Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk Gastroenteroloji Bilim Dalı Olgu Sunumu 2. Bölüm 25 Nisan 2013.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk Gastroenteroloji Bilim Dalı Olgu Sunumu 2. Bölüm 25 Nisan 2013."— Sunum transkripti:

1 Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk Gastroenteroloji Bilim Dalı Olgu Sunumu 2. Bölüm 25 Nisan 2013

2 Çocuk Gastroenteroloji Olgu Sunumu Bölüm 2

3 JPGN 2011;53:230-43 Helikobakter pylori ERADİKASYONU Çocuklarda H. pylori için noninvaziv yöntem ile “test et tedavi et” stratejisi önerilmiyor. Konsultasyon Çocuklarda H. pylori için noninvaziv yöntem ile “test et tedavi et” stratejisi önerilmiyor. Konsultasyon

4 TANI Gastroözofageal reflü Fonksiyonel karın ağrısı sendromu

5 Eğitim Bilgilendirme İletişim Eğitim Bilgilendirme İletişim YAŞAM ÖNLEMLERİ Fonksiyonel …. Ağrı gerçek, uydurma değil… İyi bilinir, sık rastlanır. Ağrının nedeni beyinle bağırsağın iletişim problemi. Başkaca teste gerek yok. Amacımız yaşam içinde ağrı ile başetmek… Takipte yanınızdayız. Ağrı gerçek, uydurma değil… İyi bilinir, sık rastlanır. Ağrının nedeni beyinle bağırsağın iletişim problemi. Başkaca teste gerek yok. Amacımız yaşam içinde ağrı ile başetmek… Takipte yanınızdayız.

6 Eğitim Bilgilendirme İletişim Eğitim Bilgilendirme İletişim YAŞAM ÖNLEMLERİ Fonksiyonel …. Ağrı gerçek, uydurma değil… İyi bilinir, sık rastlanır. Ağrının nedeni beyinle bağırsağın iletişim problemi. Başkaca teste gerek yok. Amacımız yaşam içinde ağrı ile başetmek… Takipte yanınızdayız. Ağrı gerçek, uydurma değil… İyi bilinir, sık rastlanır. Ağrının nedeni beyinle bağırsağın iletişim problemi. Başkaca teste gerek yok. Amacımız yaşam içinde ağrı ile başetmek… Takipte yanınızdayız. Günlük aktivitelerden ödün vermemek ! Okulu bilgilendirmek… Günlük aktivitelerden ödün vermemek ! Okulu bilgilendirmek…

7 YAŞAM ÖNLEMLERİ

8 İzlem Eğitim Bilgilendirme İletişim Eğitim Bilgilendirme İletişim YAŞAM ÖNLEMLERİ Fonksiyonel …. Kabızlık ? Büyüme hızı Alarm semptomu ? Ç. Psikiyatrisi konsultasyonu Maladaptasyon / Psikiyatrik komorbidite? Ç. Gastroenteroloji konsultasyonu Psikiyatrik vaka olmadığının altı çizilerek !

9 DİĞER TEDAVİ YÖNTEMLERİ İlaç Bilişsel davranışsal tedavi Hipnoterapi DİĞER TEDAVİ YÖNTEMLERİ İlaç Bilişsel davranışsal tedavi Hipnoterapi İzlem Eğitim Bilgilendirme İletişim Eğitim Bilgilendirme İletişim Yaşam önlemleri Fonksiyonel … Ne kadar süreyle vereceğiz? Kanıt değeri ne? Hastamıza nasıl zarar vermeyiz? Ne kadar süreyle vereceğiz? Kanıt değeri ne? Hastamıza nasıl zarar vermeyiz?

10 Farmakoterapi Küratif değil Plasebo oranı yüksek Çocukluk çağında çoğu tedavi yönteminde kanıt piramidi yüksek değil… Hangi doz, ne kadar süreyle?

11 Fonksiyonel Gastrointestinal Hastalıklar… Tanıya ulaşmak zor, hastalık grubu heterojen, varlığını kanıtlayacak biyolojik marker yok, organik hastalıklarla aynı semptomları paylaşıyor. Gerekmeyen tetkik ve ilaçların yan etkilerinden kaçınmak, sınırlı sağlık kaynaklarını akıllı yönetebilmek için de tanı gerekli… Gerekmeyen tetkik ve ilaçların yan etkilerinden kaçınmak, sınırlı sağlık kaynaklarını akıllı yönetebilmek için de tanı gerekli… Tedavi hastanın/ailenin zihnindeki belirsizlik ve bunun yol açtığı sıkıntı ve arayışı gidermek (tanı) ile başlıyor. Tedavi hastanın/ailenin zihnindeki belirsizlik ve bunun yol açtığı sıkıntı ve arayışı gidermek (tanı) ile başlıyor.

12 HASTA Hastalığım bu sefer bulunacak mı? Yine herşeyin kafamda oluştuğu mu söylenecek? Yine aynı testler mi yapılacak? Doktor ne kadar stres yaşadığımızı anlayabilecek mi? HEKİM İşte yine tatmin olmayacak bir hasta… Acaba daha önce ne yapılmış? Atlanmış olabilir mi? Bütün testleri yeniden mi yapsam? Büyük olasılıkla fonksiyonel ve yapılacak hiçbir şey yok. Bu sınırlı zamanda daha önemli hastalıkları olanların vaktinden çalıyor. Camilleri M va ark. Ann Inter Med 1996;121:520-28

13 Öykü alırken hasta-merkezli yaklaşım sergileyin. Dikkatli bir fizik muayene yapın. Hastanın hastalığını ne kadar anladığı ve hangi konularda korku ve endişe hissetiği hakkında bilgi edinin. Hastalığı anlatın. Hastanın tedaviden beklentilerini sorgulayın ve gerçekçi hedefler koyun. Tedavi kararlarına hastayı da dahil edin. Önerilerde bulunurken hastanın endişelerini dikkate alın. Uzun süreli, güven temelli bir ilişki kurun. Temel iletişim kurallarına uyun. Öneri Di Palma JA ve ark. J Clin Gastroenterol 2012;46(9):748-750

14 Prognoz %40 %30 %40 Erişkin yaşamda da ağrı İyileşme Campo JV, Fritsch SL. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry 1994;33:1223

15 Son Sözler Tedavi tanıya inanmakla başlar, önce hekimin sonra da hastanın inanmasıyla Organik hastalıklar fonksiyonel gastrointestinal hastalıklarla birlikte, önce ya da sonra bulunabilirler. Ağrı kesiciler (NSAI) kesilmeli Kabızlık her zaman ve her koşulda sorgulanmalı ve tedavi edilmeli…. Gerçekçi hedefler konmalı…

16 Teşekkür ederiz.


"Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk Gastroenteroloji Bilim Dalı Olgu Sunumu 2. Bölüm 25 Nisan 2013." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları