Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Gelin şimdi şu söyleyeceklerimi birlikte değerlendirelim; Müşteriler Meslek mensubunu seçerken Nelere Dikkat Etmeli? Muhasebe ve denetim hizmetlerinin.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Gelin şimdi şu söyleyeceklerimi birlikte değerlendirelim; Müşteriler Meslek mensubunu seçerken Nelere Dikkat Etmeli? Muhasebe ve denetim hizmetlerinin."— Sunum transkripti:

1 Gelin şimdi şu söyleyeceklerimi birlikte değerlendirelim; Müşteriler Meslek mensubunu seçerken Nelere Dikkat Etmeli? Muhasebe ve denetim hizmetlerinin bazı önemli özellikleri bulunmaktadır. Örneğin; Bu finansal hizmetler soyuttur. Dolayısıyla, alınan hizmetin ne derece kaliteli olduğunu anlamak çok kolay değildir.

2 Kaliteyi, hizmeti sunan Meslek mensubu ve onun personeli belirler. Hizmet esnasında yapılan hata ve ihmallerin ortadan kaldırılması, d ü zeltilmesi ve hizmetin yeniden sunulması ç ok g üç t ü r. M ü şterilerin “ numune mal ” gibi bir “ö rnek hizmet ” bulmaları olanağı ç ok sınırlıdır. Hizmetin stoklanması s ö z konusu değildir. M ü şteri talebi, Meslek mensubunun sunum kapasitesini aştığı taktirde bazı m ü şteriler yeterince hizmet alamayacağından hayal kırıklığı yaşamaları m ü mk ü nd ü r. Hizmet sunumu aracısız ger ç ekleşeceğinden meslek mensubunun ç alıştırdığı ekip ve personelin eğitimi, tecr ü besi, sayısı ve kalitesi son derece ö nemlidir.

3 Müşteri Meslek mensubundan Ne İstemeli ve Neden Memnun Kalmalı? Sözleşme yapılan meslek mensubundan öncelikle mevzuata uygun işlem yapması ve yükümlülükler konusunda doğru bir biçimde bilgilendirme ve yönlendirme yapması istenmelidir. Diğer taraftan iyi bir meslek mensubu, işletmenin belge akışını kolaylaştırır, raporlama hedefli mali tabloları hazırlar, finansal analiz ve mali duruma ilişkin yorum ve önerilerde bulunur. Müşteriler bu ve benzeri hizmeti veren Meslek mensubu seçmelidirler.

4 Müşteri Fiyat Rekabeti Yapan veya Kalite Artırarak Rekabet Yapan Meslek mensubundan hangisini tercih etmeli. Meslek mensubunun verdiği hizmet için talep ettiği fiyat, kalitesinin de simgesi olabilir. Sunduğu hizmeti çeşitlendiren, örneğin; müşterilerine ekonomi, sektör ve işletmenin mali durumunu etkileyecek konular hakkında bilgi sunan bir meslek mensubunun daha yüksek fiyat talep etmesi normaldir.

5 Mali m ü şavirlik işletmesinde maliyetler sunulacak hizmette en ö nemli maliyet “ bilgi ” dir. Ü cret farklılıkları da en fazla bu noktada ortaya ç ıkar. Meslek mensubu, vereceği hizmetler i ç in ç eşitli dergileri, gazetelerdeki haberleri, bilimsel yazıları v.b. izlemek zorundadır. Bu, en temel maliyettir. Kaliteye bağlı olarak istenen ü cret, m ü kellefe sunulacak “ değer ” ile doğrudan ilgili olmalıdır. Bilimsel ve hukuki bilgisi y ü ksek olan meslek mensubu, “ü cretini hak edendir ”

6 Meslek mensubunun Personel Kalitesi de Araştırılmalı Personel, müşteri tatmininin en ö nemli aracıdır. Müşteriler ç alışacakları meslek mensubunun personellerinin kalitesi konusunda da araştırma yapmalıdırlar. Hizmeti yerine getiren ve sunan, işyerinde ne denli huzurlu ve mutlu olursa, bu ö zelliklerini iş verimliliği olarak yansıtır. O halde Müşterilerin sadece müşteri tatmini değil, personel tatmini ü zerinde duran Meslek mensuplarını tercih etmelerinde fayda vardır.

7 M ü şteriler ç alışacakları meslek mensubunun personeli ile ilgili şu sorulara cevap aramalıdır: B ü roda yeterli sayıda personel var mı? Personelin mesleki eğitimi yeterli mi? Personele yetki devri yapılmış mı? Meslek mensubu personelini motive edebiliyor mu?

8 Müşteri M eslek mensubunun B ü rosunun Fiziksel Varlıklarını ve Teknoloji Altyapısını Değerlendirmelidir. M eslek mensubu b ü rosunun temizliği, d ü zeni, b ü ro donanımı, kullanılan makine ve techizat, personelin giyimi vb. hususlar, M eslek mensubunun işine verdiği değerin aynasıdır. M eslek mensubunun bilgisayar programlarına olan hakimiyeti ve işinde bunları kullanma becerisi de yaptığı hizmetin kalitesini artırır.

9 Meslek mensubu İşini Yaparken Hangi S ü re ç leri Uyguluyor? Meslek mensubu hizmetini yerine getirirken doğruluk, hız ve zamanlaması ö nemlidir. Ö rneğin, beyannamelerin doğru zamanda teslim edilmesi, kayıtların doğru ve d ü zenli yapılması, raporlamaların d ö nemleri ge ç meden sunulması gibi hususlarda, diğer Meslek mensuplarına g ö re daha iyi olan Meslek mensubu tercih edilmelidir.

10 M ü şterilerin bu ve benzeri konularda araştırma yaparak ç alışacakları meslek mensubunu se ç meleri de kalitenin artmasında önemli bir etken olacaktır sanırım.


"Gelin şimdi şu söyleyeceklerimi birlikte değerlendirelim; Müşteriler Meslek mensubunu seçerken Nelere Dikkat Etmeli? Muhasebe ve denetim hizmetlerinin." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları