Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ETKİLİ SINIF YÖNETİMİ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ETKİLİ SINIF YÖNETİMİ."— Sunum transkripti:

1 ETKİLİ SINIF YÖNETİMİ

2 ETKİLİ SINIF YÖNETİMİ NEDİR?
Sınıf yönetimi, öğretmen ve öğrencilerin çalışma engellerinin en aza indirilmesi, Öğretim zamanının uygun kullanılması, Etkinliklere öğrencilerin katılımının sağlanmasıdır.

3 ETKİLİ SINIF YÖNETİMİ SAĞLANMASI İÇİN GEREKLİ HAZIRLIK VE DÜZENLEMELER
1. Sınıfın Fiziki Ortamının Düzenlenmesi Sınıfınızda az gören bir öğrenci varsa hangi oturma düzeninin kendisi için yararlı olacağı konusunda onunla konuşulması yararlı olacaktır. İşitme engelli bir öğrencinin öğretmenini ve arkadaşlarını görecek şekilde oturması ders sürecine katılımını kolaylaştıracaktır. Dikkat problemi olan öğrencilerin pencereden uzağa oturtulması, dikkatlerinin dağılmaması açısından yararlı olacaktır. Ortam düzenlemesinin bedensel engelli öğrencilerin ihtiyaçları dikkate alınarak yapılması onların rahat hareket edebilmelerini sağlayacaktır

4 ETKİLİ SINIF YÖNETİMİ SAĞLANMASI İÇİN GEREKLİ HAZIRLIK VE DÜZENLEMELER
2. Sınıf Atmosferin Hazırlanması Sınıf içi etkinlikleri birlik ve beraberliği oluşturacak, ilişkileri olumlu şekilde geliştirecek şekilde planlanmalı, bu etkinlikler sınıf rutinlerine dönüştürülmelidir. Başlıca etkinlik örnekleri; sınıf piknikleri, doğum günü kutlamaları, aile katılımları, tiyatro sinema izleme, konser dinleme vb.

5 ETKİLİ SINIF YÖNETİMİ SAĞLANMASI İÇİN GEREKLİ HAZIRLIK VE DÜZENLEMELER
3-Sınıf Kurallarının Oluşturulması İlk derste kurallar birlikte belirlenmeli ve kural listesi çocukların görebileceği yere asılmalıdır. Kurallar gerekli ve bir nedene dayalı olmalıdır. Öğrencilerin yaşına ve ihtiyaçlarına göre belirlenmelidir. Her kural açık bir örnekle belirtilmeli ve uygulama yapılarak öğrencilere kurallarla ilgili yaşantı sağlanmalıdır.

6 ETKİLİ SINIF YÖNETİMİ SAĞLANMASI İÇİN GEREKLİ HAZIRLIK VE DÜZENLEMELER

7 ETKİLİ SINIF YÖNETİMİ SAĞLANMASI İÇİN GEREKLİ HAZIRLIK VE DÜZENLEMELER
Kuralların öğretilmesinde ve uygulanmasında; Kuralların öğrenilmesi için yeterli süre vermeliyiz. Kuralların yararlarını açıklamalıyız Kuralları tüm öğrencilerin anlayabileceği şekilde sunmalıyız Kuralın uygulama pratiğini yapmalıyız Tutarlı davranmalıyız. Model olmalıyız. Herhangi bir kurala uyulmadığı durumlarda cezalandırmak yerine kurala ve yapılan hataya uygun düzeltmeler yapmalıyız

8 İSTENMEYEN DAVRANIŞLAR VE ALINABİLECEK ÖNLEMLER
İstenmeyen davranışlar öğrencinin öğrenmesini engelleyen, öğretmenin ve öğrencilerin motivasyonunu düşüren, sınıf ve okul disiplinini bozan, süreklilik gösteren davranışlardır. Bu tür davranışlar karşısında sergilenen olumsuz tepkiler istenmeyen davranışların artmasına neden olabilir. Olumlu yaklaşımlar denenmesi yararlı olacaktır.

9 İSTENMEYEN DAVRANIŞLARIN YÖNETİMİ
İstenmeyen davranışı ortadan kaldırmak için öncelikle sorunu doğru anlamalıyız. Davranışın ne zaman ortaya çıktığını izleyerek raporlaştırmalıyız. Davranış karşısında güvenli, hoşgörülü ve kararlı bir tutum sergilemeliyiz. Arkadaşlarının önünde küçük düşmelerine yol açacak davranışlarda bulunmaktan kaçının.

10 ÖĞRETİMİN UYARLANMASI
Öğrenciler görerek, gördüklerini taklit ederek, dinleyerek, oyun oynayarak, duyu organlarını kullanarak, soru sorarak, deneyerek, karşılıklı etkileşimde bulunarak, çok farklı yollardan öğrenirler. Çeşitlendirme için öğrencilerin her birini yakından gözlemlememiz, esnek davranabilmemiz ve gözlemlerimizden öğrendiklerimizi uygulayabilmemiz gerekir.

11 ÖĞRETİMİN UYARLANMASI
Hazırlık yapma Öğretim stratejilerini belirleme Öğretim programı hedeflerini belirleme Fiziksel ve sosyal sınıf ortamını düzenleme Kullanılacak ders araç-gereçlerini belirleme Destek eğitim ihtiyacını tanımlama Uygulamaların etkililiğinin değerlendirme Etkili değilse alternatif bir aktivite belirlemeliyiz. Konular mümkün olduğunca öğrencilerin yaşamlarıyla ilgili hale getirilmelidir.

12 ÖĞRETİM STRATEJİLERİ Etkili bir sınıf yönetimi için öğretmenin uygun öğretim stratejisi seçmesi ve uygulaması gerekmektedir. Öğrencilerin bireysel farklılıkları, ihtiyaçları, okul,aile ve çevre koşulları da dikkate alınarak uygulanacak bir öğretme stratejisi ile öğrenme daha da kolaylaşacaktır.

13 ÖĞRETİM STRATEJİLERİ Sunuş yoluyla öğretme stratejisi
Keşfetme (buluş) yoluyla öğretme stratejisi Araştırma-inceleme yoluyla öğretme stratejisi Tartışma yoluyla öğretme stratejisi İşbirliğine dayalı öğretme stratejisi Anlatım Soru-cevap Problem çözme Grupla çalışma Proje çalışması Gözlem, gözlem gezisi Deney Benzetişim, rol yapma ve dramayı sayabiliriz.

14 Seçtiğimiz uygun öğretim stratejisi ile birlikte nasıl öğretmeliyiz?
Sınıfta uygun ve rahat bir öğrenme ortamı oluşturulmalı. Dersin başında hikâye ve gazete okuma, müzik dinleme, video izleme gibi yöntemlerle öğrencilerin dikkati çekilmeli. Ders içeriğine uygun araç-gereç ve materyal seçilmeli. Hedef davranış ve müfredata uygun strateji belirlenmeli. Öğretilecek bilginin öğrencinin seviyesine uygun olmasına dikkat edilmeli. Öğretimde bilinenden bilinmeyene doğru bir sıra izlenmeli. Öğrenci katılımını sağlamak için sorular sorulmalı. Ders esnasında öğrencilere geri bildirim sağlanmalı.

15 FARKLILAŞTIRILMIŞ/ÇEŞİTLENDİRİLMİŞ ÖĞRETİM
Çoğu sınıfta, farklı düzeylerde olan öğrenciler olacaktır: Örneğin; • Bir veya iki tanesi ortalamanın çok üzerinde olmak üzere, bazı öğrenciler hızlı ve kolay öğrenir. • Birçok öğrenci beklenen düzeyde öğrenir. • Bir veya iki tanesi öğrenme hızı bakımından akranlarının çok altında performans sergilerken, •Bazı öğrenciler belirli bir konuyu veya beceriyi öğrenmede güçlük çekebilir.

16 FARKLILAŞTIRILMIŞ/ÇEŞİTLENDİRİLMİŞ ÖĞRETİM
Öğretim ve öğrenim kilit kavramlar ve becerilere odaklanır. Tüm öğrenciler ilgili çalışmalara katılır. Zaman kullanımı, öğrenci ihtiyaçları doğrultusunda esnektir. Öğrenci ihtiyaçlarını hedeflemeye yardımcı olma konusunda çeşitli stratejiler kullanılır (görüntü tabloları, ilgi merkezleri, bağımsız çalışma, farklı görevler belirleme, görsel araçlar kullanma, özel ihtiyacı olan öğrencileri daha ileri düzeyde bir öğrenme arkadaşı ile eşleştirme gibi).

17 FARKLILAŞTIRILMIŞ/ÇEŞİTLENDİRİLMİŞ ÖĞRETİM
Farklılaştırma, öğretmenlerin farklı öğretim içeriklerinin olmasını gerektirebilir. Örneğin; Öğrencilerin farklı okuma becerilerine uyacak şekilde farklı düzeylerde geliştirilen materyaller, bir öğrencinin diğerine materyali okuduğu akran desteği, ya da ihtiyacı olan öğrenciler için materyalin teypte sunulması. Öğretmenin bir konu başlığını bölmesi ve farklı öğrenci gruplarının farklı kısımları sunması. Aynı nihai görev bazı öğrenciler tarafından yazılı olarak sunulurken, diğerleri tarafından etiketli resimlerle, ya da üçüncü bir grup tarafından drama yoluyla sunulabilir.

18 ÖĞRETİM PROGRAMLARININ UYARLANMASI
Öğrencinin gelişimsel özellikleri ve öğrenme ihtiyaçları dikkate alınmalıdır. Öğrenme ortamları öğrencinin özelliklerine göre yapılandırılmalıdır. Uygun materyal, yöntem ve teknikler kullanılmalıdır. Sürecin değerlendirmesi yapılmalıdır Üniteler birbirini desteklemelidir. Konu içerikleri öğrencilerin günlük hayatları ile ilişkilendirmelidir. Öğrenmeyi kalıcı hale getiren drama veya oyun gibi yaratıcı yöntemler kullanılmalıdır

19 ÖĞRETİM PROGRAMLARININ UYARLANMASI
Öğretim programının bireysel farklılıklar dikkate alınarak sınıf ortamına uyarlanmamız öğrencinin; Kendine güvenini, Problem çözme becerilerini, Sınıf ortamındaki kabulünü, İşe yarama duygusunun güçlenmesini, Takdir edilme duygusunu, Olumlu davranışlar geliştirmesini, Sorumluluk bilincini, İletişim becerilerini, Akranlarıyla bütünleşmesini sağlayacaktır.

20 ÖĞRETİM PROGRAMLARININ UYARLANMASI
Öğretimin uyarlanması sadece özel gereksinimi ve/veya engeli olan öğrenciler için değil tüm öğrencilerin hem akademik hem de sosyal- duygusal beceriler yönünden gelişmesini sağlar.

21 TEŞEKKÜRLER KIYMET İNANIR


"ETKİLİ SINIF YÖNETİMİ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları