin bulunduğu yerleşim bölgesinin sosyal, kültürel, ekonomik ve coğrafi koşullarına dikkat ediniz.

27 Yerleştirme işlemi, sıralaması yüksek öğrenciden sıralaması düşük öğrenciye doğru yapılır. Örneğin; aynı puan türünden Funda 15000. ; Ahmet 17000. sıralamayı elde etmiş olsunlar. Ahmet’ in 1.tercihinde yer alan bölüm Funda’ nın 30.tercihinde yer alsın. Bu durumda sıralaması yüksek olan Funda 29.tercihine yerleşemese de 30.tercihlere bakıldığında ve tek rakibinin Ahmet olduğu varsayıldığında Funda’ nın tercih sıralaması aynı bölüm için Ahmet’in tercih sıralamasının altında bile olsa o bölüme Funda yerleşecek, Ahmet ise 2.tercihi için diğer rakipleri ile değerlendirilmeye alınacaktır.

28 Öncelikle yerleştirme puanlarının ait olduğu sıralamalara göre hareket ediniz. Puanlar sizi yanıltabilir. Örneğin; 2014 ÖSYS’ de YGS-1 puan türünde 270000.sıralamaya sahip adayın puanı 288,62984’ tür. Oysa 2015 ÖSYS’ de aynı öğrencinin sıralaması yine 270000’ ken puanı 279,41463’ tür.

29 Tercih edeceğiniz program ilk kez öğrenci alacaksa o programa ilişkin sıralama ve puan bilgisine sahip olamayacağınız için tercih edeceğiniz üniversitenin bulunduğu yerleşim bölgesine denk üniversitelerin aynı bölümlerinin sıralama bilgilerine bakın.

30 Çok yakın sıralamaya sahip bölümler arasında tercih yapacaksanız ; sıralamada sıralama sayısını göz ardı edebileceğiniz gibi daha kesin bir sonuç elde etmek istiyorsanız bu iki bölümün ve bu iki üniversitenin genel itibariyle birkaç yıllık puan durumlarına bakın.

31 İstediğiniz puan türünden, istediğiniz program türünden toplam tercih sayınızı geçmemek kaydıyla istediğiniz şekilde tercihlerinizi yapabilirsiniz.

32 Tercih edeceğiniz bölümlerin ÖSYS Tercih Kılavuzunda yer alan ÖZEL KOŞULLAR kısmını mutlaka gözden geçiriniz. örneğin erkek bir öğrenci, Gülhane Askeri Tıp Akademisi’ nin kız öğrenci alan bölümünü tercih ederse kazanmış olsa bile kaydı yapılmaz.

33 MTOK Üniversite kılavuzunda bir bölümün yanında eğer M.T.O.K. yazıyorsa; bu, o bölüme yalnızca ilgili mesleki ve teknik liselerden mezun olan öğrencilerin yerleşebileceği anlamına gelir. Bu M.T.O.K. bölümlerini tercih edecek mesleki ve teknik eğitim almış öğrencilerin OBP (ortaöğretim başarı puanları) 0,12 ile çarpılır ve bunun dışında ek puan ya da ayrıcalık tanınmaz.

34 Alanınız dışındaki bir ön lisans programı tercihinde bulunduğunuz takdirde ilgili bölümün puan türüne sahipseniz tecihte bulunabilirsiniz.(150 barajı) ilgili bölüm alanınız dâhilinde ise Sınavsız Geçiş Kontenjanı ile yerleştirilebilmeniz için OBP’ nizi kullanmalısınız. Söz konusu bölümün puan türüne ve bu bölüme Sınavsız Geçiş Kontenjanı ile yerleşme hakkına sahipseniz ilgili bölüme öncelikle Sınavsız Geçiş Kontenjanı ile; bu olmadığı takdirde de puanınızla yerleştirilmeye çalışılırsınız.

35 1- Mezuniyet yılı daha büyük adaylara öncelik verirler (Yani yeni mezun olacaklara en öncelik, sonra sırasıyla daha yeni mezun olanlardan başlayarak böyle giderler. Yani eski mezunların şansı düşüyor.). 2- Aynı yıl mezun olan adaylar arasında öncelik okul türüne göre 1. Anadolu Teknik Lisesi, 2. Teknik Lise ve Anadolu Meslek Lisesi, 3. Meslek Lisesi ve 4. çok eski yıllarda enstitü adı altında mezun olunan meslek lisesi sırasında verilir. 3- Mezuniyet yılı ve okul türü aynı olan adaylardan aynı METEB içinde olanlara öncelik verilir. Not: METEB: Her ilde bir mesleki ve teknik e ğ itim bölgesi bulunmaktadır. Bu nedenle METEB il içi veya il dışı diye bilinir. 4- Mezuniyet yılı, okul türü ve METEB içi veya METEB dışı bilgileri aynı olan adaylardan OBP'si yüksek olan adaylara öncelik verilir. 5- Yukarıdaki 4 şarta göre eşit olan adaylardan yaşı küçük olana öncelik verilir. 1- Mezuniyet yılı daha büyük adaylara öncelik verirler (Yani yeni mezun olacaklara en öncelik, sonra sırasıyla daha yeni mezun olanlardan başlayarak böyle giderler. Yani eski mezunların şansı düşüyor.). 2- Aynı yıl mezun olan adaylar arasında öncelik okul türüne göre 1. Anadolu Teknik Lisesi, 2. Teknik Lise ve Anadolu Meslek Lisesi, 3. Meslek Lisesi ve 4. çok eski yıllarda enstitü adı altında mezun olunan meslek lisesi sırasında verilir. 3- Mezuniyet yılı ve okul türü aynı olan adaylardan aynı METEB içinde olanlara öncelik verilir. Not: METEB: Her ilde bir mesleki ve teknik e ğ itim bölgesi bulunmaktadır. Bu nedenle METEB il içi veya il dışı diye bilinir. 4- Mezuniyet yılı, okul türü ve METEB içi veya METEB dışı bilgileri aynı olan adaylardan OBP'si yüksek olan adaylara öncelik verilir. 5- Yukarıdaki 4 şarta göre eşit olan adaylardan yaşı küçük olana öncelik verilir.

36 ÖZEL DURUMU OLAN ÖĞRENCİLER 36 1.ENGELLİLER a.Engel Türleri b.Engel Dereceleri c.Sınav Başarıları d.Tercihleri Doğrultusunda yerleştirilirler.

37 2. OKUL BİRİNCİLERİ Önce genel kontenjan; yerleşemezlerse birincilik kontenjanı ile yerleştirilmeye çalışılırlar. NOT: Birincilik kontenjanı hakkı, öğrenci sınava girmese dahi sadece 12. sınıftan mezun olduğu yıl için geçerlidir. 37 ÖZEL DURUMU OLAN ÖĞRENCİLER

38 8. Resim, heykel bölümleri (Güzel Sanatlar Fakülteleri’ne bağlı) için üstün yetenek saptaması gereklidir. Bunun için ilgili bölüme başvurulur. 38 ÖZEL DURUMU OLAN ÖĞRENCİLER

39 9. Engelliler özel yetenek sınavı ile öğrenci alan programlara sadece özel yetenek sınavı puanı ile yerleştirilirler. 39 ÖZEL DURUMU OLAN ÖĞRENCİLER

40 OBP’ leri farklı hesaplanan öğrencilerin bu hakları sadece ÖSYS’ ye başvurdukları ilk yıl için geçerlidir. 40

41 TERCİHLER VE YERLEŞTİRME ASKERİ OKULLAR 1.Kara, 2.Deniz, 3.Hava Harp Okulları. 1.Kara, 2.Deniz, 3.Hava, 4. Jandarma Astsubay Yüksekokulları. 1.GATA Sağlık Astsubay Meslek Yüksekokulu 41

42 TERCİH VE YERLEŞTİRME SÜRECİNDE Başvuru için ÖSYS, ilgili okulların kılavuzlarına bakılmalıdır. Yerleşilecek her okul için ayrı başvuru şarttır. Bu okul seçmelerinden elenmek Yükseköğretim Programlarına kayıt yaptırmak için engel değildir. Okulların istediği ilgili puan türünden ilgili puanı almak önkoşuldur. 42

43 MF–1 Puan türü: Aktüerya, İstatistik, Matematik, Matematik Öğretmenliği, Matematik Mühendisliği, Astronomi ve Uzay Bilimleri gibi bölümler için kullanılacak. MF–2 Puan türü: Biyoloji, Fizik, Kimya bölümleri, Biyoloji, Fizik Öğretmenlikleri, Fen Bilgisi Öğretmenliği, Su ürünleri Mühendisliği, Bahçe Bitkileri ve Zootekni gibi bölümler için kullanılacak. MF–3 Puan türü: Tıp, Diş Hekimliği, Eczacılık, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Beslenme ve Diyetetik, Fizyoterapi, Odyoloji, Ergoterapi, Dil ve Konuşma Terapi, Gerontoloji, Hemşirelik, Ebelik, Veteriner gibi bölümler için kullanılacak. MF–4 Puan türü: Bilgisayar, Bilgisayar sistemleri, İnşaat, Makine, Çevre, Deniz Ulaştırma, Gıda, Elektrik, Elektronik, Mimarlık, İç Mimarlık, Endüstri, Gemi İnşaatı Mühendislikleri gibi bölümler için kullanılacak. MF–1 Puan türü: Aktüerya, İstatistik, Matematik, Matematik Öğretmenliği, Matematik Mühendisliği, Astronomi ve Uzay Bilimleri gibi bölümler için kullanılacak. MF–2 Puan türü: Biyoloji, Fizik, Kimya bölümleri, Biyoloji, Fizik Öğretmenlikleri, Fen Bilgisi Öğretmenliği, Su ürünleri Mühendisliği, Bahçe Bitkileri ve Zootekni gibi bölümler için kullanılacak. MF–3 Puan türü: Tıp, Diş Hekimliği, Eczacılık, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Beslenme ve Diyetetik, Fizyoterapi, Odyoloji, Ergoterapi, Dil ve Konuşma Terapi, Gerontoloji, Hemşirelik, Ebelik, Veteriner gibi bölümler için kullanılacak. MF–4 Puan türü: Bilgisayar, Bilgisayar sistemleri, İnşaat, Makine, Çevre, Deniz Ulaştırma, Gıda, Elektrik, Elektronik, Mimarlık, İç Mimarlık, Endüstri, Gemi İnşaatı Mühendislikleri gibi bölümler için kullanılacak.

44

45 TM–1 Puan türü: İktisat, İşletme, Maliye, ÇEKO, Ekonometri, Bankacılık ve Sigortacılık (Fakülte) Turizm ve Otelcilik (Fakülte), İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı gibi bölümler için kullanılacak. TM–2 Puan türü: Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler ve Sınıf Öğretmenliği gibi bölümler için kullanılacak. TM–3 Puan türü: Hukuk, Psikoloji, Sosyoloji, Felsefe, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Sosyal Hizmet, Antropoloji, Arkeoloji gibi bölümler için kullanılacak. TM–1 Puan türü: İktisat, İşletme, Maliye, ÇEKO, Ekonometri, Bankacılık ve Sigortacılık (Fakülte) Turizm ve Otelcilik (Fakülte), İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı gibi bölümler için kullanılacak. TM–2 Puan türü: Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler ve Sınıf Öğretmenliği gibi bölümler için kullanılacak. TM–3 Puan türü: Hukuk, Psikoloji, Sosyoloji, Felsefe, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Sosyal Hizmet, Antropoloji, Arkeoloji gibi bölümler için kullanılacak.

46 TS–1 Puan türü: Coğrafya Öğr, Sosyal Bilgiler Öğretmenliği, Radyo ve Televizyon, Halkla İlişkiler, Gazetecilik, Gastronomi ve Mutfak gibi bölümler için kullanılacak. TS–2 Puan türü: Türkçe öğretmenliği, Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih, Sanat Tarihi, Sümeroloji, Hititoloji, Rekreasyon Yönetimi gibi bölümler için kullanılacak. TS–1 Puan türü: Coğrafya Öğr, Sosyal Bilgiler Öğretmenliği, Radyo ve Televizyon, Halkla İlişkiler, Gazetecilik, Gastronomi ve Mutfak gibi bölümler için kullanılacak. TS–2 Puan türü: Türkçe öğretmenliği, Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih, Sanat Tarihi, Sümeroloji, Hititoloji, Rekreasyon Yönetimi gibi bölümler için kullanılacak.

47 DİL–1 puan türü: İngilizce, Almanca ve Fransızca Öğretmenlikleri, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Alman Dili ve Edebiyatı, Fransız Dili ve Edebiyatı, Çeviribilim (Alm., İng, Fran.), İngiliz Dil Bilimi, Karşılaştırmalı Edebiyat (Alm., İng., Fran.), Mütercim-Tercümanlık (Alm., İng., Fran.), Turizm Rehberliği (Alm., İng., Fran.) DİL–2 puan türü: Arnavutça, Boşnakça, Bulgar Dili ve Edebiyatı, Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyatı, Çeviribilim (Batı bilimleri), Dilbilim (Batı dilleri), Eski Yunan Dili ve Edebiyatı, İspanyol Dili ve Edebiyatı, İtalyan Dili ve Edebiyatı, Karşılaştırmalı Edebiyat (Batı Dilleri), Latin Dili ve Edebiyatı, Leh Dili ve Edebiyatı, Mütercim-Tercümanlık (Batı Dilleri), Turizm Rehberliği (Batı Dilleri), Yunan Dili ve Edebiyatı, Yunanca DİL–3 puan türü: Arap dili ve edebiyatı, Arapça öğretmenliği, Çeviribilim (Doğu Dilleri), Çin Dili ve Edebiyatı, Fars Dili ve Edebiyatı, Dilbilim (Doğu Dilleri), Gürcü Dili ve Edebiyatı, Hindoloji, Hungaroloji, Japon Dili ve Edebiyatı, Japonca Öğretmenliği, Karşılaştırmalı Edebiyat (Doğu Dilleri), Kore Dili ve Edebiyatı, Mütercim-Tercümanlık (Doğu Dilleri), Rus Dili ve Edebiyatı, Sinoloji, Turizm Rehberliği (Doğu Dilleri, Urdu Dili ve Edebiyatı DİL–1 puan türü: İngilizce, Almanca ve Fransızca Öğretmenlikleri, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Alman Dili ve Edebiyatı, Fransız Dili ve Edebiyatı, Çeviribilim (Alm., İng, Fran.), İngiliz Dil Bilimi, Karşılaştırmalı Edebiyat (Alm., İng., Fran.), Mütercim-Tercümanlık (Alm., İng., Fran.), Turizm Rehberliği (Alm., İng., Fran.) DİL–2 puan türü: Arnavutça, Boşnakça, Bulgar Dili ve Edebiyatı, Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyatı, Çeviribilim (Batı bilimleri), Dilbilim (Batı dilleri), Eski Yunan Dili ve Edebiyatı, İspanyol Dili ve Edebiyatı, İtalyan Dili ve Edebiyatı, Karşılaştırmalı Edebiyat (Batı Dilleri), Latin Dili ve Edebiyatı, Leh Dili ve Edebiyatı, Mütercim-Tercümanlık (Batı Dilleri), Turizm Rehberliği (Batı Dilleri), Yunan Dili ve Edebiyatı, Yunanca DİL–3 puan türü: Arap dili ve edebiyatı, Arapça öğretmenliği, Çeviribilim (Doğu Dilleri), Çin Dili ve Edebiyatı, Fars Dili ve Edebiyatı, Dilbilim (Doğu Dilleri), Gürcü Dili ve Edebiyatı, Hindoloji, Hungaroloji, Japon Dili ve Edebiyatı, Japonca Öğretmenliği, Karşılaştırmalı Edebiyat (Doğu Dilleri), Kore Dili ve Edebiyatı, Mütercim-Tercümanlık (Doğu Dilleri), Rus Dili ve Edebiyatı, Sinoloji, Turizm Rehberliği (Doğu Dilleri, Urdu Dili ve Edebiyatı

48


"SINAV ADITARİHSAAT LYS-119 haz10.00 LYS-225 haz10.00 LYS-326 haz10.00 LYS-418 haz10.00 LYS-5 19 haz 14.00." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları