Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

UCK 474 UÇAK MOTOR TASARIMI Yrd.Doç.Dr. Onur Tunçer İstanbul Teknik Üniversitesi PARAMETRİK ÇEVRİM ANALİZİ (devam)

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "UCK 474 UÇAK MOTOR TASARIMI Yrd.Doç.Dr. Onur Tunçer İstanbul Teknik Üniversitesi PARAMETRİK ÇEVRİM ANALİZİ (devam)"— Sunum transkripti:

1 UCK 474 UÇAK MOTOR TASARIMI Yrd.Doç.Dr. Onur Tunçer İstanbul Teknik Üniversitesi PARAMETRİK ÇEVRİM ANALİZİ (devam)

2 olduğu uçuş koşulları için TR = Throttle Ratio tutulmalıdır! durumu sadece acil durumlar (emergency) yahut ani manevralar (savaş manevraları gibi) için kullanılmalıdır. Motor tasarlanırken bu tür durumlar için pilota ekstra itki sağlanabilmelidir! Bu tür manevralar esnasında TR genelde 1.1’e yakın değer alır ve bu durum pilotun itki kolunu sonuna kadar ittiği koşula denk gelir. Kokpitte pilotu uyaran kırmızı bir ikaz ışığı yanar. Pilot maksimum itkiyi kaç dakika süre ile kullandığını yere inince bildirmek durumundadır, çünkü bu durum motor parçalarının ömrünü dolayısıyla bakım aralığını kısaltır. Normal seyir esnasında motorun malzeme limitleri zorlanmamalıdır.

3 TÜRBİN GİRİŞ SICAKLIĞI VE YAKIT SARFİYATI HEDEFLERİ Türbin giriş sıcaklıklarına dikkat! Giriş sıcaklığının ses üstü hızda seyir için mümkün olan en yüksek değere ulaşmasına izin veriliyor. İvmelenmede bunun biraz altında bir değer var. Bunlar operasyon bölgesine intikal yine oradan ses üstü hızda kaçış ve savaş manevrası sırasında kullanılan değerler. BCM/BCA uçuş koşulu için en önemli parametre ise TSFC ile S (özgül yakıt sarfiyatı ve özgül darbe)

4

5

6 DUYARLILIK ANALİZİ

7 PARETO KURALI (80/20 YASASI)

8

9

10

11

12 Ürün Tasarımı Finansal Analiz QFD Quality Function Deployment Tasarım Detayları

13 RequirementsWhat? A list of requirements from customers, management and regulatory standards An expanded list of what needs to be done to the product to fulfill the requirements

14 Quality Function Deployment (QFD), tüketicinin satın almak istediği ürün veya hizmetlerin tasarımı, üretimi ve pazarlanması amacı ile, işletme içindeki beceriler üzerinde yoğunlaşarak gerekli koordinasyonu sağlayan bir dizi planlama ve iletişim sürecinden oluşan sistematik bir yaklaşımdır. Bu yaklaşım sonucunda ortaya çıkan ve tüm teknikle özdeş olarak anılabilen “Kalite Evi”, bir anlamda, fonksiyonlar arası planlama ve iletişime olanak tanıyan kavramsal bir şema ve aslında QFD’nin görsel olarak ortaya konulan sonucudur.

15  QFD, beklenen kalite standartlarında bir ürünün üretilmesi ve piyasaya arz edilmesi için ihtiyaç duyulan organizasyonel ve operasyonel prosedürleri içeren bir kalite sistemidir. (Feigenbaum)  QFD, bir ürün geliştirme sürecinde tasarım aşamasından başlayarak sürecin her aşamasında kalitenin temin edilebilmesi için gerekli spesifik metotları kapsar. Başka bir deyişle, müşteri taleplerinin tasarım aşamasında hedef, üretim aşamasında da majör kalite güvence noktası olarak kullanılmasını sağlayan bir metottur. (Akao)

16  İlk defa 1972’de Kobe’deki Mitsubishi tersanesinde uygulanmıştır.  Ardından Toyota ve yan sanayileri bu yaklaşımı değişik biçimlerde geliştirmişlerdir.  Japonya’da bu yöntem, elektronik, ev eşyaları, giyim, tekstil, inşaat makineleri, tarım makineleri gibi imalat sektörlerinde başarıyla uygulanmış.  Amerika’daki gelişimi, 1983 yılında Kogure ve Akao’nun Quality Progress dergisinde yayınlanan bir makalesiyle başlamış.  Yöntemi daha sonra Ford Motor Company ve Cambridge Corporation kullanmış.

17 Neden QFD?  İşletmelerde amaç birliğini sağlamanın en iyi yoludur.  Gereksiz bir tasarım yapılmaz.  Müşteri ihtiyaçları doğrudan tasarıma yansır.  Daha iyi dış ve iç (yatay, dikey ve çapraz) iletişim sağlanır.  Doğru iş ilk seferde yapılır.  Tekrar tasarlama ve mühendislik değişimleri en aza indirilir.  Tasarım geliştirilir, maliyet düşürülür.  Rekabetçi ortama uyum sağlanır.

18 ANALİTİK HİYERARŞİ SÜRECİ (AHS) /Analytic Hierarchy Process (AHP)  Karar seçeneklerini sıralayıp aralarından birini belirtilen çoklu ölçüte göre seçmeyi sağlayan sayısal bir yöntem  Her bir karar seçeneğine karar vericinin ölçütlerini ne kadar sağladığını gösteren sayısal puanlar verilir.

19  Gruplara ve bireylere, karar verme sürecindeki nitel ve nicel faktörleri birleştirme olanağı veren güçlü ve kolay anlaşılır bir yöntembilimdir (Saaty, 1989; Saaty, 1996)  Her sorun için amaç, kriter, olası alt kriter seviyeleri ve seçeneklerden oluşan hiyerarşik bir model kullanır.  Karışık, anlaşılması güç veya yapısallaşmamış sorunlar için genel bir yöntemdir

20 Kalite fonksiyon yayılımı(QFD)  Müşterinin ne istediğini belirleme  Müşteri isteklerini mal/hizmetin nasıl karşılayabileceğini belirleme  Müşteri isteklerini bu “nasıl”larla (ürün özellikleri) ilişkilendirmek  Ürün özelliklerinin birbirleriyle ilişkisini tanımlamak  Önem derecelerini belirlemek  Rakip ürünleri değerlendirmek

21 QFD’nin İşletmelere Sağlayacağı Yararlar  Müşteri İle İlgili Yararlar  Müşterilerin Daha İyi Anlaşılması  Müşteri Tatmininde Artış  Mamul Tasarımı İle İlgili Yararlar  Daha Az Tasarım Değişikliği  Daha Kısa Mamul Geliştirme Süreci  Artan Mamul Kalitesi  Daha Az Yeniden İşlemeden Dolayı Maliyetlerde Düşüş  Örgütsel Yararlar  İşletmelerdeki Fonksiyonlar Arasındaki İletişimde Artış  Takım Çalışması Ruhunun Gelişmesi  Tekrar Kullanılabilir Bilgi Sistemi  İşletmenin Rekabet Gücünde Artış

22 Kalite Evi Çok Fonksiyonlu Bir Araçtır  Mühendisler İçin Sayısal Veriler İçerir  Pazarlamacılara Müşteri Sesini Temsil Eder  Genel Yönetim Onu Yeni Fırsatlar Keşfetmek İçin Kullanır

23 HOUSE OF QUALITY ++ - Strong positive + - Positive x - Negative xx - Strong negative

24

25 Building A House Of Quality List Customer Requirements (What’s) List Technical Descriptors (How’s) Develop Relationship (What’s & How’s) Develop Interrelationship (How’s) Competitive Assessments Prioritize Customer Requirements Prioritize Technical Descriptors

26 QFD Matrix Absolute Weight and Percent Prioritized Technical Descriptors Degree of Technical Difficulty Relative Weight and Percent Target Value Customer Requirements Prioritized Customer Requirements Technical Descriptors Primary Secondary Technical Competitive Assessment Customer Competitive Assessment Our A’s B’s Customer Importance Target Value Scale-up Factor Sales Point Absolute Weight Our A’s B’s Relationship between Customer Requirements and Technical Descriptors WHATs vs. HOWs Strong Medium Weak +9 +3 +1 Strong Positive Positive Negative Strong Negative +9 +3 -3 -9 Interrelationship between Technical Descriptors (correlation matrix) HOWs vs. HOWs

27 Customer Requirements (What’s) Customer Requirements (WHATs) Primary Secondary Tertiary

28 Technical Descriptors (How’s) Technical Descriptors (HOWs) Primary Secondary Tertiary

29 Relationship Matrix Customer Requirements Technical Descriptors Primary Secondary Relationship between Customer Requirements and Technical Descriptors WHATs vs. HOWs Strong Medium Weak +9 +3 +1

30 Correlation Matrix Customer Requirements Technical Descriptors Primary Secondary Relationship between Customer Requirements and Technical Descriptors WHATs vs. HOWs Strong Positive Positive Negative Strong Negative +9 +3 -3 -9 Interrelationship between Technical Descriptors (correlation matrix) HOWs vs. HOWs Strong Medium Weak +9 +3 +1

31 Customer Competitive Assessment Customer Requirements Customer Competitive Assessment Ours A’s B’s 5312514453125144 Relationship between Customer Requirements and Technical Descriptors WHATs vs. HOWs Strong Medium Weak +9 +3 +1

32 1 3 4 2 1 2 1 4 Technical Competitive Assessment Customer Requirements Customer Competitive Assessment Our A’s B’s 5312514453125144 Relationship between Customer Requirements and Technical Descriptors WHATs vs. HOWs Strong Medium Weak +9 +3 +1 Technical Competitive Assessment Our A’s B’s

33 Prioritized Customer Requirements Importance Rating Target Value Scale-Up Factor Sales Point Absolute Weight & Percent – (Importance Rating) – (Scale-Up Factor) – (Sales Point)

34 7 3 9 10 2 4 8 1 Customer Requirements Prioritized Customer Requirements Technical Descriptors Primary Secondary Technical Competitive Assessment Customer Competitive Assessment Our A’s B’s Customer Importance Target Value Scale-up Factor Sales Point Absolute Weight 1 3 4 21 2 1 4 5312514453125144 5323524453235244 1.5 1 1.2 1.5 1 1.5 1 1.5 1 15 3 Our A’s B’s Relationship between Customer Requirements and Technical Descriptors WHATs vs. HOWs Strong Medium Weak +9 +3 +1

35 Absolute Weight and Percent Prioritized Technical Descriptors Degree of Technical Difficulty Relative Weight and Percent Target Value 1 8 4 29 8 2 5 90 133 2 3 4 31 3 1 5 7 3 9 10 2 4 8 1 Customer Requirements Prioritized Customer Requirements Technical Descriptors Primary Secondary Technical Competitive Assessment Customer Competitive Assessment Our A’s B’s Customer Importance Target Value Scale-up Factor Sales Point Absolute Weight 1 3 4 21 2 1 4 5312514453125144 5323524453235244 1.5 1 1.2 1.5 1 1.5 1 1.5 1 15 3 Our A’s B’s Relationship between Customer Requirements and Technical Descriptors WHATs vs. HOWs Strong Medium Weak +9 +3 +1 Strong Positive Positive Negative Strong Negative +9 +3 -3 -9 Interrelationship between Technical Descriptors (correlation matrix) HOWs vs. HOWs

36 QFD Process WHATs HOW MUCH HOWs WHATs HOW MUCH HOWs

37 Phase I Product Planning Design Requirements Customer Requirements

38 Phase II Part Development Part Quality Characteristics Design Requirements

39 Phase III Process Planning Key Process Operations Part Quality Characteristics

40 Phase IV Production Planning Production Requirements Key Process Operations Production Launch

41 QFD Summary Orderly Way Of Obtaining Information & Presenting It Shorter Product Development Cycle Considerably Reduced Start-Up Costs Fewer Engineering Changes Reduced Chance Of Oversights During Design Process Environment Of Teamwork Consensus Decisions Preserves Everything In Writing

42 You’ve been assigned temporarily to a QFD team. The goal of the team is to develop a new camera design. Build a House of Quality. House of Quality Example

43 What the customer desires (‘wall’) Customer Requirements Customer Importance Target Values Light weight Easy to use Reliable

44 House of Quality Example Customer Requirements Customer Importance Target Values Light weight Easy to use Reliable 50 20 30 Average customer importance rating

45 House of Quality Example Customer Requirements Customer Importance Target Values Light weight Easy to use Reliable Choose engineering characteristics to satisfy the customer requirements Aluminum Parts Steel Parts Auto Focus Auto Exposure 50 20 30

46 House of Quality Example Customer Requirements Customer Importance Target Values Light weight Easy to use Reliable characteristics (‘rooms’) Relationship between customer attributes & engineering Aluminum Parts Steel Parts Auto Focus Auto Exposure 5 2 87 8453 330260340270 50 20 30


"UCK 474 UÇAK MOTOR TASARIMI Yrd.Doç.Dr. Onur Tunçer İstanbul Teknik Üniversitesi PARAMETRİK ÇEVRİM ANALİZİ (devam)" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları