Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

24.06.2016 SAYFA1 ADİL ALTUNDAL DEPREME DAYANIKLI BETONARME YAPI TASARIMI Nisan 2016 Profesör Adil ALTUNDAL İnşaat Mühendisliği Bölümü Yapı-Mekanik Çalışma.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "24.06.2016 SAYFA1 ADİL ALTUNDAL DEPREME DAYANIKLI BETONARME YAPI TASARIMI Nisan 2016 Profesör Adil ALTUNDAL İnşaat Mühendisliği Bölümü Yapı-Mekanik Çalışma."— Sunum transkripti:

1 SAYFA1 ADİL ALTUNDAL DEPREME DAYANIKLI BETONARME YAPI TASARIMI Nisan 2016 Profesör Adil ALTUNDAL İnşaat Mühendisliği Bölümü Yapı-Mekanik Çalışma Grubu hafta 1. Elastik deprem yüklerinin belirlenmesi 2. Elastik deprem yüklerinin azaltılması

2 SAYFA2 ADİL ALTUNDAL dayanım f yk ueue uyuy fefe Yer değiştirme Elastik Yük f e dir. Bu kuvvet altında sistemin u e kadar yatay yer değiştirmesi istenmektedir. Kütlesi (m) ivme (a) ise Dinamikten bildiğimiz f e = m*a yazılabilir 4.1. Elastik deprem yüklerinin belirlenmesi Spektral İvme Katsayısı A(T)

3 SAYFA3 ADİL ALTUNDAL V te = W*A(T) Spektral İvme Katsayısı A(T) fe = m*a V te = A(T)=A 0 *I*S(T) S(T) = T 1, T A, T B A(T) W A(T): Spektral İvme Katsayısı S(T): Spektrum Katsayısı V te : Elastik Deprem Yükü W : Bina Ağırlığı

4 ADİL ALTUNDAL Deprem etkisi altında Kütlesi (m) olan bir yapının u e kadar yatay yer değiştirme yapması için gereken Elastik Kuvvet, yapının istemi, talebi f e = m*S ae dir. S ae : Elastik Spektral İvmedir (m/s 2 ) dayanım Spektral İvme Katsayısı A(T) SAYFA4

5 ADİL ALTUNDAL SAYFA5 S ae : Elastik Spektral İvme nasıl hesaplanır: Yönetmeliğimiz, Elastik Spektral ivmenin, Spektral İvme Katsayısı olan A(T) nin yer çekimi ivmesi olan (g) ile çarpımı sonucu elde edilebileceğini vermektedir. S ae (T)= A(T)*g Spektral İvme Katsayısı A(T) nasıl hesaplanacaktır. Elastik Spektral İvme

6 ADİL ALTUNDAL SAYFA6 Spektral İvme Katsayısı A(T) nedir nasıl hesaplanır. Elastik Spektral İvme

7 ADİL ALTUNDAL TDY Spektral ivme katsayısını aşağıdaki şekilde vermiştir. A(T) = A 0 *I* S(T) A (T) : Spektral ivme katsayısı A (T 1 ) : Binanın 1. Doğal titreşim periyodu olan T 1 e ait Spektral ivme katsayısı, A 0 : Etkin yer ivme katsayısı ( Deprem bölgesine göre Tablolarda verilmiştir. ) I : Bina önem katsayısıdır. (Tablolarda verilmiştir.) S(T) : Spektrum Katsayısıdır. Spektral İvme Katsayısı A(T) SAYFA7

8 ADİL ALTUNDAL Etkin Yer İvme Katsayısı A 0 Etkin yer ivme katsayısı, Deprem Yönetmeliğinde, Deprem Bölgelerine bağlı olarak A 0 katsayısı şeklinde verilmiştir. A(T) = A 0 *I* S(T) Etkin yer ivme katsayısı, en büyük 4 olarak verilmiştir. Depremde meydana gelecek olan en büyük ivmenin yerçekimi ivmesinin (g) nin %40 olduğu kabul edilmiştir. Depremde oluşan max(ivme)=0,40*g SAYFA8

9 ADİL ALTUNDAL Etkin Yer İvme Katsayısı (A 0 ) Deprem Bölgelerine bağlı olarak Etkin yer ivme katsayılarının kullanılacağı bölgeler. SAYFA9

10 ADİL ALTUNDAL Etkin Yer İvme Katsayısı (A 0 ) SAYFA10

11 ADİL ALTUNDAL Etkin Yer İvme Katsayısı (A 0 ) Deprem odağında oluşan büyük ivmeler Taban kayasında en fazla 0,40g Yerel zemin özelliklerine göre taban kayasındaki ivme yerel zeminden geçerken büyüyebilir. SAYFA11

12 ADİL ALTUNDAL Etkin Yer İvme Katsayısı (A 0 ) SAYFA12

13 ADİL ALTUNDAL Bina Önem Katsayısı ( I ) A(T) = A 0 * I * S(T) Spektral İvme katsayısında geçen 2. terim Bina Önem Katsayısıdır. Bina Önem Katsayısı ( I ) olarak gösterilir. Deprem hareketi ile bir ilgisi yoktur. Binaların önem derecesine bağlı olarak tasarlanan yapının deprem yükünü Artırıcı yönde tesir eden bir katsayıdır. Sıradan binalar için I =1 Önemli binalar için ise 1 den büyük bir katsayıdır. Deprem yönetmeliğinde binaların önem derecesine bağlı olarak tablo halinde verilmiştir. I =1,5 alınması halinde binaya gelen deprem yükünün %50 oranında büyük olarak alınması demektir SAYFA13

14 ADİL ALTUNDAL SAYFA14

15 ADİL ALTUNDAL Spektrum Katsayısı S(T) A(T) = A 0 *I* S(T) S(T) Spektrum katsayısı, Yapının titreşim periyoduna (T) ve zeminin titreşim özelliklerine (T A, T B ) bağlı bir katsayıdır. Yapıyı tasarlamada en önemli veri olan V te Elastik Taban kesme kuvvetini hesaplayabilmek için Spektrum katsayısını sayısal olarak belirlemek gerekir. Depremin yer altında nasıl bir etki oluşturduğu kesin olarak bilinmez iken deprem dalgalarının özellikleri net bilinmeyen zeminden geçerken nasıl değişecektir. SAYFA15

16 ADİL ALTUNDAL Spektrum Katsayısı S(T) YER HAREKETLERİ- SPEKTRUM İLİŞKİSİ 1)Yapının altındaki zeminin yerel özellikleri 2)Meydana gelecek olan depremin büyüklüğü 3)Depremin kırılma mekaniği, 4)Odak noktasının Yapıdan uzaklığı 5)Odak noktası ile Yapı arasındaki dalgaların geçtiği zeminin özellikleri Spektrum katsayısını sayı ile ifade edebilmek için yukarıda verilen doneleri sayısallaştırmak gerekir. Ancak bunlardan sadece 1. «yerel zemin özellikler» hakkında bilgi sahibi olabilir, bu doneyi sayısallaştırabiliriz. Diğerleri hakkında kesin bir bilgimiz yoktur ve bu doneleri sayısallaştıramayız. SAYFA16

17 ADİL ALTUNDAL Spektrum Katsayısı S(T) YER HAREKETLERİ- SPEKTRUM İLİŞKİSİ Dolayısıyla yer hareketlerinden Spektrum katsayısına geçebilmek için sadece Yapının altında bulunan yerel zemin özelliklerini bilmek yeterli olacaktır. Zeminlerin cinslerine ve yapı altındaki tabakanın kalınlığına bağlı olarak 4 çeşit Yerel Zemin olduğu kabul edilmiştir. Bunlar Z1, Z2, Z3, Z4 SAYFA17

18 ADİL ALTUNDAL Spektrum Katsayısı S(T) SAYFA18

19 ADİL ALTUNDAL SAYFA19 Spektrum Katsayısı S(T)

20 ADİL ALTUNDAL Spektrum Katsayısı S(T) SAYFA20

21 ADİL ALTUNDAL Spektrum Katsayısı S(T) Değişik depremlerde oluşan Değişik Spektrum Şekilleri SAYFA21

22 ADİL ALTUNDAL Spektrum Katsayısı S(T) SAYFA22

23 ADİL ALTUNDAL İncelenen 10 Depreme ait Spektrum Şekillerinin birbirinden farklı olduğu görülmektedir. Bu farklar, yerel zemin özelliklerinden ve depreme ait bilinmeyen faktörlerden kaynaklanır Spektrum Katsayısı S(T) SAYFA23

24 ADİL ALTUNDAL Spektrum Katsayısı S(T) SAYFA24

25 ADİL ALTUNDAL İvme Tepki Spektrumu Mühendisin deprem hesabı yapabilmesi için, gelişigüzel hareketlerin oluşturduğu Spektrum şeklini, sayı ile ifade edilebilen bir modele dönüştürmelidir. Bu model can güvenliğinden, Yapıların Çökme Güvenliğinden taviz verilmeden yapılmalıdır. Bu şekilde Elastik Tepki spektrumları geliştirilmiştir. Spektrum Katsayısı S(T) SAYFA25

26 ADİL ALTUNDAL Deprem Yönetmeliğinde Yerel zemin sınıflarına bağlı olarak Spektrum-Periyod ilişkisinin yukarıdaki gibi olduğu kabul edilmiştir. Yerel zemin sınıfları, zemin guruplarına bağlı olarak tablo 6.1 de verilmiştir. Spektrum Katsayısı S(T) SAYFA26

27 ADİL ALTUNDAL SAYFA27

28 ADİL ALTUNDAL Deprem Yönetmeliğinde Zemin guruplarına ve kalınlığına göre yerel zemin Sınıfları tablo 6.2 de verilmiştir. Spektrum Katsayısı S(T) Zemin gurupları tablosunda, Temel altındaki en üst tabakanın kalınlığı 3m den az olması halinde bir alttaki tabaka, en üst zemin tabakası olarak dikkate alınmalıdır. SAYFA28

29 ADİL ALTUNDAL Yerel zemin Sınıflarına bağlı olarak Spektrum Karakteristik periyotları aşağıdaki tablodan alınmalıdır. Spektrum Katsayısı S(T) SAYFA29

30 ADİL ALTUNDAL SAYFA30 Spektrum Katsayısı S(T)

31 ADİL ALTUNDAL Yerel zemin sınıfına bağlı spektrum katsayılarının zemin sınıflarına göre değişimi aşağıdaki gibidir. Spektrum Katsayısı S(T) SAYFA31 Z1 en sağlam zemin Z4 ise en yumuşak zemindir. Yumuşak zeminlerde periyoda göre ivmenin değişimi görülmektedir.

32 ADİL ALTUNDAL Sönüm Oranı Spektral İvme Katsayısı belirlenmesinde Yönetmeliğimizde %5 sönüm oranı için tanımlanan Elastik ivme Spektrumundan bahsedilmektedir. Sönüm oranı nedir, etkileri nasıldır. SAYFA32

33 ADİL ALTUNDAL Sönüm Oranı SAYFA33

34 ADİL ALTUNDAL SAYFA34 Gözlemler

35 ADİL ALTUNDAL SAYFA35 Gözlemler

36 ADİL ALTUNDAL SAYFA36 Gözlemler

37 ADİL ALTUNDAL Elastik Deprem Yükünün Hesabı (Özet) Yapı Ağırlığı (W) ve Periyodu (T 1 ) hesaplanır. Deprem Bölgesine göre Etkin yer ivme katsayısı (A 0 ) belirlenir. Yapı kullanım amacına göre Yapı Önem katsayısı (I) belirlenir. Yerel zemin cinsine göre karakteristik zemin periyotları (T A ve T B ) belirlenir. T 1,T A ve T B değerlerine bağlı olarak Spektrum katsayısı S(T) bulunur. Spektral ivme katsayısı A(T)=(A 0 )* (I)* S(T) Elastik Deprem Yükü hesaplanır. V te = W*A(T) SAYFA37


"24.06.2016 SAYFA1 ADİL ALTUNDAL DEPREME DAYANIKLI BETONARME YAPI TASARIMI Nisan 2016 Profesör Adil ALTUNDAL İnşaat Mühendisliği Bölümü Yapı-Mekanik Çalışma." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları