Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Modern Taşımacılık Yönetimi Yaklaşımları 3PL 4PL ŞEVVAL OLGAÇ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Modern Taşımacılık Yönetimi Yaklaşımları 3PL 4PL ŞEVVAL OLGAÇ."— Sunum transkripti:

1 Modern Taşımacılık Yönetimi Yaklaşımları 3PL 4PL ŞEVVAL OLGAÇ

2 3PL ’NİN ORTAYA ÇIKIŞI Firmaların uzmanlık alanları dışındaki operasyonel süreçlerinde maliyet azaltma isteği dış kaynak kullanımını yaygınlaştıran temel etmen oldu. Bunun sonucunda da özellikle firmaların maliyetlerinin ortalama % 15 ‘ini oluşturan lojistik faaliyetlerinde dış kaynak kullanımı arayışı doğdu. Sistem yaklaşımına uygun olarak lojistik hizmetlerini bütün olarak yönetmek için gerekli bilgiye ve kaynağa kendi bünyesinde sahip olmayan pek çok şirket, lojistik sürecin tamamını ya da bir kısmını yürütecek firmalardan destek aramaya başlamıştır. 

3 NEDEN 3PL ?    Öncelikle neden 3.parti denildiğini açıklamak gerekirse; o   1.parti : Üretici, imalatçı, gönderici, toptancı vb malın ve/veya hizmetin üreticisidir. o   2.parti :Birinci partinin doğrudan müşterisi veya akışa göre tedarikçisi olan işletmedir. o   3.parti :Dolayısıyla bu iki taraf arasındaki mal ve hizmet akışına giren şirkettir

4 3PL (ÜÇÜNCÜ PARTİ LOJİSTİK)
3PL (Üçüncü Parti Lojistik) kavramı öncelikle taşıma ve depolama olmak üzere müşterinin lojistik alanındaki faaliyetlerini üstlenen şirketlerdir.

5

6 3PL ÖRNEK ŞİRKETLER

7 3PL (ÜÇÜNCÜ PARTİ LOJİSTİK)
Şirketlerinin %78’i taşıma hizmetlerini, %54’ü dağıtım hizmetlerini, %46’sı ise üretimini dış kaynak kullanımıyla sağlamaktadır. Bunun sonucunda üçüncü parti lojistik endüstrisi dünya genelinde 50 milyar $’lık büyüklüğe ulaşmış durumdadır.

8 3PL HİZMETLERİ Bugün 3PL çözüm ortakları çok farklı alanlarda hizmet sunabilmektedirler. Bu hizmetler üç ana başlık altında incelenebilir. Strateji: Dağıtım ağı tasarımıdır Yönetim: Trafik yönetiminden başlayarak tüm lojistik fonksiyonlarının yönetimidir. Operasyon: Nakliye, depolama hizmetleri, idari fonksiyonlar, karar desteği.

9 DIŞ KAYNAK KULLANIMININ ŞİRKETLERE GETİRİSİ
Stoklama maliyetini azaltır. Taşıma maliyetlerini azaltır Şirketlerin kendi faaliyet alanlarına yönelmelerini sağlar. Stok seviyeleri minimize edilebilir. İnsan gücünden tasarruf sağlanır Kayıp çalıntı kaza gibi riskler lojistik firmasına devredilmiş olur.

10 4PL’NİN ORTAYA ÇIKIŞI  Dördüncü parti lojistik kavramı, üçüncü parti lojistik firmalarının yetersiz kalması nedeniyle1990’lardan sonra lojistik sektöründe görülmeye başlandı. Genelde taşıma ve depolama gibi belli alanlara yoğunlaşan üçüncü parti lojistikçilerin, işletme ve kurumların karmaşık lojistik gereksinimlerine cevap veremez oldular.    Bu açığı kapatmak maksadıyla 4PL, karmaşık lojistik zincirinin çözümleri üzerine uzmanlık seviyesinde hizmet verir. Esasen üçüncü parti lojistik uygulama ve yürütme bazlı konular üzerinde yoğunlaşırken 4PL yöneticileri ve danışmanları ise stratejik ve teknoloji destekli konulara yoğunlaşır.

11 4PL (DÖRDÜNCÜ PARTİ LOJİSTİK)
  Dördüncü parti lojistik, müşterilerine kapsamlı tedarik zinciri çözümleri sunmak için kendi organizasyonunun kaynaklarını, yeteneklerini ve teknolojisini, (3PL) şirketleriyle bir araya getiren ve tüm zincirin tasarımını ve yönetimini üstlenen şirketlerdir.

12 4PL (DÖRDÜNCÜ PARTİ LOJİSTİK)
4PL (Dördüncü Parti Lojistik) ürünü kaynağından alır ve üretim aşamasına, depolamaya ve son kullanıcıya ulaştırılmasına kadar olan tüm ihtiyaçları karşılamaktadır.

13 4PL AŞAMALARI 4PL yaklaşımının günümüzde popüler olan dış kaynak kullanımından farkları; bütüncül tedarik zinciri çözümleri sunması ve tüm tedarik zincirini etkileyecek bir değer yaratabilmesidir. Bütüncül bir 4PL tedarik zinciri çözümü 4 farklı fazı içerir: Yeniden keşfetme, Dönüştürme, Uygulama, Yürütme.

14 4PL AŞAMALARI Yeniden Keşfetme
Birbirinden bağımsız partnerler arasında işbirliği sağlanması yoluyla tedarik zinciri planlama ve yürütme aktivitelerinin senkronizasyonu, iş stratejilerinin tedarik zinciri stratejilerine dönüşmesini sağlar. Dönüştürme . Dönüştürme aşamasında, satış ve operasyon planlama, dağıtım yönetimi, satın alma stratejileri, müşteri destek ve tedarik zinciri teknolojileri gibi tedarik zinciri fonksiyonları entegre edilir. Uygulama Uygulama aşamasında iş süreci ayarlamaları müşteriler ve servis sağlayıcılar ile firma arasında sistem entegrasyonu ve 4PL dağıtım takımlarında operasyon dönüşümünü de kapsayan fikir gruplarından oluşur. Yürütme Bu aşamada 4PL sağlayıcısı taşıma yönetimi ve depolama operasyonlarının ötesinde farklı tedarik zinciri fonksiyonlarının sorumluluğunu almaktadır. 

15 4PL ÖRNEK ŞİRKETLER

16 İYİ BİR 4PL ŞİRKETİNDE OLMASI GEREKENLER
Global kaynaklara erişebilme yeteneğine sahip olmalı. Tedarik zinciri entegrasyon teknolojilerinde ve dış kaynak kullanım imkanlarında etkili olmalı. Bünyesinde iş süreçleri yönetimi ve dış kaynak kullanımı konularında tecrübeli tedarik zinciri profesyonelleri barındırmalı. Organizasyonel değişim gereksinimlerini karşılayabilmelidir. Çok sayıda ve farklı alanlarda bulunan servis sağlayıcıları yönetebilme ve organize edebilme yeteneğine sahip bulunmalı.


"Modern Taşımacılık Yönetimi Yaklaşımları 3PL 4PL ŞEVVAL OLGAÇ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları