Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Dt.Gökay KARAPINAR, Doç.Dr.Kıvanç BEKTAŞ KAYHAN, Prof.Dr.Meral ÜNÜR

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Dt.Gökay KARAPINAR, Doç.Dr.Kıvanç BEKTAŞ KAYHAN, Prof.Dr.Meral ÜNÜR"— Sunum transkripti:

1 Dt.Gökay KARAPINAR, Doç.Dr.Kıvanç BEKTAŞ KAYHAN, Prof.Dr.Meral ÜNÜR
Osteoradyonekrozun Cerrahi Tedavisinde Tetrasiklin Kemik Floresansı Yöntemi: Bir Olgu Sunumu Dt.Gökay KARAPINAR, Doç.Dr.Kıvanç BEKTAŞ KAYHAN, Prof.Dr.Meral ÜNÜR İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız Diş Çene Cerrahisi Anabilimdalı

2 Giriş Radyoterapi oral kanserin tedavisinde önemli bir rol oynamaktadır. Baş boyun kanseri hastalarda radyoterapiyi takiben oluşabilen en ciddi komplikasyonlardan birisi olan Osteoradyonekroz(ORN); radyoterapi görmüş kemiğin, nonvital halde 3 aydan fazla süre ağızda ekspose kalması halinde oluşan bir durum olarak tanımlanmaktadır. Tanı çoğunlukla alınan anamneze, klinik ve radyografik incelemeyle konulurur.

3 Büyük çoğunlukla lokal travmaya(diş çekimleri, cerrahi işlemler, periodontal sorunlar) bağlı oluşmaktadır. Nadiren spontan olarak da görülebilmektedir. Etyolojisinde çeşitli risk faktörleri yer almaktadır. Bunlar: tümörün evresi, tümörün yayılımı, radyoterapi öncesi yapılan cerrahi işlemler, radyoterapi modalitesi, diş çekimleri, kötü ağız hijyeni olarak sıralanabilir. Bunların dışında ORN spontan olarak da gelişebilmektedir.

4 ORN görülme sıklığı %5-15 arası değişmekte olup en sık(%70) tedavinin tamamlanmasından sonra 3 yıl içinde oluşmaktadır. ORN çoğunlukla 60 Gy üzeri ışın almış kişilerde ve çoğunlukla tedavi sonrası 4.ay ile 3.yıl arasında görülmektedir. Mandibulada ORN maksillaya göre daha zayıf vaskülerizasyon ve daha yoğun kemik yapısı nedeniyle daha sık görülmektedir.

5 ORN’nin önlenmesinde en önemli nokta tedavi öncesi dental uygulamaların tümünün tamamlanmasıdır.
ORN meydana geldiğinde ise tedavisi günümüzde hala tartışmalı bir konudur. Konservatif tedavi yaklaşımı antiseptik gargaralar, antibiyotikler, sekestrektomi, ultrason terapisi ve hiperbarik oksijen tedavisi olarak sayılabilir. Cerrahi tedavi yaklaşımı ise konservatif tedaviler ile birlikte ya da tek başına daha radikal prosedürleri içermektedir.

6 Rice N. , Polyzois I. , Ekanayake K. , Omer O. , Stassen L. F. (2015)
*Rice N., Polyzois I., Ekanayake K., Omer O., Stassen L. F. (2015). The management of osteoradionecrosis of the jaws–A review. the surgeon, 13(2),

7 ORN’nin cerrahi tedavisinde canlı ve nekrotik kemik sınırlarının cerrah tarafından ayırt edilmesi büyük bir sorun teşkil etmektedir. Bu sınırın klinik ve radyolojik olarak net olarak izlenememesi tedavi başarısını olumsuz yönde etkileyebilmektedir. Bu olgu sunumunda tetrasiklin grubu ilaçların canlı kemikte uygun ışık altında floresans oluşturma yönteminin intraoperatif kullanımıyla tedavisi gerçekleştirilen bir ORN olgusu anlatılacaktır.

8 Olgu Sunumu 60 yaşında erkek hasta, Nisan 2014’te maxillada malignite nedeniyle opere olmuş, Temmuz 2014’te radyoterapi tamamlanıyor.(50 Gy üzeri) Aralık 2015’te takipte olduğu onkoloji kliniğinden dental tedavileri için kliniğimize yönlendirildi.

9 Klinik ve radyolojik muayene sonrası mandibuladaki periodontal olarak kötü durumdaki dişlerin çekimine karar verildi. Antibiyotik proflaksisi altında diş çekimleri ve kemik düzeltmeleri yapılıp primer olarak kapatıldıktan sonra kontrollerde sağ alt premolar diş çekiminin yapıldığı bölgede 2cm*1.5cm boyutlarında nonvital ekspose kemik varlığı görüldü.

10 3 ay boyunca ekspoze alanın sınırlanması(sekestrasyon) ve enfekte olmaması için oral yolla antibiyotik(amoksisilin ve klindamisin dönüşümlü olarak), antiseptik ağız gargarası(klorheksidin glukonat ve benzidamin hidroklorür) ve 5cc’lik enjektöre serum fizyolojik çekilerek günde 3-4 sefer nekroz alanına irrigasyon yapılması sağlandı. Cerrahi öncesi intraoperatif olarak canlı ve ölü kemiğin belirlenmesi için hasta preoperatif olarak 10 gün boyunca doksisiklin 100mg(tetradox), 2*1 kullandı.

11 VELScope FDA tarafından onaylı oral mukozal anormal durumların teşhisinde kullanılan bir cihazdır. Oral kanser ve displazi gösteren dokuların ön tanısında ve erken teşhisinde yardımcı olarak kullanılmaktadır nm dalga boyunda mavi ışık üretmektedir.

12

13 Mukoperiostal flep kret tepesi üzerinden yapılan insizyon ile dikey kesi atılmadan dikkatlice kaldırıldı. Canlı kemiğin ışık altında parladığı görüldü. Nekrotik kemik alanları ise soluk renkte izlendi.

14

15 Nekrotik kemik, kemik pensiyle alınıp ve çelik frez ile düzeltmeler sağlandı.
Ölü kemiğin uzaklaştırıldığından emin olduktan sonra flep 3.0 ipek dikiş ile primer olarak kapatıldı. 1 hafta sonra dikişler alındı. Antibiyotiğe devam edildi.

16 Düzenli haftalık kontroller yapıldı
Düzenli haftalık kontroller yapıldı. Herhangi bir komplikasyon izlenmedi. 2 ay sonraki ağız içi görünüm:

17 Sonuç Pautke ve ark. ve Yoshigo ve ark. tetrasiklin kemik floresansı yöntemini parsiyel rezeksiyon yapılan olgularda başarılı olarak cerrahi sınırların belirlenmesinde kullanmışlardır. Ristow ve ark. bir çalışmada tetrasiklin kullanmadan canlı kemiğin oto-floresans özelliği ile de intraoperatif olarak floresan ışık altında aynı işlemin benzer olarak kullanılabileceğini belirtmişlerdir. Sonuç olarak tetrasiklin kemik floresansı yöntemi ORN olgularının cerrahi tedavisinde intraoperatif bir araç olarak yapılan birçok çalışmada faydalı bulunmuştur. Bizim olgumuzda da ölü kemik cerrahi olarak alınmış ve nüks gözlenmemiştir.

18 KAYNAKLAR 1-Pautke, C., Bauer, F., Bissinger, O., Tischer, T., Kreutzer, K., Steiner, T., Kolk, A. (2010). Tetracycline bone fluorescence: a valuable marker for osteonecrosis characterization and therapy. Journal of Oral and Maxillofacial Surgery, 68(1), 2-Pautke, C., Bauer, F., Tischer, T., Kreutzer, K., Weitz, J., Kesting, M.,Wolff, K. D. (2009). Fluorescence-guided bone resection in bisphosphonate-associated osteonecrosis of the jaws. Journal of Oral and Maxillofacial Surgery, 67(3), 3-Yoshiga, D., Sasaguri, M., Matsuo, K., Kokuryou, S., Habu, M., Oda, M.,Tanaka, J. (2015). Intraoperative detection of viable bone with fluorescence imaging using Visually Enhanced Lesion Scope in patients with bisphosphonate-related osteonecrosis of the jaw: clinical and pathological evaluation. Osteoporosis International, 26(7), 4-Yoshiga, D., Sasaguri, M., Matsuo, K., Yoshida, S., Uehara, M., Habu, M., Tominaga, K. (2015). Fluorescence-guided bone resection by using Visually Enhanced Lesion Scope in diffuse chronic sclerosingosteomyelitis of the mandible: Clinical and pathological evaluation. Journal of clinical and experimental dentistry, 7(4), e548. 5-Rice, N., Polyzois, I., Ekanayake, K., Omer, O., & Stassen, L. F. (2015). The management of osteoradionecrosis of the jaws–A review. the surgeon, 13(2),

19 İlginiz için teşekkürler..

20


"Dt.Gökay KARAPINAR, Doç.Dr.Kıvanç BEKTAŞ KAYHAN, Prof.Dr.Meral ÜNÜR" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları