Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

OSMANLI DEVLETİ KÜLTÜR VE UYGARLIĞI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "OSMANLI DEVLETİ KÜLTÜR VE UYGARLIĞI"— Sunum transkripti:

1 OSMANLI DEVLETİ KÜLTÜR VE UYGARLIĞI
O R D U

2 OSMANLI ORDUSU Kapıkulu Askerleri Eyalet Askerleri Yardımcı Kuvvetler
Tımarlı Sipahiler 1)Akıncılar 2) Azaplar 3) Derbent Muhafızları 4) Müsellemler 5) Sakalar 6) Yayalar 7) Bağlı beyliklerin gönderdiği 8) Turnalar Kapıkulu Piyadeleri 1) Acemi Oğlanlar 2) Yeniçeri Ocağı 3) Cebeciler 4) Topçular 5) Top Arabacılar 6) Humbaracılar 7) Lağımcılar Kapıkulu süvarileri 1) Silahtarlar 2) Sipahiler 3) Sağ Ulufeciler 4) Sol Ulufeciler 5) Sağ Garipler 6) sol Garipler

3 döneminde oluşturuldu. Devşirme sistemi, Kimsesiz, gayrimüslim
İlk düzenli ordu Orhan Bey döneminde oluşturuldu. Devşirme sistemi, Kimsesiz, gayrimüslim erkek çocukların (5-12 yaş) Türk- Müslüman kültürüyle yetiştirilerek devlet hizmetinde çalıştırılmasıdır. İlk devşirme sistemi 1.Murat döneminde uygulandı.

4 A) Kapıkulu Piyadeleri
KAPIKULU ASKERLERİ A) Kapıkulu Piyadeleri 2) Yeniçeri Ocağı: Devşirme sistemiyle toplanan askerlerden oluşan ocaktı. 1. Murat döneminde açıldı. 1) Acemi Oğlanlar Ocağı: Kapıkulu ordusuna ve Enderun okuluna kaynak sağlayan ocaktı.

5 Yeniçeri Ocağı Devletten üç ayda bir “ulûfe” denilen maaş alırlardı.
Sürekli ve disiplinli bir orduydu. 2. Mahmut döneminde kaldırıldı (1826,Vakayı Hayriye).

6 5) Top Arabacılar: KAPIKULU ASKERLERİ A) Kapıkulu Piyadeleri
3) Cebeciler: Ordunun silah ve cephanelerini hazırlayan, koruyan ve gerekli yerlere taşıyan ocaktı. 4) Topçular: Top dökmek,top kurmak, top atmak için kurulan ocaktı. 5) Top Arabacılar: Ağır topları, savaş sırasında gerekli yerlere taşırlardı. 7) Lağımcılar: Savaşlarda düşman kalelerinin ve surlarının altına tüneller açarak buralara bomba yerleştiren ve havaya uçuran ocaktı. 6) Humbaracılar: Havan topları ve el bombaları yapan, taşıyan ve kullanan birliklerdi.

7 KAPIKULU ASKERLERİ B) Kapıkulu Süvarileri Silahtarlar Savaşlarda padişahı 2) Sipahiler korumakla görevliydiler. 3) Sağ Ulufeciler Hazineyi ve savaş 4) Sol Ulufeciler ganimetlerini korumakla görevliydiler. 5) Sağ Garipler: Öncü güçlerdir. 6) Sol Garipler:

8 Tamamı Türkmenlerden oluşurdu.
EYALET ASKERLERİ Tımarlı Sipahiler Ordunun en büyük kısmını oluştururdu. Saliyanesiz (yıllıksız) eyaletlerde dirlik sahipleri tarafından yetiştirilirdi. Devletten maaş almazlardı.İhtiyaçları dirlik sahibi tarafından karşılanırdı. Tamamı Türkmenlerden oluşurdu.

9 7) Bağlı Beyliklerin Gönderdiği Askerler: Kırım, Eflak, Boğdan gibi
YARDIMCI KUVVETLER 7) Bağlı Beyliklerin Gönderdiği Askerler: Kırım, Eflak, Boğdan gibi bağlı beyliklerden gönderilen birliklerdi. 3) Derbent Muhafızları: Ticaret yollarını ve geçitleri koruyan birliklerdi. 4) Müsellemler: Müslümanlardan oluşan, geri hizmetlerde bulunan birliklerdi. 5) Sakalar: Savaş sırasında askerlerin su ihtiyaçlarını karşılayan birliklerdi. 6) Yayalar: Yörük ve Tatarlardan oluşan, yol açmak, hendek kazmak, yiyecek dağıtmak gibi görevleri olan birliklerdi. 8) Turnalar: Savaş sırasında ordunun haberleşmesini sağlayan birliklerdi. 1) Akıncılar: Tamamı Türkmenlerden oluşan, sınır boylarında oturan, düşman boylarına akınlar yapan vurucu kuvvetlerdi. 2) Azaplar: Gönüllü bekâr Türk gençlerinden oluşan, yaya askerlerdi. Devletten maaş alırlardı.

10 DONANMA İlk donanma Karesioğulları Beyliği’nin alınmasıyla oluşturuldu.

11 döneminde Gelibolu’da açıldı. döneminde oluşturuldu.
İlk tersane Yıldırım Bayezid döneminde Gelibolu’da açıldı. İlk büyük donanma Fatih döneminde oluşturuldu.

12 Osmanlı en büyük Donanmaya
Kanuni döneminde Barbaros Hayrettin Paşa ile ulaştı.

13 Osmanlı donanma komutanına “Kaptan-ı Derya”,
gemi kaptanlarına “Reis”, donanma askerlerine ise “Levent” denirdi.

14 HAZIRLAYAN AHMET ARSLAN
İzlediğiniz için teşekkür ederim. Faydalı olması dileğimle… HAZIRLAYAN AHMET ARSLAN


"OSMANLI DEVLETİ KÜLTÜR VE UYGARLIĞI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları