Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İDARİ DAVALAR Tam Yargı Davaları.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İDARİ DAVALAR Tam Yargı Davaları."— Sunum transkripti:

1 İDARİ DAVALAR Tam Yargı Davaları

2 Tanım İdari işlemler ve eylemlerden doğan zararların giderilmesi amacıyla açılan davalardır. Bu davaların açılabilmesi için mutlaka ortada bir zararın olması gerekmektedir.

3 İPTAL DAVASI TAM YARGI DAVASI Yalnızca idari işlemlere karşı açılabilir. Hem idari işlemlerden hem de idari eylemlerden kaynaklanabilir. Amaç idari işlemin geçmişe etkili olacak şekilde ortadan kaldırılmasıdır. İdari işlemin hukuka uygun olup olmadığının tespitidir. Amaç zararın tazmin edilmesidir. Kişisel bir hakkın ihlal edilip edilmediği araştırılır. Sadece menfaati ihlal olanlarca açılabilir. Sadece hakları ihlal olanlarca açılabilir. İptal kararından ilgisi bulunan herkes yararlanır. Karar, sadece hakkı ihlal olunan için hüküm ifade eder.

4 Türleri Tazminat Davaları: İdarenin mali sorumluluğundan kaynaklanan davalar Geri Alma Davaları: İdarenin haksız olarak malvarlığına el atması sonucu, mal ya da paranın gerçek sahibine dönmesi için açılan dava. İdari Sözleşmelerden Doğan Davalar: İdari sözleşmelerden doğan davalar öğretide tam yargı davaları olarak kabul edilir. Vergi davaları

5 Tam Yargı Davasının ÖnKoşulları
Mahkemeye İlişkin Önkoşullar: Davanın görevli ve yetkili mahkemede açılmasını ifade eder. İptal davası ile anı koşullar vardır. Dava Konusuna İlişkin Ön Koşullar İdari işlemler-İdari eylemler-İdari sözleşmeler

6 İdari Eylemler Nedeniyle Açılan Tam Yargı Davaları
Hak ihlali olmalı. Yani idari eylem sonucunda kişiler üzerindeki olumsuz parasal bir etki olması gerekir. İdari eylemlerden hakkı ihlal edilenlerin idari dava açabilmesi için önce idareye başvurmaları gerekiyor. Hangi süre içinde başvurulması gerekir?

7 İdari İşlemlerden Kaynaklanan Tam Yargı Davaları
Menfaat ihlali yeterli değildir. Menfaat ihlali yanında hak ihlalinin de olması gerekir. Yani maddi ve manevi anlamda zarara uğraması gerekir. Hakkı ihlal eden bir işlem dolayısıyla Doğrudan tam yargı davası veya İptal ve tam yargı davası birlikte veya Önce iptal davası açarak bu davanın karara bağlanması üzerine veya kanun yollarına başvurulması durumunda kararın tebliği veya işlemin icrası nedeniyle uğranılan zararlardan dolayı

8 Eylemin yazılı bildirimi üzerine veya başka suretle öğrendikleri tarihten itibaren 1 yıl,
Herhalde eylem tarihinden itibaren 5 yıl içinde idareye başvurması ve haklarını istemesi gerekir. Eğer idare bu istekleri kısmen ya da tamamen reddederse işlemin tebliğini izleyen günden itibaren, Veya istek hakkında 60 gün içinde cevap verilmediği takdirde dava açma süresi içinde dava açılabilir.

9 Görevli olmayan adli ve askeri yargı mercilerine açılan tam yargı davasının görev yönünden reddi halinde sonradan idari yargı mercilerine açılacak davalarda, idareye başvurma şartı aranmaz.

10 İdari sözleşmelerden doğan davalar
İdari sözleşmelerin yapılmasından sonra taraflar arasında ortaya çıkan uyuşmazlıklar için tam yargı davası açılabilir.

11 Davacıya İlişkin Önkoşullar
Tam yargı davası açan kişinin Davaya taraf olma ehliyeti olmalı, Dava açabilme ehliyeti olmalı, Kişisel hakları ihlal edilmiş olmalı

12 Davalıya İlişkin Önkoşullar
Davalı kural olarak zararlı eylem ve işlemi yapan idaredir. TYD, kamu tüzel kişilerine açılabilir. İdari işlemden idari işlemi tesis eden idare İdari eylemden Hizmeti nihai olarak düzenleme yetkisine sahip idare Davalı özel hukuk tüzel kişisi de olabilir –idari sözleşmelerde

13 Davalı yanlış yada hiç gösterilmemiş olması durumunda
Dava reddedilmez. Bu durumda mahkeme dava dilekçesini tespit edilecek gerçek hasma tebliğine karar verir.

14 Esasa İlişkin Koşullar
Kusurlu Sorumluluk Kusursuz Sorumluluk

15 Tam Yargı Davasının Sonuçları
Davanın Reddi: Ön koşullar nedeniyle reddedilmişse-süre dışında- ön koşulların tamamlanmasından sonra yeniden dava açılabilir. Esastan reddedilmişse aynı nedenle yeni bir dava açılmaz. Davanın Kabulü: Davacını ihlal edilmiş olan hakkının ne şekilde yerine getirileceği, belli bir edim mi yerine getireceği yoksa tazminat mı ödeneceği belirtilir.

16 Tam Yargı Davasında Verilen Kararın Uygulanması
Konusu belli bir miktar paranın ödenmesini gerektiren davalarda Hükmedilen miktar Vekalet ücreti Yargılama giderleri Davacını bildireceği banka hesap numarasına bu bildirim tarihinden itibaren yatırılır. -30 gün-


"İDARİ DAVALAR Tam Yargı Davaları." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları